Bản dùng thử Shopify Audiences

Shopify Audiences là công cụ giúp bạn tìm khách hàng mới bằng cách tạo danh sách đối tượng cho các nền tảng quảng cáo. Shopify Audiences tạo danh sách khách hàng tại Hoa Kỳ và Canada có khả năng mua hàng từ cửa hàng của bạn. Danh sách đối tượng được xuất tự động vào tài khoản quảng cáo kỹ thuật số của bạn, và bạn có thể sử dụng các đối tượng này để triển khai chiến dịch quảng cáo nhắm mục tiêu vào danh sách đối tượng đó.

Để dùng thử Shopify Audiences miễn phí trong 45 ngày, cửa hàng phải:

  • sử dụng Shopify Payments
  • nằm tại Hoa Kỳ hoặc Canada
  • sử dụng gói Shopify khác không phải Shopify Plus
  • có tài khoản Meta

Khi bạn cài đặt Shopify Audiences và kết nối tài khoản Meta, ứng dụng sẽ tự động tạo danh sách đối tượng tăng cường nhắm mục tiêu lại và xuất danh sách đối tượng đó vào tài khoản quảng cáo Meta của bạn. Bạn có thể sử dụng danh sách đối tượng này để nhắm mục tiêu chiến dịch quảng cáo.

Bạn cũng có thể theo dõi hiệu suất quảng cáo của mình và so sánh với các cửa hàng và ngành nghề tương tự bằng mức chuẩn của chiến dịch quảng cáo.

Danh sách kiểm tra của bản dùng thử Shopify Audiences

Thời gian dùng thử bắt đầu sau khi bạn kết nối với Meta. Bản dùng thử Shopify Audiences sẽ hết hạn sau 45 ngày. Bạn có thể tiếp tục truy cập trang quản trị mức chuẩn cho Meta sau khi kết thúc thời gian dùng thử.

Để tiếp tục sử dụng Shopify Audiences sau khi bản dùng thử hết hạn và truy cập vào tất cả tính năng trong ứng dụng Shopify Audiences, bạn có thể nâng cấp lên Shopify Plus.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí