Di chuyển từ Square

Hướng dẫn này nêu cách di chuyển cửa hàng từ Square sang Shopify. Bạn có thể bắt đầu từ hướng dẫn này và tham khảo để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nhiệm vụ thiết lập quan trọng nào.

Bước 1: Quyết định cách di chuyển nội dung và dữ liệu của cửa hàng Square sang Shopify

Sau khi tạo cửa hàng trên Shopify, hãy kiểm tra lại cửa hàng Square bạn hiện có và quyết định xem di chuyển dữ liệu và nội dung nào sang Shopify. Việc di chuyển có thể là dịp tốt để thanh lọc nội dung cũ, kém hiệu quả và mang đến giao diện mới mẻ cho trang web cũng như doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể muốn di chuyển những dữ liệu sau từ Square:

 • sản phẩm
 • khách hàng
 • đơn hàng cũ (đơn hàng đã được thực hiện)
 • đánh giá

Tiếp theo, chọn phương thức để di chuyển từng loại nội dung. Xem xét các tùy chọn sau, từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất về kỹ thuật:

Phương thức di chuyển và mô tả
Phương thức di chuyển Mô tả
Sao chép và dán dữ liệu thủ công Sao chép nội dung từ cửa hàng Square hiện có và dán vào cửa hàng Shopify mới.
Ứng dụng Store Migration (Trải nghiệm sớm) (Trải nghiệm sớm) Di chuyển sản phẩm trên Square sang Shopify bằng ứng dụng Store Migration của Shopify.
Nhập tệp CSV Xuất dữ liệu vào tệp CSV rồi nhập tệp vào cửa hàng Shopify mới (không thể di chuyển một số dữ liệu theo cách này).
Ứng dụng di chuyển bên thứ ba Dùng ứng dụng di chuyển bên thứ ba trong Shopify App Store.
Chuyên gia di chuyển Thuê Đối tác của Shopify để quản lý và hoàn tất quá trình di chuyển

Ứng dụng Store Migration Shopify

Store Migration là một ứng dụng bên thứ nhất mới giúp bạn dễ dàng nhập dữ liệu sản phẩm từ Square sang Shopify bằng vài cú nhấp chuột.

Trước khi dùng ứng dụng Store Migration, bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Shopify không hỗ trợ giá theo địa điểm. Giá sẽ tự động được đặt thành giá cao nhất cho sản phẩm.
 • Shopify chỉ cho phép 3 tùy chọn sản phẩm. Các sản phẩm có nhiều hơn 3 tùy chọn sẽ không được nhập tùy chọn. Bạn có thể khắc phục vấn đề này thông qua ứng dụng bên thứ 3 hoặc trường thông tin bổ sung.
 • Phương thức nhập này không nhập Hàng trong kho theo địa điểm. Hàng trong kho phải được xử lý bằng tác vụ nhập riêng hoặc thiết lập thủ công. #### Các bước:
 1. Bắt đầu dùng thử miễn phí Shopify và hoàn thiện biểu mẫu đăng ký. Khi hoàn thiện biểu mẫu, chọn các câu trả lời sau:

  • Đối với câu hỏi Bắt đầu nào. Câu nào sau đây mô tả bạn chính xác nhất?, chọn Tôi hiện đang bán hàng trực tuyến hoặc trực tiếp.
  • Đối với câu hỏi Bạn có đang bán hàng qua nền tảng khác không?, chọn Square.
 2. Sau khi tạo cửa hàng và bạn có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify, hãy cài đặt ứng dụng Store Migration bằng cách nhấp vào đường liên kết trong hướng dẫn thiết lập.

 3. Sau khi cài đặt ứng dụng Store Migration, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Kết nối với tài khoản Square ngay trong ứng dụng bằng cách cấp quyền truy cập và nhập thông tin xác thực đăng nhập Square. Tùy chọn này cho phép bạn nhập dữ liệu Square mà không cần tệp CSV và cũng cho phép bạn nhập Hình ảnh sản phẩm.
  • Xuất dữ liệu sản phẩm từ Square ở định dạng CSV và tải tệp CSV lên ứng dụng mà không cần thay đổi tệp CSV.
 4. Sau khi kết nối tài khoản hoặc sau khi tải lên tệp CSV, nhấp vào Nhập để bắt đầu quá trình nhập dữ liệu sản phẩm.

 5. Sau khi nhập xong, một báo cáo sẽ hiển thị số lượng mặt hàng đã nhập. Nếu xảy ra sự cố với quá trình nhập, một danh sách mặt hàng bao gồm mô tả sự cố cũng được thêm vào.

Phần còn lại của hướng dẫn này đề xuất sử dụng tệp CSV nếu có, nhưng sẽ lưu ý các tùy chọn khác khi không thể sử dụng tệp CSV.

Bước 2: Xuất dữ liệu sản phẩm từ Square

Bạn có thể xuất dữ liệu sản phẩm từ Square.

Bước:

 1. Trong tài khoản Square, vào mục Mặt hàng & đơn hàng > Mặt hàng.
 2. Nhấp vào Thao tác > Xuất thư viện.
 3. Trong hộp tương tác, chọn Xuất vào tệp CSV rồi nhấp vào Xuất.
 4. Đặt tên tệp là SquareProductDownload.csv rồi lưu tệp vào máy tính.

Bước 3: Chỉnh sửa dữ liệu xuất của sản phẩm

Bạn cần chỉnh sửa tệp CSV thì mới có thể nhập tệp đó vào Shopify.

Bạn có thể tải xuống và xem mẫu CSV sản phẩm, sau đó chỉnh sửa tệp SquareProductDownload.csv sao cho phù hợp với định dạng đó. Bạn nên làm việc trong tab khác của tệp CSV. Trong tab khác, bạn có thể sao chép tiêu đề cột rồi sao chép và dán dữ liệu nhập của Square vào mẫu CSV sản phẩm của Shopify. Đảm bảo rằng tệp CSV chỉ chứa dữ liệu theo mẫu CSV sản phẩm của Shopify từ cửa hàng trước khi nhập.

Nếu bạn sử dụng tệp mẫu này, hãy nhớ xem lại các thông tin chi tiết sau:

 • Tệp mẫu chứa một sản phẩm mẫu và một số mẫu mã. Tệp nhập có khả năng chứa nhiều sản phẩm và mẫu mã hơn. Nếu bạn sử dụng tệp mẫu để tạo tệp nhập riêng, đảm bảo bạn xóa tất cả sản phẩm mẫu.
 • Tệp mẫu gồm cột Variant Inventory Qty, chỉ được sử dụng cho cửa hàng có một địa điểm duy nhất. Nếu bạn có nhiều địa điểm và muốn nhập hoặc xuất số lượng hàng tồn kho, hãy sử dụng tệp CSV hàng trong kho.
 • Tệp mẫu chứa cột Price / InternationalCompare At Price / International, nhưng cả hai cột đều để trống vì không có yêu cầu riêng về định giá đối với những sản phẩm này khi bán ra thị trường quốc tế. Tìm hiểu thêm về các cột trong tệp CSV của Shopify International.

Bạn có thể sử dụng Google Trang tính để chỉnh sửa phiên bản tệp CSV đã định dạng. Bạn cũng có thể chỉnh sửa tệp bằng các ứng dụng bảng tính phổ biến khác như Microsoft Excel hoặc Numbers.

Xem lại bảng sau để tìm các cột ánh xạ từ loại dữ liệu của Square với loại dữ liệu của Shopify. Gỡ bỏ bất kỳ cột nào khác không được đề cập trong bảng khỏi lần xuất Square. Có một số cột có sẵn trong tệp CSV sản phẩm của Shopify nhưng không có trong lần xuất dữ liệu sản phẩm Square. Những cột này không được liệt kê dưới đây nhưng cũng có thể cần đánh giá. Tìm hiểu thêm về yêu cầu của mỗi cột trong tệp CSV sản phẩm.

Ánh xạ dữ liệu cho Square
Loại dữ liệu của Square Loại dữ liệu Shopify Thao tác
Mã điều khiển tham chiếu hoặc Liên kết cố định Handle Quyết định cột bạn muốn sử dụng cho Mã điều khiển. Có thể ánh xạ Mã điều khiển tham chiếu hoặc Liên kết cố định đến Mã điều khiển trong CSV sản phẩm của Shopify. Nếu chọn Mã điều khiển tham chiếu, bạn có thể phải xóa hashtag. Mã điều khiển có thể chứa chữ cái, dấu gạch ngang và số, nhưng không được chứa dấu cách, dấu nhấn hoặc các ký tự khác, kể cả dấu chấm. Mã điều khiển được sử dụng trong URL cho mỗi sản phẩm.
Tên mặt hàng Tiêu đề Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Tên nhà cung cấp mặc định Nhà cung cấp Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Danh mục Danh mục sản phẩm Cột này phải chứa giá trị từ danh mục sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify. Tìm hiểu thêm về cây phân loại sản phẩm của Shopify. Cột Danh mục sản phẩm cũng có thể để trống.
Tên tùy chọn 1 Tên Option1 Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Giá trị tùy chọn 1 Giá trị Option1 Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Tên tùy chọn 2 Tên Option2 Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Giá trị tùy chọn 2 Giá trị Option2 Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Tên tùy chọn 3 Tên Option3 Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Giá trị tùy chọn 3 Giá trị Option3 Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
SKU SKU mẫu mã Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Trọng lượng (kg) Trọng lượng theo gam của mẫu mã Chuyển đổi kilôgam sang gam bằng cách nhân giá trị với 1000. Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Giá Giá mẫu mã Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Tiêu đề SEO Tiêu đề SEO Không cần thao tác.
Mô tả SEO Mô tả SEO Không cần thao tác.
Chi phí đơn vị mặc định Chi phí mỗi mặt hàng Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.

Bước 4: Nhập dữ liệu sản phẩm

Sau khi đã có tệp SquareProductDownload.csv và hoàn tất mọi chỉnh sửa cần thiết, bạn có thể nhập sản phẩm của Square vào Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Sản phẩm.
 2. Nhấp vào Import (Nhập).
 3. Nhấp vào Thêm tệp rồi chọn SquareProductDownload.csv.
 4. Bỏ chọn Đăng sản phẩm mới lên tất cả các kênh bán hàng rồi nhấp vào Tải lên và xem trước.
 5. Xem lại thông tin chi tiết về quá trình nhập rồi nhấp vào Nhập dữ liệu sản phẩm. ​​ Sau khi tải lên tệp CSV, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ Shopify vào tài khoản email dùng để thiết lập cửa hàng Shopify. Đọc một số giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc thông tin tổng quát hơn về nhập dữ liệu sản phẩm bằng tệp CSV.

Bước 5: Xác minh và sắp xếp sản phẩm sau khi nhập

Sau khi nhập dữ liệu sản phẩm vào Shopify, bạn cần xác minh rằng tất cả thông tin đã được nhập chính xác. Các thông tin chi tiết như giá, trọng lượng và hàng trong kho có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn nếu nhập sai.

Kiểm tra lỗi thường gặp khi nhập

Lỗi di chuyển thường gặp
Sự cố Độ phân giải
Nhập sản phẩm thành công nhưng không đăng sản phẩm. Nếu sản phẩm bạn nhập được đánh dấu là ẩn thì sản phẩm sẽ chỉ được đăng khi bạn cung cấp sản phẩm để bán trên kênh bán hàng.
Thiếu thông tin chi tiết trong sản phẩm được nhập. Xem lại mô tả sản phẩm trên trang sản phẩm, sau đó điền các thông tin còn thiếu.
Không nhập được mẫu mã sản phẩm. Nếu sản phẩm thiếu tùy chọn mẫu mã thì bạn sẽ không thể nhập sản phẩm thành công. Thay vào đó, bạn có thể thêm sản phẩm vào cửa hàng Shopify theo cách thủ công.

Xem lại và sắp xếp sản phẩm

 1. Xem lại chi tiết sản phẩm, bao gồm mô tả, hình ảnh, mẫu mã, giá và mô tả tóm tắt.
 2. Tạo bộ sưu tập sản phẩm để sắp xếp sản phẩm vào các danh mục, giúp bạn phân nhóm sản phẩm cả trên trang quản trị Shopify và trang web bên ngoài.
 3. Nắm rõ về hàng trong kho của sản phẩmcác đợt chuyển hàng để theo dõi hàng trong kho của doanh nghiệp. Xem xét các ứng dụng kho hàng để xác định xem có ứng dụng nào cần thiết cho doanh nghiệp của bạn hay không.

Bước 6: (Không bắt buộc) Xuất dữ liệu khách hàng từ Square

Bạn có thể xuất dữ liệu khách hàng từ Square.

Bước:

 1. Trong tài khoản Square, vào mục Khách hàng > Khách hàng.
 2. Nhấp vào Danh bạ.
 3. Nhấp vào Nhập/Xuất > Xuất dữ liệu khách hàng.
 4. Trong hộp tương tác, chọn khách hàng bạn muốn xuất dữ liệu:

  • Để xuất dữ liệu của tất cả khách hàng, chọn Tất cả khách hàng rồi nhấp vào Xuất.
  • Để xuất dữ liệu về khách hàng cụ thể, chọn Nhóm cụ thể rồi nhấp vào Xuất.
 5. Trong hộp tương tác tiếp theo, nhấp vào Tải xuống.

 6. Đặt tên tệp là SquareCustomerDownload.csv rồi lưu tệp vào máy tính.

Bước 7: (Không bắt buộc) Chỉnh sửa dữ liệu khách hàng từ Square

Bạn không thể nhập SquareCustomerDownload.csv vào Shopify mà không chỉnh sửa tệp CSV trước. Tải xuống và xem mẫu CSV khách hàng rồi chỉnh sửa tệp SquareCustomerDownload.csv sao cho phù hợp với định dạng tệp CSV đó. Bạn nên làm việc trong tab khác của tệp CSV. Trong tab khác, bạn có thể sao chép tiêu đề cột rồi sao chép và dán dữ liệu nhập của Square vào mẫu CSV khách hàng của Shopify. Đảm bảo rằng tệp CSV chỉ chứa dữ liệu theo mẫu CSV khách hàng của Shopify từ cửa hàng trước khi nhập.

Bạn nên sử dụng Google Trang để chỉnh sửa phiên bản tệp CSV đã định dạng, mặc dù nhiều ứng dụng bảng tính phổ biến khác cũng có thể có hiệu quả, chẳng hạn như Microsoft Excel hoặc Numbers.

Xem lại lần xuất để tìm các cột ánh xạ đến loại dữ liệu của Shopify. Có một số cột có sẵn trong tệp CSV khách hàng của Shopify nhưng không có trong lần xuất dữ liệu khách hàng Square. Tìm hiểu thêm về yêu cầu của mỗi cột đối với tệp CSV khách hàng.

Ánh xạ dữ liệu cho Square
Loại dữ liệu của Square Loại dữ liệu Shopify Thao tác
Tên Tên Không cần thao tác.
Họ Họ Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Địa chỉ email Email Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Trạng thái gói đăng ký qua email Đồng ý nhận thông tin tiếp thị qua email Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify. Sử dụng các giá trị sau để cập nhật cột: yes hoặc no.
Địa chỉ đường phố 1 Địa chỉ mặc định 1 Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Địa chỉ đường phố 2 Địa chỉ mặc định Address2 Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Thành phố Thành phố địa chỉ mặc định Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Tiểu bang Mã tỉnh của địa chỉ mặc định Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify. Cột này phải chứa mã ISO của tỉnh hoặc tiểu bang liên kết với địa chỉ mặc định của khách hàng.
Mã quốc gia của địa chỉ mặc định Cột này không có trong dữ liệu tải xuống của Square nhưng bạn sẽ cần thông tin này để nhập vào Shopify. Cột này phải chứa mã ISO của quốc gia liên kết với địa chỉ mặc định của khách hàng.
Mã bưu chính Mã ZIP của địa chỉ mặc định Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Số điện thoại Số điện thoại của địa chỉ mặc định Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.

Bước 8: (Không bắt buộc) Nhập dữ liệu khách hàng từ Square

Sau khi đã có tệp SquareCustomerDownload.csv và hoàn tất mọi chỉnh sửa cần thiết, bạn có thể nhập khách hàng trên Square vào Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.
 2. Nhấp vào Import (Nhập).
 3. Nhấp vào Thêm tệp rồi chọn SquareCustomerDownload.csv.
 4. Nhấp vào Import customers (Nhập khách hàng).
 5. Xem lại thông tin chi tiết về quá trình nhập rồi nhấp vào Nhập dữ liệu khách hàng.
 6. Xem lại tóm tắt lần nhập khách hàng rồi nhấp vào Xem tất cả khách hàng.

Bước 9: (Không bắt buộc) Nhập đánh giá vào Shopify

Bạn không thể xuất hoặc di chuyển đánh giá từ Square sang Shopify. Tuy nhiên, bạn có thể nhập đánh giá theo cách thủ công bằng ứng dụng bên thứ ba trên Shopify App Store. Những ứng dụng sau có thể giúp bạn nhập đánh giá:

Bước 10: (Không bắt buộc) Xuất lịch sử đặt hàng từ Square

Bạn có thể xuất lịch sử đặt hàng từ Square.

Bước:

 1. Từ tài khoản Square, vào mục Trực tuyến > Đơn hàng.
 2. Nhấp vào Xuất đơn hàng.
 3. Đặt tên tệp là SquareOrdersDownload.csv rồi lưu tệp vào máy tính.

Bước 11: (Không bắt buộc) Nhập lịch sử đặt hàng vào Shopify

Bạn có thể dùng ứng dụng di chuyển bên thứ ba trong Shopify App Store để di chuyển lịch sử đặt hàng từ Square sang Shopify. Những ứng dụng sau có thể giúp bạn nhập lịch sử đặt hàng:

Bước 12: Tạo diện mạo ấn tượng cho trang web

Để giúp bạn bắt đầu, trang Chủ đề của trang quản trị đã thiết lập sẵn chủ đề mặc định khi bạn mở tài khoản Shopify. Bạn cần tùy chỉnh chủ đề để giao diện trang web đúng như kỳ vọng. Nếu muốn tùy chỉnh chủ đề khác cho cửa hàng trực tuyến thì bạn có thể thêm chủ đề đó thông qua trang quản trị Shopify.

Để thêm chủ đề cho cửa hàng trực tuyến, chọn một trong các tùy chọn sau:

Thêm chủ đề miễn phí trong phần quản trị

Chủ đề miễn phí do Shopify phát triển. Trợ giúp tùy chỉnh dành cho chủ đề miễn phí được Shopify hỗ trợ.

Bước:

Thêm chủ đề từ Theme Store

Chủ đề trả phí là chủ đề do các nhà thiết kế bên thứ ba phát triển. Trợ giúp tùy chỉnh dành cho chủ đề trả phí là do các nhà thiết kế bên thứ ba cung cấp.

Bước:

 1. Truy cập vào Cửa hàng chủ đề Shopify để chọn một chủ đề. Nếu vẫn đang trong giai đoạn dùng thử miễn phí, bạn nên chọn chủ đề miễn phí để tránh phải trả phí.
 2. Sau khi chọn một chủ đề miễn phí, hãy nhấp vào Thêm chủ đề hoặc Bắt đầu bằng chủ đề này. Nếu bạn chọn chủ đề trả phí, hãy nhấp vào Mua để mua chủ đề đó. Các chủ đề trả phí không hỗ trợ hoàn tiền. Để đảm bảo chủ đề phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể dùng thử chủ đề trả phí trước khi mua.
 3. Đối với chủ đề trả phí, nhấp vào Phê duyệt để phê duyệt khoản thanh toán. Chủ đề sẽ được thêm vào trang Chủ đề của trang quản trị.

Dùng thử chủ đề trả phí trong cửa hàng

Bạn có thể dùng thử chủ đề trả phí để xem trước chủ đề đó trông như thế nào với các sản phẩm, màu sắc thương hiệu và phong cách của bạn trước khi quyết định mua chủ đề đó. Khi xem trước chủ đề, bạn có thể thực hiện tùy chỉnh bằng cách sử dụng trình biên tập chủ đề. Mọi thay đổi bạn thực hiện sẽ được lưu khi mua chủ đề. Bạn có thể xem trước tối đa 19 chủ đề trả phí để giúp bạn so sánh nhiều chủ đề trước khi mua.

Bước:

 1. Truy cập Cửa hàng chủ đề Shopify và chọn chủ đề trả phí.
 2. Nhấp vào nút Dùng thử chủ đề. Cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ tải về bản xem trước của chủ đề đó.
 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
  • Để dừng xem trước chủ đề, nhấp vào Đóng bản xem trước.
  • Để mua chủ đề, nhấp vào Mua.
  • Để sửa đổi cài đặt chủ đề bằng trình biên tập chủ đề, nhấp vào Customize theme (Tùy chỉnh chủ đề).

Nếu bạn quyết định không mua chủ đề, chủ đề trả phí vẫn được thêm vào trang Chủ đề của trang quản trị. Các chủ đề trả phí bạn đang dùng thử có nhãn Chủ đề dùng thử.

Bước 13: Thiết lập vận chuyển

Bạn cần thiết lập chính xác phí vận chuyển và phương thức vận chuyển trước khi ra mắt — tránh rơi vào tình trạng phải hoàn tiền cho khách hàng vì đã tính phí quá cao hay gửi email yêu cầu khách hàng trả thêm phí vì bạn tính chưa đủ phí vận chuyển cho đơn hàng của họ.

Để biết thêm thông tin về vận chuyển và thực hiện đơn hàng, hãy nhấp vào đây.

Bước:

 1. Kiểm tra lại địa chỉ cửa hàng để tính phí vận chuyển chính xác dựa trên địa điểm của bạn. Nếu bạn gửi hàng từ những nơi khác, hãy thêm những nơi đó làm địa điểm.
 2. Tạo khu vực vận chuyển để cho phép vận chuyển đến các vùng, tiểu bang và quốc gia khác nhau.
 3. Nếu bạn sử dụng phí giao hàng do hãng vận chuyển tính, hãy định cấu hình kích thước lô hàng. Nhiều hãng vận chuyển dựa trên trọng lượng thể tích (chiều cao, trọng lượng và chiều dày của gói hàng) để tính phí giao hàng.
 4. Thiết lập phí vận chuyển cho các khu vực vận chuyển bạn tạo.
 5. Chọn chiến lược vận chuyển phù hợp với hoạt động kinh doanh của bạn. Bạn có thể sẽ thấy hữu ích khi xem qua một số tùy chọn để tìm tùy chọn đáp ứng nhu cầu của bạn trước khi đưa ra quyết định.
 6. Quyết định cách bạn muốn thực hiện đơn hàng. Bạn có thể tự thực hiện và vận chuyển đơn hàng hoặc sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng để vận chuyển đơn hàng giúp bạn.

Bước 14: Định cấu hình thông tin thuế

Tính thuế bán hàng là một phần quan trọng trong việc điều hành hoạt động kinh doanh. Tùy theo địa điểm, sẽ có nhiều quy tắc và quy định khác nhau về thuế bán hàng áp dụng cho sản phẩm của bạn. Để bảo đảm rằng cửa hàng của bạn đáp ứng các quy tắc này, hãy dành thời gian tìm hiểu quy trình thiết lập thuế của Shopify.

Tính thuế theo nơi nhận

Khi thiết lập thông tin vận chuyển, bạn có thể áp dụng thuế vận chuyển cho các sản phẩm theo quy định thuế của tỉnh, tiểu bang hoặc khu vực của khách hàng. Shopify sẽ tự động tính toán mức thuế này.

Nếu cần điều chỉnh thuế theo cách thủ công dựa trên theo khu vực có giới hạn thuế riêng hoặc bộ sưu tập sản phẩm cụ thể, bạn có thể sử dụng thông tin ghi đè về thuế.

Theo dõi quá trình đóng thuế

Khi định cấu hình cài đặt thuế cho sản phẩm, bạn cần cân nhắc cách theo dõi quá trình nộp thuế trong cả năm.

Nếu không chắc chắn về việc sẽ sử dụng hệ thống nào để theo dõi các khoản thuế thì bạn nên xem thử một số ứng dụng kế toán trong Shopify App Store.

Bước 15: Thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Để đảm bảo khách hàng có thể trả tiền cho bạn, bạn cần thiết lập một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho phép bạn chấp nhận các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng một cách an toàn. Shopify Payments dành cho một số quốc gia và nhiều nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba được hỗ trợ.

Thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

 1. Chọn nhà cung cấp dịch vụ thanh toán từ Shopify hoặc từ bên thứ ba được hỗ trợ.
 2. Kích hoạt Shopify Payments hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba trên trang quản trị Shopify.
 3. Chọn cách ghi lại và cho phép thanh toán theo hình thức bạn muốn khi khách hàng mua thứ gì đó từ cửa hàng của bạn.

Sau khi thiết lập xong nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, bạn cần định cấu hình trang thanh toán để có thể xử lý đơn hàng cho khách hàng.

Thiết lập trang thanh toán

 1. Thiết lập quá trình thực hiện đơn hàngủy quyền thanh toán.
 2. Bổ sung chính sách của cửa hàng để khách hàng có thể xem chính sách trước khi hoàn tất thanh toán.
 3. Sửa cài đặt thông tin khách hàng của trang thanh toán và quyết định xem bạn có muốn thu thập địa chỉ email để thông báo cho khách hàng về các sự kiện và chương trình khuyến mãi hay không.

Bước 16: Đặt vài đơn hàng kiểm tra

Bây giờ, sau khi định cấu hình cài đặt thanh toán, hãy thử thực hiện một vài giao dịch để đảm bảo rằng mọi thứ đều hoạt động bình thường. Chạy đơn hàng thử nghiệm sẽ giúp bạn hiểu rõ quá trình khách hàng sẽ trải qua khi mua sản phẩm của bạn. Bạn có thể truy cập tất cả các đơn hàng mà khách hàng đặt từ trang Đơn hàng trên trang quản trị Shopify.

Bạn có thể chạy các đơn hàng thử nghiệm cho một số loại hình giao dịch như:

Khi tạo, hoàn tiền và thực hiện đơn hàng, bạn sẽ thấy email mà khách hàng của bạn nhận được cho từng thao tác. Bạn có thể chỉnh sửa mẫu cho các email này từ trang Thông báo trên trang quản trị Shopify.

Bước 17: Thêm nhân viên vào cửa hàng

Nếu có nhân viên hỗ trợ quản lý và điều hành cửa hàng thì bạn có thể thêm nhân viên vào cửa hàng Shopify. Mỗi nhân viên sẽ có thông tin đăng nhập của riêng mình. Bạn cũng có thể thiết lập quyền hạn cho từng nhân viên để ngăn họ truy cập vào một số khu vực nhất định của cửa hàng và duy trì bảo mật thông tin nhạy cảm.

Tìm hiểu thêm về quản lý nhân viên.

Bước 18: Thiết lập miền

Khi thiết lập cửa hàng Shopify, bạn có thể mua miền mới hoặc chuyển miền được liên kết với cửa hàng hiện tại sang tài khoản Shopify mới.

Mua miền mới

Bạn có thể mua miền mới ngay trên Shopify.

Bước:

 1. Mua miền qua Shopify.
 2. Đặt miền Shopify là miền chính của bạn để khách hàng nhìn thấy miền đó trong trình duyệt, trong kết quả tìm kiếm và trên phương tiện truyền thông xã hội.
 3. Thiết lập dịch vụ chuyển tiếp email để chuyển email mà khách hàng gửi đến địa chỉ email miền tùy chỉnh sang địa chỉ email cá nhân của bạn.

Kết nối hoặc chuyển miền hiện có sang Shopify

Nếu bạn đã có một miền, hãy làm theo các bước này để trỏ miền đó đến cửa hàng Shopify của bạn.

Bạn có thể sử dụng miền hiện có nhưng cấu trúc liên kết của Shopify cho từng trang có thể sẽ khác với dịch vụ trước đây của bạn, nghĩa là các liên kết cũ đến một số trang có khả năng sẽ không tải cho khách hàng. Ví dụ: Trang cũ về chính sách vận chuyển có thể có URL example.com/policies/shipping-policy, nhưng trên Shopify, trang đó hiện có thể là example.com/pages/shipping-policy.

Để giúp khách hàng tránh chuyển đến các trang lỗi, trước khi chuyển miền, bạn có thể thiết lập chuyển hướng URL trước cho mọi trang mà khách hàng có thể đã đánh dấu trang hoặc các liên kết từ nguồn bên thứ ba. Bằng cách này, nếu khách hàng truy cập liên kết cũ sau khi bạn chuyển miền thì họ sẽ được chuyển hướng đến liên kết mới thay vì nhận về trang lỗi.

Bước 19: Di chuyển sang Shopify POS

Nếu bạn có địa điểm bán lẻ hoặc bán hàng bằng điểm bán hàng, bạn có thể thiết lập Shopify POS để bán trực tiếp cho khách hàng. Sau khi đã nhập dữ liệu cửa hàng và thiết lập cửa hàng Shopify, bạn có thể thêm Point of Sale làm kênh bán hàng trong trên quản trị Shopify.

Thiết lập Shopify POS

Để có thể bắt đầu bán hàng, bạn cần thiết lập Shopify POS.

Bạn phải thiết lập nhân viên, sản phẩm và địa điểm để có thể hoàn tất các giao dịch bán hàng trực tiếp. Để tìm hiểu thêm về cách thiết lập Shopify POS, tham khảo Bắt đầu sử dụng Hệ thống bán hàng Shopify.

Hardware (Phần cứng)

Nếu bạn di chuyển từ Square sang Shopify POS thì một số trang thiết bị có thể tương thích. Tham khảo Trang thiết bị POS được hỗ trợ để biết danh sách trang thiết bị được Shopify POS hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm về Di chuyển cửa hàng bán lẻ.

Bước 20: (Không bắt buộc) Thiết lập SEO để thành công

Bạn có thể thiết lập cửa hàng Shopify để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) thành công nhằm duy trì thứ hạng trong kết quả tìm kiếm.

Thiết lập lần chuyển hướng

Bạn có thể thiết các lần chuyển hướng cho tất cả các trang quan trọng để giúp duy trì thứ hạng SEO của bạn. Sau khi cửa hàng đi vào hoạt động, bạn nên xem lại những trang nào trên trang web có lưu lượng truy cập nhiều nhất và đảm bảo rằng những trang đó chuyển hướng đến cửa hàng Shopify của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng tệp CSV để nhập lần chuyển hướng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Menu điều hướng.
 2. Nhấp vào Xem lần chuyển hướng URL.
 3. Nhấp vào Tạo lần chuyển hướng URL.
 4. Trong trường Chuyển hướng từ, nhập URL cũ mà bạn muốn chuyển hướng khách truy cập từ đó.
 5. Trong trường Chuyển hướng đến, nhập URL mới mà bạn muốn chuyển hướng khách truy cập tới đó. Nếu bạn muốn chuyển hướng đến trang chủ của cửa hàng, hãy nhập /.
 6. Nhấp vào Lưu chuyển hướng.

Xác nhận lần chuyển hướng hoạt động hiệu quả

Sau khi thiết lập lần chuyển hướng và ra mắt cửa hàng, hãy đảm bảo các lần chuyển hướng hoạt động chính xác bằng cách nhập URL gốc vào trình duyệt web và xác nhận rằng URL đó chuyển hướng đến URL đích. Cần kiểm tra tất cả các trang được truy cập nhiều nhất trong cửa hàng khác của bạn để đảm bảo các trang đó chuyển hướng đến cửa hàng Shopify.

Chỉnh sửa mô tả tóm tắt

Mô tả tóm tắt là đoạn văn bản ngắn gọn hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Mô tả tóm tắt có thể được thiết lập cho trang web, trang sản phẩm, trang bộ sưu tập và bài viết blog trong Shopify. Đảm bảo mỗi trang đều có mô tả tóm tắt riêng sử dụng ngôn ngữ đơn giản và trực tiếp. Bản mô tả tốt sẽ khuyến khích nhiều người nhấp vào liên kết đến cửa hàng hơn.

Trang quản trị Shopify có nhiều khu vực để bạn có thể chỉnh sửa mô tả tóm tắt. Cân nhắc chỉnh sửa mô tả tóm tắt sau để giúp tối ưu hóa cửa hàng cho công cụ tìm kiếm:

Xác minh và gửi sơ đồ trang web bằng Google

Tất cả cửa hàng Shopify đều tự động tạo tệp sitemap.xml chứa liên kết đến tất cả sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, trang, bộ sưu tập và bài viết blog chính. Tệp này được công cụ tìm kiếm như Google và Bing sử dụng để lập chỉ mục trang web nhằm hiển thị các trang của cửa hàng trong kết quả tìm kiếm. Gửi tệp sơ đồ trang web đến Google Search Console giúp Google tìm và lập chỉ mục các trang trên trang web của bạn.

Tệp sơ đồ trang web sẽ tự động được tạo. Bạn có thể tìm thấy các tệp này trong thư mục gốc của miềncủa cửa hàng Shopify, ví dụ như johns-apparel.com/sitemap.xml.

Các tệp sơ đồ trang web đã tạo liên kết với các sơ đồ trang web khác nhau cho sản phẩm, bộ sưu tập, blog và trang web. Tệp sơ đồ trang web sẽ tự động được cập nhật khi bạn thêm một trang web, sản phẩm, bộ sưu tập, ảnh hoặc bài viết blog mới vào cửa hàng trực tuyến Shopify.

Quá trình quét dữ liệu và lập chỉ mục trang web có thể mất thời gian và Google không đảm bảo quá trình này sẽ mất bao lâu.

Sau khi ra mắt trang web, Google có thể mất vài ngày đến vài tuần để lập chỉ mục trang web của bạn. Để kiểm tra trạng thái, bạn có thể tìm kiếm trên Google để kiểm tra trạng thái chỉ mục bằng cách gõ site: sau đó nhập miền vào thanh tìm kiếm của Google—ví dụ: site:shopify.com.

Tìm hiểu thêm về tìm và gửi sơ đồ trang web cho Google.

Sử dụng ứng dụng cho SEO

Bạn có thể sử dụng ứng dụng để hỗ trợ SEO của trang web. Ứng dụng SEO có thể giúp tối ưu hóa hình ảnh, tăng tốc độ tải trang và theo dõi liên kết hỏng.

Duyệt xem ứng dụng SEO trên Shopify App Store.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí