ปิดใช้งานการแบ่งปันข้อมูลของ Shopify Audiences

คุณสามารถปิดใช้งานการแบ่งปันข้อมูลได้ในแอป Shopify Audiences

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

  3. คลิก “เปิดแอป

  4. คลิกที่ การตั้งค่า

  5. ในส่วนการแบ่งปันข้อมูล ให้คลิก “ปิดใช้งาน

หากต้องการสร้างและส่งออกกลุ่มเป้าหมายใหม่ต่อไป ให้เปิดใช้งานการแบ่งปันข้อมูลอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี