Tạo quy trình tự động hóa tiếp thị trong Shopify

Bạn có thể tạo và quản lý các quy trình tự động hóa trên trang Tiếp thị với Shopify. Quy trình tự động hóa cho phép bạn thiết lập quy trình gửi email cho khách hàng khi đạt một mốc thời gian hoặc yếu tố kích hoạt cụ thể.

Tìm hiểu về tự động hóa tiếp thị

Quy trình tự động hóa, dù là sử dụng mẫu sẵn có hay tạo mới, đều cho phép bạn tự động gửi email tại các mốc chính trong suốt hành trình mua sắm của khách hàng.

Để tạo quy trình tự động hóa, cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Basic Shopify trở lên.

Có các loại quy trình tự động hóa sau:

 • Chào mừng người đăng ký mới: Gửi email cho người đăng ký mới kèm theo ưu đãi giảm giá để chào mừng họ đến với cửa hàng. Quy trình tự động hóa này hiện chỉ hoạt động với biểu mẫu đăng ký email trong chân trang của cửa hàng trực tuyến.
 • Bán thêm sau giao dịch mua hàng đầu tiên: Thúc đẩy khách hàng quay lại mua hàng sau lần mua đầu tiên với các ưu đãi về sản phẩm.
 • Giữ chân khách hàng: Tái kết nối với khách hàng cũ bằng cách tặng ưu đãi giảm giá một lần.
 • Tùy chỉnh: Thiết kế quy trình tự động hóa tiếp thị qua email riêng phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Kích hoạt dữ liệu cửa hàng bằng nhiều yếu tố kích hoạt trên đơn hàng, tài khoản khách hàng, địa điểm, v.v.
 • Bên thứ ba: Quy trình tự động hóa do ứng dụng bên thứ ba cung cấp.
 • Giao dịch thanh toán bỏ dở: Khuyến khích khách hàng nào bỏ dở thanh toán hoàn tất giao dịch mua hàng.
 • Giỏ hàng bị bỏ quên: Nhắc khách hàng nào thêm sản phẩm vào giỏ hàng rồi rời khỏi cửa hàng trước khi thanh toán rằng họ đã để lại mặt hàng trong giỏ hàng.
 • Duyệt xem sản phẩm bỏ dở: Thu hút lại khách hàng đã xem trang sản phẩm trong cửa hàng nhưng chưa thêm mặt hàng vào giỏ hàng.

Để tạo quy trình tự động hóa, bạn cần bật quyền Tiếp thị. Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc chủ tài khoản, bạn đã có sẵn quyền này. Nếu bạn muốn thêm quyền này vào tài khoản nhân viên, hãy xem phần Tài khoản nhân viên để thêm quyền phù hợp. Lưu ý rằng nếu đang tạo chiến dịch tiếp thị bằng ứng dụng hoặc kênh, bạn cũng cần bật quyền Ứng dụng và Kênh để tạo chiến dịch tiếp thị.

Định giá quy trình tự động hóa

Số lượng email tự động hóa được tính vào 10.000 email miễn phí mỗi tháng được phân bổ cho lượt gửi email. Tuy nhiên, quy trình tự động hóa giao dịch thanh toán bỏ dở sẽ không được tính và luôn được miễn phí. Nếu bạn gửi hơn 10.000 email trong một tháng dương lịch thì cứ 1.000 email gửi đi, bạn sẽ bị tính phí thêm 1 USD.

Bạn bị tính phí đối với email gửi thêm vào cuối mỗi tháng dương lịch. Ví dụ: Nếu bạn đạt giới hạn 10.000 email miễn phí vào ngày 17 tháng 8 và gửi thêm 2.000 email vào ngày 22 tháng 8, bạn sẽ thấy hóa đơn thu phí 2 USD vào ngày 31 tháng 8. Bạn có thể thấy cước phí email trên hóa đơn trong mục Cài đặt > Thanh toán.

Tạo quá trình tự động hóa

Khi tạo quy trình tự động hóa tiếp thị qua Shopify, các thông tin chi tiết cần thiết sẽ phụ thuộc vào quy trình tự động hóa mà bạn đang tạo. Sau khi chọn loại tự động hóa cần tạo, một mẫu tạo sẵn sẽ tải về cho bạn. Đa số các mẫu đều gần như đã sẵn sàng để gửi luôn cho khách hàng. Bạn sẽ được nhắc thêm thông tin bổ sung cần thiết.

Khi tạo quy trình tự động hóa, bạn có thể lưu thành bản nháp để đăng khi sẵn sàng, nhờ đó, bạn có thể chuẩn bị trước chiến lược tiếp thị.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify, vào mục Tiếp thị.

 2. Nhấp vào Tự động hóa, sau đó chọn Tạo quy trình tự động hóa.

 3. Nhấp vào quy trình tự động hóa để tải cửa sổ bật lên thông tin. Nếu đây là quy trình tự động hóa bạn muốn tạo, nhấp vào Sử dụng mẫu. Để chọn quy trình tự động hóa khác, nhấp vào Đóng.

 4. Dấu chấm than màu đỏ xuất hiện bên cạnh các trường bắt buộc nhập thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem bảng Thao tác, rồi nhấp vào Chỉnh sửa nội dung email để tùy chỉnh nội dung của quy trình tự động hóa.

 5. Thêm Chủ đềVăn bản xem trước vào quy trình tự động hóa, sau đó sử dụng trình biên tập email để chỉnh sửa, thêm hoặc di chuyển nội dung trong mẫu email tự động hóa.

 6. Bạn có thể kiểm tra quy trình tự động hóa bằng cách nhấp vào Gửi kiểm tra. Bạn có thể gửi email kiểm tra đến năm địa chỉ email cùng một lúc. Sau khi chỉnh sửa xong mẫu email, nhấp vào Lưu để quay lại quy trình tự động hóa.

 7. Để bắt đầu quy trình tự động hóa, nhấp vào Bật quy trình làm việc. Nếu bạn thoát quy trình làm việc trước khi bật, quy trình sẽ lưu thành bản nháp. Bạn có thể quay lại quy trình tự động hóa này sau bằng cách chọn quy trình trong trang Tự động hóa tiếp thị.

Sau khi bật một quy trình tự động hóa, hãy nhấp vào quy trình tự động hóa từ trang Tiếp thị để xem bản tóm tắt về quy trình tự động hóa và các phân tích cụ thể.

Bật hoặc tắt quy trình tự động hóa

Bạn có thể bật hoặc tắt các quy trình tự động hóa cụ thể trong trang quản trị Shopify.

Để xem quy trình tự động hóa bạn đã tạo, hãy mở Tiếp thị, sau đó nhấp vào Tự động hóa từ trang quản trị Shopify. Quy trình tự động hóa và chiến dịch được đánh dấu là Nháp, Đang hoạt động hoặc Không hoạt động.

Để chỉnh sửa một quy trình tự động hóa đang hoạt động, chọn quy trình tự động hóa bạn muốn thay đổi và nhấp vào Chỉnh sửa quy trình làm việc.

Để tắt một quy trình tự động hóa đang hoạt động, chọn quy trình tự động hóa bạn muốn dừng và nhấp vào Tắt quy trình tự động hóa.

Để xóa một quy tự động hóa đang hoạt động, chọn quy trình tự động hóa cần xóa và nhấp vào ..., sau đó nhấp vào Xóa quy trình tự động hóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí