Câu hỏi thường gặp về Shopify Audiences

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến về Shopify Audiences.

Quản lý đối tượng bằng Shopify Audiences

Tôi có thể loại trừ những người mua cụ thể khỏi đối tượng của mình không?

Không, nhưng khách hàng của bạn sẽ luôn bị loại trừ.

Tôi có thể loại trừ đối thủ cạnh tranh sử dụng dữ liệu cyra tôi cho đối tượng của họ không?

Không. Để tránh sử dụng quá mức dữ liệu từ một cửa hàng nào đó, tất cả đối tượng đều sử dụng dữ liệu từ nhiều cửa hàng.

Tôi có thể đưa khách hàng hiện tại vào đối tượng không?

Không. Shopify Audiences được thiết kế để thu hút khách hàng mới.

Có yêu cầu về cấu hình chiến dịch quảng cáo để sử dụng đối tượng hay không?

Không, bạn có thể định cấu hình quảng cáo theo bất kỳ cách nào bạn chọn.

Tôi có thể sử dụng đối tượng của Shopify để tạo đối tượng tương tự trên Facebook không?

Có. Vì danh tính người mua trong đối tượng tương tự không được chia sẻ với trang quản trị Shopify, bạn cần sử dụng báo cáo của Facebook đối với đối tượng tương tự.

Tôi có cần bật API chuyển đổi trong kênh bán hàng Facebook để sử dụng Shopify Audiences không?

Không, không bắt buộc phải có API chuyển đổi để sử dụng Shopify Audiences.

Báo cáo Shopify Audiences

Tại sao tổng số đơn hàng lại không bằng tổng số sản phẩm hàng đầu đã bán?

Vì mỗi đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm, số lượng đơn hàng thường sẽ khác so với số lượng sản phẩm hàng đầu đã bán.

Tạo sao doanh thu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) không có trong báo cáo Shopify Audiences?

Do không có cách nào để liên kết chính xác chi tiêu quảng cáo với đối tượng, lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo không được tính toán trong trang quản trị Shopify. Để tính ROAS, bạn có thể sử dụng dữ liệu bán hàng từ Shopify và số tiền chi tiêu cho quảng cáo từ tài khoản quảng cáo trên Facebook.

Tại sao dữ liệu trong báo cáo Shopify Audiences lại khác với dữ liệu trong báo cáo quảng cáo của Facebook?

Báo cáo Shopify Audiences sử dụng mô hình phân bổ dữ liệu khác với mô hình được dùng cho quảng cáo trên Facebook. Vì dữ liệu được tính theo các cách khác nhau, báo cáo sẽ hiển thị các kết quả khác nhau.

Quyền riêng tư của Shopify Audiences

Tôi có thể tìm hiểu thương nhân nào đang sử dụng Shopify Audiences không?

Không. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, tất cả cửa hàng đều không thể tìm ra cửa hàng nào sử dụng Shopify Audiences.

Đối thủ cạnh tranh của tôi có thể tạo đối tượng từ toàn bộ nhóm khách hàng trung thành của tôi không?

Không, cửa hàng không thể tạo đối tượng từ toàn bộ nhóm khách hàng trung thành của cửa hàng khác.

Tôi có cần cập nhật chính sách quyền riêng tư của mình không?

Tham khảo ý kiến đội ngũ pháp lý hoặc chuyên gia luật về quyền riêng tư để được tư vấn pháp lý. Shopify không thể cung cấp tư vấn pháp lý về chính sách quyền riêng tư của cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí