Sử dụng danh sách đối tượng

Sau khi bạn thiết lập ứng dụng Shopify Audiences và kết nối với nền tảng quảng cáo, danh sách đối tượng sẽ được tự động tạo và xuất vào tài khoản quảng cáo của bạn. Ứng dụng Shopify Audiences tạo và xuất một số loại danh sách đối tượng dựa trên mục tiêu mà bạn có thể sử dụng để nhắm mục tiêu chiến dịch quảng cáo.

Cách tạo danh sách đối tượng

Shopify Audiences tận dụng dữ liệu và các thuộc tính do thương nhân Shopify tham gia chia sẻ để tạo danh sách đối tượng. Thuật toán của Shopify Audiences nhận dạng hàng triệu kiểu hành vi của khách hàng để so khớp ý định của khách hàng với các thuộc tính riêng của cửa hàng. Những tín hiệu này được dùng để tạo danh sách đối tượng gồm các khách hàng tiềm năng được chọn dựa trên khả năng chuyển đổi.

Phiên bản 2.3 (phát hành tháng 6 năm 2024)

Shopify Audiences liên tục cải thiện các thuật toán được dùng để tạo danh sách đối tượng và tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo. Với phiên bản này, bạn có thể thúc đẩy lượt chuyển đổi nhắm mục tiêu lại đến gấp đôi — tăng số lượng đơn hàng có được từ ngân sách tiếp thị bạn chi cho việc nhắm mục tiêu lại với danh sách đối tượng Tăng cường nhắm mục tiêu lại tùy chỉnh của chúng tôi.

Sử dụng danh sách đối tượng

Để sử dụng danh sách đối tượng, truy cập tài khoản quảng cáo của bạn rồi tạo nhóm quảng cáo mới bằng danh sách đối tượng hoặc thêm danh sách đối tượng vào nhóm quảng cáo hiện có. Nếu muốn áp dụng bộ lọc cho danh sách đối tượng, bạn có thể áp dụng trên nền tảng quảng cáo.

Khi bạn tạo hoặc sửa đổi nhóm quảng cáo, cho phép nhóm quảng cáo chạy trong 1 đến 2 tuần trước khi đánh giá hiệu suất. Việc này sẽ thể hiện kết quả chính xác hơn về hiệu suất của nhóm quảng cáo.

Bạn có thể sử dụng danh sách đối tượng trên các nền tảng sau:

Lập ngân sách

Khi đặt ra ngân sách, bạn cần cân nhắc quy mô đối tượng. Ngân sách quá thấp có thể dẫn đến hiệu suất dưới trung bình, trong khi ngân sách quá cao có thể làm tăng CPM (chi phí trên 1000 lượt hiển thị).

Hướng đến mục tiêu 2-3 lượt hiển thị cho mỗi người mỗi tuần. Dựa trên 80% tổng quy mô đối tượng, vì không chắc tất cả đối tượng của bạn đều sẽ đăng nhập vào nền tảng trong một tuần nhất định.

Để xác định ngân sách hằng tuần, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chia CPM trung bình cho 1000 để tìm ra chi phí cho mỗi lượt hiển thị.
  2. Nhân tổng quy mô đối tượng với 0,8.
  3. Nhân các kết quả từ bước 1 và bước 2 với nhau.
  4. Cuối cùng, nhân kết quả với 2 hoặc 3 để có được phạm vi ngân sách.

Công thức là: (CPM / 1000) * (Quy mô đối tượng * 0,8) * (2 hoặc 3 lượt hiển thị) = ngân sách hằng tuần

Đây chỉ là một phương pháp lập ngân sách và bạn cần cân nhắc cả các chiến dịch khác.

Loại danh sách đối tượng

Ứng dụng Shopify Audiences tạo danh sách đối tượng duy nhất cho từng nền tảng. Mặc dù phương thức tạo đối tượng giống nhau, đối tượng được tạo để tận dụng tối đa khả năng của từng nền tảng.

Meta

Tăng cường nhắm mục tiêu lại

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu lại hiện có để tiếp cận thêm nhiều người đã tương tác với thương hiệu của bạn. Những người này chưa mua hàng từ cửa hàng của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Meta để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 1-7 ngày.

Tìm kiếm

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Những người này tương tự những người đã mua sản phẩm hoặc sản phẩm bổ sung của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Meta để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 7-14 ngày.

Tương tự trên Meta

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Đối tượng tương tự này sử dụng danh sách Tăng cường nhắm mục tiêu lại làm nguồn. Nền tảng quảng cáo sẽ tìm người tương tự những người này. Danh sách này bao gồm 3% người dùng Meta tại Hoa Kỳ và Canada. Đối tượng có quy mô ước tính là 9,1 triệu. Danh sách này do Meta quản lý và làm mới.

Google

Nguồn tìm kiếm

Thêm làm nguồn cho chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất để giúp Google nhắm mục tiêu đúng khách hàng. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Google để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 1-7 ngày.

Criteo

Tăng cường nhắm mục tiêu lại

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu lại hiện có để tiếp cận thêm nhiều người đã tương tác với thương hiệu của bạn. Những người này chưa mua hàng từ cửa hàng của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Criteo để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 1-7 ngày.

Tìm kiếm

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Những người này tương tự những người đã mua sản phẩm hoặc sản phẩm bổ sung của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Criteo để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 7-14 ngày.

Tương tự Criteo

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Danh sách đối tượng Tương đồng Criteo dành cho quảng cáo trên Criteo là phân khúc tương đồng mà Criteo tạo bằng cách lấy danh sách đối tượng tăng cường nhắm mục tiêu lại làm nguồn.

Shopify Audiences tự động tạo phân khúc tương tự trên Criteo bao gồm 100.000 khách hàng tại Hoa Kỳ. Danh sách này do Criteo quản lý và làm mới.

Pinterest

Tăng cường nhắm mục tiêu lại

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu lại hiện có để tiếp cận thêm nhiều người đã tương tác với thương hiệu của bạn. Những người này chưa mua hàng từ cửa hàng của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Pinterest để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 1-7 ngày.

Tìm kiếm

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Những người này tương tự những người đã mua sản phẩm hoặc sản phẩm bổ sung của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Pinterest để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 7-14 ngày.

Tương tự Pinterest

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Danh sách đối tượng Tương đồng dành cho quảng cáo trên Pinterest là đối tượng tương tự mà Pinterest tạo ra bằng cách lấy đối tượng tăng cường nhắm mục tiêu lại làm nguồn.

Shopify Audiences tự động tạo danh sách đối tượng tương tự trên Pinterest gồm 10% người dùng Pinterest tại Hoa Kỳ. Danh sách này do Pinterest quản lý và làm mới.

Snapchat

Tăng cường nhắm mục tiêu lại

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu lại hiện có để tiếp cận thêm nhiều người đã tương tác với thương hiệu của bạn. Những người này chưa mua hàng từ cửa hàng của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Snapchat để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 1-7 ngày.

Tìm kiếm

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Những người này tương tự những người đã mua sản phẩm hoặc sản phẩm bổ sung của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Pinterest để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 7-14 ngày.

Tương tự Snapchat

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Danh sách đối tượng Tương đồng dành cho quảng cáo trên Snapchat là đối tượng tương đồng có điểm tương tự mà Snapchat tạo bằng cách lấy danh sách đối tượng tăng cường nhắm mục tiêu lại làm nguồn.

Shopify Audiences tự động tạo danh sách đối tượng tương tự có điểm tương đồng trên Snapchat bao gồm khách hàng tại Hoa Kỳ và Canada. Danh sách này do Snapchat quản lý và làm mới.

TikTok

Tương tự Tiktok

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Danh sách đối tượng Tương đồng dành cho quảng cáo trên TikTok là đối tượng tương đồng quy mô hẹp mà TikTok tạo bằng cách lấy đối tượng tiềm năng của Shopify Audiences làm nguồn.

Shopify Audiences tự động tạo danh sách đối tượng tương tự trên TikTok, trong đó có quy mô đối tượng tương tự hẹp bao gồm người dùng TikTok tại Hoa Kỳ. Danh sách này do TikTok quản lý và làm mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí