Câu hỏi thường gặp

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến về Shopify Audiences.

Quản lý danh sách đối tượng bằng Shopify Audiences

Tôi có thể loại trừ một số khách hàng cụ thể khỏi danh sách đối tượng của mình không?

Vì lý do bảo mật, bạn không thể tìm thông tin về danh tính hoặc thông tin liên hệ của khách hàng có trong danh sách đối tượng, và bạn không thể thêm hoặc loại trừ khách hàng khỏi một danh sách đối tượng cụ thể.

Tuy không thể thêm hoặc loại trừ khách hàng khỏi danh sách đối tượng cụ thể nhưng bạn có thể loại trừ khách hàng khỏi tất cả danh sách đối tượng. Để làm vậy, sử dụng cài đặt Bỏ chọn khách hàng trong ứng dụng Shopify Audiences.

Tôi có thể tìm hiểu thương nhân nào đang sử dụng Shopify Audiences không?

Không. Để bảo vệ quyền riêng tư của thương nhân, Shopify không công bố thương nhân nào sử dụng sản phẩm nào của chúng tôi, bao gồm Shopify Audiences.

Tôi có thể ngăn đối thủ cạnh tranh sử dụng dữ liệu của tôi cho danh sách đối tượng của họ không?

Vì lý do bảo mật, Shopify không công bố thương nhân nào sử dụng ưu đãi sản phẩm của Shopify, bao gồm Shopify Audiences. Nếu bạn đang sử dụng Shopify Audiences thì dữ liệu mà bạn đóng góp sẽ được dùng để giúp ích cho thương nhân thành viên khác. Bạn không thể truy cập thông tin về thương nhân khác hoặc khách hàng của họ, ví dụ như tên của họ.

Có yêu cầu nào về cấu hình chiến dịch quảng cáo để sử dụng Shopify Audiences hay không?

Không, bạn có thể định cấu hình quảng cáo theo bất kỳ cách nào bạn chọn.

Tôi có cần bật Conversion API trên Meta để sử dụng Shopify Audiences không?

Không, không bắt buộc phải có API chuyển đổi để sử dụng Shopify Audiences.

Quyền riêng tư của Shopify Audiences

Tôi có thể tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng bằng cách nào?

Để chia sẻ dữ liệu mà bạn sẽ sử dụng cho Shopify Audiences, bạn cần sở hữu mọi quyền và sự chấp thuận cần thiết theo yêu cầu của pháp luật và các quy tắc hiện hành trong ngành. Tìm hiểu thêm về Dữ liệu và quyền riêng tư của Shopify Audiences.

Tôi có cần cập nhật chính sách quyền riêng tư của mình hoặc cung cấp tùy chọn không đồng ý không?

Nếu quyết định tham gia vào Shopify Audiences thì có thể bạn sẽ cần cập nhật chính sách quyền riêng tư. Vì luật về quyền riêng tư đang thay đổi và luật về quyền riêng tư mới sắp được ban hành nên có thể bạn nên tham khảo ý kiến đội ngũ pháp lý hoặc chuyên gia luật về quyền riêng tư để được tư vấn pháp lý. Shopify không thể tư vấn pháp lý cho bạn về chính sách quyền riêng tư của cửa hàng. Tìm hiểu thêm về Tuân thủ luật về quyền riêng tư tại Hoa Kỳ và Shopify Audiences.

Kết nối với nền tảng quảng cáo trong ứng dụng Shopify Audiences

Làm cách nào để tôi chuyển sang tài khoản công việc Meta?

Để chuyển sang tài khoản công việc Meta, bạn có thể hoàn tất các bước sau:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.

  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  4. Vào trang Cài đặt Shopify Audiences và chọn Meta.

  5. Không bắt buộc: Nếu Tài khoản doanh nghiệp Meta có nhiều tài khoản quảng cáo thì bạn nên ghi chú lại tài khoản quảng cáo đã kết nối.

  6. Trên thẻ Tài khoản doanh nghiệp Meta, nhấp vào Khởi động lại để ngắt kết nối tài khoản.

  7. Nhấp vào Kết nối để kết nối với tài khoản công việc Meta, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

  8. Chọn Tài khoản doanh nghiệp Meta và tài khoản quảng cáo đã kết nối từ trước.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí