ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

หากต้องการใช้ Shopify Audiences คุณต้องเลือกใช้เพื่อแชร์ข้อมูลของคุณไปยังฝ่ายที่ให้ความร่วมมือด้านข้อมูลของ Audiences ฝ่ายที่ให้ความร่วมมือคือกลุ่มข้อมูลจากผู้ขายทั้งหมดที่เข้าร่วมใน Shopify Audiences

อัลกอริทึมของ Shopify Audiences จะวิเคราะห์ข้อมูลของฝ่ายที่ให้ความร่วมมือนี้เพื่อระบุรูปแบบพฤติกรรมลูกค้านับล้านคน สัญญาณเหล่านี้ช่วยจับคู่ความต้องการของลูกค้ากับลักษณะเฉพาะของร้านค้าคุณ โดยจะระบุว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากคุณมากเท่าใด

ระบบจะเพิ่มผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าไปยังรายการกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายโฆษณาได้ รายการกลุ่มเป้าหมายจะได้รับการแฮชเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ รายการกลุ่มเป้าหมายจะถูกส่งออกไปยังแพลตฟอร์มโฆษณาโดยตรง คุณไม่สามารถดูหรือเข้าถึงข้อมูลลูกค้าในรายการกลุ่มเป้าหมายได้

Shopify Audiences ได้สร้างขึ้นเพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องเมื่อแชร์ข้อมูลที่ Shopify Audiences ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี