Konfigurowanie aplikacji Shopify Audiences

Po skonfigurowaniu aplikacji Shopify Audiences możesz tworzyć i eksportować listy grup odbiorców do cyfrowych platform reklamowych, takich jak Facebook Ads i Instagram Ads.

Skonfiguruj aplikację Shopify Audiences

Aktywując przekazywanie danych do aplikacji Shopify Audiences, wyrażasz zgodę na automatyczne przekazywanie do niej danych klientów. Aby chronić prywatność Twoją i Twoich klientów, usuwane są wszystkie informacje umożliwiające identyfikację osób.

Zanim rozpoczniesz konfigurowanie aplikacji Audiences

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do korzystania z aplikacji Shopify Audiences i zainstaluj ją.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Audiences.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Skonfiguruj Audiences.

 5. Kliknij opcję Włącz, aby włączyć przekazywanie danych i wyrazić zgodę na warunki korzystania z aplikacji Shopify Audience.

 6. Kliknij opcję Skonfiguruj, aby połączyć się ze swoim kontem na Facebooku, którego używasz w kampaniach reklamowych.

 7. Kliknij opcję Połącz, wprowadź hasło do konta na Facebooku, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.

 8. Kliknij konto reklamowe na Facebooku, do którego chcesz wyeksportować swoje grupy odbiorców Shopify.

 9. Kliknij opcję Akceptuj warunki, aby zaakceptować warunki dotyczące niestandardowych grupy odbiorców na Facebooku.

Utwórz i eksportuj grupę odbiorców za pomocą aplikacji Shopify Audiences

Atrybuty produktu wybrane podczas tworzenia grupy odbiorców są wykorzystywane do generowania listy kupujących, którzy prawdopodobnie kupią dany produkt.

Liczba grup odbiorców, które można utworzyć w ciągu 7 dni, jest ograniczona. Maksymalna liczba dla danego okresu jest wyświetlana podczas eksportowania pierwszej grupy odbiorców. Okres 7-dniowy rozpoczyna się w momencie wyeksportowania pierwszej grupy odbiorców. W ciągu 7 dni można wyeksportować tyle grup odbiorców, ile wynosi ustalona maksymalna liczba. Liczba ta jest resetowana po upływie 7 dni od wyeksportowania pierwszej grupy odbiorców, a nowy 7-dniowy okres rozpoczyna się po wyeksportowaniu pierwszej grupy odbiorców w nowym 7-dniowym okresie.

Grupy odbiorców, które tworzysz, mają następujące cechy:

 • Należą do nich tylko kupujący w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
 • Twoi obecni klienci i kupujący, którzy wycofali zgodę na udostępniania danych, są wykluczeni.
 • Grupy odbiorców nie są aktualizowane po ich wyeksportowaniu. Aby mieć zawsze aktualną listę kupujących, regularnie eksportuj nowe grupy odbiorców.

Grupy odbiorców eksportowane z panelu administracyjnego Shopify do platformy reklamowej firmy zewnętrznej, takiej jak Facebook, są szyfrowane i przesyłane w bezpieczny sposób. Wyeksportowanych grup odbiorców nie można pobrać z Facebooka. Facebook wykorzystuje przesłane dane, aby dopasować je do swoich rekordów, a następnie je usuwa.

Zanim rozpoczniesz eksportowanie grupy odbiorców

Sprawdź, czy aplikacja Audiences została skonfigurowana.

Dodaj i wyświetl politykę prywatności na stronie swojego sklepu online, wyraźnie określającą sposób wykorzystania i ujawniania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na udostępnianie danych. W przypadku pytań o charakterze prawnym skonsultuj się ze swoim zespołem prawnym lub specjalistą w zakresie prawa prywatności. Shopify nie udziela porad prawnych.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Audiences.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Utwórz grupę odbiorców.

 5. Kliknij opcję Wybierz produkt, a następnie wybierz produkt, na którym chcesz oprzeć swoją grupę odbiorców.

 6. Wprowadź nazwę swojej grupy odbiorców, a następnie kliknij opcję Eksportuj grupę odbiorców.

W zależności od rozmiaru listy grup odbiorców proces eksportu może potrwać do kilku godzin. Eksport jest zakończony, gdy status grupy odbiorców zmieni się na Gotowe. Wielkość grupy odbiorców w panelu administracyjnym Shopify jest szacunkowa i może być inna niż wielkość grupy odbiorców wyświetlana na Facebooku.

Najlepsze praktyki dotyczące tworzenia grup odbiorców i korzystania z aplikacji Shopify Audiences

Aby zminimalizować nakładanie się atrybucji zamówień i zapewnić dokładność raportów, kieruj każdy tworzony zestaw reklam tylko do jednej grupy odbiorców. Nie kieruj do tej samej grupy odbiorców wielu zestawów reklam w tym samym czasie.

Grupa odbiorców nie jest aktualizowana po jej wyeksportowaniu. Aby zwiększyć skuteczność reklam poprzez wykorzystanie aktualnych danych, rozpocznij kampanię reklamową w tym samym dniu, w którym eksportujesz grupę odbiorców z panelu administracyjnego Shopify.

Jeśli chcesz przeprowadzić test A/B na grupie odbiorców na Facebooku upewnij się, że kampania reklamowa, której używasz jako porównania, ma następujące właściwości:

 • Grupa odbiorców kampanii porównawczej obejmuje tylko kupujących w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
 • Grupa odbiorców kampanii porównawczej nie obejmuje Twoich dotychczasowych klientów.
 • Budżet reklamowy każdej kampanii reklamowej jest proporcjonalny do wielkości grupy odbiorców w kampanii. Na przykład, jeśli grupa odbiorców A jest dwa razy większa niż grupa odbiorców B, to budżet przeznaczony na grupę odbiorców A powinien być dwa razy większy niż budżet przeznaczony na grupę odbiorców B.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo