Wersja próbna Shopify Audiences

Shopify Audiences to narzędzie, które pomaga znaleźć nowych klientów, generując listę grup odbiorców dla platform reklamowych. Shopify Audiences generuje listy klientów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, którzy mogą dokonać zakupu w Twoim sklepie. Listy grup odbiorców są automatycznie eksportowane do Twojego konta reklamy cyfrowej, gdzie możesz je wykorzystywać do uruchamiania kampanii reklamowych ukierunkowanych na te listy grup odbiorców.

Aby możliwe było wypróbowanie aplikacji Shopify Audiences w ramach 45-dniowego darmowego okresu próbnego, Twój sklep musi:

  • korzystać z usługi Shopify Payments
  • znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie
  • korzystać z planu Shopify innego niż Shopify Plus
  • mieć konto Meta

Po zainstalowaniu aplikacji Shopify Audiences i podłączeniu konta Meta aplikacja automatycznie tworzy listę grup odbiorców Ulepszanie retargetingu i eksportuje listę grup odbiorców do konta reklamowego Meta. Możesz użyć tej listy odbiorców do kierowania kampanii reklamowych.

Możesz również monitorować skuteczność swoich reklam w porównaniu z reklamami podobnych sklepów i w podobnych branżach za pomocą wskaźników referencyjnych kampanii reklamowych.

Lista kontrolna wersji próbnej Shopify Audiences

Okres próbny rozpoczyna się po połączeniu się z platformą Meta. Wersja próbna Shopify Audiences wygasa po 45 dniach. Po zakończeniu okresu próbnego możesz nadal uzyskiwać dostęp do panelu wskaźników referencyjnych dla platformy Meta.

Aby nadal korzystać z aplikacji Shopify Audiences po upływie okresu próbnego i uzyskać dostęp do wszystkich funkcji w aplikacji Shopify Audiences, możesz dokonać uaktualnienia do Shopify Plus.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo