Riktmärken för marknadsföringskampanjer

Shopify Audiences använder sig av riktmärken för att jämföra resultaten för din butiks marknadsföringskampanjer i förhållande till liknande butiker under de senaste 30 dagarna. Data inkluderar resultat från alla dina kampanjer under den tiden, inte bara de som är inriktade på Shopifys målgruppslistor.

Riktmärkesdata kommer från andra användare av Shopify Audiences-appen som har aktiverat datadelning med målgruppsnätverket och som har anslutit sina annonsplattformskonton.

Tillgängliga riktmärken för marknadsföringskampaner

Riktmärkesdata är tillgängliga för följande mätvärden:

Shopify Audiences riktmärkesdefinition
Mätvärden Definition
Genomsnittligt ordervärde Försäljning i relation till antalet lagda ordrar som kan tillskrivas en annons.
Klickfrekvens Antalet klick på dina annonser delat med antalet visningar.
konverteringsnivå Antalet ordrar som tillskrivs en annons, delat med antalet klickningar annonsen fick.
Kostnad per 1 000 visningar Den genomsnittliga kostnaden du har betalat för 1 000 visningar på dina annonser.
Kostnad per klick Den genomsnittliga kostnaden du har betalat för varje klick på dina annonser.
Kostnad per förvärv Den genomsnittliga kostnaden du har betalat för varje order som tillskrivs till dina annonser.

Beräkningar för riktmärken för marknadsföringskampanjer

Riktmärken för marknadsföring skapas baserat på kohorter av butiker som liknar din. När likheten definieras beaktas följande faktorer:

  • Genomsnittligt ordervärde för butikerna
  • Typer av sålda produkter

För varje mätvärde utgör tre siffror din position jämfört med liknande butiker. Siffrorna är 25:e percentilen och 75:e percentilen. Håll muspekaren över percentildiagrammet för att visa utökade detaljer om din status för varje mätvärde.

Vanliga termer

Vanliga termer för Shopify Audiences
Villkor Definition
Median Värdet som representerar mittpunkten för butiker som liknar din. 50 % av alla butiker har ett högre värde än medianen och 50 % har ett lägre värde.
25:e percentilen Värdet som representerar den 25:e percentilen för butiker som liknar din. 75 % av alla butiker har ett högre värde.
75:e percentilen Värdet som representerar den 75:e percentilen för butiker som liknar din. 25 % av alla butiker har ett högre värde.

Krav för riktmärken för marknadsföringskampanjer

Butikens mätvärden för marknadsföringsriktmärken visas om följande villkor gäller:

  • Du har anslutit ditt Meta-konto för mer än 48 timmar sedan.
  • Du har minst 20 konverteringar som tillskrivs Meta-annonser under de senaste 30 dagarna.
  • Du har inte pausat din nuvarande annonskampanj under de senaste 30 dagarna.
  • Det finns tillräckligt många liknande butiker i din riktmärkeskohort för att du ska kunna få ett meningsfullt riktmärke. Det kan hända att ett riktmärke inte är tillgängligt om det inte finns tillräckligt med liknande butiker.

Rapportera problemet med hjälp av det här formuläret om du anser att du uppfyller dessa kvalifikationer men inga riktmärken visas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis