Thiết lập Shopify Audiences

Sau khi bạn thiết lập Shopify Audiences, danh sách đối tượng dựa trên các thuộc tính của cửa hàng sẽ tự động được tạo và xuất vào các nền tảng quảng cáo đã kết nối.

Thiết lập ứng dụng Shopify Audiences

Kích hoạt tính năng đóng góp dữ liệu cho Shopify Audiences nghĩa là bạn đồng ý tự động đóng góp dữ liệu khách hàng cho Shopify Audiences. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn và khách hàng, tất cả thông tin nhận dạng cá nhân sẽ bị xóa.

Trước khi bắt đầu thiết lập ứng dụng Shopify Audiences

Kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện sử dụng Shopify Audiences hay không rồi cài đặt ứng dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Để kích hoạt tính năng đóng góp dữ liệu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Shopify Audiences, nhấp vào Kích hoạt.

 5. Để kết nối với Facebook, Google hoặc Pinterest, nhấp vào Thiết lập.

 6. Sau khi bạn kết nối với nền tảng quảng cáo, nhấp vào Hoàn tất thiết lập.

Sau khi bạn hoàn tất thiết lập ứng dụng, đối tượng thường sẽ sẵn sàng để sử dụng trong vòng 24 giờ. Lặp lại các bước này để kết nối với nền tảng quảng cáo kỹ thuật số khác.

Kết nối với Facebook

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong mục Kết nối với Facebook, nhấp vào Thiết lập.

 5. Nhấp vào Kết nối rồi nhập mật khẩu Facebook, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

 6. Chọn tài khoản Trình quản lý kinh doanh và tài khoản Quảng cáo trên Facebook mà bạn muốn xuất đối tượng đến.

 7. Để chấp nhận điều khoản Đối tượng tùy chỉnh của Facebook, nhấp vào Chấp nhận điều khoản.

Kết nối với Google

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong mục Kết nối với Google, nhấp vào Thiết lập.

 5. Nhấp vào Kết nối rồi nhập mật khẩu Google, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

 6. Chọn tài khoản Google Ads mà bạn muốn xuất đối tượng đến.

 7. Để chấp nhận Chính sách so khớp khách hàng của Google, nhấp vào Chấp nhận điều khoản.

Kết nối với Pinterest

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong mục Kết nối với Pinterest, nhấp vào Thiết lập.

 5. Nhấp vào Kết nối rồi nhập mật khẩu Pinterest, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

 6. Chọn tài khoản Pinterest Ads mà bạn muốn xuất đối tượng đến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí