Wskaźniki referencyjne kampanii marketingowych

Aplikacja Shopify Audiences wykorzystuje wskaźniki referencyjne w celu porównania skuteczności kampanii marketingowych przeprowadzonych w Twoim sklepie ze skutecznością kampanii zrealizowanych w podobnych sklepach w ciągu ostatnich 30 dni. Dane te obejmują skuteczność wszystkich kampanii przeprowadzonych w tym czasie, a nie tylko kampanii ukierunkowanych na listy grup odbiorców Shopify.

Dane wskaźników referencyjnych obejmują innych użytkowników aplikacji Shopify Audiences, którzy aktywowali udostępnianie danych sieci odbiorców i połączyli swoje konta na platformie reklamowej.

Dostępne wskaźniki referencyjne kampanii marketingowych

Dane wskaźników referencyjnych są dostępne dla następujących mierników:

Definicje wskaźników referencyjnych Shopify Audiences
Wskaźnik Definicja
Średnia wartość zamówienia Twoja sprzedaż w stosunku do liczby złożonych zamówień przypisanych do reklamy.
Współczynnik klikalności (CTR) Liczba kliknięć reklam podzielona przez liczbę wyświetleń.
Współczynnik konwersji Liczba zamówień przypisanych do reklamy podzielona przez liczbę jej kliknięć.
Koszt 1000 wyświetleń Średni koszt 1000 wyświetleń reklam.
Koszt kliknięcia Średni koszt każdego kliknięcia reklam.
Koszt pozyskania Średni koszt każdego zamówienia przypisanego do reklam.

Obliczenia dla wskaźników referencyjnych kampanii marketingowych

Marketingowe wskaźniki referencyjne tworzone są na podstawie kohort sklepów podobnych do Twojego. Podczas definiowania podobieństwa brane są pod uwagę następujące czynniki:

  • Średnia wartość zamówienia sklepów
  • Typy sprzedawanych produktów

W przypadku każdego wskaźnika referencyjnego Twoją sytuację w porównaniu z podobnymi sklepami określają trzy liczby. Liczby te to: mediana, 25. percentyl i 75. percentyl. Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących Twojej sytuacji dla każdego wskaźnika, najedź kursorem na wykres percentyla.

Standardowe terminy

Standardowe terminy dotyczące wskaźników referencyjnych Shopify Audiences
Warunek Definicja
Mediana Wartość, która reprezentuje punkt środkowy sklepów podobnych do Twojego. 50% sklepów ma wyższą wartość i 50% ma niższą wartość niż mediana.
25. percentyl Wartość, która reprezentuje 25. percentyl sklepów podobnych do Twojego. 75% sklepów ma wyższą wartość.
75. percentyl Wartość, która reprezentuje 75. percentyl sklepów podobnych do Twojego. 25% sklepów ma wyższą wartość.

Wymagania dotyczące wskaźników referencyjnych kampanii marketingowych

Marketingowe wskaźniki referencyjne wyświetlają się dla Twojego sklepu przy spełnieniu poniższych warunków:

  • Twoje konto Meta zostało połączone ponad 48 godzin temu.
  • Masz co najmniej 20 konwersji zrealizowanych dzięki reklamom na platformie Meta w ciągu ostatnich 30 dni.
  • Twoja bieżąca kampania reklamowa nie została wstrzymana w ciągu ostatnich 30 dni.
  • W Twojej kohorcie referencyjnej jest wystarczająco dużo podobnych sklepów, aby zapewnić miarodajny wskaźnik referencyjny. Wskaźnik referencyjny może nie być dostępny, jeśli nie ma wystarczającej liczby sklepów podobnych do Twojego.

Jeśli uważasz, że spełniasz te wymogi, ale wskaźniki referencyjne mimo to nie wyświetlają się, zgłoś problem za pomocą tego formularza.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo