Markkinointikampanjan vertailumittarit

Shopify Audiences vertailee vertailumittareita käyttäen kauppasi markkinointikampanjoiden tehokkuutta vastaaviin kauppojen kanssa viimeisten 30 päivän ajanjaksolla. Nämä tiedot sisältävät kaikkien kampanjoiden tehokkuuden kyseisenä aikana, ei vain Shopifyn kohderyhmille kohdennettuja kampanjoita.

Vertailuarvojen tiedot koostuvat muista Shopify Audiences -sovelluksen käyttäjistä, jotka ovat aktivoineet tietojen jakamisen kohdeyleisöverkostolle ja yhdistäneet mainosalustojen tilinsä.

Markkinointikampanjoiden käytettävissä olevat vertailumittarit

Vertailutietoja on saatavilla seuraaville mittareille:

Shopify Audiences -verkoston vertailuarvojen määritelmät
Mittarit Määritelmä
Keskimääräinen tilauksen arvo Myyntisi suhteessa mainokseen liittyvien tehtyjen tilausten määrään.
Klikkausprosentti Mainostesi saamien klikkausten määrä jaettuna näyttökertojen määrällä.
Konversioaste Mainokseen liittyvien tilausten määrä jaettuna mainoksen saamien klikkausten määrällä.
Hinta 1 000 näyttökertaa kohden Keskimääräinen kulu, jonka olet maksanut mainostesi 1 000 näyttökerrasta.
Klikkauskohtainen hinta Keskimääräinen kulu, jonka olet maksanut mainostesi kustakin klikkauksesta.
Hankintakohtainen kulu Keskimääräinen kulu, jonka olet maksanut kustakin mainoksiisi liittyvästä tilauksesta.

Markkinointikampanjoiden vertailumittareiden laskelmat

Markkinoinnin vertailuarvot luodaan kauppasi kaltaisten kauppojen kohorttien perusteella. Samankaltaisuuden määrittämisessä otetaan huomioon seuraavat tekijät:

  • Kauppojen keskimääräinen tilauksen arvo
  • Myytyjen tuotteiden tyypit

Jokaisen vertailumittarin osalta kolme lukua muodostavat sijoituksesi verrattuna samankaltaisiin kauppoihin. Nämä luvut ovat mediaani, 25. prosenttipiste ja 75. prosenttipiste. Jos haluat tarkastella kunkin mittarin tarkempia tietoja, vie hiiri prosenttipistekaavion päälle.

Yleiset ehdot

Shopify Audiences -verkoston vertailuarvojen yleiset ehdot
Ehto Määritelmä
Mediaani Arvo, joka edustaa keskipistettä kauppasi kaltaisista kaupoista. 50 %:lla kaupoista arvo on suurempi ja 50 %:lla arvo on pienempi kuin mediaani.
25. prosenttipiste Arvo, joka edustaa 25. prosenttipistettä kauppasi kaltaisista kaupoista. 75 %:lla kaupoista arvo on suurempi.
75. prosenttipiste Arvo, joka edustaa 75. prosenttipistettä kauppasi kaltaisista kaupoista. 25 %:lla kaupoista arvo on suurempi.

Markkinointikampanjoiden vertailumittareiden vaatimukset

Kauppaa koskevat markkinoinnin vertailumittarit näkyvät, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Olet yhdistänyt Meta-tilisi yli 48 tuntia sitten.
  • Sinulla on vähintään 20 Meta-mainoksiin liittyvää konversiota viimeisen 30 päivän aikana.
  • Et ole keskeyttänyt nykyistä mainoskampanjaasi viimeisen 30 päivän aikana.
  • Vertailuarvokohortissasi on tarpeeksi samankaltaisia kauppoja merkityksellisen vertailuarvon tarjoamiseen. Vertailuarvo ei ehkä ole saatavilla, jos kauppasi kaltaisia kauppoja ei ole riittävästi.

Jos uskot näiden vaatimusten täyttyvän, mutta vertailuarvot eivät silti näy, ilmoita ongelmasta tällä lomakkeella.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi