การใช้รายการกลุ่มเป้าหมาย

หลังจากที่คุณตั้งค่าแอป Shopify Audiences และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโฆษณาแล้ว ระบบจะสร้างรายการกลุ่มเป้าหมายและส่งออกไปยังบัญชีโฆษณาของคุณโดยอัตโนมัติ แอป Shopify Audiences จะสร้างและส่งออก ประเภทของรายการกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หลายประเภทที่คุณสามารถใช้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญโฆษณาได้

วิธีการสร้างรายการกลุ่มเป้าหมาย

แอป Shopify Audiences ใช้อัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลและคุณลักษณะของร้านค้าของคุณ เพื่อสร้างรายการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าซึ่งเรียกว่ารายการกลุ่มเป้าหมาย รายการกลุ่มเป้าหมายจะประกอบด้วยผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่คัดสรรตามแนวโน้มที่พวกเขาจะซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณ

การใช้รายการกลุ่มเป้าหมาย

หากต้องการใช้รายการกลุ่มเป้าหมาย ให้ไปที่บัญชีโฆษณาของคุณ จากนั้นสร้างชุดโฆษณาใหม่โดยใช้รายการกลุ่มเป้าหมายหรือเพิ่มรายการกลุ่มเป้าหมายไปยังชุดโฆษณาที่มีอยู่แล้ว หากคุณต้องการใช้ตัวกรองกับรายการกลุ่มเป้าหมาย คุณสามารถกรองกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มโฆษณาได้

คุณสามารถใช้รายการกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มดังต่อไปนี้ได้:

  • Meta รวมถึง Facebook และ Instagram
  • Google โดยรวมถึง Google Search, Google Shopping, Gmail, YouTube และ Google Display Network
  • Criteo
  • Pinterest
  • Snapchat
  • TikTok

ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย

แอป Shopify Audiences จะสร้างรายการกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันในแต่ละแพลตฟอร์ม แม้ว่าวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายจะคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีการสร้างกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ความสามารถของแต่ละแพลตฟอร์มอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

Meta

การกระตุ้นกำหนดเป้าหมายซ้ำ

เพิ่มรายการนี้ในชุดโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายซ้ำที่มีอยู่เพื่อเข้าถึงผู้คนที่มีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณมากขึ้น ซึ่งผู้คนเหล่านี้ยังไม่ได้ซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณ ระบบจะรีเฟรชรายการนี้โดยอัตโนมัติบน Meta พร้อมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพิ่มเติมทุกๆ 1-7 วัน

ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า

เพิ่มรายชื่อนี้ในชุดโฆษณาของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่หรือที่มีอยู่แล้วของคุณ ผู้คนเหล่านี้คล้ายกับผู้ที่เคยซื้อสินค้าของคุณหรือสินค้าที่ใช้ประกอบกัน ระบบจะรีเฟรชรายการนี้โดยอัตโนมัติบน Meta พร้อมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพิ่มเติมทุกๆ 7-14 วัน

รายการกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันสำหรับ Meta

เพิ่มรายชื่อนี้ในชุดโฆษณาของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่หรือที่มีอยู่แล้วของคุณ โดยกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนี้ใช้รายการการกระตุ้นการกำหนดเป้าหมายซ้ำเป็นแหล่งที่มา แพลตฟอร์มโฆษณาจะค้นหาผู้คนที่คล้ายกับผู้คนเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้ Facebook ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 3% กลุ่มเป้าหมายมีขนาดประมาณ 9.1 ล้าน และจะได้รับการจัดการและรีเฟรชโดย Meta

Google

ความประสงค์ที่จะซื้อสูง

เพิ่มเป็นแหล่งที่มาสำหรับแคมเปญ Performance Max เพื่อช่วยให้ Google กำหนดผู้ซื้อเป้าหมายที่เหมาะสม ระบบจะรีเฟรชรายการนี้โดยอัตโนมัติบน Google พร้อมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพิ่มเติมทุกๆ 1-7 วัน

Criteo

ความประสงค์ที่จะซื้อสูง

เพิ่มรายการนี้ในชุดโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายซ้ำที่มีอยู่เพื่อเข้าถึงผู้คนที่มีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณมากขึ้น ซึ่งผู้คนเหล่านี้ยังไม่ได้ซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณ ระบบจะรีเฟรชรายการนี้โดยอัตโนมัติบน Criteo พร้อมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพิ่มเติมทุกๆ 1-7 วัน

ความประสงค์ที่จะซื้อปานกลาง

เพิ่มรายการนี้ในชุดโฆษณาของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่หรือที่มีอยู่แล้วของคุณ ซึ่งผู้คนเหล่านี้คล้ายกับผู้ที่เคยซื้อสินค้าของคุณหรือสินค้าที่ใช้ประกอบกัน ระบบจะรีเฟรชรายการนี้โดยอัตโนมัติบน Criteo พร้อมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพิ่มเติมทุกๆ 7-14 วัน

กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันของ Criteo

เพิ่มรายการนี้ในชุดโฆษณาของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่หรือที่มีอยู่แล้วของคุณ รายการกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันสำหรับโฆษณาบน Criteo คือกลุ่มที่คล้ายกันที่ Criteo สร้างขึ้นโดยมีแหล่งที่มาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง

Shopify Audiences จะสร้างกลุ่มที่คล้ายคลึงกันสำหรับ Criteo โดยอัตโนมัติซึ่งจะประกอบด้วยลูกค้า 100,000 รายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และจะได้รับการจัดการกับรีเฟรชโดย Criteo

Pinterest

ความประสงค์ที่จะซื้อสูง

เพิ่มรายการนี้ลงในชุดโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายซ้ำที่มีอยู่เพื่อเข้าถึงผู้คนที่มีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณมากขึ้น ซึ่งผู้คนเหล่านี้ยังไม่ได้ซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณ ระบบจะรีเฟรชรายการนี้ด้วยผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติบน Pinterest ทุกๆ 1-7 วัน

ความประสงค์ที่จะซื้อปานกลาง

เพิ่มรายการนี้ลงในกลุ่มโฆษณาของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่หรือที่มีอยู่ของคุณ ซึ่งผู้คนเหล่านี้คล้ายกับผู้ที่เคยซื้อสินค้าของคุณหรือสินค้าที่ใช้ประกอบกัน ระบบจะรีเฟรชรายการนี้โดยอัตโนมัติบน Pinterest พร้อมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพิ่มเติมทุกๆ 7-14 วัน

กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันของ Pinterest

เพิ่มรายการนี้ลงในกลุ่มโฆษณาของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่หรือที่มีอยู่ของคุณ รายการกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันของโฆษณาบน Pinterest คือกลุ่มเป้าหมายที่เหมือนกันที่ Pinterest สร้างขึ้นโดยมีแหล่งที่มาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง

Shopify Audiences จะสร้างรายการกลุ่มเป้าหมายที่เหมือนกันสำหรับ Pinterest ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้ Pinterest ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจำนวน 10% โดยอัตโนมัติ และจะได้รับการจัดการกับรีเฟรชโดย Pinterest

Snapchat

ความประสงค์ที่จะซื้อสูง

เพิ่มรายการนี้ในชุดโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายซ้ำที่มีอยู่เพื่อเข้าถึงผู้คนที่มีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณมากขึ้น ซึ่งผู้คนเหล่านี้ยังไม่ได้ซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณ ระบบจะรีเฟรชรายการนี้โดยอัตโนมัติบน Snapchat พร้อมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพิ่มเติมทุกๆ 1-7 วัน

ความประสงค์ที่จะซื้อปานกลาง

เพิ่มรายการนี้ในชุดโฆษณาของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่หรือที่มีอยู่แล้วของคุณ ซึ่งผู้คนเหล่านี้คล้ายกับผู้ที่เคยซื้อสินค้าของคุณหรือสินค้าที่ใช้ประกอบกัน ระบบจะรีเฟรชรายการนี้โดยอัตโนมัติบน Pinterest พร้อมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพิ่มเติมทุกๆ 7-14 วัน

กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันของ Snapchat

เพิ่มรายการนี้ในชุดโฆษณาของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่หรือที่มีอยู่แล้วของคุณ รายการกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันสำหรับโฆษณาบน Snapchat คือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันซึ่ง Snapchat สร้างขึ้นโดยมีแหล่งที่มาเป็นรายการกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสูง

Shopify Audiences จะสร้างรายการกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันสำหรับ Snapchat โดยอัตโนมัติซึ่งจะรวมถึงลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และจะได้รับการจัดการกับรีเฟรชโดย Snapchat

TikTok

กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันของ Tiktok

เพิ่มรายการนี้ลงในกลุ่มโฆษณาของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่หรือที่มีอยู่ของคุณ รายการกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันสำหรับโฆษณาบน TikTok คือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันในวงแคบที่ TikTok สร้างขึ้นโดยมีแหล่งที่มาเป็นกลุ่มเป้าหมายของ Shopify Audiences ที่มีแนวโน้มปานกลาง

Shopify Audiences จะสร้างรายการกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันในวงแคบสำหรับ TikTok ที่รวมผู้ใช้ TikTok ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจำนวน 10% และจะได้รับการจัดการและรีเฟรชโดย TikTok

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี