Tạo quy trình tự động hóa tiếp thị trong Shopify

Quy trình tự động hóa tiếp thị giúp bạn gửi thông tin liên lạc đến khách hàng qua nhiều kênh, ví dụ như email, SMS và thông báo đẩy. Bạn có thể thúc đẩy mức độ tương tác của khách hàng và tỷ lệ chuyển đổi bằng cách kết nối với khách hàng trên nhiều nền tảng.

Quy trình tự động hóa tiếp thị sử dụng Shopify Flow và có thể được cấu hình theo những cách sau:

  • dùng mẫu dựng sẵn do Shopify Email hoặc ứng dụng bên thứ ba cung cấp
  • tạo thủ công quy trình tự động hóa tùy chỉnh

Các cửa hàng dùng gói Basic Shopify trở lên có thể sử dụng quy trình tự động hóa tiếp thị. Để tạo quy trình tự động hóa tiếp thị, bạn phải có quyền Tiếp thị trong tài khoản cửa hàng. Để biết thêm thông tin, tham khảo quyền nhân viên.

Tạo quy trình tự động hóa tiếp thị

Khi tạo quy trình tự động hóa tiếp thị từ một mẫu, bạn có thể định cấu hình các cài đặt cụ thể về cách thức hoạt động của quy trình này. Ví dụ: Bạn có thể điều chỉnh thời gian của email về giỏ hàng bị bỏ quên và gửi email sau một khung thời gian cụ thể khi khách hàng bỏ dở giỏ hàng.

Sau khi định cấu hình, bạn có thể bật quy trình tự động hóa ngay lập tức hoặc lưu thành bản nháp. Để chỉnh sửa quy trình làm việc của quy trình tự động hóa, bạn phải sử dụng thiết bị máy tính để bàn.

Các bước thực hiện:

Sau khi bật quy trình tự động hóa, bạn có thể truy cập phân tích quy trình tự động hóa tiếp thị để tìm hiểu tình hình hoạt động của quy trình tự động hóa. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình biên tập mẫu Shopify Email để tùy chỉnh email tự động hóa.

Chỉnh sửa tự động hóa tiếp thị hoặc mẫu email

Bạn có thể chỉnh sửa quy trình làm việc để thay đổi quy trình tự động hóa tiếp thị khi khách hàng nhận được email. Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa mẫu email được dùng trong quy trình tự động hóa. Để chỉnh sửa quy trình làm việc hoặc mẫu email của quy trình tự động hóa, bạn phải sử dụng thiết bị máy tính để bàn.

Các bước thực hiện:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tiếp thị > Tự động hóa.
  2. Trong mục Tự động hóa:

    • Để chỉnh sửa quy trình làm việc, nhấp vào quá trình tự động hóa bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa quy trình làm việc. Thực hiện mọi thay đổi bạn muốn, sau đó nhấp vào Áp dụng thay đổi.
    • Để chỉnh sửa mẫu email, nhấp vào nút ... trong quy trình tự động hóa, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa. Thực hiện mọi thay đổi bạn muốn, sau đó nhấp vào Lưu.
  3. Nhấp vào Thoát.

Tắt quy trình tự động hóa tiếp thị

Mọi quy trình làm việc đang trong bước chờ sẽ bị hủy nên quy trình tự động hóa sẽ không gửi thêm email nào.

Truy cập phân tích quy trình tự động hóa tiếp thị

Bạn có thể truy cập các phân tích, như tỷ lệ chuyển đổi, của các quy trình tự động hóa mà bạn đã kích hoạt để nắm được ảnh hưởng của quy trình tự động hóa tiếp thị đối với doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng thông tin này để cải thiện quy trình tự động hóa và thử nghiệm các cấu hình khác nhau.

Các bước thực hiện:

Shopify Email

Ngoại trừ quy trình tự động hóa tiếp thị tùy chỉnh và quy trình tự động hóa bên thứ ba, quy trình tự động hóa tiếp thị sử dụng Shopify Email để gửi thư email đến khách hàng. Ngoài các email trong quy trình tự động hóa giao dịch thanh toán bỏ dở, email được gửi bằng quy trình tự động hóa tiếp thị sẽ được tính vào số lượng email bạn gửi qua Shopify Email. Để biết thêm thông tin, tham khảo Bảng giá của Shopify Email.

Các loại quy trình tự động hóa tiếp thị qua Shopify Email

Xem kỹ bảng sau để tìm hiểu thêm về các loại quy trình tự động hóa tiếp thị qua Shopify Email:

Các loại quy trình tự động hóa tiếp thị và mô tả.
Tự động hóa Mô tả
Giỏ hàng bị bỏ quên Gửi thư email cho khách hàng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng chưa bắt đầu quá trình thanh toán.
Giao dịch thanh toán bỏ dở Gửi thư email đến khách hàng đã bắt đầu quá trình thanh toán nhưng chưa hoàn tất đơn hàng.
Lần duyệt xem sản phẩm bỏ dở Gửi thư email đến khách hàng đã xem sản phẩm cụ thể nhưng chưa thêm vào giỏ hàng.
Tùy chỉnh Thiết kế quy trình tự động hóa email của riêng bạn dựa trên sự kiện bạn chọn.
Giữ chân khách hàng Gửi thư email cho khách hàng sau một khoảng thời gian nhất định sau lần cuối khách hàng đặt hàng.
Bán thêm sau giao dịch mua hàng đầu tiên Gửi thư email cho khách hàng sau khi họ mua hàng lần đầu tiên.
Lời cảm ơn sau khi mua hàng Gửi email cảm ơn cho khách hàng sau khi họ mua hàng lần đầu và lần thứ hai.
Email bán thêm hậu mãi Gửi thư email bán thêm hậu mãi sau khi khách hàng mua hàng.
Loạt email chào mừng (câu chuyện thương hiệu kèm ưu đãi giảm giá)

Gửi câu chuyện thương hiệu và liên kết mạng xã hội của bạn qua 3 email đến khách hàng khi họ đăng ký bằng biểu mẫu trên cửa hàng trực tuyến. Nếu khách hàng chưa mua hàng, email có ưu đãi giảm giá sẽ được gửi đi.

Quy trình tự động hóa tiếp thị này không tương thích với gói đăng ký từ biểu mẫu bên thứ ba. Để thiết lập biểu mẫu trong cửa hàng trực tuyến mà khách hàng có thể sử dụng để đăng ký nhận email, hãy dùng biểu mẫu đăng ký nhận email trong chủ đề hoặc ứng dụng Forms.

Loạt email chào mừng (ưu đãi giảm giá kèm lời nhắc)

Gửi email có ưu đãi giảm giá cho khách hàng khi họ đăng ký bằng biểu mẫu trên cửa hàng trực tuyến, tiếp đến là 2 email xây dựng thương hiệu. Nếu khách hàng chưa mua hàng, lời nhắc về ưu đãi giảm giá sẽ được gửi.

Quy trình tự động hóa tiếp thị này không tương thích với gói đăng ký từ biểu mẫu bên thứ ba. Để thiết lập biểu mẫu trong cửa hàng trực tuyến mà khách hàng có thể sử dụng để đăng ký nhận email, hãy dùng biểu mẫu đăng ký nhận email trong chủ đề hoặc ứng dụng Forms.

Chào mừng người đăng ký mới

Gửi thư email cho khách hàng khi khách hàng đăng ký bằng biểu mẫu trên cửa hàng trực tuyến.

Quy trình tự động hóa tiếp thị này không tương thích với gói đăng ký từ biểu mẫu bên thứ ba. Để thiết lập biểu mẫu trong cửa hàng trực tuyến mà khách hàng có thể sử dụng để đăng ký nhận email, hãy dùng biểu mẫu đăng ký nhận email trong chủ đề hoặc ứng dụng Forms.

Các loại quy trình tự động hóa tiếp thị bên thứ ba

Xem lại bảng sau để tìm hiểu thêm về các loại quy trình tự động hóa tiếp thị bên thứ ba:

Các loại quy trình tự động hóa tiếp thị bên thứ ba và mô tả.
Tự động hóa Mô tả
Email thông báo hàng về thêm Sử dụng Seguno và gửi email cho những khách hàng yêu cầu cảnh báo trả về kho. Tìm hiểu thêm về quy trình tự động hóa trả hàng về kho và thông tin định giá của Seguno.
Thông báo đẩy qua trình duyệt khi phát hành sản phẩm cụ thể Sử dụng PushOwl để gửi thông báo đẩy qua trình duyệt đến tất cả người đăng ký PushOwl. Thông báo đẩy này được gửi khi sản phẩm bạn mới thêm chứa thẻ sản phẩm thông báo đẩy. Tìm hiểu thêm về thông báo đẩy tự động của PushOwl dành cho lần phát hành sản phẩm mới.
Email hoặc SMS bán thêm hậu mãi Sử dụng Shopify Email và AfterShip SMS để gửi thư email hoặc SMS bán thêm hậu mãi sau khi khách hàng đặt hàng. Tìm hiểu thêm về cách gửi email hoặc SMS bán thêm hậu mãi thông qua AfterShip SMS và định giá cũng như gói đăng ký của SMS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí