Konfigurere Shopify Audiences

Når du har konfigurert Shopify Audiences kan du opprette og eksportere målgruppelister til digitale annonseplattformer, som Facebook Ads og Instagram Ads.

Konfigurere Shopify Audiences-appen

Ved å aktivere datadeling for Shopify Audiences godtar du å automatisk bidra med kundeopplysninger til Shopify Audiences. For å beskytte ditt og kundenes personvern, fjernes all personlig identifiserbar informasjon.

Før du begynner å konfigurere Audiences-appen

Kontroller om du er berettiget til å bruke Shopify Audiences, og installer appen.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Audiences fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk Konfigurer målgrupper.

 5. Klikk Aktiver for å aktivere datadeling og godta vilkår for bruk av Shopify Audiences.

 6. Klikk Konfigurer for å koble til Facebook-kontoen som brukes til annonsekampanjer.

 7. Klikk Koble til, angi Facebook-kontopassordet og klikk Fortsett.

 8. Klikk på Facebook-annonsekontoen du vil eksportere Shopify-målgruppen til.

 9. Klikk Godta vilkår for å godta vilkårene for Facebooks tilpassede publikum.

Opprett og eksporter en målgruppe med Shopify Audiences

Attributtene til produktet du velger når du oppretter en målgruppe brukes til å generere en liste over kjøpere som har høy sannsynlighet for å kjøpe produktet.

Det er et maksimalt antall målgrupper som kan opprettes i løpet av en syv dagers periode. Det maksimale antallet for perioden vises når du eksporterer den første målgruppen. Syvdagersperioden starter når du eksporterer første målgruppe. I løpet av syvdagersperioden kan du eksportere inntil det maksimale antallet målgrupper. Det maksimale antallet eksporter tilbakestilles syv dager etter at du eksporterte den første målgruppen, og en ny syvdagersperiode starter når du eksporterer den første målgruppen i den nye syvdagersperioden.

Målgrupper du oppretter har følgende karakteristikker:

 • Bare kjøpere i USA og Canada blir inkludert.
 • Eksisterende kunder og kjøpere som har trukket seg fra datadeling blir ekskludert.
 • Målgrupper oppdateres ikke etter at de er eksportert. For å sikre at du har en oppdatert liste med kjøpere bør du jevnlig eksportere nye målgrupper.

Målgrupper du eksporterer fra Shopify-administrator til en tredjepartsannonseplattform, som Facebook, krypteres og overføres sikkert. Eksporterte målgrupper kan ikke lastes ned fra Facebook. Facebook bruker opplysningene som overføres til å matche mot sine egne oppføringer, og sletter deretter opplysningene.

Før du begynner å eksportere en målgruppe

Kontroller at du har konfigurert Audiences-appen.

Legg til og vis en personvernerklæring i nettbutikken som tydelig oppsummerer din bruk og deling av personopplysninger, og retten til å trekke seg fra datadeling. Hvis du har spesifikke juridiske spørsmål må du rådføre deg med en juridisk rådgiver eller en ekspert på personvernlovgivning. Shopify kan ikke gi juridisk rådgivning.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Audiences fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Opprett publikum.

 5. Klikk Velg et produkt, og velg produktet du vil basere målgruppen på.

 6. Angi et navn for målgruppen og klikk Eksporter målgruppe.

Avhengig av størrelsen på målgruppelisten kan det ta opptil flere timer å fullføre eksportprosessen. Eksporten er fullført når målgruppens status endres til Klar. Målgruppestørrelsen i Shopify-administrator er et estimat, og kan være annerledes fra målgruppestørrelsen som vises på Facebook.

Beste praksis for å opprette og bruke Shopify Audiences

For å bidra til å minimere overlapp av bestillingsattribusjon og sikre at rapportene er nøyaktige, bør du bare målrette mot én målgruppe for hvert annonsesett du oppretter. Ikke målrett mot samme målgruppe med flere annonsesett samtidig.

En målgruppe oppdateres ikke etter at den er eksportert. For å bidra til at annonsene yter bedre ved å bruke så nye data som mulig, bør du starte annonsekampanjer på samme dag som du eksporterer målgruppen fra Shopify-administrator.

Hvis du vil A/B-teste en målgruppe på Facebook må du sikre at annonsekampanjen du bruker som sammenligning har følgende egenskaper:

 • Målgruppen for sammenligningskampanjen inneholder bare kjøpere i USA og Canada.
 • Målgruppen for sammenligningskampanjen ekskluderer eksisterende kunder.
 • Annonsebudsjettet for hver annonsekampanje er proporsjonalt med størrelsen på målgruppen til hver annonsekampanje. Hvis målgruppe A er dobbelt så stor som målgruppe B, bør budsjettet for målgruppe A være det dobbelte av budsjettet for målgruppe B.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis