ปิดใช้งานการแชร์ข้อมูลหรือไม่

คุณสามารถปิดใช้งานการแชร์ข้อมูลในแอป Shopify Audiences ได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Audiences

  3. คลิก “เปิดแอป

  4. คลิกที่ การตั้งค่า

  5. ในส่วนการแชร์ข้อมูล ให้คลิก “ปิดใช้งาน

หากต้องการสร้างและส่งออกรายการกลุ่มเป้าหมายใหม่ต่อจากเดิม คุณจะต้องเปิดใช้งานการแชร์ข้อมูล

การถอนการติดตั้งแอป Shopify Audiences จะเป็นการปิดการใช้งานการแชร์ข้อมูล ระบบจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอัลกอริทึมของ Shopify Audiences อีกต่อไปหลังจากผ่านไป 30 วัน ซึ่งรวมถึงการใช้รายการกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลการเปรียบเทียบสถานะด้วย ในช่วง 30 วันดังกล่าว คุณจะยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Shopify Audiences ต่อไปตามเดิม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี