Bruke publikumslister

Når du har konfigurert Shopify Audiences-appen og koblet til en annonseplattform, opprettes og eksporteres publikumslister automatisk til annonsekontoen. Shopify Audiences-appen oppretter og eksporterer flere målbaserte publikumslister som kan brukes i annonsekampanjer.

Slik opprettes publikumslister

Shopify Audiences bruker data og egenskaper som deles av deltakende Shopify-forhandlere til å opprette publikumslister. Shopify Audiences-algoritmen identifiserer millioner av mønstre i kundeadferd for å koble en kundes intensjon med de unike egenskapene til din butikk. Disse signalene brukes til å opprette lister over potensielle kunder som velges ut basert på hvor sannsynlig det er at de konverterer.

Versjon 2.2 (utgitt i januar 2024)

Shopify Audiences forbedrer kontinuerlig algoritmene som brukes til å generere publikumslister, og optimaliserer annonseresultatene. Med denne versjonen ser de fleste forhandlere minst en dobling av størrelsen i publikum for ny målretting med forbedrede lister for boost av ny målretting.

Bruke en publikumsliste

For å bruke en publikumsliste går du til annonsekontoen, og oppretter et nytt annonsesett med publikumslisten eller legger til publikumslisten i et eksisterende annonsesett. Hvis du vil bruke filtre på publikumslisten, kan du gjøre dette på annonseplattformen.

Når du oppretter eller endrer annonsesett, bør du la dem kjøre i én til to uker før du evaluerer resultatene. Dette gir et mer nøyaktig bilde av hvor godt de gjør det.

Du kan bruke publikumslister på følgende plattformer:

Angi et budsjett

Når du angir budsjettet, er det viktig å ta høyde for størrelsen på publikummet. Et svært lavt budsjett kan føre til dårligere resultater, mens et budsjett som er for høyt kan øke CPM (kostnad per 1000 visninger).

Ta sikte på 2–3 visninger per person per uke. Baser dette på 80 % av den totale publikumsstørrelsen, da det er usannsynlig at alle i publikummet logger seg på plattformen i løpet av en gitt uke.

Følg disse trinnene for å avgjøre et ukentlig budsjett:

  1. Del gjennomsnittlig CPM på 1000 for å finne kostnad per visning.
  2. Multipliser den totale publikumsstørrelsen med 0,8.
  3. Multipliser resultatene fra trinn 1 og 2 sammen.
  4. Til slutt kan du multiplisere det resulterende tallet med 2 eller 3 for å få et budsjettintervall.

Formelen er: (CPM / 1000) * (Publikumsstørrelse * 0,8) * (2 eller 3 visninger) = ukentlig budsjett

Dette er bare én metode å angi budsjettet på, og det er viktig å ta høyde for andre kampanjer også.

Typer av publikumslister

Shopify Audiences-appen genererer unike publikumslister for hver plattform. Selv om tilnærmingen for opprettelse av publikum ligner, opprettes de for å få mest mulig ut av mulighetene på hver enkelt plattform.

Meta

Boost av ny målretting

Legg dette til i eksisterende annonsesett for ny målretting for å nå ut til flere personer som har engasjert seg i merkevaren din. Disse personene har ikke handlet i butikken din enda. Denne listen oppdateres automatisk på Meta med flere potensielle kunder hver 1.–7. dag.

Kundeemner

Legg dette til i annonsesettene for nye eller eksisterende potensielle kunder. Disse menneskene likner på dem som har kjøpt produktene dine eller andre produkter. Denne listen oppdateres automatisk på Meta med flere potensielle kunder hver 7.–14. dag.

Meta-tvillingpublikum

Legg dette til i annonsesettene for nye eller eksisterende potensielle kunder. Dette tvillingpublikummet bruker listen for boost av ny målretting som kilde. Annonseplattformen finner folk som ligner på disse personene. Det inkluderer 3 % av Meta-brukere som er lokalisert i USA og Canada. Publikummet har en estimert størrelse på 9,1 millioner. Denne listen administreres og oppdateres av Meta.

Google

Seed for kundeemner

Legg til som kilde i Performance Max-kampanjer for å bidra til at Google kan målrette mot de rette kundene. Denne listen oppdateres automatisk på Google med flere potensielle kunder hver 1.–7. dag.

Criteo

Boost av ny målretting

Legg dette i eksisterende annonsesett for ny målretting for å nå ut til flere personer som engasjerer seg i merkevaren din. Disse personene har ikke kjøpt fra butikken din ennå. Denne listen oppdateres automatisk på Criteo med flere potensielle kunder hver 1.–7. dag.

Kundeemner

Legg dette til nye eller eksisterende annonsesett for kundeemner. Disse personene ligner på de som har kjøpt produkter eller komplimentære produkter. Denne listen oppdateres automatisk på Criteo med flere potensielle kunder hver 7.–14. dag.

Criteo-tvillingpublikum

Legg dette til i annonsesettene for nye eller eksisterende potensielle kunder. Publikumslisten med tvillingpublikum for Criteo-annonser er et tvillingsegment som Criteo oppretter ved hjelp av publikumslisten med boost av ny målretting som kilde.

Shopify Audiences oppretter automatisk et Criteo-tvillingsegment som inneholder 100 000 kunder lokalisert i USA. Denne listen administreres og oppdateres av Criteo.

Pinterest

Boost av ny målretting

Legg dette i eksisterende annonsegrupper for ny målretting for å nå ut til flere personer som engasjerer seg i merkevaren din. Disse personene har ikke kjøpt fra butikken din ennå. Denne listen oppdateres automatisk på Pinterest med flere potensielle kunder hver 1.–7. dag.

Kundeemner

Legg dette til nye eller eksisterende annonsegrupper for kundeemner. Disse personene ligner på de som har kjøpt produkter eller komplimentære produkter. Denne listen oppdateres automatisk på Pinterest med flere potensielle kunder hver 7.–14. dag.

Pinterest-tvillingpublikum

Legg dette til nye eller eksisterende annonsegrupper for kundeemner. Tvillingpublikumslisten for Pinterest-annonser er et publikum med lignende adferd som Pinterest oppretter ved hjelp av publikummet med boost av ny målretting som kilde.

Shopify Audiences oppretter automatisk et publikum med lignende adferd for Pinterest som inneholder 10 % av Pinterest-brukere lokalisert i USA. Denne listen administreres og oppdateres av Pinterest.

Snapchat

Boost av ny målretting

Legg dette i eksisterende annonsesett for ny målretting for å nå ut til flere personer som engasjerer seg i merkevaren din. Disse personene har ikke kjøpt fra butikken din ennå. Denne listen oppdateres automatisk på Snapchat med flere potensielle kunder hver 1.–7. dag.

Kundeemner

Legg dette til nye eller eksisterende annonsesett for kundeemner. Disse personene ligner på de som har kjøpt produkter eller komplimentære produkter. Denne listen oppdateres automatisk på Pinterest med flere potensielle kunder hver 7.–14. dag.

Snapchat-tvillingpublikum

Legg dette til i annonsesettene for nye eller eksisterende potensielle kunder. Tvillingpublikumslisten for Snapchat-annonser er et lignende tvillingpublikum som Snapchat oppretter ved hjelp av publikummet med boost av ny målretting som kilde.

Shopify Audiences genererer automatisk en Snapchat-liste med et lignende tvillingpublikum som inneholder kunder i USA og Canada. Denne listen administreres og oppdateres av Snapchat.

TikTok

TikTok-tvillingpublikum

Legg dette til nye eller eksisterende annonsegrupper for kundeemner. Publikumslisten med tvillingpublikum for TikTok-annonser er et smalt tvillingpublikum som genereres av TikTok ved å bruke Shopify Audiences-publikumslisten for kundeemner som kilde.

Shopify Audiences oppretter automatisk en tvillingpublikumsliste for TikTok som inkluderer små tvillingstørrelser av TikTok-brukere i USA. Denne listen administreres og oppdateres av TikTok.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis