Dataintegritet

Shopify gör allt för att skydda integriteten för handlare och deras kunder. När du använder Shopify Audiences hjälper vi dig att säkerställa att datasekretessen för dig och dina kunder är skyddad.

Följande steg vidtas för att säkerställa att du och dina kunder har kontroll över delad data och att era data hålls säkra:

Shopify har gjort följande för att skydda Shopify Audiences
Steg Uppgifter
Efterlevnad av lagstiftning</stark Shopify Audiences är för närvarande tillgänglig för Shopify Plus-handlare i USA och Kanada och byggdes för att handlare ska kunna följa tillämpliga regionala sekretesslagar, t.ex. de amerikanska sekretesslagarna.
Pseudonymiserad data och hashade målgrupper När du genererar en målgruppslista så hashas kundinformationen i målgruppslistan innan den skickas till marknadsföringsplattformen. Marknadsföringsplattformen jämför sin egen hashade information med den hashade målgruppslistan. När den hashade informationen för båda parter matchas kan annonsen levereras till avsedd målgrupp.
Val att delta Du kan välja att dela dina kunddata till Shopifys målgruppsnätverk genom att installera appen Shopify Audiences och aktivera datadelning. Du kan när som helst inaktivera datadelning
Konfidentiellt deltagande För att skydda konfidentiell information om en handlares verksamhet kan ingen butik få information om vilka andra butiker som använder Shopify Audiences. Det är inte möjligt för en handlare att skapa en målgruppslista från en annan handlares hela kundbas.
Bidrag till nätverket Varje handlare delar inte vid något tillfälle mer än 5 % till hela Shopify Audiences kundpool. Detta säkerställer att ingen enskild målgruppslista kan vändas för att skapa din kundlista.
Förfrågan om information Dina kunder har rätt att få veta var och med vem deras information delas. Om en kund ber om denna information kan de erhålla denna information.
Radering av information När du raderar en kunds personuppgifter, t.ex. när en kund avanmäler sig, raderas även denna information från data som din butik har delat till målgruppsnätverket.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis