เกณฑ์มาตรฐานสำหรับแคมเปญการโฆษณา

Shopify Audiences ใช้เกณฑ์มาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพแคมเปญการโฆษณาของร้านค้าของคุณ โดยเปรียบเทียบกับร้านค้า Shopify อื่นๆ ข้อมูลนี้รวมประสิทธิภาพจากแคมเปญทั้งหมดของคุณในช่วงเวลานั้น ไม่ใช่แค่การกำหนดรายการกลุ่มเป้าหมายของ Shopify

ส่วนเกณฑ์มาตรฐานจะระบุข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • สรุปเกณฑ์มาตรฐาน: ประสิทธิภาพของแคมเปญคุณในช่วง 30 วันต่อเนื่อง
 • รายงานแนวโน้มเกณฑ์มาตรฐาน: รายงานที่มีข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานแคมเปญที่ผ่านมาสูงสุด 1 ปี

ข้อมูลการเปรียบเทียบประกอบด้วยผู้ใช้แอป Shopify Audiences รายอื่นๆ ที่เปิดใช้งานการแชร์ข้อมูลและเชื่อมต่อบัญชีแพลตฟอร์มโฆษณาของตนเองคุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของคุณโดยใช้ร้านค้าที่คล้ายกันหรือเกณฑ์มาตรฐานในแวดวงอุตสาหกรรมได้

เมตริกเกณฑ์มาตรฐานพร้อมใช้งาน

ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานที่มีให้สำหรับตัวชี้วัดดังต่อไปนี้:

คำจำกัดความของเกณฑ์มาตรฐาน Shopify Audiences
ตัวชี้วัด ความหมาย
มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย ยอดขายของคุณหารจำนวนการสั่งซื้อที่มาจากโฆษณา
อัตราคลิกผ่าน จำนวนการคลิกที่โฆษณาของคุณได้รับหารด้วยจำนวนอิมเพรสชั่น
อัตราคอนเวอร์ชัน จำนวนคำสั่งซื้อที่มาจากโฆษณาหารด้วยจำนวนการคลิกโฆษณาที่ได้รับ
ต้นทุนต่ออิมเพรสชั่น 1,000 ครั้ง ต้นทุนเฉลี่ยที่คุณชำระต่อ 1,000 อิมเพรสชั่นบนโฆษณา
ต้นทุนต่อคลิก ต้นทุนเฉลี่ยที่คุณชำระต่อการคลิกโฆษณาแต่ละครั้ง
ต้นทุนต่อการหาลูกค้า ต้นทุนเฉลี่ยที่คุณชำระต่อลูกค้าแต่ละรายที่มาจากโฆษณา

เกณฑ์มาตรฐานร้านค้าที่คล้ายกัน

กลุ่มร้านค้าที่คล้ายกันจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับร้านค้าของคุณ ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ขายที่เลือกด้วยเกณฑ์มาตรฐานสร้างขึ้นจากร้านค้า Shopify ที่คล้ายกับของคุณมากที่สุดมีการพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ในการกำหนดความคล้ายคลึงกัน:

 • มูลค่าการสั่งซื้อโดยเฉลี่ยของร้านค้า
 • ประเภทของสินค้าที่ขาย

หากต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพร้านค้าของคุณกับร้านค้าที่คล้ายกัน ให้เลือกร้านค้าที่คล้ายกันบนปุ่มสลับในส่วนเกณฑ์มาตรฐาน คุณสามารถดูข้อมูลสรุปของ 30 วันที่ผ่านมา หรือคุณสามารถเลือกแถวที่ต้องการจากตารางเพื่อดูรายงานแนวโน้มในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้

เกณฑ์มาตรฐานในแวดวงอุตสาหกรรม

เกณฑ์มาตรฐานในแวดวงอุตสาหกรรมกำหนดขึ้นจากผู้ขายบน Shopify ที่ขายสินค้าภายในหมวดหมู่ที่กำหนด

มีหมวดหมู่อุตสาหกรรมทั้งหมด 16 หมวดหมู่ให้เลือก:

 • อุปกรณ์สำหรับสัตว์และสัตว์เลี้ยง
 • เสื้อผ้าและเครื่องประดับ

  • เสื้อผ้า
  • เครื่องประดับ
  • รองเท้า
 • อาหารและเครื่องดื่ม

  • รายการอาหาร
  • เครื่องดื่ม
 • เฟอร์นิเจอร์

 • สุขภาพและความงาม

  • เครื่องสำอาง
  • การดูแลผม
  • สุขภาพและโภชนาการ
 • บ้านและสวน

 • อุปกรณ์กีฬา

 • รถยนต์และอะไหล่

เพิ่มแวดวงธุรกิจ

หากต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคุณกับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ให้เลือกอุตสาหกรรมที่คุณขาย คุณสามารถเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่คุณเลือกได้ตลอดเวลา

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. คลิก Shopify Audiences
 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ไปยังส่วน Meta

 5. เลือกอุตสาหกรรมบนปุ่มสลับในส่วนเกณฑ์มาตรฐาน

 6. เพิ่มอุตสาหกรรมแล้วเลือกอุตสาหกรรมที่ร้านค้าของคุณขายสินค้าแล้วคลิกบันทึก ระบบจะบันทึกอุตสาหกรรมของคุณเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อใช้ Shopify Audiences

 7. สลับไปมาระหว่างอุตสาหกรรมที่คุณเลือกโดยการคลิกที่เมนูดรอปดาวน์อุตสาหกรรม

คุณสามารถดูข้อมูลสรุปของ 30 วันที่ผ่านมา หรือคุณสามารถเลือกแถวที่ต้องการจากตารางเพื่อดูรายงานแนวโน้มในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้

กรองตามมูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย (AOV)

แต่ละหมวดหมู่อุตสาหกรรมมีช่วง AOV หลายช่วง ช่วงเหล่านี้ที่คุณสามารถใช้กรองข้อมูลได้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับ AOV ของร้านค้าในแต่ละอุตสาหกรรม

AOV อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อเมตริกการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น หากสินค้าของคุณมีคะแนนราคาที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ AOV สูงขึ้น ก็เป็นไปได้ว่าต้นทุนต่อการหาลูกค้าใหม่ของคุณก็จะสูงขึ้นเช่นกัน

ตัวกรองจะตั้งค่าเริ่มต้นตามช่วงที่ร้านค้าของคุณอยู่โดยอัตโนมัติ หากมี อย่างไรก็ตาม คุณมีตัวเลือกในการเลือกช่วง AOV ได้ด้วยตนเอง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของคุณโดยเปรียบเทียบกับร้านค้าที่มี AOV ที่แตกต่างกัน

รายงานแนวโน้มให้ข้อมูลเชิงลึกว่าประสิทธิภาพโฆษณาของร้านค้าคุณได้พัฒนาขึ้นอย่างไรเมื่อระยะเวลาผ่านไป โดยเปรียบเทียบกับร้านค้าที่คล้ายกันข้อมูลจะมีให้เป็นรายเดือนและจะแสดงข้อมูลย้อนหลังสูงสุด 1 ปีช่องว่างของข้อมูลอาจปรากฏในรายงานแนวโน้มหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดในช่วงเวลานั้น

หากต้องการดูรายงานแนวโน้ม ให้คลิกแถวในตารางในส่วนเกณฑ์มาตรฐาน ในรายงาน คุณสามารถเลือกเมตริกต่างๆ เพื่อดูประสิทธิภาพได้

การอ่านกราฟแนวโน้ม

สำหรับตัวชี้วัดเกณฑ์มาตรฐานแต่ละตัว จะมีตัวเลขสามจำนวนที่เปรียบเทียบร้านค้าของคุณกับร้านค้าต่างๆ ที่คล้ายกัน ตัวเลขเหล่านี้คือ: เปอร์เซ็นไทล์ค่ากลาง เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75

การอ่านกราฟแนวโน้ม
ข้อกำหนด ความหมาย
ค่ากลาง ค่าที่แสดงถึงจุดกึ่งกลางของร้านค้าต่างๆ ค่านี้มีค่าที่เหนือว่ากลุ่มลูกค้า 50%
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ค่าที่แสดงถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของร้านค้าต่างๆ ค่านี้มีค่าที่เหนือว่ากลุ่มลูกค้า 75%
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ค่าที่แสดงถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของร้านค้าต่างๆ ค่านี้มีค่าที่เหนือว่ากลุ่มลูกค้า 25%

มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย อัตราการคลิกผ่านหรืออัตราคอนเวอร์ชันที่สูงขึ้นส่งผลให้อันดับเปอร์เซ็นไทล์ยิ่งสูงขึ้น สำหรับเกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้ เปอร์เซ็นไทล์ 75 จะสูงขึ้น และเปอร์เซ็นไทล์ 25 จะต่ำลงในกราฟ

ในทางกลับกัน ต้นทุนต่ออิมเพรสชั่น 1,000 ครั้ง ราคาต่อหนึ่งคลิก หรือต้นทุนต่อการหาลูกค้าใหม่ที่ต่ำกว่าจะส่งผลให้อันดับเปอร์เซ็นไทล์สูงขึ้น สำหรับเกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้ เปอร์เซ็นไทล์ 75 จะต่ำลง และเปอร์เซ็นไทล์ 25 จะสูงขึ้นในกราฟ

ข้อกำหนดทั่วไปของเกณฑ์มาตรฐาน

แสดงเมตริกเกณฑ์มาตรฐานการโฆษณาของร้านค้าคุณเมื่อทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • คุณได้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Meta ของคุณไว้เมื่อ 48 ชั่วโมงที่แล้ว
 • คุณมีคอนเวอร์ชันอย่างน้อย 20 รายการที่มาจากโฆษณา Meta ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
 • คุณไม่ได้ระงับแคมเปญโฆษณาปัจจุบันของคุณในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
 • มีร้านค้าที่คล้ายกันเพียงพอในกลุ่มเกณฑ์มาตรฐานของคุณ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกณฑ์มาตรฐานนั้นเป็นไปอย่างมีความหมาย เกณฑ์มาตรฐานอาจไม่พร้อมใช้งานหากไม่มีร้านค้าที่คล้ายกันในจำนวนที่เพียงพอสำหรับร้านค้าของคุณ

หากคุณเชื่อว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามนี้แต่ยังไม่มีการแสดงเกณฑ์มาตรฐาน ให้รายงานปัญหาโดยใช้แบบฟอร์มนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี