Benchmarks for annoncekampagner

Shopify Audiences bruger benchmarks til at sammenligne effektiviteten af din butiks annoncekampagner i forhold til andre Shopify-butikker. Disse data omfatter effektivitet fra alle dine kampagner i denne periode og ikke kun dem, der målretter mod Shopify-målgruppelister.

Afsnittet med benchmarks indeholder følgende oplysninger:

 • En benchmarkoversigt: 30 fortløbende dage med din kampagneeffektivitet.
 • En rapport om benchmarktendenser: En rapport med op til 1 års tidligere kampagnebenchmarkdata.

Benchmarkdata består af andre brugere af Shopify Audiences-appen, som har aktiveret datadeling og tilknyttet deres annonceplatformskonti.Du kan sammenligne dine data ved hjælp af benchmarks for Lignende butik eller Branche.

Tilgængelige benchmarkparametre

Benchmarkdata er tilgængelige for følgende parametre:

Definitioner for Shopify Audiences-benchmarks
Metrisk Definition
Gennemsnitlig ordreværdi Dine salg divideret med antallet af afgivne ordrer, der tilskrives en annonce.
Klikrate Antallet af klik på dine annoncer divideret med antallet af visninger.
Konverteringsrate Det antal ordrer, der er tilskrevet en annonce, divideret med antallet af klik, der er modtaget.
Pris pr. 1.000 visninger Den gennemsnitlige pris, du har betalt for 1000 visninger af dine annoncer.
Pris pr. klik Den gennemsnitlige pris, du har betalt for hvert klik på dine annoncer.
Pris pr. erhvervelse Den gennemsnitlige pris, du har betalt for hver ordre, som tilskrives dine annoncer.

Benchmarks for lignende butikker

Der genereres automatisk en kohorte for lignende butikker for din butik, hvilket inkluderer en udvalgt gruppe af shopejere. Disse benchmarks er baseret på Shopify-butikker, der minder mest om din. Følgende faktorer tages i betragtning ved definition af lighed:

 • Gennemsnitlig ordreværdi for butikkerne
 • Typer af solgte produkter

Hvis du vil sammenligne din effektivitet med lignende butikker, skal du vælge Lignende butikker med til/fra-knappen i benchmarkafsnittet. Du kan se en 30-dages oversigt eller klikke gennem en række i tabellen for at se en rapport over tendenser med data fra op til 1 år i fortiden.

Branchebenchmarks

Branchebenchmarks består af Shopify-shopejerne, der sælger produkter inden for definerede kategorier.

Der er 16 tilgængelige branchekategorier:

 • Dyr og tilbehør til kæledyr
 • Tøj og tilbehør

  • Beklædning
  • Smykker
  • Sko
 • Mad og drikke

  • Fødevarer
  • Drikkevarer
 • Møbler

 • Sundhed og skønhed

  • Kosmetik
  • Hårpleje
  • Fitness og ernæring
 • Hjem og have

 • Sportsartikler

 • Køretøjer og dele

Tilføj brancher

Du kan sammenligne din effektivitet med specifikke brancher ved at vælge de brancher, du sælger i. Du kan til enhver tid ændre dine valgte brancher.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Audiences.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Naviger til afsnittet Meta.

 5. Vælg Brancher på til/fra-knappen i benchmarksafsnittet.

 6. Tilføj brancher, og vælg de brancher, som din butik sælger i, og klik på Gem. Dine brancher bliver gemt, så du hurtigt kan få adgang til dem, når du bruger Shopify Audiences.

 7. Skift mellem dine valgte brancher ved at klikke på rullemenuen med brancher.

Du kan se en 30-dages oversigt eller klikke gennem en række i tabellen for at se en rapport over tendenser med data fra op til 1 år i fortiden.

Filtrer efter gennemsnitlig ordreværdi (GOV)

Hver branchekategori har flere intervaller med gennemsnitlige ordreværdier. Disse intervaller, som du kan bruge til at filtrere dine data med, varierer afhængigt af de gennemsnitlige ordreværdier i butikkerne i hver enkelt branche.

Den gennemsnitlige ordreværdi kan have væsentlig indflydelse på parametrene for din målannoncering. Hvis dine produkter f.eks. har et højere prisniveau, hvilket resulterer i en højere gennemsnitlig ordreværdi, er det sandsynligt, at dine omkostninger pr. erhvervelse også vil være højere.

Filteret vil automatisk benytte det interval, som din butik hører ind under, som standard, hvis det er tilgængeligt. Du kan dog vælge eventuelle tilgængelige GOV-intervaller manuelt for at sammenligne din effektivitet med butikker med andre GOV’er.

Rapporten med tendenser giver indblik i, hvordan din butiks annonceeffektivitet har udviklet sig over tid sammenlignet med lignende butikker.Dataene leveres hver måned og viser op til 1 års tidligere data. Der kan være huller i dataene i rapporten over tendenser, hvis du ikke har opfyldt alle kravene i denne periode.

Klik på en række i tabellen i benchmarkafsnittet for at se en rapport over tendenser. I rapporten kan du vælge forskellige parametre for at se effektiviteten.

Læsning af grafen over tendenser

For hvert benchmarkparameter kan du se tre tal, der sammenligner din butik med lignende butikker. Disse tal er: middelværdi, 25. percentil og 75. percentil.

Læsning af grafen over tendenser
Vilkår Definition
Middelværdi Den værdi, der repræsenterer midtpunktet af butikker. 50 % af kohorten klarer sig bedre end denne værdi.
25. percentil Den værdi, der repræsenterer den 25. percentil af butikker. 75 % af kohorten klarer sig bedre end denne værdi.
75. percentil Den værdi, der repræsenterer den 75. percentil af butikker. 25 % af kohorten klarer sig bedre end denne værdi.

En højere gennemsnitlig ordreværdi, klikfrekvens eller konverteringsrate resulterer i en højere percentilplacering. For disse parametre vil den 75. percentil være højere, og den 25. percentil vil være lavere på grafen.

På den anden side resulterer en lavere pris pr. 1.000 visninger, pris pr. klik eller omkostninger pr. erhvervelse i en højere percentilplacering. For disse parametre vil den 75. percentil være lavere, og den 25. percentil vil være højere på grafen.

Krav til benchmarks

Der vises annonceringsmæssige benchmarkparametre for din butik, hvis følgende betingelser er gældende:

 • Du har tilknyttet din Meta-konto for mere end 48 timer siden.
 • Du har mindst 20 konverteringer tilskrevet Meta-annoncer i de seneste 30 dage.
 • Du har ikke sat din nuværende annoncekampagne på pause i de seneste 30 dage.
 • Der er nok lignende butikker i din benchmarkkohorte til at give en relevant benchmark. En benchmark er muligvis ikke tilgængelig, hvis der ikke findes et tilstrækkeligt stort antal butikker, der ligner din.

Hvis du mener, at du opfylder disse kvalifikationer, men stadig ikke får vist benchmarks, kan du rapportere problemet ved hjælp af denne formular.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis