Korzystanie z list grup odbiorców

Po skonfigurowaniu aplikacji Shopify Audiences i połączeniu jej z platformą reklamową listy grup odbiorców są automatycznie tworzone i eksportowane do Twojego konta reklamowego. Aplikacja Shopify Audiences tworzy i eksportuje kilka opartych na celach typów list grup odbiorców, które możesz wykorzystać w kampaniach reklamowych.

Sposób tworzenia list grup odbiorców

Aplikacja Shopify Audiences wykorzystuje dane i atrybuty udostępniane przez sprzedawców Shopify do tworzenia list grup odbiorców. Algorytm Shopify Audiences identyfikuje miliony wzorców zachowań klientów, aby dopasować zamiar klienta do unikalnych atrybutów Twojego sklepu. Te sygnały służą do tworzenia list grup odbiorców zawierających potencjalnych klientów, którzy zostali wybrani na podstawie prawdopodobieństwa konwersji.

Wersja 2.2 (opublikowana w styczniu 2024)

Shopify Audiences stale ulepsza algorytmy używane do generowania list odbiorców i optymalizuje skuteczność reklam. W przypadku tej wersji większość sprzedawców co najmniej dwukrotnie zwiększyła liczbę odbiorców retargetingu dzięki listom Ulepszanie retargetingu.

Korzystanie z listy grup odbiorców

Aby użyć listy grup odbiorców, przejdź do swojego konta reklamowego, a następnie utwórz nowy zestaw reklam za pomocą listy grup odbiorców lub dodaj listę grup odbiorców do już istniejącego zestawu reklam. Jeśli chcesz zastosować filtry do listy grup odbiorców, możesz to zrobić na platformie reklamowej.

Tworząc lub modyfikując zestawy reklam, odczekaj od 1 do 2 tygodni, zanim ocenisz ich skuteczność. Dzięki temu uzyskasz dokładniejsze informacje na temat ich skuteczności.

List grup odbiorców możesz używać na następujących platformach:

Ustalanie budżetu

Podczas ustalania budżetu należy wziąć pod uwagę liczebność swojej grupy odbiorców. Bardzo niski budżet może prowadzić do niskiej skuteczności, podczas gdy zbyt wysoki budżet może zwiększyć koszt dotarcia do tysiąca odbiorców (koszt 1000 wyświetleń).

Staraj się osiągnąć 2-3 wyświetlenia na osobę tygodniowo. Za podstawę przyjmij 80% całkowitej liczby odbiorców, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby wszyscy członkowie Twojej grupy odbiorców zalogowali się na platformę w danym tygodniu.

Aby ustalić budżet tygodniowy, wykonaj poniższe kroki:

  1. Podziel średni koszt dotarcia do tysiąca odbiorców (CPM) przez 1000, aby ustalić koszt wyświetlenia.
  2. Pomnóż całkowitą liczbę odbiorców przez 0,8.
  3. Pomnóż ze sobą wyniki z kroków 1 i 2.
  4. Na koniec pomnóż wynik przez 2 lub 3, aby uzyskać zakres budżetu.

Wzór to: (CPM / 1000) * (liczba odbiorców * 0,8) * (2 lub 3 wyświetlenia) = tygodniowy budżet

Jest to tylko jedna z metod ustalania budżetu. Ważne jest również uwzględnienie innych kampanii.

Typy list grup odbiorców

Aplikacja Shopify Audiences generuje unikalne listy grup odbiorców dla każdej platformy. Grupy odbiorców są tworzone w celu maksymalnego wykorzystania możliwości każdej z platform, przy czym podejście do ich generowania jest podobne.

Meta

Ulepszanie retargetingu

Dodaj ją do już istniejących zestawów reklam retargetingowych, aby dotrzeć do większej liczby osób, które już znają Twoją markę. Te osoby nie dokonały jeszcze zakupu w Twoim sklepie. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Meta poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 1-7 dni.

Pozyskiwanie nowych klientów

Dodaj ją do nowych lub dotychczasowych zestawów reklam mających na celu pozyskanie nowych klientów. Są to osoby podobne do tych, które kupiły Twoje produkty lub produkty uzupełniające. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Meta poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 7-14 dni.

Podobna grupa odbiorców Meta

Dodaj ją do nowych lub dotychczasowych zestawów reklam mających na celu pozyskanie nowych klientów. Ta podobna grupa odbiorców korzysta z listy Ulepszanie retargetingu jako źródła. Platforma reklamowa znajduje osoby podobne do tych osób. Obejmuje 3% użytkowników Meta znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Szacunkowa wielkość grupy odbiorców to 9,1 mln. Ta lista jest zarządzana i odświeżana przez Meta.

Google

Źródło nowych klientów

Dodaj jako źródło do kampanii Performance Max, aby pomóc Google kierować reklamy do odpowiednich klientów. Ta lista jest automatycznie odświeżana w Google poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 1-7 dni.

Criteo

Ulepszanie retargetingu

Dodaj ją do już istniejących zestawów reklam retargetingowych, aby dotrzeć do większej liczby osób, które już znają Twoją markę. Te osoby nie dokonały jeszcze zakupu w Twoim sklepie. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Criteo poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 1-7 dni.

Pozyskiwanie nowych klientów

Dodaj je do nowych lub już istniejących zestawów reklam pozyskujących nowych klientów.Są to osoby podobne do tych, które kupiły Twoje produkty lub produkty uzupełniające. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Criteo poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 7-14 dni.

Podobna grupa odbiorców na Criteo

Dodaj je do nowych lub już istniejących zestawów reklam, aby pozyskać nowych klientów. Lista podobnych grup odbiorców reklam na Criteo to segment podobnych grup odbiorców utworzony przez Criteo przy wykorzystaniu jako źródła listy grup odbiorców Ulepszanie retargetingu.

Aplikacja Shopify Audiences automatycznie tworzy podobny segment na Criteo, który obejmuje 100 000 klientów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Ta lista jest zarządzana i odświeżana przez Criteo.

Pinterest

Ulepszanie retargetingu

Dodaj ją do istniejących grup reklam retargetingowych, aby dotrzeć do większej liczby osób, które już znają Twoją markę. Te osoby nie dokonały jeszcze zakupu w Twoim sklepie. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Pinterest poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 1-7 dni.

Pozyskiwanie nowych klientów

Dodaj ją do nowych lub istniejących grup reklam, aby pozyskać nowych klientów. Są to osoby podobne do tych, które kupiły Twoje produkty lub produkty uzupełniające. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Pinterest poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 7-14 dni.

Podobna grupa odbiorców na Pintereście

Dodaj ją do nowych lub istniejących grup reklam pozyskujących nowych klientów. Lista podobnych grup odbiorców reklam na Pintereście to grupa odbiorców o podobnych zachowaniach utworzona przez Pinterest przy wykorzystaniu jako źródła grupy odbiorców Ulepszanie retargetingu.

Aplikacja Shopify Audiences automatycznie tworzy listę grup odbiorców o podobnych zachowaniach na Pintereście, która obejmuje 10% użytkowników Pinteresta znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Ta lista jest zarządzana i odświeżana przez Pinterest.

Snapchat

Ulepszanie retargetingu

Dodaj ją do już istniejących zestawów reklam retargetingowych, aby dotrzeć do większej liczby osób, które już znają Twoją markę. Te osoby nie dokonały jeszcze zakupu w Twoim sklepie. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Snapchat poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 1-7 dni.

Pozyskiwanie nowych klientów

Dodaj je do nowych lub już istniejących zestawów reklam pozyskujących nowych klientów.Są to osoby podobne do tych, które kupiły Twoje produkty lub produkty uzupełniające. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Pinterest poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 7-14 dni.

Podobna grupa odbiorców na Snapchacie

Dodaj je do nowych lub już istniejących zestawów reklam, aby pozyskać nowych klientów. Lista podobnych grup odbiorców reklam na Snapchacie to podobna grupa odbiorców utworzona przez Snapchat przy wykorzystaniu jako źródła listy grup odbiorców Ulepszanie retargetingu.

Aplikacja Shopify Audiences automatycznie tworzy listę podobnych grup odbiorców na Snapchacie, która obejmuje klientów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ta lista jest zarządzana i odświeżana przez Snapchat.

TikTok

Podobna grupa odbiorców na TikToku

Dodaj ją do nowych lub istniejących grup reklam pozyskujących nowych klientów. Lista podobnych grup odbiorców reklam na TikToku to wąska podobna grupa odbiorców utworzona przez TikTok przy wykorzystaniu jako źródła grupy odbiorców Shopify Audiences pozyskującej nowych klientów.

Aplikacja Shopify Audiences automatycznie tworzy listę podobnych grup odbiorców na TikToku, która obejmuje wąską grupę użytkowników TikToka o podobnej liczebności, znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Ta lista jest zarządzana i odświeżana przez TikTok.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo