Referanseverdier for annonsekampanjer

Shopify Audiences bruker referanseverdier for å sammenligne resultatene fra butikkens annonsekampanjer mot andre Shopify-butikker. Disse opplysningene inkluderer resultater fra alle kampanjene dine i denne perioden, ikke bare kampanjer som er målrettet mot Shopify-publikumslister.

Seksjonen for referanseverdier inneholder følgende informasjon:

 • Sammendrag av referanseverdier: Rullende 30 dager med kampanjeresultater.
 • En rapport med trender for referanseverdier: En rapport med inntil ett år med tidligere referansedata fra kampanjer.

Referanseverdidata består av andre Shopify Audiences-appbrukere som har aktivert datadeling og koblet til kontoer i annonseplattformer. Du kan sammenligne data ved hjelp av lignende butikker eller bransjebaserte referanseverdier.

Tilgjengelige referansemålinger

Referanseverdidata er tilgjengelig for følgende beregninger:

Definisjoner av Shopify Audiences-referanseverdier
Metrisk Definisjon
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Salget delt på antall registrerte bestillinger som er tilskrevet en annonse.
Klikkrate Antall klikk på annonser mottatt delt på antall visninger.
Konverteringsrate Antall bestillinger tilskrevet en annonse, delt på antall klikk annonsen har fått.
Kostnad per 1000 visninger Den gjennomsnittlige kostnaden du betalte for 1000 visninger av annonsene dine.
Kostnad per klikk Gjennomsnittlig kostnad du betalte for hvert klikk på annonsene.
Kostnad per anskaffelse Den gjennomsnittlige kostnaden du betalte for hver bestilling som kan tilskrives annonsene.

Referanseverdier fra lignende butikker

Kohorten Lignende butikker genereres automatisk for butikken din, og inkluderer en utvalgt gruppe forhandlere. Disse referanseverdiene beregnes basert på Shopify-butikker som ligner mest på din. Følgende faktorer vurderes for å definere likheter:

 • Gjennomsnittlig bestillingsverdi for butikker
 • Type produkter solgt

For å sammenligne resultater mot lignende butikker, kan du velge Lignende butikker i vekslebryteren i seksjonen for referanseverdier. Du kan vise et 30 dagers sammendrag, eller klikke deg gjennom en rad i tabellen for å se en trendrapport inntil ett år bakover.

Bransjebaserte referanseverdier

Bransjebaserte referanseverdier beregnes fra Shopify-forhandlere som selger produkter innenfor definerte kategorier.

Det er 16 tilgjengelige bransjekategorier:

 • Produkter til dyr og husdyr
 • Klær & tilbehør

  • Klesplagg
  • Smykker
  • Sko
 • Mat og drikke

  • Matvarer
  • Drikkevarer
 • Møbler

 • Skjønnhet og helse

  • Kosmetikk
  • Hårpleie
  • Trening og kosthold
 • Hjem og hage

 • Sportsutstyr

 • Kjøretøy og deler

Legg til bransjer

Velg hvilke bransjer du selger i for å sammenligne resultatene med bestemte bransjer. Du kan endre bransje når som helst.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Audiences fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Gå til seksjonen Meta.

 5. Velg Bransjer i vekslebryteren i seksjonen for referanseverdier.

 6. Legg til bransjer, velg hvilke bransjer butikken sin selger i, og klikk på Lagre. Bransjene dine blir lagret, slik at du har rask tilgang til dem når du bruker Shopify Audiences.

 7. Bytt mellom de valgte bransjene ved å klikke på rullegardinmenyen for bransjer.

Du kan vise et 30 dagers sammendrag, eller klikke deg gjennom en rad i tabellen for å se en trendrapport inntil ett år bakover.

Filtrer etter gjennomsnittlig bestillingsverdi (AOV)

Hver av bransjekategoriene har flere AOV-bånd. Disse båndene, som du kan bruke til å filtrere data, varierer basert på AOV i butikker innenfor hver bransje.

AOV kan ha en betydelig påvirkning på målberegninger for annonsering. Hvis produktene dine for eksempel har en høyere pris, som fører til en høyere AOV, er det sannsynlig at kostnaden per anskaffelse også vil være høyere.

Filteret vil automatisk som standard være det båndet butikken din faller inn under, hvis det er tilgjengelig. Du kan imidlertid velge et annet tilgjengelig AOV-bånd manuelt for å sammenligne resultater mot butikker med andre AOV-er.

Trendrapporten gir innsikt i hvordan butikkens annonseresultater har utviklet seg over tid, sammenlignet med lignende butikker. Dataene oppgis månedlig, og viser inntil ett år med tidligere data. Hull i dataene kan oppstå i trendrapportene hvis du ikke oppfylte alle krav i perioden.

Klikk på en rad i tabellen i referanseverdiseksjonen for å se en trendrapport. I rapporten kan du velge ulike beregninger for å se resultater.

Lese av trenddiagrammet

Tre tall er inkludert for hver referansemåling, som sammenligner din butikk med lignende butikker. Disse tallene er: median, 25. persentil og 75. persentil.

Lese av trenddiagrammet
Periode Definisjon
Median Verdien som representerer gjennomsnittet av butikker. Denne verdien slås av 50 % av kohorten.
25. persentil Verdien som representerer den 25. persentilen av butikker. Denne verdien slås av 75 % av kohorten.
75. persentil Verdien som representerer den 75. persentilen av butikker. Denne verdien slås av 25 % av kohorten.

En høyere gjennomsnittlig bestillingsverdi, klikkrate eller konverteringsrate fører til en høyere persentilrangering. For disse beregningene vil den 75. persentilen være høyere, og den 25. persentilen vil være lavere i diagrammet.

På den annen side, vil en lavere kostnad per 1000 visninger, kostnad per klikk eller kostnad per anskaffelse føre til en høyere persentilrangering. For disse beregningene vil den 75. persentilen være lavere, og den 25. persentilen vil være høyere i diagrammet.

Krav til referanseverdier

Beregninger av referansemålinger for butikken vises når følgende betingelser er oppfylt:

 • Du har koblet til Meta-kontoen din for mer enn 48 timer siden.
 • Du har minst 20 konverteringer tilskrevet Meta-annonser i løpet av de siste 30 dagene.
 • Du har ikke satt den gjeldende annonsekampanjen på pause i løpet av de siste 30 dagene.
 • Det er nok lignende butikker i referanseverdikohorten din til å generere en meningsfylt referanseverdi. En referanseverdi er kanskje ikke tilgjengelig hvis det ikke finnes et tilstrekkelig antall butikker som ligner på din.

Hvis du mener at du oppfyller disse kravene, men fortsatt ikke ser referanseverdier, kan du rapportere problemet gjennom dette skjemaet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis