Konfigurera Shopify Audiences.

När du har ställt in Shopify Audiences kan du skapa och exportera publiklistor till digitala annonseringsplattformar, till exempel Facebook-annonser och Instagram-annonser.

Konfigurera appen Shopify Audiences

Genom att aktivera Shopify Audiences samtycker du till att automatiskt bidra med kunduppgifter till Shopify Audiences. All personligt identifierande information tas bort för att skydda din och dina kunders integritet.

Innan du börjar

Kontrollera om du är berättigad till att använda Shopify-målgrupper och installera appen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar.

 2. Klicka på appen Shopify Audiences i avsnittet Installerade appar.

 3. Klicka på Ställ in målgrupper.

 4. Klicka på Aktivera för att aktivera databidrag och godkänna Shopify Audiences regler och villkor.

 5. Klicka på Konfigurera för att ansluta till ditt Facebook-konto som du använder för dina annonskampanjer.

 6. Klicka på Anslut, ange ditt lösenord för Facebook-kontot och klicka sedan på Fortsätt.

 7. Klicka på det Facebook-annonskonto som du vill exportera dina Shopify-målgrupper till.

 8. Klicka på Acceptera villkor för att acceptera Facebooks villkor för anpassade målgrupper.

Skapa och exportera en målgrupp

Attributen för den produkt du väljer när du skapar en målgrupp används för att skapa en lista över köpare som sannolikt kommer att köpa den produkten.

Det finns ett maximalt antal målgrupper som kan skapas under en sjudagarsperiod. Maximalt antal för en period visas när du exporterar den första målgruppen. Sjudagarsperioden börjar när du exporterar den första målgruppen. Under sjudagarsperioden kan du exportera upp till ditt maximala antal målgrupper. Maximal export återställs sju dagar efter att du har exporterat den första målgruppen och en ny sjudagarsperiod börjar när du exporterar den första målgruppen under den nya sjudagarsperioden.

Målgrupper som du skapar har följande egenskaper:

 • Endast köpare i USA och Kanada ingår.
 • Befintliga kunder och köpare som har valt bort datadelning utesluts.
 • Målgrupper uppdateras inte när de har exporterats. Exportera nya målgrupper regelbundet för att säkerställa att du har en uppdaterad lista över köpare.

Innan du börjar

Verifiera att du har konfigurerat målgrupps-appen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar.

 2. Klicka på appen Shopify Audiences i avsnittet Installerade appar.

 3. Klicka på Skapa publik.

 4. Klicka på Välj en produkt och välj sedan den produkt som du vill basera din målgrupp på.

 5. Ange ett namn för din målgrupp och klicka sedan på Exportera målgrupp.

Beroende på storleken på målgruppslistan kan exportprocessen ta upp till flera timmar att slutföra. Exporten är klar när målgruppsstatusen ändras till Klar. Målgruppsstorleken i din Shopify-administratör är en uppskattning och kan vara en annan än målgruppsstorleken som visas på Facebook.

Bästa praxis

För att minimera överlappande orderattribut och säkerställa att rapporterna är korrekta riktar du dig endast till en målgrupp för varje annonsuppsättning som du skapar. Rikta inte in dig på samma målgrupp med flera annonsuppsättningar samtidigt.

En målgrupp uppdateras inte efter att den har exporterats. Starta din annonskampanj samma dag som du exporterar målgruppen från din Shopify-admin, för att dina annonser ska fungera bättre genom att använda de senaste datan.

Om du vill att A/B ska testa en målgrupp på Facebook ska du se till att den annonskampanj som du använder som jämförelse har följande egenskaper:

 • Jämförelsekampanjens publik inkluderar endast köpare i USA och Kanada.
 • Jämförelsekampanjens publik exkluderar dina befintliga kunder.
 • Annonsbudgeten för varje annonskampanj är proportionell mot storleken på varje annonskampanjs målgrupp. Om storleken på målgrupp A till exempel är dubbelt så stor som målgrupp B ska budgeten för målgrupp A vara dubbelt så stor som budgeten för målgrupp B.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis