Referanseverdier for markedsføringskampanjer

Shopify Audiences bruker referanseverdier til å sammenligne resultater fra butikkens markedsføringskampanjer mot lignende butikker over de siste 30 dagene. Disse opplysningene inkluderer resultater fra alle kampanjene dine i denne perioden, ikke bare kampanjer som er målrettet mot Shopify-publikumslister.

Referanseverdidata består av andre Shopify Audiences-appbrukere som har aktivert datadeling med publikumsnettverket, og som har koblet til kontoer på annonseplattformer.

Tilgjengelige referanseverdier for markedsføringskampanjer

Referanseverdidata er tilgjengelig for følgende beregninger:

Definisjoner av Shopify Audiences-referanseverdier
Metrisk Definisjon
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Salgene dine relatert til antall bestillinger som er lagt inn og kan tilskrives en annonse.
Klikkrate Antall klikk på annonser mottatt delt på antall visninger.
Konverteringsrate Antall bestillinger tilskrevet en annonse, delt på antall klikk annonsen har fått.
Kostnad per 1000 visninger Den gjennomsnittlige kostnaden du betalte for 1000 visninger av annonsene dine.
Kostnad per klikk Gjennomsnittlig kostnad du betalte for hvert klikk på annonsene.
Kostnad per anskaffelse Den gjennomsnittlige kostnaden du betalte for hver bestilling som kan tilskrives annonsene.

Beregninger av referanseverdier for markedsføringskampanjer

Referansemålinger for markedsføring beregnes basert på kohorter av butikker som ligner på din. Følgende faktorer vurderes for å definere likheter:

  • Gjennomsnittlig bestillingsverdi for butikker
  • Type produkter solgt

For hver referansemåling inkluderes tre tall, som sammenligner din butikk med butikker som ligner. Disse tallene er median, 25. persentil og 75. persentil. For å vise utvidede detaljer for dine resultater for hver av beregningene kan du holde markøren over persentilgrafen.

Vanlige begreper

Vanlige begreper for Shopify Audiences-referanseverdier
Periode Definisjon
Median Verdien som representerer midtpunktet for butikker som ligner på din. 50 % av butikker har en høyere verdi, og 50 % har en lavere verdi enn medianverdien.
25. persentil Verdien som representerer den 25. persentilen av butikker som ligner på din. 75 % av butikker har en høyere verdi.
75. persentil Verdien som representerer den 75. persentilen av butikker som ligner på din. 25 % av butikker har en høyere verdi.

Krav til referanseverdier for markedsføringskampanjer

Beregninger av referansemålinger for markedsføring vises for butikken din under følgende betingelser:

  • Du har koblet til Meta-kontoen din for mer enn 48 timer siden.
  • Du har minst 20 konverteringer tilskrevet Meta-annonser i løpet av de siste 30 dagene.
  • Du har ikke satt den gjeldende annonsekampanjen på pause i løpet av de siste 30 dagene.
  • Det er nok lignende butikker i referanseverdikohorten din til å generere en meningsfylt referanseverdi. En referanseverdi er kanskje ikke tilgjengelig hvis det ikke finnes et tilstrekkelig antall butikker som ligner på din.

Hvis du mener at du oppfyller disse kravene, men fortsatt ikke ser referanseverdier, kan du rapportere problemet gjennom dette skjemaet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis