Dostosowania Pomocy technicznej w zakresie szablonów

Każde płatne konto Shopify otrzymuje 60 minut czasu projektowania od Pomocy technicznej Shopify. Ten czas projektowania może być użyty do dodania określonych funkcji do szablonu, które mogą pomóc Twojemu sklepowi w sprzedaży.

Pomoc techniczna Shopify może wykonać w szablonach OS2.0 następujące dostosowania. Przejrzyj opis każdego obsługiwanego dostosowania, aby ustalić, które z nich mogą pomóc Twojej firmie.

Zawsze wyświetlaj drugi podniesiony uchwyt koszyka

Czas projektowania:15 minut

Ikona koszyka ma drugi podniesiony uchwyt, który wyświetla się tylko wtedy, gdy produkt jest dodawany do koszyka.

W przypadku tego dostosowania drugi uchwyt jest wyświetlany przez cały czas, w taki sposób, aby ikona była taka sama przed i po dodaniu produktu do koszyka.

To dostosowanie sprawdza się w sklepach o określonych wymaganiach projektowych.

Pomoc techniczna Shopify może dostosować ikonę koszyka, tak aby zawsze wyświetlany był drugi uchwyt.

Wyświetl zapasy wariantów na stronie produktu

Czas projektowania:15 minut

Poziomy zapasów nie są wyświetlane na stronach produktów.

To dostosowanie powoduje wyświetlenie dostępnej ilości zapasów na stronie produktu dla bieżącego wariantu i aktualizację zapasów po wybraniu nowego wariantu.

Dodanie informacji o zapasach produktu na stronie produktu może pomóc klientom w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie, gdy dostępne ilości są ograniczone; może również pomóc w wywołaniu entuzjazmu i poczucia pilnej potrzeby zakupu.

To dostosowanie sprawdza się w sklepach, w których liczba zapasów jest ograniczona lub w których klienci skłaniają się do kupowania dużych ilości produktu na raz.

Należy unikać wyświetlania zapasów wariantów w sklepach, które nie śledzą zapasów za pomocą Shopify, sklepach sprzedających produkty cyfrowe lub sklepach, które kontynuują sprzedaż produktów po wyczerpaniu zapasów.

Zmień pozycję znaczków „Wyprzedane” i „Wyprzedaż”

Czas projektowania:15 minut

Gdy produkt jest wyprzedany lub dostępny na wyprzedaży, w lewym dolnym rogu karty produktu pojawia się odpowiedni znaczek.

To dostosowanie powoduje dodanie ustawienia w edytorze szablonów, które umożliwia zmianę położenia znaczków na kartach produktów. Znaczki można przenieść do jednego z czterech rogów obrazu produktu.

To dostosowanie sprawdza się w przypadku sklepów, w których bieżąca pozycja znaczka nakłada się na ważne informacje o produkcie.

Zmień tekst banera z obrazem

Czas projektowania:15 minut

W sekcji banera z obrazem tekst jest wyświetlany w środku, a pole za tekstem jest całkowicie nietransparentne.

To dostosowanie powoduje dodanie ustawień w edytorze aplikacji do sterowania położeniem tekstu i kryciem pola.

To dostosowanie sprawdza się, jeśli używasz banerów z obrazami w sklepie, ale tekst lub pole zakrywa istotną część obrazu.

Dodaj selektor języka i kraju do nagłówka

Czas projektowania: 30 minut

Selektor języka i kraju sklepu jest wyświetlany tylko w sekcji stopki.

To dostosowanie powoduje dodanie selektora języka i kraju również do sekcji nagłówka.

To dostosowanie sprawdza się w przypadku sklepów, które mają klientów na całym świecie i chcą podkreślić możliwość zmiany języka i kraju witryny sklepu dla klientów.

Należy jej unikać w sklepach, w których większość klientów mówi w tym samym języku i znajduje się w tym samym kraju, ponieważ może to niepotrzebnie zapełniać sekcję nagłówka.

Alternatywny przypięty nagłówek

Czas projektowania:15 minut

Ustawienie przypiętego nagłówka Dawn zawiera częściowo przypięty nagłówek. Jest to nieruchomy nagłówek, który jest wyświetlany tylko wtedy, gdy klient przewija stronę w górę.

To dostosowanie dodaje ustawienie, które sprawia, że przypięty nagłówek jest wyświetlany stale. W obu wersjach przypiętego nagłówka pominięto pasek ogłoszeń, aby zaoszczędzić miejsce w pionie, co jest ważne na małych ekranach.

To dostosowanie sprawdza się w przypadku sklepów, których nagłówek musi być widoczny przez cały czas lub stron, które zawierają dużo treści i wymagają dużo przewijania, aby wrócić na górę strony.

Należy go unikać w sklepach, w których cała zawartość strony jest widoczna przez cały czas.

Wyświetl dostępne opcje wariantów na stronach kolekcji

Czas projektowania:15 minut

To dostosowanie powoduje wyświetlenie dostępnych opcji wariantów na stronach kolekcji w postaci tekstu umożliwiającego identyfikację innych informacji o produkcie, co pozwala klientom na szybki przegląd opcji przed kliknięciem szczegółów produktu.

To dostosowanie sprawdza się w przypadku sklepów, które mają wiele podobnych wariantów.

Należy go unikać w sklepach z małym katalogiem produktów lub w sklepach, w których większość produktów ma jeden wariant lub małą liczbę wariantów.

Wyświetl SKU wariantu na stronie produktu

Czas projektowania:15 minut

Jednostka SKU wariantu nie jest widoczna na stronach produktu.

To dostosowanie powoduje wyświetlenie jednostki SKU na stronie produktu, która zmienia się po wybraniu nowego wariantu.

To dostosowanie działa dobrze w przypadku sklepów z wieloma powracającymi klientami lub sklepów, które sprzedają wyroby producenta.

Dodaj LinkedIn do ikon mediów społecznościowych w stopce

Czas projektowania:15 minut

Niektóre ikony mediów społecznościowych (np. LinkedIn) są wyłączone z tego szablonu.

To dostosowanie powoduje wyświetlenie logo LinkedIn wraz z pozostałymi ikonami mediów społecznościowych w stopce sklepu.

Zmień obraz karty prezentowej

Czas projektowania:15 minut

To dostosowanie zastępuje domyślny obraz karty prezentowej wybranym obrazem.

To dostosowanie działa dobrze w przypadku sklepów, które planują sprzedaż kart prezentowych w trakcie wydarzeń specjalnych lub świątecznych.

Dodaj sekcję „Skąd się o nas dowiedziałeś(-aś)” do strony koszyka

Czas projektowania:15 minut

To dostosowanie dodaje do strony koszyka formularz, który pyta klientów, gdzie słyszeli o Twoim sklepie. Formularz można ustawić jako opcjonalny lub wymagany.

To dostosowanie działa dobrze w przypadku sklepów, które reklamują się na wielu platformach i chcą zebrać więcej danych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo