การตั้งค่า Shopify Audiences

หลังจากที่คุณตั้งค่า Shopify Audiences แล้ว คุณสามารถสร้างและส่งออกรายการกลุ่มเป้าหมายไปยังแพลตฟอร์มการโฆษณาดิจิทัล เช่น โฆษณาบน Facebook และโฆษณาบน Instagram ได้

ตั้งค่าแอป Shopify Audiences

โดยการเปิดใช้งานการแบ่งปันข้อมูลสำหรับ Shopify Audiences หมายความว่าคุณยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลลูกค้าให้กับ Shopify Audiences โดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ทั้งหมดจะถูกลบออกเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและของลูกค้าของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าแอป Audiences

ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ใช้ Shopify Audiences และติดตั้งแอปหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย

 5. คลิก เปิด เพื่อเปิดใช้การร่วมให้ข้อมูลและยอมรับข้อกำหนดของ Shopify Audience

 6. คลิก ตั้งค่า เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Facebook ที่คุณใช้สำหรับแคมเปญโฆษณาของคุณ

 7. คลิก เชื่อมต่อ แล้วป้อนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ

 8. คลิกบัญชีผู้ใช้โฆษณา Facebook ปลายทางที่คุณต้องการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย Shopify ของคุณ

 9. คลิก ยอมรับข้อกำหนด เพื่อยอมรับข้อกำหนดของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของ Facebook

สร้างและส่งออกกลุ่มเป้าหมายด้วย Shopify Audiences

แอตทริบิวต์ของผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกเมื่อคุณสร้างกลุ่มเป้าหมายจะถูกใช้เพื่อสร้างรายการผู้ซื้อที่มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้านั้น

มีการจำกัดจำนวนกลุ่มเป้าหมายสูงสุดที่สามารถสร้างได้ในช่วง 7 วัน ระบบจะแสดงจํานวนสูงสุดสำหรับช่วงเวลานั้นเมื่อคุณส่งออกกลุ่มเป้าหมายแรก โดยระยะเวลา 7 วันจะเริ่มขึ้นเมื่อคุณส่งออกกลุ่มเป้าหมายแรก ในช่วงเวลา 7 วันคุณสามารถส่งออกกลุ่มเป้าหมายได้ตามจำนวนสูงสุดที่กำหนด ยอดการส่งออกสูงสุดจะถูกรีเซ็ตหลังเวลาผ่านไป 7 วันหลังจากที่คุณส่งออกกลุ่มเป้าหมายแรก และช่วงเวลา 7 วันรอบใหม่จะเริ่มขึ้นเมื่อคุณส่งออกกลุ่มเป้าหมายภายในช่วงระยะเวลา 7 วัน

กลุ่มเป้าหมายที่คุณสร้างมีลักษณะดังต่อไปนี้:

 • มีเฉพาะผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น
 • ลูกค้าและผู้ซื้อที่มีอยู่ของคุณที่ได้เลือกไม่แชร์ข้อมูลจะถูกแยกออก
 • จะไม่มีการอัปเดตกลุ่มเป้าหมายหลังจากส่งออกแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่ารายการผู้ซื้อของคุณเป็นข้อมูลล่าสุด ควรส่งออกกลุ่มเป้าหมายใหม่เป็นประจำ

กลุ่มเป้าหมายที่คุณส่งออกผ่าน Shopify admin ของคุณไปยังแพลตฟอร์มการโฆษณาจากภายนอก เช่น Facebook จะผ่านการเข้ารหัสและถูกส่งต่ออย่างปลอดภัย ไม่สามารถดาวน์โหลดกลุ่มเป้าหมายที่ส่งออกจาก Facebook ได้ Facebook จะใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อจับคู่กับข้อมูลในฐานข้อมูลของตนเองจากนั้นจึงลบข้อมูลทิ้ง

ก่อนที่คุณจะเริ่มส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

ตรวจสอบยืนยันว่าคุณได้ ตั้งค่าแอป audiences แล้ว

เพิ่มและแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวในร้านค้าออนไลน์ของคุณที่ระบุการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ในการเลือกที่จะไม่แชร์ข้อมูลบางชนิด หากคุณมีข้อสงสัยด้านกฎหมายในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ให้ปรึกษาทีมกฎหมายของคุณหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายความเป็นส่วนตัว Shopify ไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิก “สร้างกลุ่มเป้าหมาย

 5. คลิก เลือกสินค้า จากนั้นเลือกสินค้าที่คุณต้องการให้เป็นฐานของกลุ่มเป้าหมายของคุณ

 6. ป้อนชื่อกลุ่มเป้าหมายของคุณจากนั้นคลิก ส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการการส่งออกอาจใช้เวลานานหลายชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของรายการกลุ่มเป้าหมาย การส่งออกจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อสถานะกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนเป็น พร้อมใช้งาน ขนาดกลุ่มเป้าหมายใน Shopify admin ของคุณคือค่าประมาณและอาจแตกต่างจากขนาดกลุ่มเป้าหมายที่แสดงใน Facebook

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างและใช้ Shopify Audiences

เพื่อช่วยลด การคาบเกี่ยวในการระบุที่มา และเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานนั้นถูกต้องแม่นยำ ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียวสำหรับชุดโฆษณาแต่ละชุดที่คุณสร้างขึ้น ห้ามกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเดียวด้วยโฆษณาชุดหลายชุดในเวลาเดียกวัน

กลุ่มเป้าหมายจะไม่มีการอัปเดตหลังจากส่งออกแล้ว เพื่อช่วยให้โฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้ข้อมูลล่าสุด ให้เริ่มแคมเปญโฆษณาในวันเดียวกันกับที่คุณส่งออกกลุ่มเป้าหมายจาก Shopify admin

หากคุณต้องการทดสอบ กลุ่มเป้าหมาย A/B บน Facebook โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคมเปญโฆษณาที่คุณใช้เป็นการเปรียบเทียบมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • กลุ่มเป้าหมายของแคมเปญการเปรียบเทียบจะมีเฉพาะผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น
 • กลุ่มเป้าหมายของแคมเปญการเปรียบเทียบไม่รวมลูกค้าที่มีอยู่ของคุณ
 • งบประมาณโฆษณาของแคมเปญโฆษณาแต่ละแคมเปญจะมีสัดส่วนที่สอดคล้องกับขนาดของกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญโฆษณาแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น หากขนาดของกลุ่มเป้าหมาย A คือ 2 เท่าของขนาดกลุ่มเป้าหมาย B งบประมาณของกลุ่มเป้าหมาย A ควรเป็นสองเท่าของงบประมาณกลุ่มเป้าหมาย B

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี