Deaktiver datadeling

Du kan deaktivere datadeling i Shopify Audiences-appen.

Steg:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Shopify Audiences fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne app.

  4. Klikk på Innstillinger.

  5. Klikk på Deaktiver i seksjonen Datadeling.

For å fortsette å opprette og eksportere nye publikumslister må du aktivere datadeling.

Hvis du avinstallerer Shopify Audiences-appen, deaktiverer du datadeling. Dataene dine brukes ikke lenger som en del av Shopify Audiences-algoritmene etter 30 dager. Dette inkluderer bruk i publikumslister og referanseverdidata. I løpet av disse 30 dagene vil du fortsatt oppfylle gjeldende vilkår og juridiske krav med hensyn til Shopify Audiences.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis