Tạo quy trình tự động hóa tiếp thị trong Shopify

Tự động hóa tiếp thị giúp bạn tự động gửi email cho khách hàng khi xảy ra sự kiện cụ thể. Tự động hóa tiếp thị sử dụng quy trình làm việc từ Shopify Flow để kích hoạt khi khách hàng nhận được thư email. Bạn có thể định cấu hình quy trình tự động hóa bằng mẫu, hoặc tạo quy trình tự động hóa tùy chỉnh. Bạn có thể chọn loại quy trình tự động hóa tiếp thị để tạo dựa vào loại thư email bạn muốn gửi.

Ngoại trừ quy trình tự động hóa tiếp thị tùy chỉnh và quy trình tự động hóa bên thứ 3, quy trình tự động hóa tiếp thị sử dụng Shopify Email để gửi thư email cho khách hàng. Thư email gửi bằng quy trình tự động hóa không phải quy trình tự động hóa giỏ hàng bị bỏ quên sẽ được tính vào số lượng email bạn gửi bằng Shopify Email. Để biết thêm thông tin, tham khảo Định giá Shopify Email.

Các cửa hàng dùng gói Basic Shopify trở lên có thể sử dụng quy trình tự động hóa tiếp thị. Để tạo quy trình tự động hóa tiếp thị, bạn phải có quyền Tiếp thị trong tài khoản cửa hàng. Để biết thêm thông tin, tham khảo quyền nhân viên.

Khi thiết lập quy trình tự động hóa, hãy cân nhắc cách các quy trình đó phối hợp cùng nhau. Ví dụ: Nếu bạn bật hai quy trình tự động hóa email chào mừng, khách hàng có thể nhận được gấp đôi số lượng email bạn dự định gửi.

Tạo quy trình tự động hóa tiếp thị

Khi tạo quy trình tự động hóa tiếp thị từ mẫu, bạn có thể định cấu hình chi tiết cụ thể về cách thức hoạt động của quy trình tự động hóa. Ví dụ: Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian từ khi khách hàng bỏ quên giỏ hàng đến khi khách hàng nhận được email về giỏ hàng bị bỏ quên.

Sau khi định cấu hình, bạn có thể bật quy trình tự động hóa ngay lập tức hoặc lưu thành bản nháp.

Các bước thực hiện:

Sau khi bật quy trình tự động hóa, bạn có thể truy cập phân tích quy trình tự động hóa tiếp thị để tìm hiểu tình hình hoạt động của quy trình tự động hóa. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trình biên tập mẫu Shopify Email để tùy chỉnh email tự động hóa.

Sửa quy trình tự động hóa tiếp thị

Bạn có thể chỉnh sửa quy trình làm việc để thay đổi quy trình tự động hóa tiếp thị khi khách hàng nhận được email. Để chỉnh sửa quy trình làm việc của quy trình tự động hóa, bạn phải sử dụng thiết bị máy tính để bàn.

Các bước thực hiện:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tiếp thị > Tự động hóa.
  2. Trong mục Tự động hóa, nhấp vào quy trình tự động hóa bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa quy trình làm việc.
  4. Thực hiện mọi thay đổi bạn muốn, sau đó nhấp vào Áp dụng thay đổi.
  5. Nhấp vào Thoát.

Tắt quy trình tự động hóa tiếp thị

Mọi quy trình làm việc đang trong bước chờ sẽ bị hủy nên quy trình tự động hóa sẽ không gửi thêm email nào.

Truy cập phân tích quy trình tự động hóa tiếp thị

Bạn có thể truy cập các phân tích như tỷ lệ chuyển đổi để nắm được ảnh hưởng của quy trình tự động hóa tiếp thị đối với doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng thông tin này để cải thiện quy trình tự động hóa và thử nghiệm các cấu hình khác nhau.

Các bước thực hiện:

Các loại quy trình tự động hóa tiếp thị

Có các loại quy trình tự động hóa sau:

Các loại quy trình tự động hóa tiếp thị và mô tả.
Tự động hóa Mô tả
Chào mừng người đăng ký mới Gửi thư email cho khách hàng khi họ đăng ký bằng biểu mẫu đăng ký nhận email trong cửa hàng trực tuyến.
Bán thêm sau giao dịch mua hàng đầu tiên Gửi thư email cho khách hàng sau khi họ mua hàng lần đầu tiên.
Giữ chân khách hàng Gửi thư email cho khách hàng sau một khoảng thời gian nhất định kể từ lần cuối khách hàng đặt hàng.
Lần duyệt xem sản phẩm bỏ dở Gửi thư email đến khách hàng đã xem sản phẩm cụ thể nhưng chưa thêm vào giỏ hàng.
Giỏ hàng bị bỏ quên Gửi thư email đến khách hàng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng chưa hoàn tất giao dịch mua hàng.
Giao dịch thanh toán bỏ dở Gửi thư email đến khách hàng đã bắt đầu quá trình thanh toán nhưng chưa hoàn tất đơn hàng.
Tùy chỉnh Thiết kế quy trình tự động hóa email của riêng bạn dựa trên sự kiện bạn chọn.
Bên thứ ba Quy trình tự động hóa kết nối với các ứng dụng tiếp thị bên thứ ba.
Loạt email chào mừng (ưu đãi giảm giá kèm lời nhắc) Gửi email kèm ưu đãi giảm giá cho người đăng ký mới, tiếp đến là 2 email xây dựng thương hiệu. Nếu khách hàng chưa mua hàng, lời nhắc về ưu đãi giảm giá sẽ được gửi.
Loạt email chào mừng (câu chuyện thương hiệu kèm ưu đãi giảm giá) Gửi câu chuyện thương hiệu và liên kết mạng xã hội trong 3 email. Nếu khách hàng chưa mua hàng, email có ưu đãi giảm giá sẽ được gửi đi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí