Kohdeyleisöluettelojen käyttäminen

Kun olet ottanut Shopify Audiences ‑sovelluksen käyttöön ja yhdistänyt sen mainosalustaan, kohdeyleisöluettelot luodaan automaattisesti ja viedään mainostilillesi. Shopify Audiences -sovellus luo ja vie useita tavoitteeseen perustuvia kohdeyleisöluettelojen tyyppejä, joita voit käyttää mainoskampanjoiden kohdentamiseen.

Kohdeyleisöluettelojen luominen

Shopify Audiences hyödyntää siihen osallistuvien Shopify-kauppiaiden jakamia tietoja ja ominaisuuksia kohderyhmäluetteloiden luomiseen. Shopify Audiences -sovelluksen algoritmi tunnistaa miljoonia asiakaskäyttäytymismalleja, joiden avulla se voi yhdistää asiakkaan aikomukset kauppasi yksilöllisiin ominaisuuksiin. Näiden merkkien avulla luodaan kohderyhmäluetteloita potentiaalisista asiakkaista, jotka valitaan sen perusteella, kuinka todennäköisesti he konvertoituvat.

Versio 2.2 (julkaistu tammikuussa 2024)

Shopify Audiences kehittää jatkuvasti algoritmeja, joita käytetään kohderyhmien luetteloiden luomiseen ja mainosten tehokkuuden optimointiin. Tämän version avulla useimmat kauppiaat onnistuvat vähintään kaksinkertaistamaan uudelleenkohdennusyleisönsä käyttämällä parannettuja Retargeting Boost -uudelleenkohdennusluetteloita.

Kohdeyleisöluettelon käyttäminen

Jos haluat käyttää kohdeyleisöluetteloa, siirry mainostilillesi ja luo sitten uusi mainosjoukko kohdeyleisöluettelon avulla tai lisää kohdeyleisöluettelo olemassa olevaan mainosjoukkoon. Jos haluat käyttää kohderyhmäluettelossa suodattimia, voit tehdä sen mainosalustassa.

Kun luot tai muokkaat mainosjoukkoja, anna niiden näkyä 1–2 viikon ajan, ennen kuin arvioit niiden tehokkuutta. Tällä saat tarkemman kuvan siitä, miten tehokkaita ne ovat.

Voit käyttää kohdeyleisöluetteloita seuraavilla alustoilla:

Budjetin määrittäminen

Kun määrität budjettiasi, on tärkeää, että otat huomioon kohdeyleisön koon. Hyvin pieni budjetti saattaa johtaa keskivertoa huonompaan tehokkuuteen, mutta jos budjetti on liian iso, se voi nostaa CPM:ää (kustannuksia tuhatta näyttökertaa kohden).

Pyri tarjoamaan 2–3 näyttökertaa henkilöä kohden viikossa. Perusta tämä 80 prosentin osuuteen kohdeyleisösi kokonaiskoosta, koska on epätodennäköistä, että kaikki yleisöösi kuuluvat kirjautuvat alustalle tietyllä viikolla.

Voit määrittää viikkobudjettisi seuraavasti:

  1. Jaa keskimääräinen CPM-hintasi tuhannella saadaksesi näyttökertakohtaisen hinnan.
  2. Kerro kohdeyleisösi kokonaiskoko 0,8:lla.
  3. Kerro vaiheiden 1 ja 2 tulokset yhdessä.
  4. Kerro lopuksi saamasi luku kahdella tai kolmella, jolloin saat budjettihaarukan.

Kaava on seuraava: (CPM / 1000) * (kohdeyleisön koko * 0,8) * (2 tai 3 näyttökertaa) = viikkobudjetti

Tämä on vain yksi tapa määrittää budjetti, ja sinun on tärkeää ottaa huomioon myös muut kampanjasi.

Kohdeyleisöluettelojen tyypit

Shopify Audiences -sovellus luo yksilöllisiä kohdeyleisöluetteloja kullekin alustalle. Vaikka kohdeyleisöt luodaan samalla tavalla, niiden luonnissa pyritään hyödyntämään kunkin alustan mahdollisuuksia.

Meta

Retargeting Boost -uudelleenkohdennus

Lisää tämä olemassa oleviin uudelleenkohdentamisen mainosjoukkoihin, jotta tavoitat enemmän ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet brändiisi. Nämä ihmiset eivät ole vielä ostaneet kaupastasi. Luettelo päivitetään automaattisesti Metassa lisäämällä siihen potentiaalisia asiakkaita 1–7 päivän välein.

Mahdolliset

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainossarjoihin. Potentiaaliset asiakkaat ovat samanlaisia kuin ne, jotka ovat ostaneet tuotteitasi tai niitä täydentäviä tuotteita. Luettelo päivitetään automaattisesti Metassa lisäämällä siihen potentiaalisia asiakkaita 7–14 päivän välein.

Samankaltaiset Metassa

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainossarjoihin. Tämä samankaltainen yleisö käyttää Retargeting Boost -uudelleenkohdennusluetteloa lähteenä. Mainosalusta etsii samankaltaisia ihmisiä. Se sisältää 3 % Meta-käyttäjistä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Kohdeyleisön arvioitu koko on 9,1 miljoonaa. Meta hallinnoi ja päivittää tätä luetteloa.

Google

Potentiaalisten asiakkaiden etsinnän lähde

Lisää lähteeksi Maksimitulokset-kampanjoihin, jotta Google osaa kohdistaa kampanjat oikeille asiakkaille. Luettelo päivitetään automaattisesti Googlessa lisäämällä siihen potentiaalisia asiakkaita 1–7 päivän välein.

Criteo

Retargeting Boost -uudelleenkohdennus

Lisää tämä olemassa oleviin uudelleenkohdennettaviin mainosjoukkoihin, jotta voit tavoittaa enemmän ihmisiä, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta brändiäsi kohtaan. Nämä henkilöt eivät ole vielä ostaneet kaupastasi. Uudet potentiaaliset asiakkaat päivitetään Criteo-luetteloon 1–7 päivän välein.

Mahdolliset

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainossarjoihin. Potentiaaliset asiakkaat ovat samanlaisia kuin ne, jotka ovat ostaneet varsinaisia tuotteitasi tai niitä täydentäviä tuotteita. Uudet potentiaaliset asiakkaat päivitetään Criteo-luetteloon 7–14 päivän välein.

Criteon samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisö

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainossarjoihin. Criteon samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisöluettelo Criteo-mainoksille on samankaltaisuuteen perustuva segmentti, jonka Criteo luo käyttämällä lähteenä Retargeting Boost -uudelleenkohdennusyleisöluetteloa.

Shopify Audiences luo automaattisesti samankaltaisuuteen perustuvan Criteo-segmentin, joka sisältää 100 000 Yhdysvalloissa sijaitsevaa asiakasta. Criteo hallinnoi ja ylläpitää tätä luetteloa.

Pinterest

Retargeting Boost -uudelleenkohdennus

Lisää tämä olemassa oleviin uudelleenkohdennettaviin mainosjoukkoihin, jotta voit tavoittaa enemmän ihmisiä, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta brändiäsi kohtaan. Nämä henkilöt eivät ole vielä ostaneet kaupastasi. Uudet potentiaaliset asiakkaat päivitetään Pinterestissä 1–7 päivän välein.

Mahdolliset

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainosjoukkoihin. Potentiaaliset asiakkaat ovat samanlaisia kuin ne, jotka ovat ostaneet varsinaisia tuotteitasi tai niitä täydentäviä tuotteita. Uudet potentiaaliset asiakkaat päivitetään Pinterestissä 7–14 päivän välein.

Pinterestin samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisö

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainosjoukkoihin. Samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisöluettelo Pinterest-mainoksille on samankaltaiseen käytökseen perustuva kohdeyleisö, jonka Pinterest luo käyttämällä lähteenä Retargeting Boost -uudelleenkohdennusyleisöä.

Shopify Audiences luo automaattisesti samankaltaiseen käytökseen perustuvan Pinterest-kohdeyleisöluettelon, joka sisältää 10 % Yhdysvalloissa sijaitsevista Pinterestin käyttäjistä. Pinterest hallinnoi ja ylläpitää tätä luetteloa.

Snapchat

Retargeting Boost -uudelleenkohdennus

Lisää tämä olemassa oleviin uudelleenkohdennettaviin mainosjoukkoihin, jotta voit tavoittaa enemmän ihmisiä, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta brändiäsi kohtaan. Nämä henkilöt eivät ole vielä ostaneet kaupastasi. Uudet potentiaaliset asiakkaat päivitetään Snapchatissa 1–7 päivän välein.

Mahdolliset

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainossarjoihin. Potentiaaliset asiakkaat ovat samanlaisia kuin ne, jotka ovat ostaneet varsinaisia tuotteitasi tai niitä täydentäviä tuotteita. Uudet potentiaaliset asiakkaat päivitetään Pinterestissä 7–14 päivän välein.

Snapchatin samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisö

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainossarjoihin. Samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisöluettelo Snapchat-mainoksille on samanlaisuuteen ja samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisö, jonka Snapchat luo käyttämällä lähteenä Retargeting Boost -uudelleenkohdennusyleisöluetteloa.

Shopify Audiences luo automaattisesti samanlaisuuteen ja samankaltaisuuteen perustuvan Snapchat-kohdeyleisöluettelon, joka sisältää Yhdysvalloissa ja Kanadassa sijaitsevia asiakkaita. Snapchat hallinnoi ja ylläpitää tätä luetteloa.

TikTok-

Tiktokin samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisö

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainosjoukkoihin. Samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisöluettelo TikTok-mainoksille on kapea samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisö, jonka TikTok luo käyttämällä lähteenä Shopifyn Audiencesin potentiaalista kohdeyleisöä.

Shopify Audiences luo automaattisesti samankaltaisuuteen perustuvan TikTok-kohdeyleisöluettelon, joka sisältää kapean samankaltaisuuteen perustuvan koon Yhdysvalloissa sijaitsevista TikTokin käyttäjistä. TikTok hallinnoi ja ylläpitää tätä luetteloa.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi