Dữ liệu và quyền riêng tư

Để sử dụng Shopify Audiences, bạn phải chọn chia sẻ dữ liệu với dữ liệu co-op của Audiences. Dữ liệu co-op là một tổ hợp dữ liệu từ tất cả các thương nhân tham gia Shopify Audiences.

Thuật toán của Shopify Audiences phân tích dữ liệu co-op này để xác định hàng triệu kiểu hành vi của khách hàng. Những tín hiệu này giúp so khớp ý định mua hàng của khách hàng với các thuộc tính riêng của cửa hàng. Chúng xác định xác suất khách hàng mua hàng từ bạn.

Khách hàng tiềm năng có thể sẽ được thêm vào danh sách đối tượng tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng để cải thiện khả năng nhắm mục tiêu của quảng cáo. Danh sách đối tượng được sử dụng hàm băm để duy trì an toàn bảo mật cho dữ liệu. Danh sách đối tượng được xuất trực tiếp vào nền tảng quảng cáo. Bạn không thể xem hoặc truy cập dữ liệu khách hàng trong danh sách đối tượng.

Shopify Audiences được xây dựng để giúp bạn tuân thủ luật về quyền riêng tư hiện hành tại Hoa Kỳ và Canada. Bạn phải tuân thủ luật về quyền riêng tư hiện hành khi chia sẻ dữ liệu do Shopify Audiences sử dụng. Tìm hiểu thêm về tuân thủ luật về quyền riêng tư.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí