Deaktiver datadeling for Shopify Audiences

Du kan deaktivere datadeling i Shopify Audiences-appen.

Steg:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Shopify Audiences fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne app.

  4. Klikk på Innstillinger.

  5. Klikk Deaktiver i seksjonen Datadeling.

For å fortsette opprettelsen og eksporten av nye publikum må du aktivere datadeling igjen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis