Di chuyển từ Etsy

Hướng dẫn này nêu cách di chuyển cửa hàng từ Etsy sang Shopify.

Bạn có thể bắt đầu từ hướng dẫn này và tham khảo để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nhiệm vụ thiết lập quan trọng nào.

Bước 1: Quyết định cách di chuyển nội dung và dữ liệu của cửa hàng Etsy sang Shopify

Sau khi tạo cửa hàng trên Shopify, hãy kiểm tra lại cửa hàng Etsy bạn hiện có và quyết định xem di chuyển dữ liệu và nội dung nào sang Shopify. Việc di chuyển có thể là dịp tốt để thanh lọc nội dung cũ, kém hiệu quả và mang đến giao diện mới mẻ cho trang web cũng như doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể muốn di chuyển những dữ liệu sau từ Etsy:

 • Sản phẩm
 • Khách hàng
 • Đơn hàng cũ (đơn hàng đã được thực hiện)
 • Đánh giá

Tiếp theo, chọn phương thức để di chuyển từng loại nội dung. Xem xét các tùy chọn sau, từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất về kỹ thuật:

Phương thức di chuyển và mô tả
Phương thức di chuyển Mô tả
Sao chép và dán dữ liệu thủ công Sao chép nội dung từ cửa hàng Etsy hiện có và dán vào cửa hàng Shopify mới.
Nhập tệp CSV Xuất dữ liệu vào tệp CSV rồi nhập tệp vào cửa hàng Shopify mới (không thể di chuyển một số dữ liệu theo cách này).
Ứng dụng di chuyển bên thứ ba Dùng ứng dụng di chuyển bên thứ ba trong Shopify App Store.
Chuyên gia di chuyển Thuê Đối tác của Shopify để quản lý và hoàn tất quá trình di chuyển

Tệp CSV thường là cách dễ nhất và không tốn chi phí để chuyển dữ liệu sang Shopify, nhưng nếu một trong những điều kiện sau đây đúng với bạn, bạn sẽ cần chỉnh sửa tệp CSV để có thể nhập vào Shopify: - Bạn có nhiều hình ảnh trên mỗi hồ sơ. - Hồ sơ của bạn chứa nhiều biến thể (còn được gọi là "Mẫu mã" trên Shopify).

Xem lại hướng dẫn về cách chỉnh sửa tệp CSV trong Bước 3.

Phần còn lại của hướng dẫn này sẽ đề xuất sử dụng tệp CSV nếu có, nhưng sẽ lưu ý các tùy chọn khác khi tệp CSV không khả dụng.

Bước 2: Xuất dữ liệu hồ sơ từ Etsy

Bạn có thể xuất hồ sơ từ Etsy và sử dụng thao tác xuất để giúp tạo tệp CSV có thể tải lên Shopify.

Bước:

 1. Đăng nhập vào Etsy.
 2. Trên Trình quản lý cửa hàng, nhấp vào Cài đặt > Tùy chọn.
  Hình ảnh menu điều hướng thanh bên từ nền tảng Etsy với Trình quản lý cửa hàng và Cài đặt được tô sáng trong các ô màu đỏ.
  Hình ảnh menu điều hướng cài đặt từ nền tảng Etsy có Tùy chọn được tô sáng trong ô màu đỏ.
 3. Nhấp vào tab Tải xuống dữ liệu.
  Hình ảnh từ Tùy chọn trong cài đặt nền tảng Etsy có tab Tải xuống dữ liệu được tô sáng trong ô màu đỏ
 4. Trong mục Hồ sơ hiện bán, nhấp vào Tải xuống tệp CSV.
  Hình ảnh từ trang Tải xuống dữ liệu cửa hàng trên nền tảng Etsy có nút Tải xuống tệp CSV được tô sáng trong ô màu đỏ
 5. Lưu tệp có tên EtsyListingsDownload.csv vào máy tính.

Bước 3: Chỉnh sửa tệp CSV hồ sơ trước khi nhập vào Shopify

Nếu hồ sơ của bạn chứa nhiều biến thể (còn gọi là mẫu mã trên Shopify), bạn cần chỉnh sửa tệp CSV để có thể nhập tệp đó vào Shopify.

Bạn nên sử dụng Google Trang để chỉnh sửa phiên bản tệp CSV đã định dạng, mặc dù nhiều ứng dụng bảng tính phổ biến khác cũng có thể có hiệu quả, chẳng hạn như Microsoft Excel hoặc Numbers.

Chỉnh sửa mẫu mã cho hồ sơ

Nếu bạn có mẫu mã cho hồ sơ, tệp EtsyListingsDownload.csv có thể sẽ nhập sai nếu không chỉnh sửa. Ví dụ: Nếu mỗi mẫu mã có một SKU duy nhất, bạn sẽ cần một hàng trong tệp CSV cho mỗi tổ hợp mẫu mã duy nhất. Như vậy nghĩa là nếu bạn có áo thun có tùy chọn kích cỡ "Nhỏ, Trung bình, Lớn" cũng như tùy chọn màu "Đỏ, Xanh lá, Xanh dương", bạn sẽ cần có tổng cộng 9 hàng - một hàng có tùy chọn "Nhỏ" và "Đỏ", một hàng có "Nhỏ" và "Xanh lá" và cứ thế tiếp tục.

Bước:

 1. Chèn một cột mới có tên Tên tùy chọn 1Giá trị tùy chọn 1.
 2. Sử dụng cùng định dạng như bước 1, chèn nhiều cột tùy chọn bổ sung cho đến khi bạn có cả cột tên và cột giá trị cho số lượng tùy chọn mẫu mã tối đa mà sản phẩm có. Ví dụ: Nếu một trong các sản phẩm có bốn tùy chọn, bạn nên chèn số cột tùy chọn cho đến Tên tùy chọn 4Giá trị tùy chọn 4.
 3. Lấy các giá trị từ các cột "TÊN BIẾN THỂ 1" và "GIÁ TRỊ BIẾN THỂ 1" hiện có của Etsy và chèn các giá trị này vào cột Tên tùy chọn 1Giá trị tùy chọn 1 mới thích hợp. Sử dụng hàng hồ sơ ban đầu để thêm chi tiết về mẫu mã đầu tiên, sau đó thêm hàng mới nếu cần (nhân bản cùng tiêu đề) cho các mẫu mã bổ sung.
 4. Nếu bạn có giá trị SKU trong tệp CSV của Etsy:
  1. Chèn cột mới có tên SKU mẫu mã.
  2. Lấy các giá trị từ cột "SKU" hiện có và chèn vào ô SKU mẫu mã thích hợp trên mỗi hàng.

Ví dụ: Nếu một trong các hồ sơ có ô "TÊN BIẾN THỂ 1" với "Kích cỡ", ô "GIÁ TRỊ BIẾN THỂ 1" với "S, M, L" và một ô "SKU" với "TS123-S, TS123-M, TS123-L", hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Tạo hai hàng trống mới.
 2. Nhân bản tiêu đề hồ sơ thành hai hàng mới.
 3. Chèn Kích cỡ vào các ô Tên tùy chọn 1 của cả ba hàng.
 4. Chèn "S" vào Giá trị Tùy chọn 1 và "TS123-S" vào SKU mẫu mã của hồ sơ ban đầu.
 5. Thêm “M” in Giá trị tùy chọn 1 và “TS123-M” vào SKU mẫu mã cho hàng bổ sung đầu tiên.
 6. Chèn "L" vào Giá trị tùy chọn 1 và "TS123-L" vào SKU mẫu mã của hàng bổ sung thứ hai.

Để biết thêm thông tin về các cột mẫu mã trong tệp CSV, tham khảo Cách sử dụng tệp CSV để nhập và xuất dữ liệu về sản phẩm.

Bước 4: Nhập hồ sơ Etsy vào Shopify

Sau khi đã có tệp EtsyListingsDownload.csv và hoàn tất mọi chỉnh sửa cần thiết, bạn có thể nhập sản phẩm của Etsy vào Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Sản phẩm.
 2. Nhấp vào Import (Nhập).
 3. Nhấp vào Thêm tệp rồi chọn tệp EtsyListingsDownload.csv đã tải xuống ở bước hai.
 4. Nhấp vào Tải lên và xem trước.
 5. Xem lại thông tin chi tiết về quá trình nhập rồi nhấp vào Nhập dữ liệu sản phẩm.

​​Sau khi tải lên tệp CSV, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ Shopify vào tài khoản email dùng để thiết lập cửa hàng Shopify. Đọc một số giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc thông tin tổng quát hơn về nhập dữ liệu sản phẩm bằng tệp CSV.

Bước 5: Xác minh và sắp xếp sản phẩm sau khi nhập

Sau khi nhập dữ liệu sản phẩm vào Shopify, bạn cần xác minh rằng tất cả thông tin đã được nhập chính xác. Các thông tin chi tiết như giá, trọng lượng và hàng trong kho có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn nếu nhập sai.

Kiểm tra lỗi thường gặp khi nhập

Lỗi di chuyển thường gặp
Sự cố Độ phân giải
Nhập sản phẩm thành công nhưng không đăng sản phẩm. Nếu sản phẩm bạn nhập được đánh dấu là ẩn thì sản phẩm sẽ chỉ được đăng khi bạn cung cấp sản phẩm để bán trên kênh bán hàng.
Thiếu thông tin chi tiết trong sản phẩm được nhập. Xem lại mô tả sản phẩm trên trang sản phẩm, sau đó điền các thông tin còn thiếu.
Không nhập được mẫu mã sản phẩm. Nếu sản phẩm thiếu tùy chọn mẫu mã thì bạn sẽ không thể nhập sản phẩm thành công. Thay vào đó, bạn có thể thêm sản phẩm vào cửa hàng Shopify theo cách thủ công.

Xem lại và sắp xếp sản phẩm

 1. Xem lại chi tiết sản phẩm, bao gồm mô tả, hình ảnh, mẫu mã, giá và mô tả tóm tắt.
 2. Tạo bộ sưu tập sản phẩm để sắp xếp sản phẩm vào các danh mục, giúp bạn phân nhóm sản phẩm cả trên trang quản trị Shopify và trang web bên ngoài.
 3. Nắm rõ về hàng trong kho của sản phẩmcác đợt chuyển hàng để theo dõi hàng trong kho của doanh nghiệp. Xem xét các ứng dụng kho hàng để xác định xem có ứng dụng nào cần thiết cho doanh nghiệp của bạn hay không.

Bước 6: (Không bắt buộc) Nhập dữ liệu về khách hàng và đơn hàng vào Shopify

Bạn có thể dùng ứng dụng di chuyển bên thứ ba trong Shopify App Store để nhập lịch sử đặt hàng và khách hàng từ Etsy vào cửa hàng Shopify.

Những ứng dụng sau có thể giúp bạn nhập dữ liệu khách hàng và đơn hàng:

Bước 7: (Không bắt buộc) Nhập đánh giá vào Shopify

Bạn có thể dùng ứng dụng di chuyển bên thứ ba trong Shopify App Store để nhập đánh giá từ Etsy vào cửa hàng Shopify.

Những ứng dụng sau có thể giúp bạn nhập đánh giá:

Bước 8: (Không bắt buộc) Đảm bảo đồng bộ cửa hàng Etsy và Shopify

Ứng dụng Shopify Marketplace Connect chính thức là cách bán hàng không bắt buộc trên cả Shopify và Etsy tại cùng một nơi, trong đó hồ sơ, đơn hàng và hàng trong kho được đồng bộ và quản lý trên trang quản trị Shopify.

Bước 9: Tạo diện mạo ấn tượng cho trang web

Để giúp bạn bắt đầu, trang Chủ đề của trang quản trị đã thiết lập sẵn chủ đề mặc định khi bạn mở tài khoản Shopify. Bạn cần tùy chỉnh chủ đề để giao diện trang web đúng như kỳ vọng. Nếu muốn tùy chỉnh chủ đề khác cho cửa hàng trực tuyến thì bạn có thể thêm chủ đề đó thông qua trang quản trị Shopify.

Để thêm chủ đề cho cửa hàng trực tuyến, chọn một trong các tùy chọn sau:

Thêm chủ đề miễn phí trong phần quản trị

Chủ đề miễn phí do Shopify phát triển. Trợ giúp tùy chỉnh dành cho chủ đề miễn phí được Shopify hỗ trợ.

Bước:

Thêm chủ đề từ Theme Store

Chủ đề trả phí là chủ đề do các nhà thiết kế bên thứ ba phát triển. Trợ giúp tùy chỉnh dành cho chủ đề trả phí là do các nhà thiết kế bên thứ ba cung cấp.

Bước:

 1. Truy cập vào Cửa hàng chủ đề Shopify để chọn một chủ đề. Nếu vẫn đang trong giai đoạn dùng thử miễn phí, bạn nên chọn chủ đề miễn phí để tránh phải trả phí.
 2. Sau khi chọn một chủ đề miễn phí, hãy nhấp vào Thêm chủ đề hoặc Bắt đầu bằng chủ đề này. Nếu bạn chọn chủ đề trả phí, hãy nhấp vào Mua để mua chủ đề đó. Các chủ đề trả phí không hỗ trợ hoàn tiền. Để đảm bảo chủ đề phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể dùng thử chủ đề trả phí trước khi mua.
 3. Đối với chủ đề trả phí, nhấp vào Phê duyệt để phê duyệt khoản thanh toán. Chủ đề sẽ được thêm vào trang Chủ đề của trang quản trị.

Dùng thử chủ đề trả phí trong cửa hàng

Bạn có thể dùng thử chủ đề trả phí để xem trước chủ đề đó trông như thế nào với các sản phẩm, màu sắc thương hiệu và phong cách của bạn trước khi quyết định mua chủ đề đó. Khi xem trước chủ đề, bạn có thể thực hiện tùy chỉnh bằng cách sử dụng trình biên tập chủ đề. Mọi thay đổi bạn thực hiện sẽ được lưu khi mua chủ đề. Bạn có thể xem trước tối đa 19 chủ đề trả phí để giúp bạn so sánh nhiều chủ đề trước khi mua.

Bước:

 1. Truy cập Cửa hàng chủ đề Shopify và chọn chủ đề trả phí.
 2. Nhấp vào nút Dùng thử chủ đề. Cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ tải về bản xem trước của chủ đề đó.
 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
  • Để dừng xem trước chủ đề, nhấp vào Đóng bản xem trước.
  • Để mua chủ đề, nhấp vào Mua.
  • Để sửa đổi cài đặt chủ đề bằng trình biên tập chủ đề, nhấp vào Customize theme (Tùy chỉnh chủ đề).

Nếu bạn quyết định không mua chủ đề, chủ đề trả phí vẫn được thêm vào trang Chủ đề của trang quản trị. Các chủ đề trả phí bạn đang dùng thử có nhãn Chủ đề dùng thử.

Bước 10: Thiết lập vận chuyển

Bạn cần thiết lập chính xác phí vận chuyển và phương thức vận chuyển trước khi ra mắt — tránh rơi vào tình trạng phải hoàn tiền cho khách hàng vì đã tính phí quá cao hay gửi email yêu cầu khách hàng trả thêm phí vì bạn tính chưa đủ phí vận chuyển cho đơn hàng của họ.

Để biết thêm thông tin về vận chuyển và thực hiện đơn hàng, hãy nhấp vào đây.

Bước:

 1. Kiểm tra lại địa chỉ cửa hàng để tính phí vận chuyển chính xác dựa trên địa điểm của bạn. Nếu bạn gửi hàng từ những nơi khác, hãy thêm những nơi đó làm địa điểm.
 2. Tạo khu vực vận chuyển để cho phép vận chuyển đến các vùng, tiểu bang và quốc gia khác nhau.
 3. Nếu bạn sử dụng phí giao hàng do hãng vận chuyển tính, hãy định cấu hình kích thước lô hàng. Nhiều hãng vận chuyển dựa trên trọng lượng thể tích (chiều cao, trọng lượng và chiều dày của gói hàng) để tính phí giao hàng.
 4. Thiết lập phí vận chuyển cho các khu vực vận chuyển bạn tạo.
 5. Chọn chiến lược vận chuyển phù hợp với hoạt động kinh doanh của bạn. Bạn có thể sẽ thấy hữu ích khi xem qua một số tùy chọn để tìm tùy chọn đáp ứng nhu cầu của bạn trước khi đưa ra quyết định.
 6. Quyết định cách bạn muốn thực hiện đơn hàng. Bạn có thể tự thực hiện và vận chuyển đơn hàng hoặc sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng để vận chuyển đơn hàng giúp bạn.

Bước 11: Định cấu hình thông tin thuế

Tính thuế bán hàng là một phần quan trọng trong việc điều hành hoạt động kinh doanh. Tùy theo địa điểm, sẽ có nhiều quy tắc và quy định khác nhau về thuế bán hàng áp dụng cho sản phẩm của bạn. Để bảo đảm rằng cửa hàng của bạn đáp ứng các quy tắc này, hãy dành thời gian tìm hiểu quy trình thiết lập thuế của Shopify.

Tính thuế theo nơi nhận

Khi thiết lập thông tin vận chuyển, bạn có thể áp dụng thuế vận chuyển cho các sản phẩm theo quy định thuế của tỉnh, tiểu bang hoặc khu vực của khách hàng. Shopify sẽ tự động tính toán mức thuế này.

Nếu cần điều chỉnh thuế theo cách thủ công dựa trên theo khu vực có giới hạn thuế riêng hoặc bộ sưu tập sản phẩm cụ thể, bạn có thể sử dụng thông tin ghi đè về thuế.

Theo dõi quá trình đóng thuế

Khi định cấu hình cài đặt thuế cho sản phẩm, bạn cần cân nhắc cách theo dõi quá trình nộp thuế trong cả năm.

Nếu không chắc chắn về việc sẽ sử dụng hệ thống nào để theo dõi các khoản thuế thì bạn nên xem thử một số ứng dụng kế toán trong Shopify App Store.

Bước 12: Thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Để đảm bảo khách hàng có thể trả tiền cho bạn, bạn cần thiết lập một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho phép bạn chấp nhận các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng một cách an toàn. Shopify Payments dành cho một số quốc gia và nhiều nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba được hỗ trợ.

Thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

 1. Chọn nhà cung cấp dịch vụ thanh toán từ Shopify hoặc từ bên thứ ba được hỗ trợ.
 2. Kích hoạt Shopify Payments hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba trên trang quản trị Shopify.
 3. Chọn cách ghi lại và cho phép thanh toán theo hình thức bạn muốn khi khách hàng mua thứ gì đó từ cửa hàng của bạn.

Sau khi thiết lập xong nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, bạn cần định cấu hình trang thanh toán để có thể xử lý đơn hàng cho khách hàng.

Thiết lập trang thanh toán

 1. Thiết lập quá trình thực hiện đơn hàngủy quyền thanh toán.
 2. Bổ sung chính sách của cửa hàng để khách hàng có thể xem chính sách trước khi hoàn tất thanh toán.
 3. Sửa cài đặt thông tin khách hàng của trang thanh toán và quyết định xem bạn có muốn thu thập địa chỉ email để thông báo cho khách hàng về các sự kiện và chương trình khuyến mãi hay không.

Bước 13: Đặt vài đơn hàng kiểm tra

Bây giờ, sau khi định cấu hình cài đặt thanh toán, hãy thử thực hiện một vài giao dịch để đảm bảo rằng mọi thứ đều hoạt động bình thường. Chạy đơn hàng thử nghiệm sẽ giúp bạn hiểu rõ quá trình khách hàng sẽ trải qua khi mua sản phẩm của bạn. Bạn có thể truy cập tất cả các đơn hàng mà khách hàng đặt từ trang Đơn hàng trên trang quản trị Shopify.

Bạn có thể chạy các đơn hàng thử nghiệm cho một số loại hình giao dịch như:

Khi tạo, hoàn tiền và thực hiện đơn hàng, bạn sẽ thấy email mà khách hàng của bạn nhận được cho từng thao tác. Bạn có thể chỉnh sửa mẫu cho các email này từ trang Thông báo trên trang quản trị Shopify.

Bước 14: Thêm nhân viên vào cửa hàng

Nếu có nhân viên hỗ trợ quản lý và điều hành cửa hàng thì bạn có thể thêm nhân viên vào cửa hàng Shopify. Mỗi nhân viên sẽ có thông tin đăng nhập của riêng mình. Bạn cũng có thể thiết lập quyền hạn cho từng nhân viên để ngăn họ truy cập vào một số khu vực nhất định của cửa hàng và duy trì bảo mật thông tin nhạy cảm.

Tìm hiểu thêm về quản lý nhân viên.

Bước 15: Thiết lập miền

Khi thiết lập cửa hàng Shopify, bạn có thể mua miền mới hoặc chuyển miền được liên kết với cửa hàng hiện tại sang tài khoản Shopify mới.

Mua miền mới

Bạn có thể mua miền mới ngay trên Shopify.

Bước:

 1. Mua miền qua Shopify.
 2. Đặt miền Shopify là miền chính của bạn để khách hàng nhìn thấy miền đó trong trình duyệt, trong kết quả tìm kiếm và trên phương tiện truyền thông xã hội.
 3. Thiết lập dịch vụ chuyển tiếp email để chuyển email mà khách hàng gửi đến địa chỉ email miền tùy chỉnh sang địa chỉ email cá nhân của bạn.

Kết nối hoặc chuyển miền hiện có sang Shopify

Nếu bạn đã có một miền, hãy làm theo các bước này để trỏ miền đó đến cửa hàng Shopify của bạn.

Bạn có thể sử dụng miền hiện có nhưng cấu trúc liên kết của Shopify cho từng trang có thể sẽ khác với dịch vụ trước đây của bạn, nghĩa là các liên kết cũ đến một số trang có khả năng sẽ không tải cho khách hàng. Ví dụ: Trang cũ về chính sách vận chuyển có thể có URL example.com/policies/shipping-policy, nhưng trên Shopify, trang đó hiện có thể là example.com/pages/shipping-policy.

Để giúp khách hàng tránh chuyển đến các trang lỗi, trước khi chuyển miền, bạn có thể thiết lập chuyển hướng URL trước cho mọi trang mà khách hàng có thể đã đánh dấu trang hoặc các liên kết từ nguồn bên thứ ba. Bằng cách này, nếu khách hàng truy cập liên kết cũ sau khi bạn chuyển miền thì họ sẽ được chuyển hướng đến liên kết mới thay vì nhận về trang lỗi.

Bước 16: (Không bắt buộc) Thiết lập SEO để thành công

Bạn có thể thiết lập cửa hàng Shopify để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) thành công nhằm duy trì thứ hạng trong kết quả tìm kiếm.

Thiết lập lần chuyển hướng

Bạn có thể thiết các lần chuyển hướng cho tất cả các trang quan trọng để giúp duy trì thứ hạng SEO của bạn. Sau khi cửa hàng đi vào hoạt động, bạn nên xem lại những trang nào trên trang web có lưu lượng truy cập nhiều nhất và đảm bảo rằng những trang đó chuyển hướng đến cửa hàng Shopify của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng tệp CSV để nhập lần chuyển hướng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Menu điều hướng.
 2. Nhấp vào Xem lần chuyển hướng URL.
 3. Nhấp vào Tạo lần chuyển hướng URL.
 4. Trong trường Chuyển hướng từ, nhập URL cũ mà bạn muốn chuyển hướng khách truy cập từ đó.
 5. Trong trường Chuyển hướng đến, nhập URL mới mà bạn muốn chuyển hướng khách truy cập tới đó. Nếu bạn muốn chuyển hướng đến trang chủ của cửa hàng, hãy nhập /.
 6. Nhấp vào Lưu chuyển hướng.

Xác nhận lần chuyển hướng hoạt động hiệu quả

Sau khi thiết lập lần chuyển hướng và ra mắt cửa hàng, hãy đảm bảo các lần chuyển hướng hoạt động chính xác bằng cách nhập URL gốc vào trình duyệt web và xác nhận rằng URL đó chuyển hướng đến URL đích. Cần kiểm tra tất cả các trang được truy cập nhiều nhất trong cửa hàng khác của bạn để đảm bảo các trang đó chuyển hướng đến cửa hàng Shopify.

Chỉnh sửa mô tả tóm tắt

Mô tả tóm tắt là đoạn văn bản ngắn gọn hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Mô tả tóm tắt có thể được thiết lập cho trang web, trang sản phẩm, trang bộ sưu tập và bài viết blog trong Shopify. Đảm bảo mỗi trang đều có mô tả tóm tắt riêng sử dụng ngôn ngữ đơn giản và trực tiếp. Bản mô tả tốt sẽ khuyến khích nhiều người nhấp vào liên kết đến cửa hàng hơn.

Trang quản trị Shopify có nhiều khu vực để bạn có thể chỉnh sửa mô tả tóm tắt. Cân nhắc chỉnh sửa mô tả tóm tắt sau để giúp tối ưu hóa cửa hàng cho công cụ tìm kiếm:

Xác minh và gửi sơ đồ trang web bằng Google

Tất cả cửa hàng Shopify đều tự động tạo tệp sitemap.xml chứa liên kết đến tất cả sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, trang, bộ sưu tập và bài viết blog chính. Tệp này được công cụ tìm kiếm như Google và Bing sử dụng để lập chỉ mục trang web nhằm hiển thị các trang của cửa hàng trong kết quả tìm kiếm. Gửi tệp sơ đồ trang web đến Google Search Console giúp Google tìm và lập chỉ mục các trang trên trang web của bạn.

Tệp sơ đồ trang web sẽ tự động được tạo. Bạn có thể tìm thấy các tệp này trong thư mục gốc của miềncủa cửa hàng Shopify, ví dụ như johns-apparel.com/sitemap.xml.

Các tệp sơ đồ trang web đã tạo liên kết với các sơ đồ trang web khác nhau cho sản phẩm, bộ sưu tập, blog và trang web. Tệp sơ đồ trang web sẽ tự động được cập nhật khi bạn thêm một trang web, sản phẩm, bộ sưu tập, ảnh hoặc bài viết blog mới vào cửa hàng trực tuyến Shopify.

Quá trình quét dữ liệu và lập chỉ mục trang web có thể mất thời gian và Google không đảm bảo quá trình này sẽ mất bao lâu.

Sau khi ra mắt trang web, Google có thể mất vài ngày đến vài tuần để lập chỉ mục trang web của bạn. Để kiểm tra trạng thái, bạn có thể tìm kiếm trên Google để kiểm tra trạng thái chỉ mục bằng cách gõ site: sau đó nhập miền vào thanh tìm kiếm của Google—ví dụ: site:shopify.com.

Tìm hiểu thêm về tìm và gửi sơ đồ trang web cho Google.

Sử dụng ứng dụng cho SEO

Bạn có thể sử dụng ứng dụng để hỗ trợ SEO của trang web. Ứng dụng SEO có thể giúp tối ưu hóa hình ảnh, tăng tốc độ tải trang và theo dõi liên kết hỏng.

Duyệt xem ứng dụng SEO trên Shopify App Store.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí