Hủy kích hoạt tính năng chia sẻ dữ liệu

Bạn có thể tắt chia sẻ dữ liệu trong ứng dụng Shopify Audiences.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

  5. Trong mục Chia sẻ dữ liệu, nhấp vào Hủy kích hoạt.

Để tiếp tục tạo và xuất danh sách đối tượng mới, bạn cần kích hoạt tính năng chia sẻ dữ liệu.

Việc gỡ cài đặt ứng dụng Shopify Audiences sẽ hủy kích hoạt tính năng chia sẻ dữ liệu. Dữ liệu của bạn sẽ không còn được dùng trong thuật toán của Shopify Audiences sau 30 ngày. Điều này bao gồm việc sử dụng trong danh sách đối tượng và dữ liệu mức chuẩn. Trong 30 ngày đó, bạn sẽ tiếp tục đáp ứng các điều khoản và yêu cầu pháp lý hiện hành liên quan đến Shopify Audiences.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí