Thiết lập Shopify Audiences

Sau khi thiết lập Shopify Audiences, bạn có thể tạo và xuất danh sách đối tượng lên các nền tảng quảng cáo kỹ thuật số như Quảng cáo trên Facebook và Quảng cáo trên Instagram.

Thiết lập ứng dụng Shopify Audiences

Kích hoạt tính năng đóng góp dữ liệu cho Shopify Audiences nghĩa là bạn đồng ý tự động đóng góp dữ liệu khách hàng cho Shopify Audiences. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn và khách hàng, tất cả thông tin nhận dạng cá nhân sẽ bị xóa.

Trước khi bắt đầu thiết lập ứng dụng Audiences

Kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện sử dụng Shopify Audiences hay không rồi cài đặt ứng dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Thiết lập đối tượng.

 5. Nhấp vào Bật để bật tính năng đóng góp dữ liệu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Shopify Audiences.

 6. Nhấp vào Thiết lập để kết nối với tài khoản Facebook mà bạn sử dụng cho các chiến dịch quảng cáo.

 7. Nhấp vào Kết nối, nhập mật khẩu tài khoản Facebook rồi nhấp vào Tiếp tục.

 8. Nhấp vào tài khoản Quảng cáo trên Facebook mà bạn muốn xuất đối tượng trên Shopify tới.

 9. Nhấp vào Chấp nhận điều khoản để chấp nhận điều khoản Đối tượng tùy chỉnh của Facebook.

Tạo và xuất đối tượng bằng Shopify Audiences

Thuộc tính của sản phẩm bạn chọn khi tạo đối tượng được dùng để tạo danh sách người mua có ý định mua sản phẩm đó.

Có thể tạo một số lượng đối tượng tối đa trong thời gian 7 ngày. Số lượng tối đa trong một khoảng thời gian hiển thị khi bạn xuất đối tượng đầu tiên. Khoảng thời gian 7 ngày bắt đầu khi bạn xuất đối tượng đầu tiên. Trong thời gian 7 ngày, bạn có thể xuất đối tượng đến số lượng tối đa đó. Số lượng tối đa sẽ đặt lại sau 7 ngày kể từ khi bạn xuất đối tượng đầu tiên và khoảng thời gian 7 ngày mới sẽ bắt đầu khi bạn xuất đối tượng đầu tiên trong khoảng thời gian 7 ngày mới.

Đối tượng bạn tạo có những đặc điểm sau:

 • Chỉ bao gồm người mua tại Hoa Kỳ và Canada.
 • Không bao gồm khách hàng bạn hiện có và người mua đã chọn không chia sẻ dữ liệu.
 • Đối tượng không được cập nhật sau khi xuất. Để đảm bảo bạn có danh sách người mua được cập nhật, hãy thường xuyên xuất đối tượng mới.

Đối tượng bạn xuất từ trang quản trị Shopify sang nền tảng quảng cáo bên thứ ba như Facebook sẽ được mã hóa và truyền an toàn. Không thể tải xuống Đối tượng đã xuất từ Facebook. Facebook sử dụng dữ liệu được truyền để so khớp với hồ sơ của họ, sau đó xóa dữ liệu này.

Trước khi bắt đầu xuất đối tượng

Xác minh rằng bạn đã thiết lập ứng dụng Audiences.

Thêm và hiển thị chính sách quyền riêng tư trên cửa hàng trực tuyến sao cho nêu rõ việc sử dụng và công khai thông tin cá nhân của bạn cũng như quyền chọn không chia sẻ dữ liệu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về pháp lý, hãy tham khảo ý kiến đội ngũ pháp lý hoặc chuyên gia luật về quyền riêng tư. Shopify không thể cung cấp tư vấn pháp lý.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Tạo đối tượng.

 5. Nhấp vào Chọn sản phẩm rồi chọn sản phẩm bạn muốn làm cơ sở cho đối tượng.

 6. Nhập tên cho đối tượng rồi nhấp vào Xuất đối tượng.

Tùy thuộc vào quy mô của danh sách đối tượng, quá trình xuất có thể mất đến vài giờ để hoàn tất. Quá trình xuất hoàn tất khi trạng thái đối tượng đổi thành Sẵn sàng. Quy mô đối tượng trong trang quản trị Shopify là giá trị ước tính và có thể khác với quy mô đối tượng hiển thị trong Facebook.

Phương thức tối ưu để tạo và sử dụng Shopify Audiences

Để giúp giảm thiểu trùng lặp trong phân bổ đơn hàng và đảm bảo báo cáo chính xác, chỉ nhắm mục tiêu vào một đối tượng với mỗi bộ quảng cáo bạn tạo. Không nhắm mục tiêu vào cùng một đối tượng bằng nhiều nhóm quảng cáo cùng lúc.

Đối tượng không được cập nhật sau khi xuất. Để nâng cao hiệu quả quảng cáo bằng cách sử dụng dữ liệu mới nhất, hãy bắt đầu chiến dịch quảng cáo vào cùng ngày bạn xuất đối tượng từ trang quản trị Shopify.

Nếu bạn muốn thử nghiệm A/B đối tượng trên Facebook, hãy đảm bảo chiến dịch quảng cáo mà bạn sử dụng để so sánh có các thuộc tính sau:

 • Đối tượng của chiến dịch để so sánh chỉ bao gồm người mua tại Hoa Kỳ và Canada.
 • Đối tượng của chiến dịch để so sánh không bao gồm khách hàng bạn hiện có.
 • Ngân sách quảng cáo cho từng chiến dịch quảng cáo tỷ lệ thuận với quy mô đối tượng của từng chiến dịch quảng cáo. Ví dụ: Nếu quy mô của đối tượng A gấp đôi quy mô của đối tượng B, ngân sách dành cho đối tượng A phải gấp đôi ngân sách dành cho đối tượng B.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí