Zgodność z przepisami o ochronie prywatności

Aplikacja Shopify Audiences jest obecnie dostępna dla sprzedawców Shopify Plus w USA i Kanadzie. Została ona zaprojektowana w sposób umożliwiający sprzedawcom zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności obowiązującymi w danym regionie, np. z ustawą CCPA (California Consumer Privacy Act) oraz zbiorczymi przepisami dotyczącymi prywatności konsumentów w dodatkowych stanach, takich jak Wirginia, Kolorado, Connecticut i Utah.

Poniższe informacje są udostępniane, aby umożliwić Ci zapoznanie się z Twoimi obowiązkami wynikających z przepisów dotyczących prywatności obowiązujących w danym stanie USA. Przepisy te zapewniają mieszkańcom stanów, w których obowiązują, większą kontrolę nad ich danymi osobowymi. Możesz im podlegać, jeśli Twoja strona internetowa jest dostępna dla mieszkańców tych stanów lub jeżeli gromadzisz, przetwarzasz, sprzedajesz lub udostępniasz ich dane osobowe. Podane informacje mają wyłącznie charakter orientacyjny. Shopify nie może udzielić Ci porady prawnej, więc jeśli masz jakieś więcej pytań, skontaktuj się z lokalnym prawnikiem lub specjalistą w zakresie ochrony prywatności.

Polityka prywatności

Zanim rozpoczniesz korzystanie z aplikacji Shopify Audiences, Twoja polityka prywatności musi wyjaśniać sposób wykorzystywania, udostępniania, sprzedaży lub ujawniania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w stanowych przepisach dotyczących prywatności w USA.

Shopify oferuje generator polityki tworzący szablon polityki prywatności z przykładowym językiem. Szablon można edytować i dostosować do potrzeb danej firmy, uwzględniając informacje, które chcesz dodać podczas korzystania z aplikacji Shopify Audiences. Politykę można również wygenerować bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify.

Możesz skorzystać z szablonu polityki prywatności i dodać go do już istniejącej polityki prywatności lub stworzyć ją samodzielnie.

Rezygnacja klienta z Shopify Audiences

Zgodnie z pewnymi stanowymi przepisami o ochronie prywatności obowiązującymi w USA klienci muszą mieć możliwość wycofania zgody na „sprzedaż” lub „udostępnianie” ich danych osobowych na potrzeby ukierunkowanych reklam w Twoim sklepie. W aplikacji Shopify Audiences możesz zarządzać wycofaniami zgód przez klientów ręcznie lub automatycznie.

Automatycznie wykluczaj udostępnianie informacji o klientach

Skonfiguruj stronę rezygnacji ze sprzedaży danych w ustawieniach panelu administracyjnego Shopify. Gdy odwiedzający korzysta z tej strony, aby zrezygnować z udostępniania swoich danych, rezygnacja jest synchronizowana z Shopify Audiences.

Wykluczaj ręcznie udostępnianie informacji o klientach

Jeśli używasz aplikacji do ochrony prywatności firmy zewnętrznej lub klient skontaktuje się z Tobą, aby wycofać zgodę na udostępnianie lub sprzedaż jego danych osobowych, musisz ręcznie wykluczyć klienta w aplikacji Shopify Audiences. Klient, którego ręcznie wykluczysz, nie zostanie usunięty z wcześniej utworzonych list grup odbiorców. Jednak jego dane nie będą już udostępniane przez Twój sklep na potrzeby przyszłych list grup odbiorców.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij opcję Shopify Audiences.
  3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
  4. Kliknij opcję Wycofanie zgody przez klienta.
  5. W polu Adres e-mail klienta wprowadź adres e-mail klienta, którego chcesz wykluczyć.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo