Hủy kích hoạt tính năng đóng góp dữ liệu cho Shopify Audiences

Bạn có thể hủy kích hoạt tính năng đóng góp dữ liệu trong ứng dụng Shopify Audiences.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

  5. Trong mục Đóng góp dữ liệu, nhấp vào Hủy kích hoạt.

Để tiếp tục tạo và xuất đối tượng mới, hãy bật lại tính năng đóng góp dữ liệu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí