Dezaktywuj udostępnianie danych

Możesz dezaktywować udostępnianie danych w aplikacji Shopify Audiences.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Audiences.

  3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

  4. Kliknij opcję Ustawienia.

  5. W sekcji Udostępnianie danych kliknij opcję Dezaktywuj.

Aby wznowić tworzenie i eksportowanie nowych list grup odbiorców, należy aktywować udostępnianie danych.

Odinstalowanie aplikacji Shopify Audiences powoduje dezaktywację udostępniania danych. Twoje dane nie będą wykorzystywane w ramach algorytmów Shopify Audiences po upływie 30 dni. Dotyczy to wykorzystywania na listach grup odbiorców i w danych wskaźników referencyjnych. W ciągu tych 30 dni będziesz nadal spełniać obowiązujące warunki i wymagania prawne dotyczące aplikacji Shopify Audiences.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo