Korzystanie z list grup odbiorców

Po skonfigurowaniu aplikacji Shopify Audiences i połączeniu jej z platformą reklamową listy grup odbiorców są automatycznie tworzone i eksportowane do Twojego konta reklamowego. Aplikacja Shopify Audiences tworzy i eksportuje kilka opartych na celach typów list grup odbiorców, które możesz wykorzystać w kampaniach reklamowych.

Sposób tworzenia list grup odbiorców

Aby utworzyć listę potencjalnych klientów o nazwie Lista grup odbiorców, aplikacja Shopify Audiences używa algorytmów opartych na danych i atrybutach sklepu. Listy grup odbiorców zawierają potencjalnych klientów dobieranych na podstawie prawdopodobieństwa zakupu w danym sklepie.

Korzystanie z listy grup odbiorców

Aby użyć listy grup odbiorców, przejdź do swojego konta reklamowego, a następnie utwórz nowy zestaw reklam za pomocą listy grup odbiorców lub dodaj listę grup odbiorców do już istniejącego zestawu reklam. Jeśli chcesz zastosować filtry do listy grup odbiorców, możesz to zrobić na platformie reklamowej.

List grup odbiorców możesz używać na następujących platformach:

Typy list grup odbiorców

Aplikacja Shopify Audiences generuje unikalne listy grup odbiorców dla każdej platformy. Grupy odbiorców są tworzone w celu maksymalnego wykorzystania możliwości każdej z platform, przy czym podejście do ich generowania jest podobne.

Meta

Zwiększająca skuteczność retargetingu

Dodaj ją do już istniejących zestawów reklam retargetingowych, aby dotrzeć do większej liczby osób, które już znają Twoją markę. Te osoby nie dokonały jeszcze zakupu w Twoim sklepie. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Meta poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 1-7 dni.

Pozyskująca nowych klientów

Dodaj ją do nowych lub dotychczasowych zestawów reklam mających na celu pozyskanie nowych klientów. Są to osoby podobne do tych, które kupiły Twoje produkty lub produkty uzupełniające. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Meta poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 7-14 dni.

Podobna grupa odbiorców Meta

Dodaj ją do nowych lub dotychczasowych zestawów reklam mających na celu pozyskanie nowych klientów. Ta podobna grupa odbiorców korzysta z listy zwiększającej skuteczność retargetingu jako źródła. Platforma reklamowa znajduje osoby podobne do tych osób. Obejmuje 3% użytkowników Meta znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Szacunkowa wielkość grupy odbiorców to 9,1 mln. Ta lista jest zarządzana i odświeżana przez Meta.

Google

Źródło nowych klientów

Dodaj jako źródło do kampanii Performance Max, aby pomóc Google kierować reklamy do odpowiednich kupujących. Ta lista jest automatycznie odświeżana w Google poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 1-7 dni.

Criteo

Zwiększająca skuteczność retargetingu

Dodaj ją do już istniejących zestawów reklam retargetingowych, aby dotrzeć do większej liczby osób, które już znają Twoją markę. Te osoby nie dokonały jeszcze zakupu w Twoim sklepie. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Criteo poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 1-7 dni.

Pozyskująca nowych klientów

Dodaj je do nowych lub już istniejących zestawów reklam pozyskujących nowych klientów.Są to osoby podobne do tych, które kupiły Twoje produkty lub produkty uzupełniające. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Criteo poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 7-14 dni.

Podobna grupa odbiorców na Criteo

Dodaj je do nowych lub już istniejących zestawów reklam, aby pozyskać nowych klientów. Lista podobnych grup odbiorców reklam na Criteo to segment podobnych grup odbiorców utworzony przez Criteo przy wykorzystaniu jako źródła listy grupy odbiorców zwiększającej skuteczność retargetingu.

Aplikacja Shopify Audiences automatycznie tworzy podobny segment na Criteo, który obejmuje 100 000 klientów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Ta lista jest zarządzana i odświeżana przez Criteo.

Pinterest

Zwiększająca skuteczność retargetingu

Dodaj ją do istniejących grup reklam retargetingowych, aby dotrzeć do większej liczby osób, które już znają Twoją markę. Te osoby nie dokonały jeszcze zakupu w Twoim sklepie. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Pinterest poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 1-7 dni.

Pozyskująca nowych klientów

Dodaj ją do nowych lub istniejących grup reklam, aby pozyskać nowych klientów. Są to osoby podobne do tych, które kupiły Twoje produkty lub produkty uzupełniające. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Pinterest poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 7-14 dni.

Podobna grupa odbiorców na Pintereście

Dodaj ją do nowych lub istniejących grup reklam pozyskujących nowych klientów. Lista podobnych grup odbiorców reklam na Pintereście to grupa odbiorców o podobnych zachowaniach utworzona przez Pinterest przy wykorzystaniu jako źródła grupy odbiorców zwiększającej skuteczność retargetingu.

Aplikacja Shopify Audiences automatycznie tworzy listę grup odbiorców o podobnych zachowaniach na Pintereście, która obejmuje 10% użytkowników Pinteresta znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Ta lista jest zarządzana i odświeżana przez Pinterest.

Snapchat

Zwiększająca skuteczność retargetingu

Dodaj ją do już istniejących zestawów reklam retargetingowych, aby dotrzeć do większej liczby osób, które już znają Twoją markę. Te osoby nie dokonały jeszcze zakupu w Twoim sklepie. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Snapchat poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 1-7 dni.

Pozyskująca nowych klientów

Dodaj je do nowych lub już istniejących zestawów reklam pozyskujących nowych klientów.Są to osoby podobne do tych, które kupiły Twoje produkty lub produkty uzupełniające. Ta lista jest automatycznie odświeżana w serwisie Pinterest poprzez dodawanie kolejnych potencjalnych klientów co 7-14 dni.

Podobna grupa odbiorców na Snapchacie

Dodaj je do nowych lub już istniejących zestawów reklam, aby pozyskać nowych klientów. Lista podobnych grup odbiorców reklam na Snapchacie to podobna grupa odbiorców utworzona przez Snapchat przy wykorzystaniu jako źródła grupy odbiorców zwiększającej skuteczność retargetingu.

Aplikacja Shopify Audiences automatycznie tworzy listę podobnych grup odbiorców na Snapchacie, która obejmuje klientów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ta lista jest zarządzana i odświeżana przez Snapchat.

TikTok

Podobna grupa odbiorców na TikToku

Dodaj ją do nowych lub istniejących grup reklam pozyskujących nowych klientów. Lista podobnych grup odbiorców reklam na TikToku to wąska podobna grupa odbiorców utworzona przez TikTok przy wykorzystaniu jako źródła grupy odbiorców Shopify Audiences pozyskującej nowych klientów.

Aplikacja Shopify Audiences automatycznie tworzy listę podobnych grup odbiorców na TikToku, która obejmuje wąską grupę użytkowników TikToka o podobnej liczebności, znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Ta lista jest zarządzana i odświeżana przez TikTok.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo