Efterlevnad av amerikansk sekretesslag och Shopify Audiences

Shopify Audiences är för närvarande tillgängligt för Shopify Plus-handlare i USA och Kanada och är till för att handlare ska kunna följa tillämpliga sekretesslagar i regionen, till exempel California Consumer Privacy Act (CCPA) och lagar om omnibus-integritet i delstaterna Virginia, Colorado, Connecticut och Utah.Läs mer om amerikanska sekretesslagar i olika delstater.

Följande information görs tillgänglig för att hjälpa dig förstå och uppfylla dina skyldigheter i enlighet med amerikanska sekretesslagar. Dessa lagar ger invånare i respektive delstater mer kontroll över sina personuppgifter. Om din webbplats är tillgänglig för invånare i dessa stater eller om du deltar i insamling, behandling, försäljning eller delning av deras personuppgifter, kan dessa lagar gälla dig. Detta är enbart information. Shopify kan inte ge dig juridisk rådgivning, så kontakta en lokal jurist eller integritetsexpert om du har ytterligare frågor.

Integritetspolicy

Din integritetspolicy måste inkludera hur du använder, delar, säljer eller lämnar ut personlig information, såsom definieras av amerikanska statliga sekretesslagar innan du börjar använda Audiences.

Shopify har en integritetspolicygenerator som skapar en integritetspolicymall med exempelspråk som du kan redigera och anpassa till ditt företag, inklusive information som du kanske vill inkludera när du använder Shopify Audiences.Du kan även skapa policyer direkt i din Shopify-administratör.

Du kan använda mallens integritetspolicy för att lägga till din befintliga policy, eller skapa en själv.

Avanmälning för Shopify Audiences-kunder

Kunder måste kunna välja bort ”säljning” eller ”delning” av sina personuppgifter i din butik. Med Shopify Audiences kan du hantera kundanmälningar manuellt eller automatiskt.

Uteslut automatiskt delning av kundinformation med Shopify Audiences

Om du använder appen för kundsekretess och en kund avanmäler sig från att tillhandahålla sina personuppgifter till tredje parter synkroniseras avanmälning till Shopify Audiences-appen för den handlaren.

Uteslut att dela en kund med Shopify-målgrupper manuellt

Om du använder en sekretessapp från tredje part eller om en kund kontaktar dig för att välja bort att dela personuppgifter måste du manuellt utesluta kunden i appen Shopify Audiences. En kund som du manuellt utesluter tas inte bort från tidigare skapade målgrupper. Deras data delas dock inte längre av din butik för framtida målgrupper.

Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
  2. Från sidan Appar och försäljningskanaler, klickar du på Shopify Audiences.
  3. Klicka på Öppna app.
  4. Klicka på Avanmälning av kund.
  5. I Kundens e-post anger du e-postadressen till den kund som vill avanmäla sig.
  6. Klicka på Skicka.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis