เกณฑ์มาตรฐานสำหรับแคมเปญการตลาด

Shopify Audiences ใช้เกณฑ์มาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดของร้านค้าของคุณ โดยเทียบกับร้านค้าที่คล้ายกันในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้รวมประสิทธิภาพจากแคมเปญทั้งหมดของคุณในช่วงเวลานั้น ไม่ใช่แค่การกำหนดรายการกลุ่มเป้าหมายของ Shopify

ข้อมูลการเปรียบเทียบประกอบด้วยผู้ใช้แอป Shopify Audiences รายอื่นๆ ที่เปิดใช้งานการแชร์ข้อมูลกับเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายและได้เชื่อมต่อบัญชีแพลตฟอร์มโฆษณาของตนเอง

เกณฑ์มาตรฐานสำหรับแคมเปญการตลาดที่พร้อมใช้งาน

ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานที่มีให้สำหรับตัวชี้วัดดังต่อไปนี้:

คำจำกัดความของเกณฑ์มาตรฐาน Shopify Audiences
ตัวชี้วัด ความหมาย
มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย ยอดขายของคุณสัมพันธ์กับจำนวนการสั่งซื้อที่มาจากโฆษณา
อัตราคลิกผ่าน จำนวนการคลิกที่โฆษณาของคุณได้รับหารด้วยจำนวนอิมเพรสชั่น
อัตราคอนเวอร์ชัน จำนวนคำสั่งซื้อที่มาจากโฆษณาหารด้วยจำนวนการคลิกโฆษณาที่ได้รับ
ต้นทุนต่ออิมเพรสชั่น 1,000 ครั้ง ต้นทุนเฉลี่ยที่คุณชำระต่อ 1,000 อิมเพรสชั่นบนโฆษณา
ต้นทุนต่อคลิก ต้นทุนเฉลี่ยที่คุณชำระต่อการคลิกโฆษณาแต่ละครั้ง
ต้นทุนต่อการหาลูกค้า ต้นทุนเฉลี่ยที่คุณชำระต่อลูกค้าแต่ละรายที่มาจากโฆษณา

การคํานวณเกณฑ์มาตรฐานสำหรับแคมเปญการตลาด

เกณฑ์มาตรฐานการตลาดสร้างขึ้นจากกลุ่มร้านค้าที่คล้ายกับร้านค้าของคุณ มีการพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ในการกำหนดความคล้ายคลึงกัน:

  • มูลค่าการสั่งซื้อโดยเฉลี่ยของร้านค้า
  • ประเภทของสินค้าที่ขาย

ในเมตริกเกณฑ์มาตรฐานแต่ละรายการ ตัวเลขสามตัวประกอบกันเป็นสถานะของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับร้านค้าที่คล้ายกันตัวเลขเหล่านี้คือเปอร์เซ็นไทล์ค่ากลาง เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของคุณในแต่ละเมตริก ให้วางเมาส์เหนือกราฟเปอร์เซ็นไทล์

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดทั่วไปของเกณฑ์มาตรฐาน Shopify Audiences
ข้อกำหนด ความหมาย
ค่ากลาง ค่าที่แสดงถึงจุดกึ่งกลางของร้านค้าที่คล้ายกับคุณ 50% ของร้านค้ามีค่าสูงกว่าค่ากลางและ 50% ของร้านค้ามีค่าที่ต่ำกว่าค่ากลาง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ค่าที่แสดงถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของร้านค้าที่คล้ายกับคุณ 75% ร้านค้ามีค่าสูงกว่า
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ค่าที่แสดงถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของร้านค้าที่คล้ายกับคุณ 75% ร้านค้ามีค่าสูงกว่า

ข้อกำหนดของเกณฑ์มาตรฐานสำหรับแคมเปญการตลาด

แสดงเมตริกเกณฑ์มาตรฐานการตลาดของร้านค้าคุณเมื่อทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • คุณได้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Meta ของคุณไว้เมื่อ 48 ชั่วโมงที่แล้ว
  • คุณมีคอนเวอร์ชันอย่างน้อย 20 รายการที่มาจากโฆษณา Meta ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
  • คุณไม่ได้ระงับแคมเปญโฆษณาปัจจุบันของคุณในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
  • มีร้านค้าที่คล้ายกันเพียงพอในกลุ่มเกณฑ์มาตรฐานของคุณ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกณฑ์มาตรฐานนั้นเป็นไปอย่างมีความหมาย เกณฑ์มาตรฐานอาจไม่พร้อมใช้งานหากไม่มีร้านค้าที่คล้ายกันในจำนวนที่เพียงพอสำหรับร้านค้าของคุณ

หากคุณเชื่อว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามนี้แต่ยังไม่มีการแสดงเกณฑ์มาตรฐาน ให้รายงานปัญหาโดยใช้แบบฟอร์มนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี