Mức chuẩn chiến dịch tiếp thị

Shopify Audiences sử dụng mức chuẩn để so sánh hiệu suất các chiến dịch tiếp thị của cửa hàng bạn với các cửa hàng tương tự trong 30 ngày qua. Dữ liệu này bao gồm hiệu suất của tất cả các chiến dịch trong thời gian đó, không chỉ những chiến dịch nhắm mục tiêu đến danh sách đối tượng của Shopify.

Dữ liệu mức chuẩn có được từ những người dùng ứng dụng Shopify Audiences khác đã kích hoạt chia sẻ dữ liệu với mạng lưới đối tượng và đã kết nối tài khoản nền tảng quảng cáo của họ.

Mức chuẩn cho chiến dịch tiếp thị sẵn có

Có dữ liệu mức chuẩn cho các số liệu sau:

Định nghĩa mức chuẩn trong Shopify Audiences
Số liệu Định nghĩa
Giá trị đơn hàng trung bình Doanh số của bạn liên quan đến số lượng đơn hàng được đặt nhờ quảng cáo.
Tỷ lệ nhấp chuột Số lượt nhấp vào quảng cáo của bạn chia cho số lần hiển thị.
Tỷ lệ chuyển đổi Số lượng đơn hàng có được nhờ quảng cáo chia cho số lượt nhấp vào quảng cáo.
Chi phí trên 1000 lượt hiển thị Chi phí trung bình bạn đã trả cho 1000 lần hiển thị trên quảng cáo.
Chi phí mỗi lượt nhấp chuột Chi phí trung bình bạn đã trả cho từng lượt nhấp vào quảng cáo.
Chi phí mỗi lần chuyển đổi Chi phí trung bình bạn đã trả cho từng đơn hàng có được nhờ quảng cáo.

Tính toán mức chuẩn cho chiến dịch tiếp thị

Mức chuẩn tiếp thị được thiết lập dựa trên nhóm các cửa hàng tương tự như cửa hàng của bạn. Các yếu tố sau được xem xét khi xác định tính tương đồng:

  • Giá trị đơn hàng trung bình của cửa hàng
  • Các loại sản phẩm đã bán

Đối với mỗi số liệu đối chuẩn, sẽ có ba con số thể hiện hiệu suất của bạn so với các cửa hàng tương tự. Những số này là trung vị, phân vị thứ 25 và phân vị thứ 75. Để xem chi tiết rộng hơn về hiệu suất của bạn thể hiện qua từng số liệu, di chuột đến biểu đồ phân vị.

Thuật ngữ phổ biến

Các thuật ngữ đối chuẩn phổ biến của Shopify Audiences
Thuật ngữ Định nghĩa
Trung vị Giá trị đại diện cho điểm chính giữa các cửa hàng tương tự như của bạn. 50% cửa hàng có giá trị cao hơn và 50% có giá trị thấp hơn trung vị.
Phân vị thứ 25 Giá trị đại diện cho phân vị thứ 25 của các cửa hàng tương tự như của bạn. 75% cửa hàng có giá trị cao hơn.
Phân vị thứ 75 Giá trị đại diện cho phân vị thứ 75 của các cửa hàng tương tự như của bạn. 25% cửa hàng có giá trị cao hơn.

Yêu cầu để sử dụng mức chuẩn cho chiến dịch tiếp thị

Số liệu đối chuẩn tiếp thị của cửa hàng sẽ hiển thị khi áp dụng các điều kiện sau:

  • Bạn đã kết nối tài khoản Meta cách đây hơn 48 giờ.
  • Bạn có ít nhất 20 lượt chuyển đổi nhờ quảng cáo trên Meta trong vòng 30 ngày qua.
  • Bạn chưa tạm dừng chiến dịch quảng cáo hiện tại trong suốt 30 ngày qua.
  • Có đủ các cửa hàng tương tự trong nhóm mức chuẩn của bạn để đưa ra một mức chuẩn có ý nghĩa. Có thể không có mức chuẩn nếu không có đủ số lượng cửa hàng tương tự cửa hàng của bạn.

Nếu bạn cho rằng mình đáp ứng được những điều kiện này nhưng vẫn không thấy mức chuẩn hiển thị, hãy báo cáo sự cố bằng biểu mẫu này.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí