การตั้งค่า Shopify Audiences

หลังจากที่คุณตั้งค่า Shopify Audiences แล้ว ระบบจะสร้างรายการกลุ่มเป้าหมายที่อิงตามคุณลักษณะร้านค้าของคุณและส่งออกไปยังแพลตฟอร์มโฆษณาที่เชื่อมต่อไว้โดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าแอป Shopify Audiences

โดยการเปิดใช้งานการแบ่งปันข้อมูลสำหรับ Shopify Audiences หมายความว่าคุณยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลลูกค้าให้กับ Shopify Audiences โดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ทั้งหมดจะถูกลบออกเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและของลูกค้าของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าแอป Shopify Audiences

ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ใช้ Shopify Audiences และติดตั้งแอปหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. หากต้องการเปิดใช้การแบ่งปันข้อมูลและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Shopify Audiences ให้คลิกที่ “เปิดใช้งาน

 5. หากต้องการเชื่อมต่อกับ Facebook, Google หรือ Pinterest ให้คลิก “ตั้งค่า

 6. หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโฆษณาแล้ว ให้คลิก “เสร็จสิ้นการตั้งค่า

หลังจากที่คุณตั้งค่าแอปเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มเป้าหมายมักจะพร้อมใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง ทําซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโฆษณาดิจิทัลแพลตฟอร์มอื่น

เชื่อมต่อกับ Facebook

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ในส่วน เชื่อมต่อกับ Facebook ให้คลิก ตั้งค่า

 5. คลิก “เชื่อมต่อ” แล้วป้อนรหัสผ่าน Facebook ของคุณ จากนั้นคลิก “ดำเนินการต่อ

 6. เลือกตัวจัดการธุรกิจและบัญชีโฆษณาบน Facebook ที่คุณต้องการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

 7. หากต้องการยอมรับข้อข้อกำหนดของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของ Facebook ให้คลิก ยอมรับข้อกำหนด

เชื่อมต่อกับ Google

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ในส่วน เชื่อมต่อกับ Google ให้คลิกที่ ตั้งค่า

 5. คลิก “เชื่อมต่อ” แล้วป้อนรหัสผ่าน Google ของคุณ จากนั้นคลิก “ดำเนินการต่อ

 6. เลือกบัญชี Google Ads ที่คุณต้องการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

 7. หากต้องการยอมรับข้อกำหนดการจับคู่ลูกค้าของ Google ให้คลิก ยอมรับข้อกำหนด

เชื่อมต่อกับ Pinterest

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ในส่วนเชื่อมต่อกับ Pinterest ให้คลิก “ตั้งค่า

 5. คลิก “เชื่อมต่อ” แล้วป้อนรหัสผ่าน Pinterest ของคุณ จากนั้นคลิก “ดำเนินการต่อ

 6. เลือกบัญชี Pinterest Ads ที่คุณต้องการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี