Tuân thủ luật quyền riêng tư

Shopify Audiences hiện chỉ dành cho thương nhân Shopify Plus tại Hoa Kỳ và Canada, có thể giúp thương nhân tuân thủ luật quyền riêng tư hiện hành của khu vực, ví dụ như Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA) và dự luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại nhiều tiểu bang khác, chẳng hạn như Virginia, Colorado, Connecticut và Utah.

Những thông tin sau đây được cung cấp để giúp bạn nắm rõ và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo luật về quyền riêng tư của Hoa Kỳ. Những luật này cấp cho cư dân tại những tiểu bang này nhiều quyền kiểm soát hơn đối với thông tin cá nhân của họ. Nếu cư dân của những tiểu bang này có thể truy cập vào trang web của bạn, hoặc bạn có liên quan đến việc thu thập, xử lý, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của họ, thì những luật này sẽ có thể áp dụng cho bạn. Phần này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và Shopify không thể tư vấn pháp lý cho bạn nên nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy tham khảo ý kiến luật sư tại địa phương hoặc chuyên gia về quyền riêng tư.

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư của bạn phải nêu rõ cách bạn sử dụng, chia sẻ, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân theo quy định của luật về quyền riêng tư tại Hoa Kỳ trước khi bạn bắt đầu sử dụng Audiences.

Shopify có trình tạo chính sách quyền riêng tư giúp xây dựng chính sách quyền riêng tư mẫu theo ngôn ngữ mẫu mà bạn có thể chỉnh sửa và áp dụng cho doanh nghiệp của mình, bao gồm những thông tin mà bạn nên cung cấp khi sử dụng Shopify Audiences. Bạn cũng có thể tạo chính sách ngay trên trang quản trị Shopify.

Bạn có thể sử dụng chính sách quyền riêng tư mẫu để thêm vào chính sách hiện tại hoặc tự tạo chính sách của riêng mình.

Khách hàng Shopify Audiences chọn không tham gia

Theo một số luật định về quyền riêng tư của tiểu bang Hoa Kỳ, khách hàng phải có quyền chọn không đồng ý "bán" hoặc "chia sẻ" thông tin cá nhân của họ cho mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu trên cửa hàng của bạn. Với Shopify Audiences, bạn có thể quản lý tùy chọn không đồng ý của khách hàng theo cách thủ công hoặc tự động.

Tự động loại bỏ việc chia sẻ thông tin khách hàng

Thiết lập trang từ chối bán dữ liệu trong cài đặt trang quản trị Shopify. Khi khách truy cập dùng trang này để chọn không đồng ý chia sẻ dữ liệu, thì tùy chọn không đồng ý được đồng bộ với Shopify Audiences.

Loại bỏ việc chia sẻ thông tin khách hàng theo cách thủ công

Nếu bạn sử dụng ứng dụng quyền riêng tư của bên thứ ba hoặc khách hàng liên hệ với bạn để chọn không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của họ, thì bạn cần loại trừ khách hàng theo cách thủ công trong ứng dụng Shopify Audiences. Khách hàng mà bạn loại trừ theo cách thủ công sẽ không bị xóa khỏi các danh sách đối tượng đã tạo từ trước. Tuy nhiên, cửa hàng của bạn không còn chia sẻ dữ liệu của họ cho các danh sách đối tượng trong tương lai.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
  2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Audiences.
  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.
  4. Nhấp vào Khách hàng chọn không đồng ý.
  5. Trong Email khách hàng, nhập email của khách hàng bạn muốn loại bỏ.
  6. Nhấp vào Submit (Gửi).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí