Dữ liệu và quyền riêng tư của Shopify Audiences

Kích hoạt tính năng đóng góp dữ liệu cho Shopify Audiences nghĩa là bạn đồng ý đóng góp một số dữ liệu về cửa hàng và khách hàng vào mạng lưới đối tượng mà tất cả thương nhân Shopify tham gia đóng góp. Dữ liệu từ cửa hàng của bạn được dùng để hỗ trợ tạo đối tượng. Dữ liệu tập thể này được dùng để phát triển đối tượng khách hàng tiềm năng (gọi chung là "Đối tượng"). Thương nhân không có quyền truy cập thông tin cá nhân hoặc số liệu thống kê của người mua trong Đối tượng, ngoại trừ dữ liệu khách hàng mà thương nhân đó đóng góp. Nếu bạn muốn ngừng chia sẻ dữ liệu, hãy tắt tính năng chia sẻ dữ liệu.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí