Di chuyển từ WooCommerce

Hướng dẫn này nêu cách di chuyển cửa hàng từ WooCommerce sang Shopify. Bạn có thể bắt đầu từ hướng dẫn này và tham khảo để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nhiệm vụ thiết lập quan trọng nào.

Bước 1: Quyết định cách di chuyển nội dung và dữ liệu của cửa hàng WooCommerce sang Shopify

Sau khi tạo cửa hàng trên Shopify, hãy kiểm tra lại cửa hàng WooCommerce bạn hiện có và quyết định xem di chuyển dữ liệu và nội dung nào sang Shopify. Bạn có thể muốn di chuyển những dữ liệu sau từ WooCommerce:

 • sản phẩm
 • khách hàng
 • đơn hàng cũ (đơn hàng đã được thực hiện)
 • đánh giá

Bạn cũng cần quyết định cách bạn muốn chuyển từng loại nội dung. Xem lại các phương án sau:

Phương thức di chuyển và mô tả
Phương thức di chuyển Mô tả
Sao chép và dán dữ liệu thủ công Sao chép nội dung từ cửa hàng WooCommerce hiện có và dán vào cửa hàng Shopify mới.
Nhập tệp CSV Xuất dữ liệu vào tệp CSV rồi nhập tệp vào cửa hàng Shopify mới (không thể di chuyển một số dữ liệu theo cách này).
Ứng dụng di chuyển bên thứ ba Dùng ứng dụng di chuyển bên thứ ba trong Shopify App Store.
Chuyên gia di chuyển Thuê Đối tác của Shopify để quản lý và hoàn tất quá trình di chuyển

Phần còn lại của hướng dẫn này sẽ đề xuất sử dụng tệp CSV nếu có, nhưng sẽ lưu ý các tùy chọn khác khi tệp CSV không khả dụng.

Bước 2: Xuất dữ liệu sản phẩm từ WooCommerce

Bạn có thể xuất dữ liệu sản phẩm từ WooCommerce.

Bước:

 1. Trong tài khoản WooCommerce, vào mục Tất cả sản phẩm > Sản phẩm.
 2. Nhấp vào Export (Xuất).
 3. Trong hộp thoại, thực hiện như sau:

  1. Chọn cột bạn muốn xuất.
  2. Chọn sản phẩm bạn muốn xuất.
  3. Chọn danh mục sản phẩm bạn muốn xuất
  4. Không bắt buộc: Để xuất tất cả siêu dữ liệu tùy chỉnh, chọn Có, xuất tất cả siêu dữ liệu tùy chỉnh.
  5. Nhấp vào Tạo tệp CSV.
 4. Đặt tên tệp là WooProductDownload.csv rồi lưu tệp vào máy tính.

Bước 3: Chỉnh sửa dữ liệu xuất của sản phẩm từ WooCommerce

Bạn cần chỉnh sửa tệp CSV thì mới có thể nhập tệp đó vào Shopify.

Bạn có thể tải xuống và xem mẫu CSV sản phẩm, sau đó chỉnh sửa tệp WooProductDownload.csv sao cho phù hợp với định dạng đó. Bạn nên làm việc trong tab khác của tệp CSV. Trong tab khác, bạn có thể sao chép tiêu đề cột rồi sao chép và dán dữ liệu nhập của WooCommerce vào mẫu CSV sản phẩm của Shopify. Đảm bảo rằng tệp CSV chỉ chứa dữ liệu theo mẫu CSV sản phẩm của Shopify từ cửa hàng trước khi nhập.

Nếu bạn sử dụng tệp mẫu này, hãy nhớ xem lại các thông tin chi tiết sau:

 • Tệp mẫu chứa một sản phẩm mẫu và một số mẫu mã. Tệp nhập có khả năng chứa nhiều sản phẩm và mẫu mã hơn. Nếu bạn sử dụng tệp mẫu để tạo tệp nhập riêng, đảm bảo bạn xóa tất cả sản phẩm mẫu.
 • Tệp mẫu gồm cột Variant Inventory Qty, chỉ được sử dụng cho cửa hàng có một địa điểm duy nhất. Nếu bạn có nhiều địa điểm và muốn nhập hoặc xuất số lượng hàng tồn kho, hãy sử dụng tệp CSV hàng trong kho.
 • Tệp mẫu chứa cột Price / InternationalCompare At Price / International, nhưng cả hai cột đều để trống vì không có yêu cầu riêng về định giá đối với những sản phẩm này khi bán ra thị trường quốc tế. Tìm hiểu thêm về các cột trong tệp CSV của Shopify International.

Bạn có thể sử dụng Google Trang tính để chỉnh sửa phiên bản tệp CSV đã định dạng. Bạn cũng có thể chỉnh sửa tệp bằng các ứng dụng bảng tính phổ biến khác như Microsoft Excel hoặc Numbers.

Xem lại bảng sau để tìm các cột ánh xạ từ loại dữ liệu của WooCommerce với loại dữ liệu của Shopify. Gỡ bỏ bất kỳ cột nào khác không được đề cập trong bảng khỏi lần xuất WooCommerce. Có một số cột có sẵn trong tệp CSV sản phẩm của Shopify nhưng không có trong lần xuất dữ liệu sản phẩm WooCommerce. Những cột này không được liệt kê dưới đây nhưng cũng có thể cần đánh giá. Tìm hiểu thêm về yêu cầu của mỗi cột trong tệp CSV sản phẩm.

Ánh xạ dữ liệu cho WooCommerce
Loại dữ liệu của WooCommerce Loại dữ liệu Shopify Thao tác
Tên Tiêu đề Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Mô tả Nội dung (HTML) Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Tên thuộc tính 1 Tên Option1 Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Giá trị thuộc tính 1 Giá trị Option1 Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify. Nếu trường Giá trị thuộc tính 1 của WooCommerce có nhiều tùy chọn, hãy tạo hàng mới cho các tùy chọn khác. Mỗi hàng chỉ có thể có một giá trị tùy chọn.
Tên thuộc tính 2 Tên Option2 Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Giá trị thuộc tính 2 Giá trị Option2 Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify. Nếu trường Giá trị thuộc tính 2 của WooCommerce có nhiều tùy chọn, hãy tạo hàng mới cho các tùy chọn khác. Mỗi hàng chỉ có thể có một giá trị tùy chọn.
SKU SKU mẫu mã Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Trọng lượng (lbs) Trọng lượng theo gam của mẫu mã Chuyển đổi pound sang gam bằng cách nhân giá trị với 453,6. Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Hàng lưu kho Số lượng hàng trong kho của mẫu mã Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Giá thông thường Giá mẫu mã Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
Hình ảnh Nguồn hình ảnh Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.

Bước 4: Nhập dữ liệu sản phẩm vào Shopify

Sau khi đã có tệp WooProductDownload.csv và hoàn tất mọi chỉnh sửa cần thiết, bạn có thể nhập sản phẩm của WooCommerce vào Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Sản phẩm.
 2. Nhấp vào Import (Nhập).
 3. Nhấp vào Thêm tệp rồi chọn WooProductDownload.csv.
 4. Bỏ chọn Đăng sản phẩm mới lên tất cả các kênh bán hàng rồi nhấp vào Tải lên và xem trước.
 5. Xem lại thông tin chi tiết về quá trình nhập rồi nhấp vào Nhập dữ liệu sản phẩm. ​​ Sau khi tải lên tệp CSV, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ Shopify vào tài khoản email dùng để thiết lập cửa hàng Shopify. Đọc một số giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc thông tin tổng quát hơn về nhập dữ liệu sản phẩm bằng tệp CSV.

Bước 5: Xác minh và sắp xếp sản phẩm sau khi nhập

Sau khi nhập dữ liệu sản phẩm vào Shopify, bạn cần xác minh rằng tất cả thông tin đã được nhập chính xác. Các thông tin chi tiết như giá, trọng lượng và hàng trong kho có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn nếu nhập sai.

Kiểm tra lỗi thường gặp khi nhập

Lỗi di chuyển thường gặp
Sự cố Độ phân giải
Nhập sản phẩm thành công nhưng không đăng sản phẩm. Nếu sản phẩm bạn nhập được đánh dấu là ẩn thì sản phẩm sẽ chỉ được đăng khi bạn cung cấp sản phẩm để bán trên kênh bán hàng.
Thiếu thông tin chi tiết trong sản phẩm được nhập. Xem lại mô tả sản phẩm trên trang sản phẩm, sau đó điền các thông tin còn thiếu.
Không nhập được mẫu mã sản phẩm. Nếu sản phẩm thiếu tùy chọn mẫu mã thì bạn sẽ không thể nhập sản phẩm thành công. Thay vào đó, bạn có thể thêm sản phẩm vào cửa hàng Shopify theo cách thủ công.

Xem lại và sắp xếp sản phẩm

 1. Xem lại chi tiết sản phẩm, bao gồm mô tả, hình ảnh, mẫu mã, giá và mô tả tóm tắt.
 2. Tạo bộ sưu tập sản phẩm để sắp xếp sản phẩm vào các danh mục, giúp bạn phân nhóm sản phẩm cả trên trang quản trị Shopify và trang web bên ngoài.
 3. Nắm rõ về hàng trong kho của sản phẩmcác đợt chuyển hàng để theo dõi hàng trong kho của doanh nghiệp. Xem xét các ứng dụng kho hàng để xác định xem có ứng dụng nào cần thiết cho doanh nghiệp của bạn hay không.

Bước 6: (Không bắt buộc) Xuất dữ liệu khách hàng từ WooCommerce

Bạn có thể xuất dữ liệu khách hàng từ WooCommerce.

Trước khi bắt đầu, bạn cần cài đặt plugin cho cửa hàng WooCommerce.

Bước:

 1. Từ tài khoản WooCommerce, vào mục Import Export Suite.
 2. Nhấp vào Export (Xuất).
 3. Trong hộp thoại, chọn Người dùng/Khách hàng trong menu thả xuống rồi nhấp vào Bước 2: Chọn phương thức xuất.
 4. Trong hộp thoại tiếp theo, hoàn tất các bước sau:

  1. Chọn phương thức xuất.
  2. Chọn trường ẩn bạn muốn thêm vào.
  3. Nhấp vào Bước 3: Tùy chọn nâng cao/Xuất hàng loạt/Lên lịch.
 5. Trong hộp thoại tiếp theo, hoàn tất các bước sau:

  1. Để Xuất người dùng là khách, chọn . Nếu không, chọn Không.
  2. Đặt tên cho tệp xuất WooCustomerDownload.
  3. Chọn tệp CSV ở định dạng xuất rồi chọn Dấu phân tách. Dấu phân tách được sử dụng để phân biệt các phần tử trong dữ liệu thô.
  4. Nhấp vào Xuất

Bước 7: (Không bắt buộc) Chỉnh sửa dữ liệu khách hàng từ WooCommerce

Bạn không thể nhập WooCustomerDownload.csv vào Shopify mà không chỉnh sửa tệp CSV trước. Tải xuống và xem mẫu CSV khách hàng rồi chỉnh sửa tệp WooCustomerDownload.csv sao cho phù hợp với định dạng tệp CSV đó. Bạn nên làm việc trong tab khác của tệp CSV. Trong tab khác, bạn có thể sao chép tiêu đề cột rồi sao chép và dán dữ liệu nhập của WooCommerce vào mẫu CSV khách hàng của Shopify. Đảm bảo rằng tệp CSV chỉ chứa dữ liệu theo mẫu CSV khách hàng của Shopify từ cửa hàng trước khi nhập.

Bạn nên sử dụng Google Trang để chỉnh sửa phiên bản tệp CSV đã định dạng, mặc dù nhiều ứng dụng bảng tính phổ biến khác cũng có thể có hiệu quả, chẳng hạn như Microsoft Excel hoặc Numbers.

Xem lại lần xuất để tìm các cột ánh xạ đến loại dữ liệu của Shopify. Một số cột trong tệp CSV khách hàng của Shopify không khớp với lần xuất dữ liệu khách hàng WooCommerce. Tìm hiểu thêm về yêu cầu của mỗi cột đối với tệp CSV khách hàng.

Ánh xạ dữ liệu cho WooCommerce
Loại dữ liệu của WooCommerce Loại dữ liệu Shopify Thao tác
first_name Tên Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
last_name Họ Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
user_email Email Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
billing_company Công ty của địa chỉ mặc định Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
billing_address_1 Địa chỉ mặc định 1 Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
billing_address_2 Địa chỉ mặc định Address2 Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
billing_city Thành phố địa chỉ mặc định Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
billing_state Mã tỉnh của địa chỉ mặc định Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify. Cột này phải chứa mã ISO của tiểu bang hoặc tỉnh liên kết với địa chỉ mặc định của khách hàng.
billing_country Mã quốc gia của địa chỉ mặc định Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify. Cột này phải chứa mã ISO của quốc gia liên kết với địa chỉ mặc định của khách hàng.
billing_postcode Mã ZIP của địa chỉ mặc định Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.
billing_phone Điện thoại Thay đổi tên cột sang loại dữ liệu của Shopify.

Bước 8: (Không bắt buộc) Nhập dữ liệu khách hàng vào Shopify

Sau khi đã có tệp WooCustomerDownload.csv và hoàn tất mọi chỉnh sửa cần thiết, bạn có thể nhập khách hàng của WooCommerce vào Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.
 2. Nhấp vào Import (Nhập).
 3. Nhấp vào Thêm tệp rồi chọn WooCustomerDownload.csv.
 4. Nhấp vào Import customers (Nhập khách hàng).
 5. Xem lại thông tin chi tiết về quá trình nhập rồi nhấp vào Nhập dữ liệu khách hàng.
 6. Xem lại tóm tắt lần nhập khách hàng rồi nhấp vào Xem tất cả khách hàng.

Bước 9: (Không bắt buộc) Nhập đánh giá vào Shopify

Bạn không thể xuất hoặc di chuyển đánh giá từ WooCommerce sang Shopify. Tuy nhiên, bạn có thể nhập đánh giá theo cách thủ công bằng ứng dụng bên thứ ba trên Shopify App Store. Những ứng dụng sau có thể giúp bạn nhập đánh giá:

Bước 10: (Không bắt buộc) Xuất lịch sử đặt hàng từ WooCommerce

Bạn có thể xuất lịch sử đặt hàng từ WooCommerce.

Trước khi bắt đầu, bạn cần cài đặt plugin cho cửa hàng WooCommerce.

Bước:

 1. Từ tài khoản WooCommerce, vào mục Import Export Suite.
 2. Nhấp vào Export (Xuất).
 3. Chọn Đơn hàng cho loại bài viết, rồi nhấp vào Bước 2: Chọn phương thức xuất.
 4. Trong hộp thoại tiếp theo, thực hiện như sau:

  1. Chọn phương thức xuất.
  2. Chọn trường ẩn bạn muốn thêm.
  3. Nhấp vào Bước 3: Tùy chọn nâng cao/Xuất hàng loạt/Lên lịch.
 5. Không bắt buộc: Nếu bạn chọn chuyển sang Bước 3, hãy thực hiện như sau:

  • Để Xuất người dùng là khách, chọn . Nếu không, chọn Không.
  • Đặt tên cho tệp xuất WooOrdersDownload.
  • Chọn tệp CSV ở định dạng xuất rồi chọn Dấu phân tách. Dấu phân tách được sử dụng để phân biệt các phần tử trong dữ liệu thô.
  • Nhấp vào Export (Xuất).

Bước 11: (Không bắt buộc) Nhập lịch sử đặt hàng vào Shopify

Bạn có thể dùng ứng dụng di chuyển bên thứ ba trong Shopify App Store để di chuyển lịch sử đặt hàng từ WooCommerce sang Shopify. Những ứng dụng sau có thể giúp bạn nhập lịch sử đặt hàng:

Bước 12: Tạo diện mạo ấn tượng cho trang web

Để giúp bạn bắt đầu, trang Chủ đề của trang quản trị đã thiết lập sẵn chủ đề mặc định khi bạn mở tài khoản Shopify. Bạn cần tùy chỉnh chủ đề để giao diện trang web đúng như kỳ vọng. Nếu muốn tùy chỉnh chủ đề khác cho cửa hàng trực tuyến thì bạn có thể thêm chủ đề đó thông qua trang quản trị Shopify.

Để thêm chủ đề cho cửa hàng trực tuyến, chọn một trong các tùy chọn sau:

Thêm chủ đề miễn phí trong phần quản trị

Chủ đề miễn phí do Shopify phát triển. Trợ giúp tùy chỉnh dành cho chủ đề miễn phí được Shopify hỗ trợ.

Bước:

Thêm chủ đề từ Theme Store

Chủ đề trả phí là chủ đề do các nhà thiết kế bên thứ ba phát triển. Trợ giúp tùy chỉnh dành cho chủ đề trả phí là do các nhà thiết kế bên thứ ba cung cấp.

Bước:

 1. Truy cập vào Cửa hàng chủ đề Shopify để chọn một chủ đề. Nếu vẫn đang trong giai đoạn dùng thử miễn phí, bạn nên chọn chủ đề miễn phí để tránh phải trả phí.
 2. Sau khi chọn một chủ đề miễn phí, hãy nhấp vào Thêm chủ đề hoặc Bắt đầu bằng chủ đề này. Nếu bạn chọn chủ đề trả phí, hãy nhấp vào Mua để mua chủ đề đó. Các chủ đề trả phí không hỗ trợ hoàn tiền. Để đảm bảo chủ đề phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể dùng thử chủ đề trả phí trước khi mua.
 3. Đối với chủ đề trả phí, nhấp vào Phê duyệt để phê duyệt khoản thanh toán. Chủ đề sẽ được thêm vào trang Chủ đề của trang quản trị.

Dùng thử chủ đề trả phí trong cửa hàng

Bạn có thể dùng thử chủ đề trả phí để xem trước chủ đề đó trông như thế nào với các sản phẩm, màu sắc thương hiệu và phong cách của bạn trước khi quyết định mua chủ đề đó. Khi xem trước chủ đề, bạn có thể thực hiện tùy chỉnh bằng cách sử dụng trình biên tập chủ đề. Mọi thay đổi bạn thực hiện sẽ được lưu khi mua chủ đề. Bạn có thể xem trước tối đa 19 chủ đề trả phí để giúp bạn so sánh nhiều chủ đề trước khi mua.

Bước:

 1. Truy cập Cửa hàng chủ đề Shopify và chọn chủ đề trả phí.
 2. Nhấp vào nút Dùng thử chủ đề. Cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ tải về bản xem trước của chủ đề đó.
 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
  • Để dừng xem trước chủ đề, nhấp vào Đóng bản xem trước.
  • Để mua chủ đề, nhấp vào Mua.
  • Để sửa đổi cài đặt chủ đề bằng trình biên tập chủ đề, nhấp vào Customize theme (Tùy chỉnh chủ đề).

Nếu bạn quyết định không mua chủ đề, chủ đề trả phí vẫn được thêm vào trang Chủ đề của trang quản trị. Các chủ đề trả phí bạn đang dùng thử có nhãn Chủ đề dùng thử.

Bước 13: Thiết lập vận chuyển

Bạn cần thiết lập chính xác phí vận chuyển và phương thức vận chuyển trước khi ra mắt — tránh rơi vào tình trạng phải hoàn tiền cho khách hàng vì đã tính phí quá cao hay gửi email yêu cầu khách hàng trả thêm phí vì bạn tính chưa đủ phí vận chuyển cho đơn hàng của họ.

Để biết thêm thông tin về vận chuyển và thực hiện đơn hàng, hãy nhấp vào đây.

Bước:

 1. Kiểm tra lại địa chỉ cửa hàng để tính phí vận chuyển chính xác dựa trên địa điểm của bạn. Nếu bạn gửi hàng từ những nơi khác, hãy thêm những nơi đó làm địa điểm.
 2. Tạo khu vực vận chuyển để cho phép vận chuyển đến các vùng, tiểu bang và quốc gia khác nhau.
 3. Nếu bạn sử dụng phí giao hàng do hãng vận chuyển tính, hãy định cấu hình kích thước lô hàng. Nhiều hãng vận chuyển dựa trên trọng lượng thể tích (chiều cao, trọng lượng và chiều dày của gói hàng) để tính phí giao hàng.
 4. Thiết lập phí vận chuyển cho các khu vực vận chuyển bạn tạo.
 5. Chọn chiến lược vận chuyển phù hợp với hoạt động kinh doanh của bạn. Bạn có thể sẽ thấy hữu ích khi xem qua một số tùy chọn để tìm tùy chọn đáp ứng nhu cầu của bạn trước khi đưa ra quyết định.
 6. Quyết định cách bạn muốn thực hiện đơn hàng. Bạn có thể tự thực hiện và vận chuyển đơn hàng hoặc sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng để vận chuyển đơn hàng giúp bạn.

Bước 14: Định cấu hình thông tin thuế

Tính thuế bán hàng là một phần quan trọng trong việc điều hành hoạt động kinh doanh. Tùy theo địa điểm, sẽ có nhiều quy tắc và quy định khác nhau về thuế bán hàng áp dụng cho sản phẩm của bạn. Để bảo đảm rằng cửa hàng của bạn đáp ứng các quy tắc này, hãy dành thời gian tìm hiểu quy trình thiết lập thuế của Shopify.

Tính thuế theo nơi nhận

Khi thiết lập thông tin vận chuyển, bạn có thể áp dụng thuế vận chuyển cho các sản phẩm theo quy định thuế của tỉnh, tiểu bang hoặc khu vực của khách hàng. Shopify sẽ tự động tính toán mức thuế này.

Nếu cần điều chỉnh thuế theo cách thủ công dựa trên theo khu vực có giới hạn thuế riêng hoặc bộ sưu tập sản phẩm cụ thể, bạn có thể sử dụng thông tin ghi đè về thuế.

Theo dõi quá trình đóng thuế

Khi định cấu hình cài đặt thuế cho sản phẩm, bạn cần cân nhắc cách theo dõi quá trình nộp thuế trong cả năm.

Nếu không chắc chắn về việc sẽ sử dụng hệ thống nào để theo dõi các khoản thuế thì bạn nên xem thử một số ứng dụng kế toán trong Shopify App Store.

Bước 15: Thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Để đảm bảo khách hàng có thể trả tiền cho bạn, bạn cần thiết lập một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho phép bạn chấp nhận các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng một cách an toàn. Shopify Payments dành cho một số quốc gia và nhiều nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba được hỗ trợ.

Thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

 1. Chọn nhà cung cấp dịch vụ thanh toán từ Shopify hoặc từ bên thứ ba được hỗ trợ.
 2. Kích hoạt Shopify Payments hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba trên trang quản trị Shopify.
 3. Chọn cách ghi lại và cho phép thanh toán theo hình thức bạn muốn khi khách hàng mua thứ gì đó từ cửa hàng của bạn.

Sau khi thiết lập xong nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, bạn cần định cấu hình trang thanh toán để có thể xử lý đơn hàng cho khách hàng.

Thiết lập trang thanh toán

 1. Thiết lập quá trình thực hiện đơn hàngủy quyền thanh toán.
 2. Bổ sung chính sách của cửa hàng để khách hàng có thể xem chính sách trước khi hoàn tất thanh toán.
 3. Sửa cài đặt thông tin khách hàng của trang thanh toán và quyết định xem bạn có muốn thu thập địa chỉ email để thông báo cho khách hàng về các sự kiện và chương trình khuyến mãi hay không.

Bước 16: Đặt vài đơn hàng kiểm tra

Bây giờ, sau khi định cấu hình cài đặt thanh toán, hãy thử thực hiện một vài giao dịch để đảm bảo rằng mọi thứ đều hoạt động bình thường. Chạy đơn hàng thử nghiệm sẽ giúp bạn hiểu rõ quá trình khách hàng sẽ trải qua khi mua sản phẩm của bạn. Bạn có thể truy cập tất cả các đơn hàng mà khách hàng đặt từ trang Đơn hàng trên trang quản trị Shopify.

Bạn có thể chạy các đơn hàng thử nghiệm cho một số loại hình giao dịch như:

Khi tạo, hoàn tiền và thực hiện đơn hàng, bạn sẽ thấy email mà khách hàng của bạn nhận được cho từng thao tác. Bạn có thể chỉnh sửa mẫu cho các email này từ trang Thông báo trên trang quản trị Shopify.

Bước 17: Thêm nhân viên vào cửa hàng

Nếu có nhân viên hỗ trợ quản lý và điều hành cửa hàng thì bạn có thể thêm nhân viên vào cửa hàng Shopify. Mỗi nhân viên sẽ có thông tin đăng nhập của riêng mình. Bạn cũng có thể thiết lập quyền hạn cho từng nhân viên để ngăn họ truy cập vào một số khu vực nhất định của cửa hàng và duy trì bảo mật thông tin nhạy cảm.

Tìm hiểu thêm về quản lý nhân viên.

Bước 18: Thiết lập miền

Khi thiết lập cửa hàng Shopify, bạn có thể mua miền mới hoặc chuyển miền được liên kết với cửa hàng hiện tại sang tài khoản Shopify mới.

Mua miền mới

Bạn có thể mua miền mới ngay trên Shopify.

Bước:

 1. Mua miền qua Shopify.
 2. Đặt miền Shopify là miền chính của bạn để khách hàng nhìn thấy miền đó trong trình duyệt, trong kết quả tìm kiếm và trên phương tiện truyền thông xã hội.
 3. Thiết lập dịch vụ chuyển tiếp email để chuyển email mà khách hàng gửi đến địa chỉ email miền tùy chỉnh sang địa chỉ email cá nhân của bạn.

Kết nối hoặc chuyển miền hiện có sang Shopify

Nếu bạn đã có một miền, hãy làm theo các bước này để trỏ miền đó đến cửa hàng Shopify của bạn.

Bạn có thể sử dụng miền hiện có nhưng cấu trúc liên kết của Shopify cho từng trang có thể sẽ khác với dịch vụ trước đây của bạn, nghĩa là các liên kết cũ đến một số trang có khả năng sẽ không tải cho khách hàng. Ví dụ: Trang cũ về chính sách vận chuyển có thể có URL example.com/policies/shipping-policy, nhưng trên Shopify, trang đó hiện có thể là example.com/pages/shipping-policy.

Để giúp khách hàng tránh chuyển đến các trang lỗi, trước khi chuyển miền, bạn có thể thiết lập chuyển hướng URL trước cho mọi trang mà khách hàng có thể đã đánh dấu trang hoặc các liên kết từ nguồn bên thứ ba. Bằng cách này, nếu khách hàng truy cập liên kết cũ sau khi bạn chuyển miền thì họ sẽ được chuyển hướng đến liên kết mới thay vì nhận về trang lỗi.

Bước 19: (Không bắt buộc) Thiết lập SEO để thành công

Bạn có thể thiết lập cửa hàng Shopify để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) thành công nhằm duy trì thứ hạng trong kết quả tìm kiếm.

Thiết lập lần chuyển hướng

Bạn có thể thiết các lần chuyển hướng cho tất cả các trang quan trọng để giúp duy trì thứ hạng SEO của bạn. Sau khi cửa hàng đi vào hoạt động, bạn nên xem lại những trang nào trên trang web có lưu lượng truy cập nhiều nhất và đảm bảo rằng những trang đó chuyển hướng đến cửa hàng Shopify của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng tệp CSV để nhập lần chuyển hướng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Menu điều hướng.
 2. Nhấp vào Xem lần chuyển hướng URL.
 3. Nhấp vào Tạo lần chuyển hướng URL.
 4. Trong trường Chuyển hướng từ, nhập URL cũ mà bạn muốn chuyển hướng khách truy cập từ đó.
 5. Trong trường Chuyển hướng đến, nhập URL mới mà bạn muốn chuyển hướng khách truy cập tới đó. Nếu bạn muốn chuyển hướng đến trang chủ của cửa hàng, hãy nhập /.
 6. Nhấp vào Lưu chuyển hướng.

Xác nhận lần chuyển hướng hoạt động hiệu quả

Sau khi thiết lập lần chuyển hướng và ra mắt cửa hàng, hãy đảm bảo các lần chuyển hướng hoạt động chính xác bằng cách nhập URL gốc vào trình duyệt web và xác nhận rằng URL đó chuyển hướng đến URL đích. Cần kiểm tra tất cả các trang được truy cập nhiều nhất trong cửa hàng khác của bạn để đảm bảo các trang đó chuyển hướng đến cửa hàng Shopify.

Chỉnh sửa mô tả tóm tắt

Mô tả tóm tắt là đoạn văn bản ngắn gọn hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Mô tả tóm tắt có thể được thiết lập cho trang web, trang sản phẩm, trang bộ sưu tập và bài viết blog trong Shopify. Đảm bảo mỗi trang đều có mô tả tóm tắt riêng sử dụng ngôn ngữ đơn giản và trực tiếp. Bản mô tả tốt sẽ khuyến khích nhiều người nhấp vào liên kết đến cửa hàng hơn.

Trang quản trị Shopify có nhiều khu vực để bạn có thể chỉnh sửa mô tả tóm tắt. Cân nhắc chỉnh sửa mô tả tóm tắt sau để giúp tối ưu hóa cửa hàng cho công cụ tìm kiếm:

Xác minh và gửi sơ đồ trang web bằng Google

Tất cả cửa hàng Shopify đều tự động tạo tệp sitemap.xml chứa liên kết đến tất cả sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, trang, bộ sưu tập và bài viết blog chính. Tệp này được công cụ tìm kiếm như Google và Bing sử dụng để lập chỉ mục trang web nhằm hiển thị các trang của cửa hàng trong kết quả tìm kiếm. Gửi tệp sơ đồ trang web đến Google Search Console giúp Google tìm và lập chỉ mục các trang trên trang web của bạn.

Tệp sơ đồ trang web sẽ tự động được tạo. Bạn có thể tìm thấy các tệp này trong thư mục gốc của miềncủa cửa hàng Shopify, ví dụ như johns-apparel.com/sitemap.xml.

Các tệp sơ đồ trang web đã tạo liên kết với các sơ đồ trang web khác nhau cho sản phẩm, bộ sưu tập, blog và trang web. Tệp sơ đồ trang web sẽ tự động được cập nhật khi bạn thêm một trang web, sản phẩm, bộ sưu tập, ảnh hoặc bài viết blog mới vào cửa hàng trực tuyến Shopify.

Quá trình quét dữ liệu và lập chỉ mục trang web có thể mất thời gian và Google không đảm bảo quá trình này sẽ mất bao lâu.

Sau khi ra mắt trang web, Google có thể mất vài ngày đến vài tuần để lập chỉ mục trang web của bạn. Để kiểm tra trạng thái, bạn có thể tìm kiếm trên Google để kiểm tra trạng thái chỉ mục bằng cách gõ site: sau đó nhập miền vào thanh tìm kiếm của Google—ví dụ: site:shopify.com.

Tìm hiểu thêm về tìm và gửi sơ đồ trang web cho Google.

Sử dụng ứng dụng cho SEO

Bạn có thể sử dụng ứng dụng để hỗ trợ SEO của trang web. Ứng dụng SEO có thể giúp tối ưu hóa hình ảnh, tăng tốc độ tải trang và theo dõi liên kết hỏng.

Duyệt xem ứng dụng SEO trên Shopify App Store.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí