การตั้งค่า Shopify Audiences

หลังจากที่คุณตั้งค่า Shopify Audiences แล้ว ระบบจะสร้างรายการกลุ่มเป้าหมายที่อิงตามคุณลักษณะร้านค้าของคุณและส่งออกไปยังแพลตฟอร์มโฆษณาที่เชื่อมต่อไว้โดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าแอป Shopify Audiences

โดยการเปิดใช้งานการแบ่งปันข้อมูลสำหรับ Shopify Audiences หมายความว่าคุณยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลลูกค้าให้กับ Shopify Audiences โดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ทั้งหมดจะถูกลบออกเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและของลูกค้าของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าแอป Shopify Audiences

ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ใช้ Shopify Audiences และติดตั้งแอปหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. หากต้องการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Shopify Audiences ให้คลิก "เริ่มต้นใช้งาน"

 5. หากต้องการเปิดการแชร์ข้อมูล ให้คลิก "แชร์ข้อมูล"

 6. หากต้องการเชื่อมต่อกับ Meta, Google, Pinterest, TikTok, Snapchat หรือ Criteo ให้คลิก "เชื่อมต่อบัญชีโฆษณา"

หลังจากที่คุณตั้งค่าแอปเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายชื่อกลุ่มเป้าหมายมักจะพร้อมใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง ทําซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโฆษณาดิจิทัลแพลตฟอร์มอื่น

เชื่อมต่อกับ Meta

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. เลือกแท็บ Meta จากนั้นคลิก "เชื่อมต่อบัญชีโฆษณา"

 5. คลิก “เชื่อมต่อ” แล้วป้อนรหัสผ่าน Facebook ของคุณ จากนั้นคลิก “ดำเนินการต่อ

 6. เลือกบัญชีธุรกิจและบัญชีโฆษณาของ Meta ที่คุณต้องการส่งออกรายการกลุ่มเป้าหมาย

 7. หากต้องการยอมรับข้อข้อกำหนดของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของ Meta ให้คลิก "ยอมรับข้อกำหนด"

เชื่อมต่อกับ Google

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. เลือกแท็บ Google จากนั้นคลิก "เชื่อมต่อบัญชีโฆษณา"

 5. คลิก “เชื่อมต่อ” แล้วป้อนรหัสผ่าน Google ของคุณ จากนั้นคลิก “ดำเนินการต่อ

 6. เลือกบัญชี Google Ads ที่คุณต้องการส่งออกรายการกลุ่มเป้าหมาย

 7. หากต้องการยอมรับข้อกำหนดการจับคู่ลูกค้าของ Google ให้คลิก ยอมรับข้อกำหนด

เชื่อมต่อกับ Pinterest

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. เลือกแท็บ Pinterest จากนั้นคลิก "เชื่อมต่อบัญชีโฆษณา"

 5. คลิก "เชื่อมต่อ" แล้วป้อนรหัสผ่าน Pinterest ของคุณ จากนั้นคลิก "ให้สิทธิ์เข้าถึง"

 6. เลือกบัญชีโฆษณาบน Pinterest ที่คุณต้องการส่งออกรายการกลุ่มเป้าหมาย

เชื่อมต่อกับ TikTok

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. เลือกแท็บ TikTok จากนั้นคลิก "เชื่อมต่อบัญชีโฆษณา"

 5. คลิก "เชื่อมต่อ" แล้วป้อนรหัสผ่าน TikTok ของคุณ จากนั้นคลิก "ยืนยัน"

 6. เลือกบัญชีโฆษณาบน TikTok ที่คุณต้องการส่งออกรายการกลุ่มเป้าหมาย

 7. หากต้องการยอมรับข้อกำหนดของกลุ่มเป้าหมายของ TikTok ให้คลิก "ยอมรับข้อกำหนด"

เชื่อมต่อกับ Snapchat

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. เลือกแท็บ Snapchat จากนั้นคลิกเชื่อมต่อกับ Snapchat

 5. คลิก “เชื่อมต่อ” แล้วป้อนรหัสผ่าน Snapchat ของคุณ จากนั้นคลิก “ดำเนินการต่อ

 6. เลือกบัญชีธุรกิจและบัญชีโฆษณา Snapchat ที่คุณต้องการส่งออกรายการกลุ่มเป้าหมาย

 7. หากต้องการยอมรับข้อกำหนดของกลุ่มเป้าหมายรายชื่อลูกค้าของ Snapchat ให้คลิก "ยอมรับข้อกำหนด"

เชื่อมต่อไปยัง Criteo

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. เลือกแท็บ Criteo จากนั้นคลิกเชื่อมต่อกับ Criteo

 5. คลิก "เชื่อมต่อ" แล้วป้อนรหัสผ่าน Criteo ของคุณ จากนั้นคลิก "อนุมัติ"

 6. เลือกบัญชีโฆษณาบน Criteo ที่คุณต้องการส่งออกรายการกลุ่มเป้าหมาย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี