Tạo mục nhập

Mục nhập siêu đối tượng lưu trữ dữ liệu tùy chỉnh dành cho tài nguyên Shopify. Dữ liệu tùy chỉnh được xác định theo các trường trong định nghĩa siêu đối tượng. Sau khi tạo định nghĩa siêu đối tượng, bạn có thể thêm thông tin trong từng mục nhập từ định nghĩa cho các trường.

Ví dụ: Bạn có thể thêm vào định nghĩa siêu đối tượng có tên "Tiêu điểm sản phẩm" với tiêu đề, chú thích, hình ảnh và mô tả. Định nghĩa này tạo nên cấu trúc cho mỗi mục nhập siêu đối tượng. Bạn có thể tạo nhiều mục nhập "Tiêu điểm sản phẩm" để hiển thị cùng các sản phẩm cụ thể.

Trường thông tin bổ sung danh mục có mục nhập siêu đối tượng mặc định dựa trên danh mục sản phẩm tiêu chuẩn. Ví dụ: Nếu thêm danh mục sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Áo > Áo sơ mi thì bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục cho kích cỡ, đường viền cổ, loại chiều dài tay áo, loại chiều dài áo, nhóm tuổi, vải, giới tính mục tiêu, tính năng của quần áomàu sắc. Tất cả những trường thông tin bổ sung này có mục nhập siêu đối tượng mặc định mà bạn có thể sử dụng ngay hoặc tùy chỉnh thêm. Bạn có thể sử dụng mục nhập màu tên là đen hoặc tùy chỉnh tên này thành graphite để phù hợp với thương hiệu của bạn hơn.

Tạo mục nhập siêu đối tượng

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Nội dung > Siêu đối tượng.
 2. Nhấp vào định nghĩa siêu đối tượng mà bạn muốn thêm mục nhập vào.
 3. Nhấp vào Thêm mục nhập.
 4. Hoàn tất các trường cho mục nhập. Các trường này được xác định bằng định nghĩa siêu đối tượng. Có thể sử dụng trường được đánh dấu là Tên hiển thị để tìm mục nhập.
 5. Nếu bạn muốn tạo một siêu đối tượng tiêu chuẩn, hãy điều chỉnh giá trị cơ sở theo nhu cầu. Những giá trị này được xác định sẵn trong danh sách giá trị được chuẩn hóa của Shopify.
 6. Không bắt buộc: Đặt trạng thái cho siêu đối tượng. Mục nhập mới sẽ được đặt thành Đang hoạt động theo mặc định. Đang hoạt động có nghĩa là mục nhập đã sẵn sàng để hiển thị trên cửa hàng, nhưng sẽ chỉ hiển thị với khách hàng sau khi bạn đăng. Nếu mục nhập được đặt thành Bản nháp thì bạn sẽ không thể đăng mục nhập đó lên cửa hàng.
 7. Không bắt buộc: Nếu bạn định xây dựng trang web có mục nhập, hãy chọn một mẫu chủ đề. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng con mắt để xem trước mẫu có mục nhập siêu đối tượng của bạn.
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi tạo mục nhập, để sử dụng linh động trong một phần của cửa hàng, hãy tạo tham chiếu trường thông tin bổ sung cho các mục nhập tùy chỉnh. Sau đó, bạn có thể kết nối các mục nhập cho sản phẩm riêng lẻ hoặc hiển thị các mục nhập đó trong cửa hàng bằng nguồn động trong chủ đề.

Mã điều khiển mục nhập

Mục nhập của bạn có mã điều khiển được tạo, đây là mã nhận dạng duy nhất, có thể đọc, an toàn với URL và dành riêng cho một mục nhập duy nhất. Bạn không nên chỉnh sửa mã điều khiển mục nhập sau khi đã bắt đầu sử dụng mục nhập trong cửa hàng. Nếu bạn chỉnh sửa mã điều khiển mục nhập và mã này đang được sử dụng tại các phần khác của cửa hàng thì mọi tham chiếu được thiết lập thủ công trong cửa hàng bị sẽ ảnh hưởng, kể cả trong Liquid. Chỉnh sửa mã điều khiển mục nhập có thể dẫn đến lỗi Liquid hoặc tình trạng không có mục nhập kết nối với sản phẩm, bộ sưu tập và các phần khác của trang quản trị Shopify.

Chỉnh sửa mục nhập

Bạn có thể chỉnh sửa mục nhập bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào định nghĩa siêu đối tượng trong trang quản trị Nội dung > Siêu đối tượng.

Nếu mục nhập được đăng ở bất kỳ đâu trong cửa hàng thì các chỉnh sửa của bạn sẽ tự động có hiệu lực tại bất cứ vị trí nào mục nhập được dùng.

Nếu muốn thay đổi các trường mà mục nhập sử dụng thì bạn cần chỉnh sửa định nghĩa siêu đối tượng thay vì từng mục nhập.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Nội dung > Siêu đối tượng.
 2. Nhấp vào định nghĩa siêu đối tượng có mục nhập bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào mục nhập để tải thông tin chi tiết.
 4. Thực hiện mọi thay đổi cần thiết đối với mục nhập.
 5. Sử dụng menu thả xuống để đặt trạng thái thành Bản nháp hoặc Đang hoạt động.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hoặc chỉnh sửa mục nhập cho trường thông tin bổ sung danh mục trên trang sản phẩm

Trường thông tin bổ sung danh mục sử dụng siêu đối tượng và có các mục nhập mặc định chứa tham chiếu trường thông tin bổ sung. Bạn có thể chỉnh sửa các mục đó hoặc thêm mục nhập của riêng mình rồi liên kết với danh mục sản phẩm trong Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm mục nhập mới vào trường thông tin bổ sung danh mục. Bạn có thể chỉnh sửa mục nhập từ trang sản phẩm trên Trang quản trị Shopify hoặc từ mục Nội dung > Siêu đối tượng. Khi bạn thêm mục nhập mới, các mục nhập này sẽ khả dụng để thêm vào bất kỳ sản phẩm nào được kết nối với trường thông tin bổ sung danh mục. Khi bạn chỉnh sửa các mục nhập hiện có, các mục nhập sẽ cập nhật ở mọi nơi kết nối với mục nhập đó.

Chỉnh sửa hoặc thêm trường thông tin bổ sung danh mục từ trang sản phẩm

Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa trường thông tin bổ sung danh mục từ trang sản phẩm cho một sản phẩm cụ thể.

Bước:

Chỉnh sửa hoặc thêm mục nhập cho trường thông tin bổ sung danh mục từ trang Nội dung

Bạn có thể chỉnh sửa mục nhập cho trường thông tin bổ sung danh mục từ trang Nội dung trên trang quản trị Shopify trên cả máy tính để bàn và trong ứng dụng Shopify.

Bước:

Thêm mục nhập vào trường thông tin bổ sung danh mục từ trang Nội dung

Bạn có thể thêm mục nhập mới liên quan đến trường thông tin bổ sung danh mục từ trang Nội dung trên trang quản trị Shopify trên máy tính. Sau khi thêm mục nhập mới, bạn có thể sử dụng mục nhập đó trong bất kỳ sản phẩm nào có trường thông tin bổ sung danh mục.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Nội dung > Siêu đối tượng.
 2. Nhấp vào tên định nghĩa của trường thông tin bổ sung danh mục mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc thêm.
 3. Nhấp vào Thêm mục nhập.
 4. Điền các trường cho mục nhập mới.
 5. Nhấp vào Lưu.

Xóa mục nhập

Bạn sẽ không thể hoàn tác nếu xóa mục nhập.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Nội dung > Siêu đối tượng.
 2. Nhấp vào định nghĩa siêu đối tượng có mục nhập bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào mục nhập bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào Xóa. Văn bản xác nhận sẽ hiển thị để xác nhận rằng bạn muốn xóa mục nhập.
 5. Nhấp vào Xóa để xóa mục nhập.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí