คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Shopify Audiences

ดูคำตอบของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับShopify Audiences

การจัดการกลุ่มเป้าหมายด้วย Shopify Audiences

ฉันสามารถแยกผู้ซื้อบางรายออกจากกลุ่มเป้าหมายของฉันได้หรือไม่

ไม่ แต่ลูกค้าของคุณจะถูกแยกออกเสมอ

ฉันสามารถแยกคู่แข่งออกจากการใช้ข้อมูลของฉันเป็นกลุ่มเป้าหมายของคู่แข่งหรือไม่

ไม่ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลจากร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งมากเกินไป กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจะใช้ข้อมูลจากร้านค้าหลายร้าน

ฉันสามารถรวมลูกค้าที่มีอยู่แล้วไว้ในกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่

ไม่ Shopify Audiences ได้รับการออกแบบมาเพื่อการหาลูกค้าใหม่

มีข้อกําหนดการกําหนดค่าแคมเปญโฆษณาเพื่อใช้กลุ่มเป้าหมายหรือไม่

ไม่ คุณสามารถกําหนดค่าโฆษณาของคุณได้ตามที่คุณเลือก

ฉันสามารถใช้กลุ่มเป้าหมาย Shopify เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันบน Facebook ได้หรือไม่

ใช่ เนื่องจากตัวตนของผู้ซื้อในกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน จะถูกแชร์กับ Shopify admin ของคุณ คุณจึงต้องใช้รายงานของ Facebook เพื่อดูกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน

ฉันจะต้องเปิดใช้ API คอนเวอร์ชั่นในช่องทางการขายบน Facebook เพื่อใช้ Shopify Audiences หรือไม่

ไม่ API คอนเวอร์ชั่นไม่ต้องใช้ Shopify Audiences

รายงาน Shopify Audiences

เหตุใดจํานวนการสั่งซื้อทั้งหมดจึงไม่เท่ากับจํานวนสินค้าที่ขายดีที่สุด

เนื่องจากแต่ละคำสั่งซื้ออาจมีสินค้าหลายชิ้น จำนวนคำสั่งซื้อรวมจึงมักแตกต่างไปจากจำนวนของสินค้ายอดนิยมที่ขายได้

ทำไมผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา (ROAS) ไม่มีในการรายงานของ Shopify Audience

เนื่องจากไม่มีวิธีในการเชื่อมโยงค่าใช้จ่ายโฆษณากับกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง Shopify admin จึงไม่มีการคำนวณผลตอบแทนจากค่าโฆษณาของคุณ หากคุณต้องการคำนวณ ROAS คุณสามารถใช้ข้อมูลยอดขายจาก Shopify และจํานวนเงินค่าโฆษณาจากบัญชีโฆษณาบน Facebook

ทำไมข้อมูลในรายงานของ Shopify Audiences จึงแตกต่างจากข้อมูลในรายงานโฆษณาของ Facebook

รายงานของ Shopify Audiences ใช้ โมเดลการระบุแหล่งที่มา ที่แตกต่างจากโมเดลที่ใช้กับโฆษณาบน Facebook เนื่องจากวิธีคํานวณแตกต่างกันทำให้รายงานแสดงผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน

ความเป็นส่วนตัวของ Shopify Audiences

ฉันสามารถดูว่าผู้ขายรายใดกำลังใช้ Shopify Audiences อยู่ได้หรือไม่

ไม่ เพื่อเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ จะไม่มีร้านค้าใดที่สามารถรู้ได้ว่าร้านอื่นกำลังใช้งาน Shopify Audiences

คู่แข่งของฉันสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายจากฐานลูกค้าทั้งหมดของฉันได้หรือไม่

ไม่ได้ ร้านค้าไม่สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ฐานลูกค้าทั้งหมดจากร้านค้าอื่นได้

ฉันจะต้องอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของฉันหรือไม่

ปรึกษากับทีมกฎหมายของคุณหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายความเป็นส่วนตัวเพื่อขอคำแนะนําด้านกฎหมาย Shopify ไม่สามารถให้ข้อแนะนําด้านกฎหมายเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของร้านค้าคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี