Data og personvern for Shopify Audiences

Ved å aktivere datadeling for Shopify Audiences godtar du å bidra med enkelte butikk- og kundeopplysninger til målgruppenettverket som alle deltakende Shopify-forhandlere bidrar til. Data fra butikken brukes til å støtte opprettelse av publikummer. Disse samlede opplysningene brukes til å utvikle en målgruppe med potensielle kunder (samlet «målgrupper»). Ingen forhandler har tilgang til personopplysninger eller statistikk over kjøperne i en målgruppe, bortsett fra de opplysningene de selv bidrar med. Hvis du ønsker å slutte å dele disse opplysningene kan du deaktivere datadeling.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis