Quyền riêng tư dữ liệu

Tại Shopify, quyền riêng tư của thương nhân và khách hàng được đảm bảo ở tiêu chuẩn cao nhất. Khi sử dụng Shopify Audiences, quyền riêng tư dữ liệu của bạn và khách hàng sẽ được bảo vệ.

Các bước sau được thực hiện để đảm bảo rằng bạn và khách hàng có quyền kiểm soát dữ liệu của mình và dữ liệu được giữ an toàn:

Các bước được thực hiện tại Shopify để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của Shopify Audiences
Các bước thực hiện Chi tiết
Tuân thủ pháp luật</strong Shopify Audiences hiện dành cho thương nhân Shopify Plus tại Hoa Kỳ và Canada và có thể giúp thương nhân tuân thủ luật pháp hiện hành của khu vực về quyền riêng tư, ví dụ như Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA).
Dữ liệu ẩn danh và đối tượng sử dụng hàm băm Khi bạn tạo đối tượng, thông tin khách hàng trong đối tượng đó sẽ được băm trước khi gửi đến nền tảng tiếp thị. Nền tảng tiếp thị so sánh thông tin đã băm của riêng mình với đối tượng sử dụng hàm băm. Khi thông tin đã băm của cả hai bên được khớp, quảng cáo sẽ có thể được gửi đến đối tượng được nhắm đến.
Lựa chọn tham gia Bạn có quyền lựa chọn đóng góp dữ liệu khách hàng vào mạng lưới của Shopify Audiences bằng cách thêm ứng dụng Shopify Audiences và kích hoạt đóng góp dữ liệu. Bạn có thể hủy kích hoạt tính năng đóng góp dữ liệu và tắt chia sẻ dữ liệu bất kỳ lúc nào
Bảo mật sự tham gia Để bảo vệ thông tin bảo mật cho doanh nghiệp của bạn, tất cả cửa hàng đều không thể tìm ra cửa hàng nào sử dụng Shopify Audiences. Thương nhân không thể tạo đối tượng từ toàn bộ nhóm khách hàng trung thành của thương nhân khác.
Đóng góp vào mạng lưới Tại mọi thời điểm, mỗi thương nhân đều không đóng góp quá 5% vào tập khách hàng của Shopify Audiences. Điều này đảm bảo không thể thiết lập đảo ngược đối tượng để xây dựng danh sách khách hàng của bạn.
Yêu cầu thông tin Khách hàng của bạn có quyền biết thông tin của họ được chia sẻ cho ai và nơi nào. Nếu khách hàng yêu cầu thông tin này, bạn phải cung cấp thông tin này cho họ.
Xóa thông tin Khi bạn xóa thông tin cá nhân của khách hàng, ví dụ như khi khách hàng yêu cầu chọn không chia sẻ, thông tin này cũng sẽ bị xóa khỏi dữ liệu do cửa hàng của bạn đóng góp vào mạng lưới đối tượng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí