Câu hỏi thường gặp về Shopify Audiences

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến về Shopify Audiences.

Quản lý đối tượng bằng Shopify Audiences

Tôi có thể loại trừ một số khách hàng cụ thể khỏi một đối tượng không?

Vì lý do bảo mật, bạn không thể tìm thông tin về danh tính hoặc thông tin liên hệ của khách hàng có trong đối tượng, và bạn không thể thêm hoặc loại trừ một số khách hàng nhất định.

Tôi có thể tìm hiểu thương nhân nào đang sử dụng Shopify Audiences không?

Không. Để bảo vệ quyền riêng tư của thương nhân, Shopify không công bố thương nhân nào sử dụng sản phẩm nào của chúng tôi, bao gồm Shopify Audiences.

Tôi có thể loại trừ đối thủ cạnh tranh sử dụng dữ liệu cyra tôi cho đối tượng của họ không?

Vì lý do bảo mật, Shopify không công bố thương nhân nào sử dụng ưu đãi sản phẩm của Shopify, bao gồm Shopify Audiences. Nếu bạn đang sử dụng Shopify Audiences thì dữ liệu mà bạn đóng góp sẽ được dùng để giúp ích cho thương nhân thành viên khác. Bạn không thể truy cập thông tin về thương nhân khác hoặc khách hàng của họ, ví dụ như tên của họ.

Có yêu cầu nào về cấu hình chiến dịch quảng cáo để sử dụng Shopify Audiences hay không?

Không, bạn có thể định cấu hình quảng cáo theo bất kỳ cách nào bạn chọn.

Tôi có thể sử dụng một Đối tượng Shopify để tạo đối tượng tương tự trên Facebook không?

Có. Vì danh tính khách hàng trong đối tượng tương tự không được chia sẻ với trang quản trị Shopify, bạn cần sử dụng báo cáo của Facebook đối với đối tượng tương tự.

Tôi có cần bật API chuyển đổi trong Facebook và Instagram của Meta để sử dụng Shopify Audiences không?

Không, không bắt buộc phải có API chuyển đổi để sử dụng Shopify Audiences.

Báo cáo Shopify Audiences

Tại sao tổng số đơn hàng lại không bằng tổng số sản phẩm hàng đầu đã bán?

Vì mỗi đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm nên tổng số lượng đơn hàng thường sẽ khác so với số lượng sản phẩm hàng đầu đã bán.

Tạo sao doanh thu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) không có trong báo cáo Shopify Audiences?

Do không có cách nào để liên kết chính xác chi tiêu quảng cáo với Shopify Audiences nên lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo không được tính toán trên trang quản trị Shopify. Để tính ROAS, bạn có thể sử dụng dữ liệu bán hàng từ Shopify và số tiền chi tiêu cho quảng cáo từ tài khoản quảng cáo trên Facebook.

Đối thủ cạnh tranh của tôi có thể tạo đối tượng từ toàn bộ nhóm khách hàng trung thành của tôi không?

Không. Vì lý do bảo mật, không thương nhân thành viên nào sẽ biết danh tính của các thương nhân thành viên khác. Như vậy, không thương nhân nào có thể tạo đối tượng từ nguyên một nhóm khách hàng trung thành của thương nhân khác.

Tại sao dữ liệu trong báo cáo Shopify Audiences lại khác với dữ liệu trong báo cáo quảng cáo của Facebook?

Báo cáo Shopify Audiences sử dụng mô hình phân bổ dữ liệu khác với mô hình được dùng cho quảng cáo trên Facebook. Vì dữ liệu được tính theo các cách khác nhau, báo cáo sẽ hiển thị các kết quả khác nhau.

Quyền riêng tư của Shopify Audiences

Tôi có thể tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng bằng cách nào?

Để chia sẻ dữ liệu mà bạn sẽ sử dụng cho Shopify Audiences, bạn cần sở hữu mọi quyền và sự chấp thuận cần thiết theo yêu cầu của pháp luật và các quy tắc hiện hành trong ngành. Tìm hiểu thêm về Dữ liệu và quyền riêng tư của Shopify Audiences.

Tôi có cần cập nhật chính sách quyền riêng tư của mình hoặc cung cấp tùy chọn không đồng ý không?

Nếu quyết định tham gia vào Shopify Audiences thì có thể bạn sẽ cần cập nhật chính sách quyền riêng tư. Vì luật về quyền riêng tư đang thay đổi và luật về quyền riêng tư mới sắp được ban hành nên có thể bạn nên tham khảo ý kiến đội ngũ pháp lý hoặc chuyên gia luật về quyền riêng tư để được tư vấn pháp lý. Shopify không thể tư vấn pháp lý cho bạn về chính sách quyền riêng tư của cửa hàng. Tìm hiểu thêm về Tuân thủ luật về quyền riêng tư tại Hoa Kỳ và Shopify Audiences.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí