Migrera från Etsy

Denna guide beskriver hur du migrerar din butik till Shopify från Etsy.

Du kan använda den som utgångspunkt och som en referens för att se till att du inte glömmer några viktiga konfigureringsuppgifter.

Steg 1: Bestäm hur du ska flytta din Etsy-butiks innehåll och data till Shopify

När du har skapat din butik på Shopify kan du ta en titt på din befintliga Etsy-butik och avgöra vilka data och innehåll du vill flytta över till Shopify. En migrering kan vara ett bra tillfälle att rensa gammalt, lågt presterande innehåll och ge din webbplats och ditt företag en ny look. Du kan exempelvis vilja migrera följande data från Etsy:

 • Produkter
 • Kunder
 • Historiska ordrar (ordrar som redan har distribuerats)
 • Recensioner

Välj sedan en metod för att överföra varje typ av innehåll. Granska följande alternativ, som sträcker sig från det minst tekniskt komplexa till det mest tekniskt komplexa:

Migreringsmetoder och beskrivningar
Migreringsmetod Beskrivning
Kopiera och klistra in data manuellt Kopiera innehållet från din befintliga Etsy-butik och klistra in det i din nya Shopify-butik.
CSV-import Exportera data till CSV-filer och importera dem till din nya Shopify-butik (vissa data kan inte migreras på detta sätt).
Tredjepartsmigreringsappar Använd tredjepartsmigreringsappar från Shopifys appbutik.
Migreringsexpert Anlita en Shopify-partner för att hantera och slutföra din migrering

CSV-filer är vanligtvis det enklaste kostnadsfria sättet att flytta över data till Shopify, men om något av följande villkor gäller för dig måste du redigera din CSV-fil innan du kan importera den till Shopify: – Du har fler än en bild per listning. – Dina listningar innehåller variationer (så kallade ”varianter” på Shopify).

Granska instruktioner om hur du redigerar din CSV-fil i steg 3.

Resten av denna guide kommer att rekommendera att du använder CSV-filer när det är möjligt, men kommer att notera andra alternativ när CSV inte är genomförbart.

Steg 2: Exportera dina listningsdata från Etsy

Du kan exportera dina listningar från Etsy och använda exporten för att skapa en CSV som kan laddas upp till Shopify.

Steg:

 1. Logga in på Etsy.
 2. Från din Butikshanterare, klicka på Inställningar > Alternativ.
  Sidopanelsnavigeringsbild från Etsy-plattformen med Butikshanterare och Inställningar markerade i röda rutor.
  Navigeringsbild från Etsy-plattformen med Alternativ markerat i en röd ruta.
 3. Klicka på fliken Hämta data.
  Bild från alternativ i Etsy-plattformsinställningar med fliken Hämta data markerad i en röd ruta
 4. Klicka på Ladda ner CSV i avsnittet Listningar för närvarande till försäljning.
  Bild från sidan Hämta butiksinformation på Etsy-plattformen med knappen Ladda ner CSV markerad i en röd ruta
 5. Spara filen med namnet EtsyListingsDownload.csv till din dator.

Steg 3: Redigera din CSV-fil för listningar innan du importerar den till Shopify

Om dina listningar innehåller varianter (så kallade varianter på Shopify) kan du behöva redigera din CSV-fil innan du kan importera den till Shopify.

Google Sheets rekommenderas för att redigera en formaterad version av dina CSV-filer, men många andra populära kalkylarksprogram kan också fungera, till exempel Microsoft Excel eller Numbers.

Redigera varianter för dina listningar

Om du har varianter för dina listningar kanske din EtsyListingsDownload.csv-fil inte importeras korrekt utan ändringar. Om var och en av dina varianter har en unik SKU behöver du till exempel en rad i din CSV-fil per unik kombination av varianter. Det innebär att om du har en t-shirt som har färgalternativen "Small, Medium, Large" (small, medium, large) samt färgalternativen "röd, grön, blå" behöver du totalt 9 rader – en rad med "small" och "röd", en rad med "small" och "grön" och så vidare.

Steg:

 1. Infoga en ny kolumn som heter Alternativ1-namn och Alternativ1-värde.
 2. Använd samma format som steg 1 och infoga så många ytterligare alternativkolumner som behövs tills du har både en namn- och värdekolumn för det maximala antalet variantalternativ som dina produkter har. Till exempel, om en av dina produkter har fyra alternativ, bör du göra alternativkolumner fram till alternativ4-namn och alternativ4-värde.
 3. Ta värdena från kolumnerna "VARIANT 1 NAMN" och "VARIANT 1 VÄRDEN" från Etsy och infoga dem vid behov i de nya kolumnerna Alternativ1-namn och Alternativ1-värde. Använd den ursprungliga listningsraden för att lägga till information om din första variant och lägg sedan till nya rader vid behov (duplicering av samma namn) för ytterligare varianter.
 4. Om du har SKU-värden i din Etsy CSV-fil:
  1. Infoga en ny kolumn som heter Variant-SKU.
  2. Ta värdena från din befintliga "SKU"-kolumn och infoga dem i lämplig Variant-SKU-cell på varje rad.

Till exempel, om en av dina listningar har en cell med "VARIANT 1 NAMN" med "Storlek", en cell "VARIANT 1 VÄRDEN" med "S, M, L" och en "SKU"-cell med "TS123-S, TS123-M, TS123-L" slutför du följande steg:

 1. Skapa två nya tomma rader.
 2. Duplicera listningens titel till de två nya raderna.
 3. Infoga "storlek" i cellerna Alternativ1-namn för alla tre raderna.
 4. Infoga "S" i Alternativ1-värde och "TS123-S" i Variant-SKU för den ursprungliga listningen.
 5. Infoga "M" i Alternativ1 Värde och "TS123-M" i Variantens lagerhållningsenhet för den första nya raden.
 6. Infoga "L" i Alternativ1-värde och "TS123-L" i Variant-SKU för den andra extra raden.

Om du vill ha mer information om variantkolumner i din CSV-fil, se Använda CSV-filer för att importera och exportera produkter.

Steg 4: Importera dina Etsy-listningar till Shopify

När du har din EtsyListingsDownload.csv/fil och har slutfört alla nödvändiga ändringar kan du importera dina Etsy-produkter till Shopify.

Steg:

 1. Gå till Produkter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Importera.
 3. Klicka på Lägg till fil och välj sedan EtsyListingsDownload.csv-filen nerladdad i steg två.
 4. Klicka på Ladda upp och förhandsgranska.
 5. Granska detaljerna för importen och klicka sedan på Importera produkter.

​​När din CSV-fil har laddats upp så får du en e-postbekräftelse från Shopify till det e-postkonto som användes för att konfigurera din Shopify store. Läs några lösningar på vanliga problem, eller mer allmän information om hur du importerar produkter med en CSV-fil.

Steg 5: Verifiera och organisera dina produkter efter import

När du har importerat dina produkter till Shopify ska du granska och säkerställa att all information importeras på rätt sätt. Information såsom pris, vikt och lager kan påverka ditt företag om de inte importeras korrekt.

Granska vanliga importfel

Vanliga migreringsfel
Frågan Upplösning
Produkter importerades men publicerades inte. Om produkterna som du importerar är markerade som dolda publiceras de inte förrän du gör dem tillgängliga för dina försäljningskanaler.
Information saknas från importerade produkter. Granska produktbeskrivningen på produktsidan och fyll sedan i den saknade informationen.
Produktvarianter importerades inte. Om en produkt saknar ett variantalternativ kommer den inte att importeras. Du kan istället lägga till produkten i din Shopify-butik manuellt.

Granska och organisera dina produkter

 1. Granska dina produktdetaljer, inklusive produktbeskrivning, bilder, varianter, pris och metabeskrivning.
 2. Skapa produktserier för att organisera dina produkter i kategorier, vilket hjälper dig att gruppera dina produkter både i Shopify-admin och på din externa webbplats.
 3. Förstå produktlager och överföringar för att hålla reda på lagerförteckningen i ditt företag. Granska tillgängliga lagerappar för att avgöra om några är nödvändiga för ditt företag.

Steg 6: (Valfritt) Importera dina kunder och ordrar till Shopify

Du kan använda tredjepartsmigreringsappar från Shopify App Store för att importera din orderhistorik och kunder från Etsy till din Shopify-butik.

Följande appar kan hjälpa dig att importera kunder och ordrar:

Steg 7: (Valfritt) Importera dina recensioner till Shopify

Du kan använda tredjepartsmigreringsappar från Shopify App Store för att importera dina recensioner från Etsy till din Shopify-butik.

Följande appar kan hjälpa till med att importera dina recensioner:

Steg 8: (Valfritt) Håll dina Etsy- och Shopify-butiker synkroniserade

Den officiella Shopify Marketplace Connect-appen är ett valfritt sätt att sälja på både Shopify och Etsy från en plats, med listor, ordrar och lager synkroniserade och hanterade i din Shopify-admin.

Steg 9: Gör din webbplats snygg

Tema-sidan i din admin har ett standardtema som konfigureras när du öppnar ett Shopify-konto och som hjälper dig att komma igång. Du måste anpassa ditt tema för att få din webbplats att se ut som du vill. Om du vill anpassa ett annat tema för din webbshop kan du lägga till det via Shopify-admin.

Välj ett av följande alternativ för att lägga till ett tema för din webbshop:

Lägg till ett gratistema från admin

Gratisteman är utvecklade av Shopify. Hjälp med anpassningar för gratisteman stöds av Shopify.

Steg:

Lägga till ett tema från Theme Store

Betalda teman utvecklas av tredjepartsdesigners. Hjälp med anpassningar för tredjepartsteman tillhandahålls av temadesignern.

Steg:

 1. Besök Shopifys temabutik och välj ett tema. Om du fortfarande har din gratis testversion väljer du ett gratistema för att undvika att betala några avgifter.
 2. Om du har valt ett gratistema klickar du på Lägg till tema eller Börja med det här temat. Om du har valt ett betaltema klickar du på Köp för att köpa temat. Betalteman återbetalas inte. För att vara säker på att det passar dina behov kan du testa ett betaltema innan du köper det.
 3. Klicka på Godkänn för att godkänna betalning för ett betaltema. Temat läggs till på sidan Teman i din admin.

Prova ett betaltema i din butik

Du kan prova ett betaltema för att få en förhandsgranskning av hur det ser ut med dina produkter, varumärkesfärger och din stil innan du förbinder dig att köpa temat. När du förhandsgranskar ett tema kan du göra anpassningar genom att använda temaredigeraren. Alla ändringar du gör sparas när du köper temat. Du kan förhandsgranska upp till 19 betalteman, vilket innebär att du kan jämföra olika teman innan du köper dem.

Steg:

 1. Besök Shopifys temabutik och välj ett betalt tema.
 2. Klicka på Prova tema. En förhandsvisning av temat laddas för din webbbutik.
 3. Gör något av följande:
  • För att sluta förhandsgranska temat, klicka på Stäng förhandsgranskning.
  • Klicka på Köp för att köpa temat.
  • Om du vill ändra temainställningarna med temaredigeraren klickar du på Anpassa tema.

Om du väljer att inte köpa temat läggs betaltemat ändå till på sidan Teman i admin. Betalteman som du testar har märkningen Tematest.

Steg 10: Konfigurera leverans

Du måste ställa in fraktkostnader och leveransmetoder rätt innan du lanserar – det är inte bra att behöva återbetala kunder för att ha överdebiterat dem eller mejla kunder för att be dem betala mer eftersom du inte debiterade tillräckligt för att täcka frakten för deras order.

Klicka här om du vill ha mer information om frakt och distribution av order.

Steg:

 1. Granska din butiks adress för att få korrekta fraktkostnader baserat på din plats. Om du levererar från andra platser lägger du till dem som platser.
 2. Skapa fraktzoner för att möjliggöra leverans till olika regioner, stater och länder.
 3. Konfigurera måtten för dina försändelser om du använder transportörsberäknade fraktkostnader. Många budföretag använder volymvikt (höjd, vikt och djup på ett paket) för att beräkna fraktpriser.
 4. Ställ in fraktkostnader för de fraktzoner som du skapar.
 5. Välj en leveransstrategi som fungerar för ditt företag. Det kan vara till hjälp att titta igenom några alternativ för att se vad som uppfyller dina behov innan du fattar ett beslut.
 6. Bestäm hur du vill distribuera dina ordrar. Du kan distribuera och leverera ordrar själv eller använda en distributionstjänst som levererar ordrar åt dig.

Steg 11: Konfigurera skatter

Debitering av moms är en viktig del av din verksamhet. Beroende på var du befinner dig kan olika lagar och regler om moms gälla för dina produkter. Ägna lite tid åt att förstå Shopifys skatteinställningsprocess för att försäkra dig om att din butik uppfyller de här reglerna.

Debitera skatter baserat på dina fraktdestinationer

När du ställer in din frakt kan du lägga till fraktskatt till dina produkter baserat på kundens provinsiella, statliga eller regionala skatteregler. Dessa beräknas automatiskt av Shopify.

Om du behöver justera skatter manuellt, baserat på en region med unika skattebegränsningar eller baserat på en specifik produktserie, så kan du göra det med ett skatteundantag.

Håll koll på skatten

När du konfigurerar skatteinställningarna för dina produkter så måste du överväga hur du ska hålla koll på dina skatter under året.

Om du inte är säker på vilket system du ska använda för att hålla koll på skatten kan det vara bra att titta på några redovisningsappar i Shopify App Store.

Steg 12: Konfigurera en betalningsleverantör

Du måste konfigurera en betalningsleverantör för att kunna se till att kunderna kan betala dig. En betalningsleverantör låter dig acceptera kontokortsbetalningar på ett säkert sätt. Shopify Payments är tillgängligt i vissa länder och en rad olika betalningsleverantörer från tredje part finns tillgängliga.

Konfigurera en betalningsleverantör

 1. Välj en betalningsleverantör från Shopify eller från en tredje part som stöds.
 2. Aktivera Shopify Payments eller en betalningsleverantör från tredje part i din Shopify-admin.
 3. Välj hur du vill hämta in och godkänna betalningar när kunderna köper något från din butik.

När du har ställt in dina betalningsleverantörer måste du konfigurera din kassasida så att du kan behandla kundordrar.

Ställ in din kassa

 1. Konfigurera orderdistribution och betalningsauktorisering.
 2. Lägg till din butiks policyer så att kunderna kan se dina policyer innan de slutför betalningen.
 3. Redigera kundinformationsinställningarna för kassan och bestäm om du vill hämta in e-postadresser för att uppdatera kunder om händelser och kampanjer.

Steg 13: Lägg några testordrar

Nu när du har konfigurerat dina betalningsinställningar, bör du prova några transaktioner för att se till att allting fungerar. Att köra en testorder hjälper dig förstå den process som dina kunder går igenom när de köper dina produkter. Du kan komma åt alla order som kunderna placerar från Ordersidan i din Shopify-admin.

Du kan köra testbeställningar för några olika typer av transaktioner:

När du skapar, återbetalar och distribuerar ordrar ser du de e-postmeddelanden som dina kunder tar emot för varje åtgärd. Du kan redigera mallarna för dessa e-postmeddelanden från sidan Meddelanden i din Shopify-admin.

Steg 14: Lägg till personal i din butik

Om du har personal som hjälper dig att hantera och driva din butik så kan du lägga till medarbetare i din Shopify-butik. Varje medarbetare har personliga inloggningsuppgifter. Du kan även ställa in behörigheter för varje medarbetare för att begränsa åtkomsten till vissa delar av din butik och hålla känslig information säker.

Mer information om hur du hanterar personal.

Steg 15: Konfigurera din domän

När du konfigurerar din Shopify-butik kan du köpa en ny domän eller överföra domänen som är associerad med din befintliga butik till ditt nya Shopify-konto.

Få en ny domän

Du kan köpa en ny domän direkt från Shopify.

Steg:

 1. Köp din domän via Shopify.
 2. Konfigurera din Shopify-domän som din huvuddomän så att det blir den domän som visas för kunder i deras webbläsare, i sökresultat och på sociala medier.
 3. Konfigurera vidarebefordran av e-postmeddelanden så att e-postmeddelanden som kunder skickar till din anpassade domäns e-postadress omdirigeras till din personliga e-postadress.

Anslut eller överför en befintlig domän till Shopify

Följ dessa steg för att anvisa din domän till din Shopify-butik om du har en befintlig domän.

Du kan använda din befintliga domän, men Shopifys länkstruktur för enskilda sidor skiljer sig troligtvis från din tidigare tjänst. Detta innebär att gamla länkar till specifika sidor troligtvis inte kommer att laddas för kunderna. Din gamla sida om leveranspolicy kan exempelvis ha haft URL:en example.com/policies/shipping-policy, men på Shopify kan den sidan nu vara example.com/pages/shipping-policy.

För att hjälpa kunder att undvika att landa på felsidor kan du innan du överför din domän ställa in URL-omdirigeringar i förväg för sidor som dina kunder kan ha bokmärkta eller länkar från tredjepartskällor. På så sätt omdirigeras kunden till den nya länken istället för att hamna på en felsida om kunden följer den gamla länken efter att du har överfört domänen.

Steg 16: (Valfritt) Ställ in din SEO på framgång

Du kan ställa in din Shopify-butik för sökmotorsoptimering (SEO) för att upprätthålla dina placeringar i sökresultaten.

Ställ in omdirigering

Genom att ställa in omdirigering för alla dina viktiga sidor kan du lättare bevara din SEO-rankning. När din butik är live kanske du vill se vilka sidor på din webbplats som får mest trafik och se till att dessa sidor omdirigerar till din Shopify-butik. Du kan även använda en CSV-fil för att importera dina omdirigeringar.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Webbshop > Navigering.
 2. Klicka på Visa URL-omdirigeringar.
 3. Klicka på Create URL-redirect. (Skapa URL-omdirigering).
 4. I fältet Omdirigera från anger du den gamla URL som du vill omdirigera besökare från.
 5. I fältet Omdirigera till, anger du den nya URL som du vill omdirigera besökare till. Om du vill omdirigera till butikens startsida anger du /.
 6. Klicka på Spara omdirigering.

Bekräfta att dina omdirigeringar fungerar

När du har ställt in dina omdirigeringar och lanserar din butik kontrollerar du att de fungerar korrekt genom att ange den ursprungliga URL:en i en webbläsare och bekräfta att den omdirigerar till mål-URL:en. Du bör kontrollera alla sidor som besöktes mest i din andra butik för att säkerställa att de omdirigerar till din Shopify-butik.

Redigera dina metabeskrivningar

En metabeskrivning är den korta texten som visas i sökmotorns resultat. Metabeskrivningen kan ställas in för webbsidor, produktsidor, produktseriesidor och bloggposter i Shopify. Se till att varje sida har en unik metabeskrivning som använder ett enkelt och direkt språk. En bra beskrivning uppmuntrar fler personer att klicka på länken till din butik.

Det finns olika delar i Shopify-administratören där du kan redigera metabeskrivningen. Överväg att redigera följande metabeskrivningar för att optimera din butik för sökmotorer:

Verifiera och skicka din webbplatskarta med Google

Alla Shopify-butiker genererar automatiskt en sitemap.xml-fil som innehåller länkar till alla dina produkter, primära produktbilder, sidor, produktserier och bloggposter. Den här filen används av sökmotorer som Google och Bing för att indexera din webbplats så att butikens sidor visas i sökresultaten. Genom att skicka in din webbplatskarta till Google Search Console får Google hjälp att hitta och indexera sidor på din webbplats.

Filer för webbplatskartor genereras automatiskt. Du kan hitta dem i rotkatalogen i din Shopify-butiks domäner, till exempel johns-apparel.com/sitemap.xml.

De genererade filerna för webbplatskartor länkar till separata webbplatskartor för dina produkter, produktserier, bloggar och webbsidor. Filer för webbplatskartor uppdateras automatiskt när du lägger till en ny webbsida, produkt, produktserie, bild eller bloggpost i din Shopify-webbutik.

Processen att genomsöka och indexera din webbplats kan ta tid, och Google kan inte garantera tidåtgången.

När din webbplats har lanserats kan det ta Google allt från några dagar till några veckor att indexera din webbplats. För att kontrollera statusen kan du söka i Google för att kontrollera din indexstatus genom att skriva site: följt av din domän i Googles sökfält, till exempel site:shopify.com.

Mer information om att hitta och skicka din webbplatskarta till Google.

Använda en app för SEO

Du kan underlätta webbplatsens SEO med hjälp av en app. SEO-appar kan optimera dina bilder, öka webbplatsens hastighet och övervaka brutna länkar.

Se olika SEO-appar i Shopify App Store.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis