Wskaźniki referencyjne kampanii reklamowych

Aplikacja Shopify Audiences wykorzystuje wskaźniki referencyjne do porównywania skuteczność kampanii reklamowych Twojego sklepu w stosunku do innych sklepów Shopify. Dane te obejmują skuteczność wszystkich kampanii przeprowadzonych w tym czasie, a nie tylko kampanii ukierunkowanych na listy grup odbiorców Shopify.

Sekcja wskaźników referencyjnych zawiera poniższe informacje:

 • Podsumowanie wskaźników referencyjnych: krocząca, 30-dniowa analiza skuteczności Twojej kampanii.
 • Raport dotyczący trendów we wskaźnikach referencyjnych: raport zawierający dane wskaźników referencyjnych poprzednich kampanii z maksymalnie jednego roku.

Dane wskaźników referencyjnych obejmują innych użytkowników aplikacji Shopify Audiences, którzy aktywowali udostępnianie danych i podłączyli swoje konta na platformie reklamowej. Możesz porównać swoje dane przy użyciu podobnego sklepu lub branżowych wskaźników referencyjnych.

Dostępne wskaźniki referencyjne

Dane wskaźników referencyjnych są dostępne dla następujących mierników:

Definicje wskaźników referencyjnych Shopify Audiences
Wskaźnik Definicja
Średnia wartość zamówienia Twoja sprzedaż podzielona przez liczbę złożonych zamówień przypisanych do reklamy.
Współczynnik klikalności (CTR) Liczba kliknięć reklam podzielona przez liczbę wyświetleń.
Współczynnik konwersji Liczba zamówień przypisanych do reklamy podzielona przez liczbę jej kliknięć.
Koszt 1000 wyświetleń Średni koszt 1000 wyświetleń reklam.
Koszt kliknięcia Średni koszt każdego kliknięcia reklam.
Koszt pozyskania Średni koszt każdego zamówienia przypisanego do reklam.

Wskaźniki referencyjne podobnych sklepów

Kohorta z podobnymi sklepami, do której należy wybrana grupa sprzedawców, jest automatycznie generowana dla Twojego sklepu. Te wskaźniki referencyjne są tworzone na podstawie sklepów Shopify najbardziej podobnych do Twojego. Podczas definiowania podobieństwa brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • Średnia wartość zamówienia sklepów
 • Typy sprzedawanych produktów

Aby porównać swoje wyniki z podobnymi sklepami, wybierz opcję Podobne sklepy w sekcji Wskaźniki referencyjne za pomocą przełącznika. Możesz wyświetlić 30-dniowe podsumowanie lub kliknąć wiersz w tabeli, aby wyświetlić raport trendów do 1 roku wstecz.

Branżowe wskaźniki referencyjne

Branżowe wskaźniki referencyjne obejmują sprzedawców Shopify, którzy sprzedają produkty w określonych kategoriach.

Dostępnych jest 16 kategorii branżowych:

 • Zwierzęta i artykuły dla zwierząt
 • Odzież i akcesoria

  • Odzież
  • Biżuteria
  • Buty
 • Żywność i napoje

  • Żywność
  • Napoje
 • Meble

 • Zdrowie i uroda

  • Kosmetyki
  • Pielęgnacja włosów
  • Zdrowy tryb życia i dieta
 • Dom i ogród

 • Sprzęt sportowy

 • Pojazdy i części

Dodaj branże

Aby porównać swoje wyniki z określonymi branżami, wybierz branże, w których prowadzisz sprzedaż. Wybrane branże możesz zmienić w dowolnym momencie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Audiences.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Przejdź do sekcji Meta.

 5. Wybierz Branże w sekcji Wskaźniki referencyjne za pomocą przełącznika.

 6. Dodaj branże i wybierz takie, w których Twój sklep prowadzi sprzedaż, oraz kliknij opcję Zapisz. Branże zostaną zapisane, dzięki czemu będziesz mieć do nich szybki dostęp podczas korzystania z aplikacji Shopify Audiences.

 7. Przełączaj się między wybranymi branżami, klikając menu rozwijane branż.

Możesz wyświetlić 30-dniowe podsumowanie lub kliknąć wiersz w tabeli, aby wyświetlić raport trendów do 1 roku wstecz.

Filtruj według średniej wartości zamówienia (ŚWZ)

Każda kategoria branżowa ma wiele zakresów ŚWZ. Te zakresy, których można użyć do filtrowania danych, różnią się w zależności od ŚWZ sklepów w każdej branży.

ŚWZ może znacząco wpłynąć na docelowe wskaźniki reklamowe. Na przykład, jeśli Twoje produkty mają wyższy punkt cenowy, co skutkuje wyższą ŚWZ, to prawdopodobnie Twój koszt pozyskania również będzie wyższy.

Filtr automatycznie wybierze zakres, do którego należy Twój sklep, jeśli będzie on dostępny. Możesz jednak ręcznie wybrać dowolny dostępny zakres ŚWZ, aby porównać swoje wyniki ze sklepami z innymi ŚWZ.

Raport dotyczący trendów zapewnia przegląd historii zmian skuteczności reklam w Twoim sklepie w porównaniu z podobnymi sklepami. Dane są dostarczane z częstotliwością miesięczną i są wyświetlane do 1 roku wstecz. W raporcie dotyczącym trendów mogą pojawić się luki w danych, jeśli nie spełnisz wszystkich wymagań w tym okresie.

Aby wyświetlić raport dotyczący trendów, kliknij wiersz w tabeli w sekcji wskaźników referencyjnych. W raporcie możesz wybrać różne wskaźniki, aby wyświetlić skuteczność.

Odczyt wykresu trendów

Dla każdego wskaźnika referencyjnego wyświetlają się trzy liczby porównujące Twój sklep z podobnymi sklepami. Liczby te to: mediana, 25. percentyl i 75. percentyl.

Odczyt wykresu trendów
Warunek Definicja
Mediana Wartość, która reprezentuje wartość środkową sklepów. Wartość ta jest osiągana przez 50% kohorty.
25. percentyl Wartość, która reprezentuje 25. percentyl sklepów. Wartość tę przekracza 75% kohorty.
75. percentyl Wartość, która reprezentuje 75. percentyl sklepów podobnych do Twojego. Wartość ta jest osiągana przez 25% kohorty.

Wyższa średnia wartość zamówienia, współczynnik klikalności lub współczynnik konwersji skutkuje wyższą pozycją w rankingu percentylowym. W przypadku tych wskaźników 75. percentyl będzie wyświetlany wyżej, a 25. percentyl będzie wyświetlany niżej na wykresie.

Z kolei niższy koszt za 1000 wyświetleń, koszt kliknięcia lub koszt pozyskania skutkuje wyższą pozycją w rankingu percentylowym. W przypadku tych wskaźników 75. percentyl będzie wyświetlany niżej, a 25. percentyl będzie wyświetlany wyżej na wykresie.

Wymagania dotyczące wskaźników referencyjnych

Wskaźniki referencyjne dla reklam wyświetlają się dla Twojego sklepu przy spełnieniu poniższych warunków:

 • Twoje konto Meta zostało połączone ponad 48 godzin temu.
 • Masz co najmniej 20 konwersji zrealizowanych dzięki reklamom na platformie Meta w ciągu ostatnich 30 dni.
 • Twoja bieżąca kampania reklamowa nie została wstrzymana w ciągu ostatnich 30 dni.
 • W Twojej kohorcie referencyjnej jest wystarczająco dużo podobnych sklepów, aby zapewnić miarodajny wskaźnik referencyjny. Wskaźnik referencyjny może nie być dostępny, jeśli nie ma wystarczającej liczby sklepów podobnych do Twojego.

Jeśli uważasz, że spełniasz te wymogi, ale wskaźniki referencyjne mimo to nie wyświetlają się, zgłoś problem za pomocą tego formularza.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo