Migrer fra Square

Denne vejledning beskriver, hvordan du migrerer din butik til Shopify fra Square. Du kan bruge den som udgangspunkt og reference for at sikre dig, at du ikke glemmer vigtige opsætningsopgaver.

Trin 1: Beslut dig for, hvordan du vil migrere din Square-butiks indhold og data til Shopify

Når du har oprettet din butik på Shopify, skal du tage et kig på din eksisterende Square-butik og beslutte dig for, hvilke data og hvilket indhold du vil flytte til Shopify. En migrering kan være en god anledning til at rydde op i gammelt, ineffektivt indhold og give dit website og din virksomhed et nyt look. Du kan f.eks. vælge at migrere følgende data fra Square:

 • produkter
 • kunder
 • historiske ordrer (ordrer, der allerede er blevet klargjort)
 • anmeldelser

Vælg derefter en metode til at overføre de forskellige typer indhold. Gennemgå følgende muligheder (fra den mindst teknisk komplicerede til den mest teknisk komplicerede):

Migreringsmetoder og -beskrivelser
Migreringsmetode Beskrivelse
Manuel kopiering og indsættelse af data Kopiér indholdet fra din eksisterende Square-butik, og indsæt det i din nye Shopify-butik.
Appen Butiksmigrering (tidlig adgang) (Tidlig adgang) Migrer dine Square-produkter til Shopify ved hjælp af Shopify-appen Butiksmigrering.
CSV-import Eksportér dine data til CSV-filer, og importér dem til din nye Shopify-butik (nogle data kan ikke migreres på denne måde).
Tredjepartsapps til migrering Brug migreringsapps fra tredjepart fra Shopify App Store.
Migreringsekspert Ansæt en Shopify-partner til at administrere og fuldføre migreringen

Shopify-appen Butiksmigrering

Appen Butiksmigrering er en ny førstepartsapp, der giver dig mulighed for nemt at importere dine produkter til Shopify fra Square med nogle få klik.

Gennemgå følgende overvejelser, før du bruger appen Butiksmigrering:

 • Shopify understøtter ikke priser efter lokation. Priserne indstilles automatisk til den højeste pris for et produkt.
 • Shopify tillader kun tre produktmuligheder. Produkter, der er større end tre valgmuligheder, importeres ikke deres muligheder. Dette kan behandles via tredjepartsapps eller metafelter.
 • Denne importmetode importerer ikke lagerbeholdning efter lokation. Dette skal håndteres af en separat import eller manuelt indstilles. #### Trin:
 1. Start en gratis prøveperiode for Shopify, og fuldfør tilmeldingsformularen. Når du udfylder formularen, skal du vælge følgende svar:

  • Til dette spørgsmål Lad os komme i gang. Hvilken af disse beskriver dig bedst?, skal du vælge Jeg sælger allerede online eller personligt.
  • Til dette spørgsmål Er du i øjeblikket ved at sælge via en anden platform?, skal du vælge Square.
 2. Når din butik er oprettet, og du har adgang til Shopify-administratoren, skal du installere appen Butiksmigrering ved at klikke på linket i opsætningsvejledningen.

 3. Når du har installeret appen Butiksmigrering, skal du udføre en af følgende handlinger:

  • Forbind med din Square-konto direkte i appen ved at give adgang og indtaste dine Square-loginoplysninger. Denne mulighed giver dig mulighed for at importere dine Square-data uden at have brug for en CSV-fil. Den giver dig også mulighed for at importere dine produktbilleder.
  • Eksportér dine produkter fra Square i et CSV-format, og upload CSV-filen til appen, uden at du behøver at foretage ændringer til CSV-filen.
 4. Klik på Importér for at starte produktimportprocessen, når din konto er tilknyttet, eller din CSV-fil er uploadet.

 5. Når importen er fuldført, vises der en rapport over, hvor mange varer der blev importeret. Hvis der var problemer med din import, inkluderes også en liste med en beskrivelse af problemet.

Resten af denne vejledning anbefaler, at du bruger CSV-filer, når de er tilgængelige, men nævner andre muligheder, når CSV ikke er muligt.

Trin 2: Eksportér dine produktdata fra Square

Du kan eksportere dine produktdata fra Square.

Trin:

 1. Gå til Items & orders (Varer og ordrer) > Items (Varer) på din Square-konto.
 2. Klik på Actions (Handlinger) > Export Library (Eksportér bibliotek).
 3. Vælg Export to CSV (Eksportér til CSV-fil) i den viste modus, og klik derefter på Export (Eksportér).
 4. Navngiv filen “SquareProductDownload.csv”, og gem derefter filen på din computer.

Trin 3: Rediger dine eksporterede produktdata

Du skal redigere din CSV-fil, før du kan importere den til Shopify.

Du kan downloade og se skabelonen til CSV-filer med produkter og derefter redigere SquareProductDownload.csv-filen, så den matcher dette format. Du kan f.eks. vælge at arbejde i en anden fane i CSV-filen. I denne anden fane kan du kopiere kolonneoverskrifterne og derefter kopiere og indsætte dine importerede Square-data til Shopify-skabelonen til CSV-filer med produkter. Sørg for, at CSV-filen kun indeholder data fra den Shopify-skabelonbaserede CSV-fil med produkter for din butik, inden du importerer den.

Hvis du bruger eksempelfilen, skal du gennemgå følgende oplysninger:

 • Eksempelfilen indeholder et eksempelprodukt og et par varianter. Din importfil indeholder sandsynligvis flere produkter og varianter. Hvis du bruger eksempelfilen til at oprette din egen importfil, skal du sørge for at fjerne alle eksempelvarerne.
 • Eksempelfilen indeholder kolonnen Variant Inventory Qty, der udelukkende bruges til butikker med en enkelt lokation. Hvis du bruger flere lokationer og vil importere eller eksportere lagerantal, skal du bruge CSV-filen til lager.
 • Eksempelfilen indeholder kolonnerne Price / International og Compare At Price / International, men begge er tomme, da der ikke er nogen unikke priskrav for disse produkter, når de sælges internationalt. Få mere at vide om CSV-kolonnerne for Shopify International.

Du kan bruge Google Sheets til at redigere den formaterede version af dine CSV-filer. Du kan også redigere filen ved hjælp af andre populære regnearksprogrammer, som f.eks. Microsoft Excel eller Numbers.

Gennemgå følgende tabel med kolonner, som er knyttet til Squares datatype med Shopifys datatype. Fjern alle andre kolonner, der ikke er nævnt i tabellen, fra Square-eksporten. Der er nogle kolonner, som er tilgængelige i Shopifys CSV-fil over produkter, som ikke findes i din Square-eksport af produkter. Disse kolonner er ikke angivet nedenfor, men skal muligvis også gennemgås. Få mere at vide om hver enkelt kolonnes krav til CSV-filen med produkter.

Datatilknytning for Square
Square-datatype Shopify-datatype Handling
Henvisningsalias eller Permalink Handle Beslut dig for, hvilken kolonne du vil bruge som Handle. Du kan enten knytte Henvisningsalias eller Permalink til din Handle i Shopifys CSV-fil med produkter. Hvis du vælger Henvisningsalias, skal du muligvis fjerne nogle hashtags. Din Handle kan indeholde bogstaver, bindestreger og tal, men ingen mellemrum, accenttegn eller andre tegn, herunder punktummer. Handles bruges i webadressen for det enkelte produkt.
Varenavn Titel Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Standard-forhandlernavn Forhandler Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Kategori Produktkategori Denne kolonne bør indeholde værdier fra Shopifys standardiserede produktkategorier. Få mere at vide om Shopifys produktklassificering. Kolonnen Produktkategori kan også være tom.
Navn på valgmulighed 1 Navn på Valgmulighed1 Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Værdi for valgmulighed 1 Værdi for Valgmulighed1 Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Navn på valgmulighed 2 Navn for Valgmulighed2 Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Værdi for valgmulighed 2 Værdi for Valgmulighed2 Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Navn på valgmulighed 3 Navn for Valgmulighed3 Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Værdi for valgmulighed 3 Værdi for Valgmulighed3 Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
SKU Variant-SKU Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Vægt (kg) Variantgram Omregn kg til gram ved at gange værdierne med 1.000. Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Pris Variantpris Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
SEO-titel SEO-titel Du behøver ikke foretage dig noget.
SEO-beskrivelse SEO-beskrivelse Du behøver ikke foretage dig noget.
Standard-enhedspris Omkostninger pr. vare Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.

Trin 4: Importér dine produktdata

Du kan importere dine Square-produkter til Shopify, når du har din SquareProductDownload.csv-fil og har fuldført eventuelle nødvendige redigeringer.

Trin:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Importér.
 3. Klik på Tilføj fil, og vælg derefter SquareProductDownload.csv.
 4. Fravælg Udgiv nye produkter i alle salgskanaler, og klik derefter på Upload og se forhåndsvisning.
 5. Gennemgå detaljerne om importen, og klik derefter på Importér produkter. ​​ Når din CSV-fil er blevet uploadet, modtager du en bekræftelsesmail fra Shopify på den mailkonto, du brugte til at opsætte din Shopify-butik. Læs nogle løsninger på almindelige problemer eller mere generelle oplysninger om import af produkter med en CSV-fil.

Trin 5: Bekræft og organiser dine produkter efter import

Når du har importeret dine produkter til Shopify, skal du bekræfte, at alle dine oplysninger blev importeret korrekt. Oplysninger som f.eks. pris, vægt og lagerbeholdning kan påvirke din virksomhed, når de ikke importeres korrekt.

Gennemgå for almindelige importfejl

Almindelige migreringsfejl
Problem Opløsning
Produkterne blev importeret, men ikke udgivet. Hvis de produkter, du har importeret, er markeret som skjult, udgives de ikke, før du gør dem tilgængelige for dine salgskanaler.
Der mangler detaljer i de importerede produkter. Gennemgå produktbeskrivelsen på produktsiden, og udfyld derefter de manglende oplysninger.
Produktvarianter kunne ikke importeres. Hvis et produkt mangler en variantmulighed, vil det ikke blive importeret. Du kan i stedet føje produktet til din Shopify-butik manuelt.

Gennemgå og organiser dine produkter

 1. Gennemgå dine produktoplysninger, herunder produktbeskrivelse, billeder, varianter, pris og metabeskrivelse.
 2. Opret produktkollektioner for at organisere dine produkter i kategorier. Det hjælper dig med at gruppere dine produkter, både i Shopify-administratoren og på dit eksterne website.
 3. Få en forståelse for produktlager og -overførsler for at holde styr på virksomhedens lagerbeholdning. Gennemgå de tilgængelige lagerapps for at afgøre, om de er nødvendige for din virksomhed.

Trin 6: (Valgfrit) Eksportér dine kundedata fra Square

Du kan eksportere dine kundedata fra Square.

Trin:

 1. Gå til Customers (Kunder) > Customers (Kunder) på din Square-konto.
 2. Klik på Directory (Oversigt).
 3. Klik på Import / Export (Importér/Eksportér) > Export Customers (Eksportér kunder).
 4. Vælg de kunder, du vil eksportere, i den viste modus:

  • Hvis du vil eksportere alle kunder, skal du vælge All Customers (Alle kunder) og derefter klikke på Export (Eksportér).
  • Hvis du vil eksportere specifikke kunder, skal du vælge Specific Groups (Specifikke grupper) og derefter klikke på Export (Eksportér).
 5. Klik på Download (Download) i den næste modus, der vises.

 6. Navngiv filen “SquareCustomerDownload.csv”, og gem derefter filen på din computer.

Trin 7: (Valgfrit) Rediger dine kundedata fra Square

Du kan ikke importere din SquareCustomerDownload.csv-eksport til Shopify uden først at redigere CSV-filen. Download og se skabelonen til CSV-filer med kunder, og rediger derefter din SquareCustomerDownload.csv-fil, så den matcher dette CSV-format. Du kan f.eks. vælge at arbejde i en anden fane i CSV-filen. I denne anden fane kan du kopiere kolonneoverskrifterne og derefter kopiere og indsætte dine importerede Square-data til Shopify-skabelonen til CSV-filer med kunder. Sørg for, at CSV-filen kun indeholder data fra den Shopify-skabelonbaserede CSV-fil med kunder for din butik, inden du importerer den.

Google Sheets anbefales til redigering af en formateret version af dine CSV-filer, men mange andre populære regnearksprogrammer fungerer muligvis også, f.eks. Microsoft Excel eller Numbers.

Gennemgå din eksport for kolonner, der er knyttet til Shopifys datatype. Der er nogle kolonner, som er tilgængelige i Shopifys CSV-fil over kunder, som ikke findes i din Square-eksport af kunder. Få mere at vide om hver enkelt kolonnes krav til CSV-filen med kunder.

Datatilknytning for Square
Square-datatype Shopify-datatype Handling
Fornavn Fornavn Du behøver ikke foretage dig noget.
Efternavn Efternavn Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Mailadresse Mail Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Status for mailabonnement Accepterer e-mailmarkedsføring Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype. Brug følgende værdier til at opdatere kolonnen: yes eller no.
Adresse 1 Standardadresse1 Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Adresse 2 Standardadresse – adresse 2 Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
By Standardadresse – by Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Stat Standardadresse – provinskode Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype. Denne kolonne skal indeholde ISO-koden for den provins eller delstat, der er knyttet til kundens standardadresse.
Standardadresse – landekode Denne kolonne er ikke tilgængelig i dit Square-download, men du skal bruge disse oplysninger til din Shopify-import. Denne kolonne skal indeholde ISO-koden for det land, der er knyttet til kundens standardadresse.
Postnummer Standardadresse – postnummer Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.
Telefonnummer Standardadresse – telefonnummer Skift kolonnenavnet til Shopifys datatype.

Trin 8: (Valgfrit) Importér dine kundedata fra Square

Du kan importere dine Square-kunder til Shopify, når du har din SquareCustomerDownload.csv-fil og har fuldført eventuelle nødvendige redigeringer.

Trin:

 1. Gå til Kunder i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Importér.
 3. Klik på Tilføj fil, og vælg derefter SquareCustomerDownload.csv.
 4. Klik på Importér kunder.
 5. Gennemgå oplysningerne om importen, og klik derefter på Importér kunder.
 6. Gennemgå importoversigten for kunder, og klik derefter på Se alle kunder.

Trin 9: (Valgfrit) Importér dine anmeldelser til Shopify

Du kan ikke eksportere eller migrere anmeldelser fra Square til Shopify. Du kan du importere dine anmeldelser manuelt ved hjælp af en tredjepartsapp fra Shopify App Store. Følgende apps kan hjælpe dig med at importere dine anmeldelser:

Trin 10: (Valgfrit) Eksportér din ordrehistorik fra Square

Du kan eksportere din ordrehistorik fra Square.

Trin:

 1. Gå til Online (Online) > Orders (Ordrer) på din Square-konto.
 2. Klik på Export Orders (Eksportér ordrer).
 3. Navngiv filen “SquareOrdersDownload.csv”, og gem derefter filen på din computer.

Trin 11: (Valgfrit) Importér din ordrehistorik til Shopify

Du kan migrere din ordrehistorik fra Square til Shopify ved hjælp af migreringsapps fra tredjepart, som du kan finde i Shopify App Store. Følgende apps kan hjælpe dig med at importere din ordrehistorik:

Trin 12: Giv dit website et flot udseende

Siden Temaer i administratoren har opsat et standardtema, når du åbner en konto hos Shopify for at hjælpe dig godt i gang. Du skal tilpasse temaet for at få dit website til at se ud som ønsket. Hvis du vil tilpasse et andet tema til din webshop, kan du tilføje et via Shopify-administratoren.

Vælg en af følgende muligheder for at føje et tema til din webshop:

Tilføj et gratis tema fra administratoren

Gratis temaer er udviklet af Shopify. Shopify giver support til tilpasninger af gratis temaer.

Trin:

Tilføj et tema fra Theme Store

Betalte temaer udvikles af designere fra tredjepart. Hjælp til tilpasninger af temaer fra tredjeparter gives af temadesignerne.

Trin:

 1. Besøg Shopifys temabutik, og vælg et tema. Hvis du stadig er i din gratis prøveperiode, skal du vælge et gratis tema for at undgå at betale nogen gebyrer.
 2. Hvis du har valgt et gratis tema, skal du klikke på Tilføj tema eller Start med dette tema. Hvis du har valgt et betalt tema, skal du klikke på Køb for at købe temaet. Betalte temaer kan ikke refunderes. Du kan prøve et betalt tema, før du køber det, for at være sikker på at det passer til dine behov.
 3. For betalte temaer: Klik på Godkend for at godkende betalingen. Temaet vil blive føjet til siden Temaer i din administrator.

Prøv et betalt tema i din butik

Du kan prøve et betalt tema og se, hvordan det ser ud med dine produkter og brandingfarver samt din stil, inden du forpligter dig til at købe temaet. Når du ser en forhåndsvisning af et tema, kan du foretage tilpasninger ved hjælp af temaeditoren. Alle dine ændringer gemmes, når du køber temaet. Du kan se en forhåndsvisning af op til 19 betalte temaer, hvilket giver dig mulighed for at sammenligne forskellige temaer, inden du køber.

Trin:

 1. Besøg Shopifys temabutik, og vælg et betalt tema.
 2. Klik på Prøv tema. Der indlæses en forhåndsvisning af temaet til din webshop.
 3. Gør et af følgende:
  • Klik på Luk forhåndsvisning for at stoppe forhåndsvisning af temaet.
  • Klik på Køb for at købe temaet.
  • Hvis du vil ændre temaindstillingerne ved hjælp af temaeditoren, skal du klikke på Tilpas tema.

Hvis du vælger ikke at købe temaet, bliver det betalte tema føjet til siden Temaer i administratoren. Betalte temaer, du prøver, har labelen Prøve på tema.

Trin 13: Opsæt levering

Det er meget vigtigt at oprette leveringspriser og -metoder korrekt, før du starter. Det er ikke optimalt, hvis du skal refundere kunderne, fordi du har opkrævet for meget, eller hvis du skal sende dem en mail, fordi du ikke har opkrævet nok til at dække leveringen af deres ordre.

Du kan finde mere information om levering og ordreklargøring ved at klikke her.

Trin:

 1. Gennemgå din butiks adresse for at få nøjagtige leveringspriser baseret på din lokation. Hvis du afsender fra andre steder, skal du tilføje dem som lokationer.
 2. Opret leveringszoner for at muliggøre levering til forskellige områder, delstater og lande.
 3. Hvis du bruger leveringspriser beregnet af fragtfirmaet, skal du konfigurere forsendelsens dimensioner. Mange fragtfirmaer bruger volumetrisk vægt (pakkens højde, vægt og dybde) til at beregne leveringspriser.
 4. Opsæt leveringspriser for de leveringszoner, du opretter.
 5. Vælg en leveringsstrategi, der fungerer for din virksomhed. Det kan være en hjælp at undersøge nogle muligheder for at se, hvad der opfylder dine behov, før du træffer en beslutning.
 6. Beslut dig for, hvordan du vil klargøre dine ordrer. Du kan selv klargøre og afsende ordrer eller bruge en klargøringstjeneste, der afsender ordrer for dig.

Trin 14: Konfigurer dine skatter

Opkrævning af omsætningsskat er en vigtig del af at drive din virksomhed. Afhængigt af din lokation gælder der forskellige regler og love om omsætningsskat for dine produkter. Sørg for at bruge noget tid på at forstå Shopifys skatteopsætningsproces for at sikre, at din butik opfylder disse regler.

Opkræv afgifter baseret på dine leveringsdestinationer

Når du opretter din levering, kan du føje leveringsskat til dine produkter baseret på kundens lokale, statslige eller regionale skatteregler. Disse beregnes automatisk af Shopify.

Hvis du skal justere skatter manuelt, baseret på en region med unikke skattebegrænsninger eller baseret på en specifik kollektion med produkter, så kan du gøre det med en skattetilsidesættelse.

Hold styr på dine afgifter

Når du konfigurerer afgiftsindstillingerne for dine produkter, skal du overveje, hvordan du kan holde styr på dine afgifter i årets løb.

Hvis du ikke er sikker på, hvilket system du vil bruge til at holde styr på dine afgifter, kan du overveje at kigge på udvalget af regnskabsapps i Shopify App Store.

Trin 15: Opsætning af en betalingsudbyder

Du skal sikre, at kunderne kan betale dig, ved at oprette en betalingsudbyder. En betalingsudbyder giver dig mulighed for at acceptere kreditkortbetalinger sikkert. Shopify Payments er tilgængelig i visse lande, og der findes en række understøttede tredjepartsudbydere af betalingstjenester.

Opsæt en betalingsudbyder

 1. Vælg en betalingsudbyder fra Shopify eller fra en understøttet tredjepart.
 2. Aktivér Shopify Payments eller en tredjepartsudbyder af betalingstjenester i Shopify-administratoren.
 3. Vælg, hvordan du vil registrere og godkende betalinger, når kunder køber noget i din butik.

Når du har sat dine betalingsudbydere op, skal du konfigurere din betalingsside, så du kan behandle kundeordrer.

Opsæt din betalingsproces

 1. Opsæt ordreklargøring og betalingsautorisation.
 2. Tilføj din butiks politikker, så dine kunder kan se dine politikker, før de fuldfører betalingsprocessen.
 3. Rediger indstillingerne for kundeoplysninger for din betalingsproces, og bestem dig for, om du vil indsamle mailadresser med henblik på at fortælle kunder om begivenheder og kampagner.

Trin 16: Afgiv nogle testordrer

Nu hvor du har konfigureret dine betalingsindstillinger, skal du prøve nogle få transaktioner for at sikre, at alt fungerer. Hvis du kører en testordre, hjælper det dig med at forstå processen, som dine kunder går igennem, når de køber dine produkter. Du kan få adgang til alle de ordrer, som kunderne placerer på siden Ordrer i Shopify-administrator.

Du kan køre testordrer for nogle forskellige typer transaktioner:

Når du opretter, refunderer og klargør ordrer, vil du se de mails, som dine kunder modtager for hver handling. Du kan redigere skabelonerne for disse mails på siden Meddelelser i Shopify-administrator.

Trin 17: Føj medarbejdere til din butik

Hvis du har medarbejdere, der hjælper dig med at administrere og drive din butik, kan du føje dem til din Shopify-butik. Hver medarbejder har personlige legitimationsoplysninger til login. Du kan også angive tilladelser for hver medarbejder for at begrænse adgang til visse områder af din butik og beskytte følsomme oplysninger.

Få mere at vide om administration af medarbejdere.

Trin 18: Opsæt dit domæne

Når du opsætter din Shopify-butik, kan du enten købe et nyt domæne, eller du kan overføre det domæne, der er knyttet til din eksisterende butik, til din nye Shopify-konto.

Få et nyt domæne

Du kan købe et nyt domæne direkte fra Shopify.

Trin:

 1. Køb dit domæne gennem Shopify.
 2. Angiv dit Shopify-domæne som dit primære domæne, så det bliver det domæne, der vises for dine kunder i deres browser, søgeresultater og på de sociale medier.
 3. Opsæt videresendelse af mails, så de mailbeskeder dine kunder sender til den tilpassede mailadresse for dit domæne, videresendes til din private mailadresse.

Tilknyt eller overfør et eksisterende domæne til Shopify

Hvis du har allerede har et domæne, skal du følge disse trin for at få dit domæne til at pege mod din Shopify-butik.

Selvom du kan bruge dit eksisterende domæne, er Shopifys linkstruktur for individuelle sider højst sandsynlig anderledes end din tidligere tjeneste. Det betyder, at gamle links til specifikke sider sandsynligvis ikke vil blive indlæst for kunderne. Din gamle side med leveringspolitik kan f.eks. have haft webadressen example.com/policies/shipping-policy, men på Shopify kan denne side nu være example.com/pages/shipping-policy.

Inden du overfører dit domæne, kan du opsætte webadresse-omdirigeringer på forhånd for alle sider, som dine kunder kan have bogmærket eller til links fra tredjepartskilder. Det hjælper kunder med at undgå at lande på fejlsider. Hvis kunderne besøger det gamle link efter overførslen af dit domæne, vil de på denne måde blive videresendt til det nye link i stedet for at få vist en fejlside.

Trin 19: Migrer til Shopify POS

Hvis du har en detaillokation eller sælger via et kassesystem (POS), kan du opsætte Shopify POS for at sælge fysisk til dine kunder. Når du har importeret dine butiksdata og opsat din Shopify-butik, kan du tilføje Point of Sale som salgskanal i Shopify-administratoren.

Opsæt Shopify POS

Du skal opsætte Shopify POS, inden du kan gå i gang med at sælge.

Sørg for, at dine medarbejdere, produkter og lokationer er sat op til at kunne gennemføre fysiske salg. Få mere at vide om opsætning af Shopify POS under Kom godt i gang med Shopify Point of Sale.

Hardware

Hvis du migrerer fra Square til Shopify POS, kan visse elementer af din hardware være kompatible. Du kan finde en liste over hardware, der understøttes af Shopify POS, under Understøttet POS-hardware.

Få mere at vide om Migrering af din detailforretning.

Trin 20: (Valgfrit) Kom godt fra start med SEO

Du kan opsætte din Shopify-butik til søgemaskineoptimering (SEO) for at bevare din rangering i søgeresultater.

Opsæt omdirigeringer

Du kan opsætte omdirigeringer for alle dine vigtige sider for at hjælpe med at bevare din SEO-rangering. Når din butik er live, kan du eventuelt gennemgå, hvilke sider på dit website der får mest trafik, og sørge for, at disse sider omdirigerer til din Shopify-butik. Du kan også bruge en CSV-fil til at importere dine omdirigeringer.

Trin:

 1. Gå til Webshop > Navigation fra din Shopify-administrator.
 2. Klik på Se webadresse-omdirigeringer.
 3. Klik på Opret webadresse-omdirigering.
 4. Angiv den gamle webadresse, du vil omdirigere besøgende fra, i Omdiriger fra.
 5. I Omdiriger til skal du angive den nye webadresse, du vil omdirigere besøgende til. Hvis du vil omdirigere til din butiks startside, skal du indtaste /.
 6. Klik på Gem omdirigering.

Sådan bekræfter du, at dine omdirigeringer fungerer

Når du har opsat dine omdirigeringer og lanceret din butik, skal du sikre dig, at de fungerer korrekt ved at indtaste den oprindelige webadresse i en webbrowser og bekræfte, at den omdirigerer til destinationswebadressen. Alle sider, der blev mest besøgt i din anden butik, skal kontrolleres for at sikre, at de omdirigerer til din Shopify-butik.

Sådan redigerer du metabeskrivelser

En metabeskrivelse er det korte stykke tekst, der vises i søgemaskineresultaterne. Metabeskrivelsen kan angives for websider, produktsider, kollektionssider og blogopslag i Shopify. Sørg for, at hver side har en unik metabeskrivelse, der bruger almindeligt direkte sprog. En god beskrivelse får flere personer til at klikke på linket til din butik.

Shopify-administratoren har forskellige områder, hvor du kan redigere metabeskrivelsen. Overvej at redigere følgende metabeskrivelser for at hjælpe med at optimere din butik for søgemaskiner:

Bekræft og send din websiteoversigt med Google

Alle Shopify-butikker genererer automatisk en sitemap.xml-fil, som indeholder links til alle dine produkter, primære produktbilleder, sider, kollektioner og blogopslag. Søgemaskiner såsom Google og Bing bruger denne fil til at indeksere dit website, så din butiks sider vises i søgeresultater. Hvis du sender dine filer med websiteoversigter til Google Search Console, kan det hjælpe Google med at finde og indeksere sider på sit website.

Filer med websiteoversigter genereres automatisk. Du kan finde dem i rodmappen for din Shopify-butiks domæner, f.eks. johns-apparel.com/sitemap.xml.

De genererede filer med websiteoversigter linker til separate websiteoversigter for dine produkter, kollektioner, blogs og websider. Filerne for med websiteoversigter opdateres automatisk, når du føjer en ny webside, et nyt produkt, en ny kollektion, et nyt billede eller et nyt blogopslag til din Shopify-webshop.

Processen med at gennemsøge og indeksere dit website kan tage tid, og Google garanterer ikke, hvor lang tid det vil tage.

Når dit website er lanceret, kan det tage Google fra nogle få dage til nogle uger at indeksere dit website. Hvis du vil tjekke statussen, kan du søge på Google for at tjekke din indeksstatus ved at indtaste site: efterfulgt af dit domæne i Googles søgelinje – f.eks. site:shopify.com.

Få mere at vide om at finde og sende din websiteoversigt til Google.

Sådan bruger du en app til SEO

Du kan bruge en app til at hjælpe dit website med SEO. SEO-apps kan hjælpe dig med at optimere dine billeder, øge websitehastigheden og holde øje med brudte links.

Gennemse SEO-apps i Shopify App Store.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis