Migrera från Amazon

Denna guide beskriver hur du migrerar din butik från Amazon till Shopify. Du kan använda denna guide som utgångspunkt och som referens för att se till att du inte glömmer några viktiga konfigurationsuppgifter.

Steg 1: Bestäm hur du ska flytta din Amazon-butiks innehåll och data till Shopify

När du har skapat din butik på Shopify kan du granska din befintliga Amazon-butik och avgöra vilka data och vilket innehåll du vill flytta över till Shopify. Det kan vara ett bra tillfälle att rensa gammalt, lågt presterande innehåll och ge din webbplats och ditt företag en ny, fräsch look. Du kan exempelvis vilja migrera följande data från Amazon:

 • produkter
 • recensioner

Du måste även bestämma hur du vill migrera varje typ av innehåll. Granska följande migreringsmetoder:

Metoder för datamigrering
Migreringsmetod Beskrivning
Kopiera och klistra in data manuellt Kopiera innehållet manuellt från din befintliga Amazon-butik och klistra in det i din nya Shopify-butik. Det här är en enkel och kostnadsfri migreringsmetod, men den kan kräva manuell inmatning och kan ta längre tid beroende på hur mycket data du migrerar. Överväg denna metod när du har ett liten datauppsättning att migrera.
CSV-import Exportera data till CSV-filer och importera sedan dessa data till din nya Shopify-butik. Det här är en enkel och kostnadsfri migreringsmetod, men du kan behöva redigera dina CSV-filer manuellt. Denna metod fungerar bäst för enklare produktkataloger och mindre kundlistor.
Tredjepartsmigreringsappar Använd tredjepartsmigreringsappar från Shopify App Store för att slippa gissa när det gäller fältmappning med CSV-importer. Kostnaden för denna metod varierar och beror på ditt datasets komplexitet och storlek. Överväg den här metoden när du har ett stort dataset att migrera.
Migreringsexpert Anlita en Shopify-partner för att hantera och slutföra din migrering. Kostnaden för denna metod varierar och beror på ditt datasets komplexitet och storlek. Överväg den här metoden när du har ett stort och komplext dataset att migrera.

Resten av denna guide kommer att rekommendera att du använder CSV-filer när det är möjligt, men kommer att notera andra alternativ när CSV inte är genomförbart.

Steg 2: Exportera dina produktdata från Amazon

Du kan exportera dina produktdata från Amazon till en CSV-fil.

Steg:

 1. Klicka på > Lager > Lagerrapporter från ditt Amazon-konto.
 2. Välj Typ av rapport > Rapport för aktiva listningar.
 3. Valfritt: Om du vill ändra vilken information som genereras i rapporten så kan du klicka på Anpassa kolumnerna i den här rapporten.
 4. Klicka på Begär rapport så genereras rapporten.
 5. Efter att rapporten har genererats så klickar du på Ladda ner. Namnge filen som AmazonProductDownload.csv och spara den på din dator.

Steg 3: Redigera din CSV-fil för produkter innan du importerar den till Shopify

Du måste redigera din CSV-fil innan du kan importera den till Shopify.

Du kan ladda ner och se produkt-CSV-mallen och sedan redigera AmazonProductDownload.csv-filen för att matcha det formatet. Det kan vara en bra idé att arbeta i en annan flik i din CSV-fil. På den andra fliken kan du kopiera kolumnrubrikerna och sedan kopiera och klistra in dina Amazon-importdata i Shopifys CSV-mall för produkter. Se till att din CSV-fil endast innehåller data från Shopifys produkt-CSV-mall i din butik innan du importerar den.

Se till att granska följande uppgifter om du använder exempelfilen:

 • Exempelfilen innehåller en exempelprodukt och ett par varianter. Din importfil innehåller förmodligen fler produkter och varianter. Se till att du tar bort alla exempelprodukter om du använder exempelfilen för att skapa din egen importfil.
 • Exempelfilen innehåller en Variant Inventory Qty-kolumn, som endast används för butiker som har en enda plats. Om du använder flera platser och vill importera eller exportera lagerkvantiteter, använd CSV-filen för lager.
 • Exempelfilen innehåller kolumnerna Price / International och Compare At Price / International, men båda lämnas tomma eftersom det inte finns några unika prissättningskrav för dessa produkter när de säljs internationellt. Läs mer om Shopify Markets CSV-kolumner.

Du kan använda Google Sheets för att redigera den formaterade versionen av dina CSV-filer. Du kan även redigera filen med andra populära kalkylarksprogram, som till exempel Microsoft Excel eller Numbers.

Granska följande tabell för kolumner som mappar från Amazons datatyp med Shopifys datatyp. Ta bort alla andra kolumner som inte nämns i tabellen från din Amazon-export. Det finns vissa kolumner som är tillgängliga i Shopifys produkt-CSV som inte finns i din Amazon-artikelexport. Dessa kolumner listas inte nedan men kan också behöva granskas. Mer information om vad varje kolumn kräver i produkt-CSV-filen.

Granska följande tabell som mappar Amazon-datatyperna med Shopify-datatyper:

Datamappning för Amazon och Shopify
Datatyp för Amazon Shopify-datatyp Åtgärd
artikelnamn Titel Ändra kolumnnamnet till Shopifys datatyp.
artikelbeskrivning Brödtext (HTML) Ändra kolumnnamnet till Shopifys datatyp.
säljarens lagerhållningsenhet Lagerenhetsvariant Ändra kolumnnamnet till Shopifys datatyp.
kvantitet Variantlagerkvantitet Ändra kolumnnamnet till Shopifys datatyp.
pris Priser för varianter Ändra kolumnnamnet till Shopifys datatyp.

Steg 4: Importera dina artikeldata till Shopify

När du har din AmazonProductDownload.csv-fil och har slutfört alla nödvändiga ändringar kan du importera dina Amazon-artiklar till Shopify.

Steg:

 1. Gå till Produkter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Importera.
 3. Klicka på Lägg till fil och välj sedan AmazonProductDownload.csv.
 4. Avmarkera Publicera nya produkter på alla försäljningskanaler och klicka sedan på Ladda upp och förhandsgranska.
 5. Granska detaljerna om importen och klicka sedan på Importera produkter.

​​När din CSV-fil har laddats upp så får du en e-postbekräftelse från Shopify till det e-postkonto som användes för att konfigurera din Shopify store. Läs några lösningar på vanliga problem, eller mer allmän information om hur du importerar produkter med en CSV-fil.

Steg 5: Verifiera och organisera dina produkter efter import

När du har importerat dina produkter till Shopify ska du granska och säkerställa att all information importeras på rätt sätt. Information såsom pris, vikt och lager kan påverka ditt företag om de inte importeras korrekt.

Granska vanliga importfel

Vanliga migreringsfel
Frågan Upplösning
Importen lyckades, men något ändrades. Om någon del av den importerade produktinformationen har ändrats visas ett meddelande i avsnittet Produktgranskning i din importsammanfattning. Välj Visa objekt för att göra nödvändiga ändringar.
Produkter importerades men publicerades inte. Om produkterna som du importerar är markerade som dolda publiceras de inte förrän du gör dem tillgängliga för dina försäljningskanaler.
Information saknas från importerade produkter. Granska produktbeskrivningen på produktsidan och fyll sedan i den saknade informationen.
Produktvarianter importerades inte. Om en produkt saknar ett variantalternativ kommer den inte att importeras. Du kan istället lägga till produkten i din Shopify-butik manuellt.
Vissa kunder eller ordrar importerades inte. Om du importerar flera kunder med samma e-postadress eller telefonnummer importeras endast den senaste kundposten som innehåller duplicerade data. Du kan lägga till eventuella äldre kundprofiler manuellt.

Granska och organisera dina produkter

 1. Granska dina produktdetaljer, inklusive produktbeskrivning, bilder, varianter, pris och metabeskrivning.
 2. Skapa produktserier för att organisera dina produkter i kategorier, vilket hjälper dig att gruppera dina produkter både i Shopify-admin och på din externa webbplats.
 3. Förstå produktlager och överföringar för att hålla reda på lagerförteckningen i ditt företag. Granska tillgängliga lagerappar för att avgöra om några är nödvändiga för ditt företag.

Steg 6: (Valfritt) Importera recensioner till Shopify

Du kan inte exportera eller migrera recensioner från Amazon till Shopify. Du kan dock importera dina recensioner manuellt med hjälp av en tredjepartsapp från Shopify App Store. Följande appar kan hjälpa till med att importera dina recensioner:

Steg 7: Gör din webbplats snygg

Tema-sidan i din admin har ett standardtema som konfigureras när du öppnar ett Shopify-konto och som hjälper dig att komma igång. Du måste anpassa ditt tema för att få din webbplats att se ut som du vill. Om du vill anpassa ett annat tema för din webbshop kan du lägga till det via Shopify-admin.

Välj ett av följande alternativ för att lägga till ett tema för din webbshop:

Lägg till ett gratistema från admin

Gratisteman är utvecklade av Shopify. Hjälp med anpassningar för gratisteman stöds av Shopify.

Steg:

Lägga till ett tema från Theme Store

Betalda teman utvecklas av tredjepartsdesigners. Hjälp med anpassningar för tredjepartsteman tillhandahålls av temadesignern.

Steg:

 1. Besök Shopifys temabutik och välj ett tema. Om du fortfarande har din gratis testversion väljer du ett gratistema för att undvika att betala några avgifter.
 2. Om du har valt ett gratistema klickar du på Lägg till tema eller Börja med det här temat. Om du har valt ett betaltema klickar du på Köp för att köpa temat. Betalteman återbetalas inte. För att vara säker på att det passar dina behov kan du testa ett betaltema innan du köper det.
 3. Klicka på Godkänn för att godkänna betalning för ett betaltema. Temat läggs till på sidan Teman i din admin.

Prova ett betaltema i din butik

Du kan prova ett betaltema för att få en förhandsgranskning av hur det ser ut med dina produkter, varumärkesfärger och din stil innan du förbinder dig att köpa temat. När du förhandsgranskar ett tema kan du göra anpassningar genom att använda temaredigeraren. Alla ändringar du gör sparas när du köper temat. Du kan förhandsgranska upp till 19 betalteman, vilket innebär att du kan jämföra olika teman innan du köper dem.

Steg:

 1. Besök Shopifys temabutik och välj ett betalt tema.
 2. Klicka på Prova tema. En förhandsvisning av temat laddas för din webbbutik.
 3. Gör något av följande:
  • För att sluta förhandsgranska temat, klicka på Stäng förhandsgranskning.
  • Klicka på Köp för att köpa temat.
  • Om du vill ändra temainställningarna med temaredigeraren klickar du på Anpassa tema.

Om du väljer att inte köpa temat läggs betaltemat ändå till på sidan Teman i admin. Betalteman som du testar har märkningen Tematest.

Steg 8: Konfigurera leverans

Du måste ställa in fraktkostnader och leveransmetoder rätt innan du lanserar – det är inte bra att behöva återbetala kunder för att ha överdebiterat dem eller mejla kunder för att be dem betala mer eftersom du inte debiterade tillräckligt för att täcka frakten för deras order.

Klicka här om du vill ha mer information om frakt och distribution av order.

Steg:

 1. Granska din butiks adress för att få korrekta fraktkostnader baserat på din plats. Om du levererar från andra platser lägger du till dem som platser.
 2. Skapa fraktzoner för att möjliggöra leverans till olika regioner, stater och länder.
 3. Konfigurera måtten för dina försändelser om du använder transportörsberäknade fraktkostnader. Många budföretag använder volymvikt (höjd, vikt och djup på ett paket) för att beräkna fraktpriser.
 4. Ställ in fraktkostnader för de fraktzoner som du skapar.
 5. Välj en leveransstrategi som fungerar för ditt företag. Det kan vara till hjälp att titta igenom några alternativ för att se vad som uppfyller dina behov innan du fattar ett beslut.
 6. Bestäm hur du vill distribuera dina ordrar. Du kan distribuera och leverera ordrar själv eller använda en distributionstjänst som levererar ordrar åt dig.

Steg 9: Konfigurera skatter

Debitering av moms är en viktig del av din verksamhet. Beroende på var du befinner dig kan olika lagar och regler om moms gälla för dina produkter. Ägna lite tid åt att förstå Shopifys skatteinställningsprocess för att försäkra dig om att din butik uppfyller de här reglerna.

Debitera skatter baserat på dina fraktdestinationer

När du ställer in din frakt kan du lägga till fraktskatt till dina produkter baserat på kundens provinsiella, statliga eller regionala skatteregler. Dessa beräknas automatiskt av Shopify.

Om du behöver justera skatter manuellt, baserat på en region med unika skattebegränsningar eller baserat på en specifik produktserie, så kan du göra det med ett skatteundantag.

Håll koll på skatten

När du konfigurerar skatteinställningarna för dina produkter så måste du överväga hur du ska hålla koll på dina skatter under året.

Om du inte är säker på vilket system du ska använda för att hålla koll på skatten kan det vara bra att titta på några redovisningsappar i Shopify App Store.

Steg 10: Konfigurera en betalningsleverantör

Du måste konfigurera en betalningsleverantör för att kunna se till att kunderna kan betala dig. En betalningsleverantör låter dig acceptera kontokortsbetalningar på ett säkert sätt. Shopify Payments är tillgängligt i vissa länder och en rad olika betalningsleverantörer från tredje part finns tillgängliga.

Konfigurera en betalningsleverantör

 1. Välj en betalningsleverantör från Shopify eller från en tredje part som stöds.
 2. Aktivera Shopify Payments eller en betalningsleverantör från tredje part i din Shopify-admin.
 3. Välj hur du vill hämta in och godkänna betalningar när kunderna köper något från din butik.

När du har ställt in dina betalningsleverantörer måste du konfigurera din kassasida så att du kan behandla kundordrar.

Ställ in din kassa

 1. Konfigurera orderdistribution och betalningsauktorisering.
 2. Lägg till din butiks policyer så att kunderna kan se dina policyer innan de slutför betalningen.
 3. Redigera kundinformationsinställningarna för kassan och bestäm om du vill hämta in e-postadresser för att uppdatera kunder om händelser och kampanjer.

Steg 11: Lägg några testordrar

Nu när du har konfigurerat dina betalningsinställningar, bör du prova några transaktioner för att se till att allting fungerar. Att köra en testorder hjälper dig förstå den process som dina kunder går igenom när de köper dina produkter. Du kan komma åt alla order som kunderna placerar från Ordersidan i din Shopify-admin.

Du kan köra testbeställningar för några olika typer av transaktioner:

När du skapar, återbetalar och distribuerar ordrar ser du de e-postmeddelanden som dina kunder tar emot för varje åtgärd. Du kan redigera mallarna för dessa e-postmeddelanden från sidan Meddelanden i din Shopify-admin.

Steg 12: Lägg till personal i din butik

Om du har personal som hjälper dig att hantera och driva din butik så kan du lägga till medarbetare i din Shopify-butik. Varje medarbetare har personliga inloggningsuppgifter. Du kan även ställa in behörigheter för varje medarbetare för att begränsa åtkomsten till vissa delar av din butik och hålla känslig information säker.

Mer information om hur du hanterar personal.

Steg 13: Konfigurera din domän

När du konfigurerar din Shopify-butik kan du köpa en ny domän eller överföra domänen som är associerad med din befintliga butik till ditt nya Shopify-konto.

Få en ny domän

Du kan köpa en ny domän direkt från Shopify.

Steg:

 1. Köp din domän via Shopify.
 2. Konfigurera din Shopify-domän som din huvuddomän så att det blir den domän som visas för kunder i deras webbläsare, i sökresultat och på sociala medier.
 3. Konfigurera vidarebefordran av e-postmeddelanden så att e-postmeddelanden som kunder skickar till din anpassade domäns e-postadress omdirigeras till din personliga e-postadress.

Anslut eller överför en befintlig domän till Shopify

Följ dessa steg för att anvisa din domän till din Shopify-butik om du har en befintlig domän.

Du kan använda din befintliga domän, men Shopifys länkstruktur för enskilda sidor skiljer sig troligtvis från din tidigare tjänst. Detta innebär att gamla länkar till specifika sidor troligtvis inte kommer att laddas för kunderna. Din gamla sida om leveranspolicy kan exempelvis ha haft URL:en example.com/policies/shipping-policy, men på Shopify kan den sidan nu vara example.com/pages/shipping-policy.

För att hjälpa kunder att undvika att landa på felsidor kan du innan du överför din domän ställa in URL-omdirigeringar i förväg för sidor som dina kunder kan ha bokmärkta eller länkar från tredjepartskällor. På så sätt omdirigeras kunden till den nya länken istället för att hamna på en felsida om kunden följer den gamla länken efter att du har överfört domänen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis