Gegevens delen deactiveren

Je kunt gegevens delen deactiveren in de Shopify Audiences-app.

Stappen:

  1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

  2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shopify Audiences.

  3. Klik op App openen.

  4. Klik op Instellingen.

  5. Klik in de sectie Gegevens delen op Deactiveren.

Als je weer nieuwe doelgroepenlijsten wilt aanmaken en exporteren, activeer je gegevens delen.

Als je de Shopify Audiences-app verwijdert, wordt gegevens delen gedeactiveerd. Je gegevens maken na 30 dagen geen deel meer uit van de Shopify Audiences-algoritmen. Dit betreft ook het gebruik in doelgroepenlijsten en benchmarkgegevens. Gedurende die 30 dagen blijf je voldoen aan de toepasselijke algemene en wettelijke vereisten met betrekking tot Shopify Audiences.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis