Benchmarks for markedsføringskampagner

Shopify Audiences bruger benchmarks til at sammenligne effektiviteten af din butiks markedsføringskampagner med lignende butikker i de seneste 30 dage. Disse data omfatter effektivitet fra alle dine kampagner i denne periode og ikke kun dem, der målretter mod Shopify-målgruppelister.

Benchmarkdata består af andre brugere af Shopify Audiences-appen, som har aktiveret datadeling med målgruppenetværket og har tilknyttet deres annonceplatformskonti.

Tilgængelige benchmarks for markedsføringskampagner

Benchmarkdata er tilgængelige for følgende parametre:

Definitioner for Shopify Audiences-benchmarks
Metrisk Definition
Gennemsnitlig ordreværdi Dine salg i forhold til antallet af afgivne ordrer, der tilskrives en annonce.
Klikrate Antallet af klik på dine annoncer divideret med antallet af visninger.
Konverteringsrate Det antal ordrer, der er tilskrevet en annonce, divideret med antallet af klik, der er modtaget.
Pris pr. 1.000 visninger Den gennemsnitlige pris, du har betalt for 1000 visninger af dine annoncer.
Pris pr. klik Den gennemsnitlige pris, du har betalt for hvert klik på dine annoncer.
Pris pr. erhvervelse Den gennemsnitlige pris, du har betalt for hver ordre, som tilskrives dine annoncer.

Beregninger af benchmarks for markedsføringskampagner

Markedsføringsmæssige benchmarks oprettes ud fra kohorter af butikker, der ligner din. Følgende faktorer tages i betragtning ved definition af lighed:

  • Gennemsnitlig ordreværdi for butikkerne
  • Typer af solgte produkter

For hvert benchmarkparameter udgør tre tal din status i forhold til lignende butikker. Disse tal er middelværdi, 25. percentil og 75. percentil. Hold markøren over percentilgrafen for at se udvidede oplysninger om din status for hvert parameter.

Almindelige termer

Almindelige termer for Shopify Audiences-benchmarks
Vilkår Definition
Middelværdi Den værdi, der repræsenterer midtpunktet af butikker, der ligner din. 50 % af butikkerne har en højere værdi, og 50 % har en lavere værdi end middelværdien.
25. percentil Den værdi, der repræsenterer den 25. percentil af butikker, der ligner din. 75 % af butikkerne har en højere værdi.
75. percentil Den værdi, der repræsenterer den 75. percentil af butikker, der ligner din. 25 % af butikkerne har en højere værdi.

Krav til benchmarks for markedsføringskampagner

Der vises markedsføringsmæssige benchmarkparametre for din butik, hvis følgende betingelser er gældende:

  • Du har tilknyttet din Meta-konto for mere end 48 timer siden.
  • Du har mindst 20 konverteringer tilskrevet Meta-annoncer i de seneste 30 dage.
  • Du har ikke sat din nuværende annoncekampagne på pause i de seneste 30 dage.
  • Der er nok lignende butikker i din benchmarkkohorte til at give en relevant benchmark. En benchmark er muligvis ikke tilgængelig, hvis der ikke findes et tilstrækkeligt stort antal butikker, der ligner din.

Hvis du mener, at du opfylder disse kvalifikationer, men stadig ikke får vist benchmarks, kan du rapportere problemet ved hjælp af denne formular.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis