Kohdeyleisöluettelojen käyttäminen

Kun olet ottanut Shopify Audiences ‑sovelluksen käyttöön ja yhdistänyt sen mainosalustaan, kohdeyleisöluettelot luodaan automaattisesti ja viedään mainostilillesi. Shopify Audiences -sovellus luo ja vie useita tavoitteeseen perustuvia kohdeyleisöluettelojen tyyppejä, joita voit käyttää mainoskampanjoiden kohdentamiseen.

Kohdeyleisöluettelojen luominen

Shopify Audiences -sovellus luo kauppasi dataan ja attribuutteihin perustuvien algoritmien avulla luettelon potentiaalisista asiakkaista. Tätä luetteloa kutsutaan kohdeyleisöluetteloksi. Kohdeyleisöluettelot sisältävät potentiaalisia asiakkaita, jotka on valittu sen perusteella, kuinka todennäköisesti he ostavat kaupastasi.

Kohdeyleisöluettelon käyttäminen

Jos haluat käyttää kohdeyleisöluetteloa, siirry mainostilillesi ja luo sitten uusi mainosjoukko kohdeyleisöluettelon avulla tai lisää kohdeyleisöluettelo olemassa olevaan mainosjoukkoon. Jos haluat käyttää kohderyhmäluettelossa suodattimia, voit tehdä sen mainosalustassa.

Voit käyttää kohdeyleisöluetteloita seuraavilla alustoilla:

Kohdeyleisöluettelojen tyypit

Shopify Audiences -sovellus luo yksilöllisiä kohdeyleisöluetteloja kullekin alustalle. Vaikka kohdeyleisöt luodaan samalla tavalla, niiden luonnissa pyritään hyödyntämään kunkin alustan mahdollisuuksia.

Meta

Kohdistuksen tehostusta vaativat

Lisää tämä olemassa oleviin uudelleenkohdentamisen mainosjoukkoihin, jotta tavoitat enemmän ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet brändiisi. Nämä ihmiset eivät ole vielä ostaneet kaupastasi. Luettelo päivitetään automaattisesti Metassa lisäämällä siihen potentiaalisia asiakkaita 1–7 päivän välein.

Mahdolliset

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainossarjoihin. Potentiaaliset asiakkaat ovat samanlaisia kuin ne, jotka ovat ostaneet tuotteitasi tai niitä täydentäviä tuotteita. Luettelo päivitetään automaattisesti Metassa lisäämällä siihen potentiaalisia asiakkaita 7–14 päivän välein.

Samankaltaiset Metassa

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainossarjoihin. Tämä samankaltainen yleisö käyttää Uudelleenkohdentamisen tehostusluetteloa lähteenä. Mainosalusta etsii samankaltaisia ihmisiä. Se sisältää 3 % Meta-käyttäjistä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Kohdeyleisön arvioitu koko on 9,1 miljoonaa. Meta hallinnoi ja päivittää tätä luetteloa.

Google

Potentiaalisten asiakkaiden etsinnän lähde

Lisää lähteeksi Maksimitulokset-kampanjoihin, jotta Google osaa kohdistaa kampanjat oikeille ostajille. Luettelo päivitetään automaattisesti Googlessa lisäämällä siihen potentiaalisia asiakkaita 1–7 päivän välein.

Criteo

Kohdistuksen tehostusta vaativat

Lisää tämä olemassa oleviin uudelleenkohdennettaviin mainosjoukkoihin, jotta voit tavoittaa enemmän ihmisiä, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta brändiäsi kohtaan. Nämä henkilöt eivät ole vielä ostaneet kaupastasi. Uudet potentiaaliset asiakkaat päivitetään Criteo-luetteloon 1–7 päivän välein.

Mahdolliset

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainossarjoihin. Potentiaaliset asiakkaat ovat samanlaisia kuin ne, jotka ovat ostaneet varsinaisia tuotteitasi tai niitä täydentäviä tuotteita. Uudet potentiaaliset asiakkaat päivitetään Criteo-luetteloon 7–14 päivän välein.

Criteon samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisö

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainossarjoihin. Criteon samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisöluettelo Criteo-mainoksille on samankaltaisuuteen perustuva segmentti, jonka Criteo luo käyttämällä lähteenä uudelleenkohdentamisen tehostamisen kohdeyleisöluetteloa.

Shopify Audiences luo automaattisesti samankaltaisuuteen perustuvan Criteo-segmentin, joka sisältää 100 000 Yhdysvalloissa sijaitsevaa asiakasta. Criteo hallinnoi ja ylläpitää tätä luetteloa.

Pinterest

Kohdistuksen tehostusta vaativat

Lisää tämä olemassa oleviin uudelleenkohdennettaviin mainosjoukkoihin, jotta voit tavoittaa enemmän ihmisiä, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta brändiäsi kohtaan. Nämä henkilöt eivät ole vielä ostaneet kaupastasi. Uudet potentiaaliset asiakkaat päivitetään Pinterestissä 1–7 päivän välein.

Mahdolliset

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainosjoukkoihin. Potentiaaliset asiakkaat ovat samanlaisia kuin ne, jotka ovat ostaneet varsinaisia tuotteitasi tai niitä täydentäviä tuotteita. Uudet potentiaaliset asiakkaat päivitetään Pinterestissä 7–14 päivän välein.

Pinterestin samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisö

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainosjoukkoihin. Samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisöluettelo Pinterest-mainoksille on samankaltaiseen käytökseen perustuva kohdeyleisö, jonka Pinterest luo käyttämällä lähteenä uudelleenkohdentamisen tehostamisen kohdeyleisöä.

Shopify Audiences luo automaattisesti samankaltaiseen käytökseen perustuvan Pinterest-kohdeyleisöluettelon, joka sisältää 10 % Yhdysvalloissa sijaitsevista Pinterestin käyttäjistä. Pinterest hallinnoi ja ylläpitää tätä luetteloa.

Snapchat

Kohdistuksen tehostusta vaativat

Lisää tämä olemassa oleviin uudelleenkohdennettaviin mainosjoukkoihin, jotta voit tavoittaa enemmän ihmisiä, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta brändiäsi kohtaan. Nämä henkilöt eivät ole vielä ostaneet kaupastasi. Uudet potentiaaliset asiakkaat päivitetään Snapchatissa 1–7 päivän välein.

Mahdolliset

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainossarjoihin. Potentiaaliset asiakkaat ovat samanlaisia kuin ne, jotka ovat ostaneet varsinaisia tuotteitasi tai niitä täydentäviä tuotteita. Uudet potentiaaliset asiakkaat päivitetään Pinterestissä 7–14 päivän välein.

Snapchatin samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisö

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainossarjoihin. Samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisöluettelo Snapchat-mainoksille on samanlaisuuteen ja samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisö, jonka Snapchat luo käyttämällä lähteenä uudelleenkohdentamisen tehostamisen kohdeyleisöluetteloa.

Shopify Audiences luo automaattisesti samanlaisuuteen ja samankaltaisuuteen perustuvan Snapchat-kohdeyleisöluettelon, joka sisältää Yhdysvalloissa ja Kanadassa sijaitsevia asiakkaita. Snapchat hallinnoi ja ylläpitää tätä luetteloa.

TikTok-

Tiktokin samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisö

Lisää tämä uusiin tai jo olemassa oleviin, potentiaalisia asiakkaita etsiviin mainosjoukkoihin. Samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisöluettelo TikTok-mainoksille on kapea samankaltaisuuteen perustuva kohdeyleisö, jonka TikTok luo käyttämällä lähteenä Shopifyn Audiencesin potentiaalista kohdeyleisöä.

Shopify Audiences luo automaattisesti samankaltaisuuteen perustuvan TikTok-kohdeyleisöluettelon, joka sisältää kapean samankaltaisuuteen perustuvan koon Yhdysvalloissa sijaitsevista TikTokin käyttäjistä. TikTok hallinnoi ja ylläpitää tätä luetteloa.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi