Dezaktywuj przekazywanie danych do Shopify Audiences

Możesz dezaktywować przekazywanie danych w aplikacji Shopify Audiences.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Audiences.

  3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

  4. Kliknij opcję Ustawienia.

  5. W sekcji Przekazywanie danych kliknij opcję Dezaktywuj.

Aby wznowić tworzenie i eksportowanie nowych grup odbiorców, aktywuj ponownie przekazywanie danych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo