Sử dụng danh sách đối tượng

Sau khi bạn thiết lập ứng dụng Shopify Audiences và kết nối với nền tảng quảng cáo, danh sách đối tượng sẽ được tự động tạo và xuất vào tài khoản quảng cáo của bạn. Ứng dụng Shopify Audiences tạo và xuất một số loại danh sách đối tượng dựa trên mục tiêu mà bạn có thể sử dụng để nhắm mục tiêu chiến dịch quảng cáo.

Cách tạo danh sách đối tượng

Ứng dụng Shopify Audiences sử dụng thuật toán do dữ liệu và thuộc tính của cửa hàng cung cấp để tạo danh sách khách hàng tiềm năng được gọi là danh sách đối tượng. Danh sách đối tượng bao gồm khách hàng tiềm năng được lựa chọn dựa trên khả năng họ mua hàng từ cửa hàng của bạn.

Sử dụng danh sách đối tượng

Để sử dụng danh sách đối tượng, truy cập tài khoản quảng cáo của bạn rồi tạo nhóm quảng cáo mới bằng danh sách đối tượng hoặc thêm danh sách đối tượng vào nhóm quảng cáo hiện có. Nếu muốn áp dụng bộ lọc cho danh sách đối tượng, bạn có thể áp dụng trên nền tảng quảng cáo.

Bạn có thể sử dụng danh sách đối tượng trên các nền tảng sau:

Loại danh sách đối tượng

Ứng dụng Shopify Audiences tạo danh sách đối tượng duy nhất cho từng nền tảng. Mặc dù phương thức tạo đối tượng giống nhau, đối tượng được tạo để tận dụng tối đa khả năng của từng nền tảng.

Meta

Tăng cường nhắm mục tiêu lại

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu lại hiện có để tiếp cận thêm nhiều người đã tương tác với thương hiệu của bạn. Những người này chưa mua hàng từ cửa hàng của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Meta để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 1-7 ngày.

Tìm kiếm

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Những người này tương tự những người đã mua sản phẩm hoặc sản phẩm bổ sung của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Meta để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 7-14 ngày.

Tương tự trên Meta

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Đối tượng tương tự này sử dụng danh sách Tăng cường nhắm mục tiêu lại làm nguồn. Nền tảng quảng cáo sẽ tìm người tương tự những người này. Danh sách này bao gồm 3% người dùng Meta tại Hoa Kỳ và Canada. Đối tượng có quy mô ước tính là 9,1 triệu. Danh sách này do Meta quản lý và làm mới.

Google

Ý định mua hàng cao

Thêm làm nguồn cho chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất để giúp Google nhắm mục tiêu đúng người mua. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Google để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 1-7 ngày.

Criteo

Ý định mua hàng cao

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu lại hiện có để tiếp cận thêm nhiều người đã tương tác với thương hiệu của bạn. Những người này chưa mua hàng từ cửa hàng của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Criteo để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 1-7 ngày.

Ý định mua hàng trung bình

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Những người này tương tự những người đã mua sản phẩm hoặc sản phẩm bổ sung của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Criteo để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 7-14 ngày.

Tương tự Criteo

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Danh sách đối tượng Tương tự Criteo dành cho quảng cáo trên Criteo là phân khúc tương tự mà Criteo tạo bằng cách lấy danh sách đối tượng có ý định mua hàng cao làm nguồn.

Shopify Audiences tự động tạo phân khúc tương tự trên Criteo bao gồm 100.000 khách hàng tại Hoa Kỳ. Danh sách này do Criteo quản lý và làm mới.

Pinterest

Ý định mua hàng cao

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu lại hiện có để tiếp cận thêm nhiều người đã tương tác với thương hiệu của bạn. Những người này chưa mua hàng từ cửa hàng của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Pinterest để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 1-7 ngày.

Ý định mua hàng trung bình

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Những người này tương tự những người đã mua sản phẩm hoặc sản phẩm bổ sung của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Pinterest để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 7-14 ngày.

Tương tự Pinterest

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Danh sách đối tượng Tương tự dành cho quảng cáo trên Pinterest là đối tượng tương đồng mà Pinterest tạo ra bằng cách lấy đối tượng có ý định mua hàng cao làm nguồn.

Shopify Audiences tự động tạo danh sách đối tượng tương tự trên Pinterest gồm 10% người dùng Pinterest tại Hoa Kỳ. Danh sách này do Pinterest quản lý và làm mới.

Snapchat

Ý định mua hàng cao

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu lại hiện có để tiếp cận thêm nhiều người đã tương tác với thương hiệu của bạn. Những người này chưa mua hàng từ cửa hàng của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Snapchat để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 1-7 ngày.

Ý định mua hàng trung bình

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Những người này tương tự những người đã mua sản phẩm hoặc sản phẩm bổ sung của bạn. Danh sách này sẽ được làm mới tự động trên Pinterest để bổ sung khách hàng tiềm năng sau mỗi 7-14 ngày.

Tương tự Snapchat

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Danh sách đối tượng Tương tự dành cho quảng cáo trên Snapchat là đối tượng tương tự có điểm tương đồng mà Snapchat tạo bằng cách lấy danh sách đối tượng có ý định mua hàng cao làm nguồn.

Shopify Audiences tự động tạo danh sách đối tượng tương tự có điểm tương đồng trên Snapchat bao gồm khách hàng tại Hoa Kỳ và Canada. Danh sách này do Snapchat quản lý và làm mới.

TikTok

Tương tự Tiktok

Thêm phần này vào nhóm quảng cáo tìm kiếm mới hoặc hiện có. Danh sách đối tượng Tương tự dành cho quảng cáo trên TikTok là đối tượng tương tự quy mô hẹp mà TikTok tạo bằng cách lấy đối tượng có ý định mua hàng trung bình của Shopify Audiences làm nguồn.

Shopify Audiences tự động tạo danh sách đối tượng tương tự trên TikTok, trong đó có quy mô đối tượng tương tự hẹp bao gồm người dùng TikTok tại Hoa Kỳ. Danh sách này do TikTok quản lý và làm mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí