ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ Shopify Audiences

โดยการเปิดใช้งานการแบ่งปันข้อมูลสำหรับ Shopify Audiences หมายความว่าคุณยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลร้านค้าและข้อมูลลูกค้าบางส่วนกับเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ขายของ Shopify ที่เข้าร่วมทั้งหมดมีส่วนร่วม ข้อมูลจากร้านค้าของคุณใช้เพื่อช่วยในการสร้างกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลโดยรวมนี้จะใช้เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า (เรียกรวมว่า “กลุ่มเป้าหมาย”) ผู้ขายทุกรายไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือสถิติของผู้ซื้อที่รวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ยกเว้นข้อมูลของลูกค้าที่ผู้ขายเป็นผู้มอบให้เอง หากคุณต้องการหยุดการแบ่งปันข้อมูล ให้ปิดการใช้งานการแชร์ข้อมูล

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี