Xây dựng trang web bằng siêu đối tượng

Bạn có thể sử dụng siêu đối tượng để xây dựng trang đích cho Cửa hàng trực tuyến. Ví dụ: Nếu có chương trình đại sứ thương hiệu thì bạn có thể tạo trang web cho từng đại sứ, trong đó có tiểu sử, liên kết truyền thông xã hội và hình ảnh.

Để sử dụng tính năng này, bạn cần:

 1. Tạo định nghĩa siêu đối tượng với Quyền truy cập cửa hàng và tùy ý kích hoạt tính năng Trang web theo cách thủ công.
 2. Tạo mục nhập cho định nghĩa siêu đối tượng.
 3. Tạo mẫu siêu đối tượng cho trang web.

Tìm hiểu thêm về tính năng đối với dữ liệu tùy chỉnh.

Kích hoạt tính năng Trang web và tạo mẫu chủ đề

Sau khi đã tạo định nghĩa siêu đối tượng và mục nhập siêu đối tượng, bạn có thể tạo mẫu cho siêu đối tượng đó trong trình biên tập chủ đề.

Sau khi chọn siêu đối tượng liên quan trong hộp chọn trang, bạn có thể tùy chỉnh siêu đối tượng: thêm mục, thêm khối và chỉnh sửa cài đặt. Bạn có thể sử dụng các nguồn động để kết nối các trường định nghĩa siêu đối tượng. Ví dụ: Nếu đang tạo trang cho đại sứ thương hiệu bằng hình ảnh, bạn có thể thêm hình ảnh có chữ rồi kết nối các mục nhập siêu đối tượng bằng cách nhấp vào biểu tượng nguồn động:

Biểu tượng Kết nối nguồn động

Tìm hiểu thêm về việc hiển thị siêu đối tượng trong Cửa hàng trực tuyếnsử dụng nguồn động.

Tạo mẫu siêu đối tượng trong trình biên tập chủ đề

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Tùy chỉnh
 3. Mở hộp chọn trang ở đầu trang.
 4. Nhấp vào Tạo mẫu siêu đối tượng. Trong hộp thoại, nhấp vào siêu đối tượng bạn muốn sử dụng cho mẫu. Bạn có thể chỉnh sửa trường siêu đối tượng được sử dụng cho Tiêu đề trangMô tả tóm tắt, cũng như có thể chỉnh sửa mã điều khiển URL trong mục Hồ sơ công cụ tìm kiếm. Mẫu này được tự động đặt cùng tên với định nghĩa siêu đối tượng.
 5. Nhấp vào Tạo mẫu.
 6. Sau khi tạo mẫu, bạn có thể thêm mục, thêm khối và chỉnh sửa cài đặt để tùy chỉnh mẫu. Bạn có thể sử dụng nguồn động để kết nối các trường định nghĩa siêu đối tượng. Ví dụ: Nếu đang tạo trang cho đại sứ bằng hình ảnh, bạn nên thêm hình ảnh có chữ rồi kết nối các mục nhập siêu đối tượng bằng cách nhấp vào biểu tượng nguồn động.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi tạo mẫu chủ đề, bạn có thể liên kết đến trang từ một mục trên trang chủ. Bạn cũng có thể thêm liên kết theo cách thủ công vào menu điều hướng trong trường Liên kết. Tìm hiểu thêm về cách thêm liên kết vào menu điều hướng.

Kích hoạt tính năng Trang web theo cách thủ công

Để kích hoạt tính năng này cho siêu đối tượng, chọn Trang web trong mục Tính năng của định nghĩa siêu đối tượng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Nhấp vào siêu đối tượng bạn muốn sử dụng để tạo trang web.
 3. Trong mục Tùy chọn quyền truy cập, giữ lại Cửa hàng được chọn.
 4. Trong mục Tính năng của trường thông tin bổ sung, chọn Trang web. Mục Trang web hiển thị trong định nghĩa siêu đối tượng.
 5. Trong mục Trang web, thực hiện như sau:

  1. Chọn trường sẽ tạo tiêu đề trang và mô tả tóm tắt cho hồ sơ công cụ tìm kiếm của bạn. Bật trong Cửa hàng trực tuyến được chọn theo mặc định. Nếu bạn có cửa hàng Hydrogen, bỏ chọn Bật trong cửa hàng trực tuyến.
  2. Không bắt buộc: Tùy chỉnh mã điều khiển URL.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi tạo định nghĩa siêu đối tượng và kích hoạt tính năng Trang web, bạn cần thêm mục nhập siêu đối tượng.

Bạn có thể tạo mẫu siêu đối tượng trong trình biên tập chủ đề. Bạn có thể truy cập trình biên tập chủ đề từ định nghĩa siêu đối tượng, mục nhập riêng lẻ hoặc kênh cửa hàng trực tuyến. Trong trình biên tập chủ đề, nhấp vào hộp chọn trang, tìm định nghĩa siêu đối tượng rồi nhấp vào Tạo mẫu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí