Migreren vanuit WooCommerce

In deze gids wordt beschreven hoe je je winkel vanuit WooCommerce naar Shopify kunt migreren. Je kunt deze gids gebruiken als startpunt en als referentie zodat je geen belangrijke installatietaken over het hoofd ziet.

Stap 1: Beslissen hoe je de content en gegevens van je WooCommerce-winkel naar Shopify gaat migreren

Nadat je je winkel op Shopify hebt aangemaakt, bekijk je je bestaande WooCommerce-winkel en bepaal je welke gegevens en content je naar Shopify wil overzetten. Mogelijk wil je de volgende gegevens van WooCommerce migreren:

 • producten
 • klanten
 • historische bestellingen (bestellingen die al zijn afgehandeld)
 • recensies

Bepaal ook hoe je elk type content wil overdragen. Neem de volgende opties door:

Migratiemethoden en beschrijvingen
Migratiemethode Beschrijving
Handmatig gegevens kopiëren en plakken Kopieer de content van je bestaande WooCommerce-winkel en plak deze in je nieuwe Shopify-winkel.
CSV importeren Exporteer gegevens naar CSV-bestanden en importeer ze naar je nieuwe Shopify-winkel (je kunt niet alle gegevens op deze manier migreren).
Externe migratie-apps Gebruik migratie-apps van externe partijen uit de Shopify App Store.
Migratie-expert Huur een Shopify-partner in om de migratie te beheren en te voltooien.

In de rest van deze gids raden we aan om CSV-bestanden te gebruiken wanneer beschikbaar, maar vermelden we andere opties wanneer CSV niet haalbaar is.

Stap 2: Productgegevens exporteren vanuit WooCommerce

Je kunt productgegevens exporteren vanuit WooCommerce.

Stappen:

 1. Ga vanaf je WooCommerce-account naar All Products > Products.
 2. Klik op Exporteren.
 3. Doe het volgende in het dialoogvenster:

  1. Selecteer de kolommen die je wil exporteren.
  2. Selecteer de producten die je wilt exporteren.
  3. Selecteer de productcategorieën die je wil exporteren.
  4. Optioneel: Selecteer Yes, export all custom meta om alle aangepaste metavelden te exporteren.
  5. Klik op Generate CSV.
 4. Geef het bestand de naam WooProductDownload.csv en sla het bestand op op je computer.

Stap 3: Productexportgegevens bewerken vanuit WooCommerce

Bewerk het CSV-bestand zodat je het kunt importeren in Shopify.

Je kunt de CSV-producttemplate downloaden en bekijken en vervolgens het WooProductDownload.csv-bestand bewerken zodat het overeenkomt met die indeling. Misschien wil je op een ander tabblad van het CSV-bestand werken. Op het andere tabblad kun je de kolomkopteksten kopiëren en vervolgens de WooCommerce-importgegevens kopiëren en plakken in de CSV-producttemplate van Shopify. Kijk na of het CSV-bestand alleen de gegevens uit de CSV-producttemplate van Shopify van jouw winkel bevat voordat je het importeert.

Als je het voorbeeldbestand gebruikt, controleer je het volgende:

 • Het voorbeeldbestand bevat een voorbeeldproduct en een aantal varianten. Je importbestand bevat waarschijnlijk meer producten en varianten. Als je het voorbeeldbestand gebruikt om je eigen importbestand te maken, zorg er dan voor dat je alle voorbeeldproducten verwijdert.
 • Het voorbeeldbestand bevat de kolom Variant Inventory Qty, die alleen wordt gebruikt voor winkels met een enkele locatie. Gebruik het CSV-voorraadbestand als je meerdere locaties gebruikt en voorraadaantallen wilt importeren of exporteren.
 • Het voorbeeldbestand bevat de kolommen Price / International en Compare At Price / International, maar beide worden leeg gelaten, omdat er geen unieke prijsvereisten voor deze producten zijn wanneer je ze internationaal verkoopt. Hier vind je meer informatie over CSV-kolommen van Shopify International.

Met Google Sheets kun je een versie met de juiste indeling van je CSV-bestanden bewerken. Je kunt het bestand ook bewerken met andere populaire spreadsheet-apps, zoals Microsoft Excel of Numbers.

Controleer de volgende tabel op kolommen die toewijzen van het gegevenstype van WooCommerce met dat van Shopify. Verwijder alle andere kolommen die niet in de tabel worden vermeld uit de export van WooCommerce. Er zijn enkele kolommen die beschikbaar zijn in de product-CSV van Shopify die niet in de productexport van WooCommerce staan. Die kolommen worden hieronder niet vermeld, maar mogelijk is er wel controle nodig. Hier vind je meer informatie over wat elke kolom vereist in het CSV-productbestand.

Gegevenstoewijzing voor WooCommerce
WooCommerce-gegevenstype Shopify-gegevenstype Actie
Naam Titel Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
Beschrijving Tekst (HTML) Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
Attribute 1 name Optie1-naam Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
Attribute 1 value(s) Optie1-waarde Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify. Als het WooCommerce-veld Attribute 1 value(s) meerdere opties heeft, maak je nieuwe rijen aan voor de verschillende opties. Je kunt maar een optiewaarde per rij hebben.
Attribute 2 name Optie2 Naam Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
Attribute 2 value(s) Option2 Waarde Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify. Als het WooCommerce-veld Attribute 2 value(s) meerdere opties heeft, maak je nieuwe rijen aan voor de verschillende opties. Je kunt maar een optiewaarde per rij hebben.
SKU Variant SKU Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
Weight (lbs) Variant Gram Zet pounds om naar gram door de waarden te vermenigvuldigen met 453,6. Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
Voorraad Variantvoorraadaantallen Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
Normale prijs Variantprijs Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
Afbeeldingen Afbeelding Src Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.

Stap 4: De productgegevens importeren in Shopify

Nadat je het bestand WooProductDownload.csv hebt gegenereerd en de benodigde bewerkingen hebt voltooid, kun je WooCommerce-producten importeren in Shopify.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten.
 2. Klik op Importeren.
 3. Klik op Bestand toevoegen en selecteer de WooProductDownload.csv.
 4. Deselecteer Nieuwe producten naar alle verkoopkanalen publiceren en klik vervolgens op Uploaden en voorbeeld bekijken.
 5. Controleer de gegevens van de import en klik op Producten importeren. ​​ Wanneer het CSV-bestand is geüpload, ontvang je een bevestigingsmail van Shopify op het e-mailaccount dat je hebt gebruikt bij de registratie van je Shopify-winkel. Lees enkele oplossingen voor veelvoorkomende problemen of algemenere informatie over het importeren van producten met een CSV-bestand.

Stap 5: Producten na import controleren en organiseren

Controleer nadat je de producten in Shopify hebt geïmporteerd, of alle gegevens correct zijn geïmporteerd. Productgegevens als prijs, gewicht en voorraad kunnen je bedrijf beïnvloeden als ze niet correct worden geïmporteerd.

Controleren op veelvoorkomende importfouten

Veelvoorkomende migratiefouten
Probleem Resolutie
Sommige producten zijn wel geïmporteerd, maar niet gepubliceerd. Als de producten die je importeert zijn gemarkeerd als verborgen, worden ze niet gepubliceerd totdat je ze beschikbaar hebt gesteld voor je verkoopkanalen.
Er ontbreken gegevens in geïmporteerde producten. Bekijk de productbeschrijving op de productpagina en vul de ontbrekende gegevens in.
Productvarianten zijn niet geïmporteerd. Als er een keuzevariant van een product ontbreekt, wordt deze niet geïmporteerd. In plaats daarvan kun je het product handmatig toevoegen aan je Shopify-winkel.

Je producten controleren en ordenen

 1. Controleer je productgegevens, zoals de productbeschrijving, afbeeldingen, varianten, prijs en metabeschrijving.
 2. Maak productcollecties aan om je producten in categorieën in te delen. Zo kun je ze in het Shopify-beheercentrum en op je externe website in bij elkaar groeperen.
 3. Krijg inzicht in de productvoorraad en overdrachten om de voorraad in je bedrijf bij te houden. Controleer de beschikbare voorraad-apps om te bepalen of deze nodig zijn voor je bedrijf.

Stap 6: (optioneel) Klantgegevens van WooCommerce exporteren

Je kunt klantgegevens exporteren vanuit WooCommerce.

Installeer een plug-in op je WooCommerce-winkel voordat je begint.

Stappen:

 1. Ga vanaf je WooCommerce-account naar Import Export Suite.
 2. Klik op Exporteren.
 3. Selecteer in het dialoogvenster User/Customer in de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op Step 2: Select an export method.
 4. Voltooi de volgende stappen in het volgende dialoogvenster:

  1. Selecteer een exportmethode.
  2. Selecteer welke verborgen velden je wil opnemen.
  3. Klik op Step 3: Advanced options/Batch export/Scheduling.
 5. Voltooi de volgende stappen in het volgende dialoogvenster:

  1. Als je gastgebruikers wil exporteren, selecteer je Yes. Anders selecteer je No.
  2. Noem het exportbestand WooCustomerDownload.
  3. Kies de exportindeling CSV en kies vervolgens het scheidingsteken. Scheidingstekens worden gebruikt om elementen in ruwe gegevens te onderscheiden.
  4. Klik op Exporteren.

Stap 7: (optioneel) Klantgegevens bewerken vanuit WooCommerce

Je kunt de WooCustomerDownload.csv-export niet importeren in Shopify zonder de CSV eerst te bewerken. Download en bekijk de CSV-klanttemplate en bewerk vervolgens het WooCustomerDownload.csv-bestand, zodat het overeenkomt met die CSV-indeling. Misschien wil je op een ander tabblad van het CSV-bestand werken. Op het andere tabblad kun je de kolomkopteksten kopiëren en vervolgens de WooCommerce-importgegevens kopiëren en plakken in de CSV-klanttemplate van Shopify. Kijk na of het CSV-bestand alleen de gegevens uit de CSV-klanttemplate van Shopify van jouw winkel bevat voordat je deze importeert.

Google Sheets wordt aanbevolen om een opgemaakte versie van CSV-bestanden te bewerken, hoewel veel andere populaire spreadsheet-apps ook kunnen werken, zoals Microsoft Excel of Numbers.

Controleer de export op kolommen die zijn toegewezen met het gegevenstype van Shopify. Sommige kolommen in de klant-CSV van Shopify komen niet overeen met de klantexport van WooCommerce. Hier vind je meer informatie over wat elke kolom vereist voor het CSV-klantbestand.

Gegevenstoewijzing voor WooCommerce
WooCommerce-gegevenstype Shopify-gegevenstype Actie
first_name Voornaam Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
last_name Achternaam Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
user_email E‑mail Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
billing_company Standaardadres bedrijf Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
billing_address_1 Adres1 standaardadres Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
billing_address_2 Adres2 standaardadres Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
billing_city Plaats standaardadres Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
billing_state Provinciecode standaardadres Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify. Deze kolom dient de ISO-code van de staat of provincie die aan het standaardadres van de klant is gekoppeld, te bevatten.
billing_country Landcode standaardadres Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify. Deze kolom dient de ISO-code van het land dat aan het standaardadres van de klant is gekoppeld te bevatten.
billing_postcode Postcode standaardadres Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.
billing_phone Telefoon Wijzig de kolomnaam naar het gegevenstype van Shopify.

Stap 8: (Optioneel) Klantgegevens in Shopify importeren

Nadat je het bestand WooCustomerDownload.csv hebt gegenereerd en de benodigde bewerkingen hebt voltooid, kun je WooCommerce-klanten importeren in Shopify.

Stappen:

 1. Ga vanaf het Shopify-beheercentrum naar Klanten.
 2. Klik op Importeren.
 3. Klik op Bestand toevoegen en selecteer de WooCustomerDownload.csv.
 4. Klik op Klanten importeren.
 5. Controleer de gegevens van de import en klik op Klanten importeren.
 6. Controleer het overzicht van de klantimport en klik vervolgens op Alle klanten bekijken.

Stap 9: (Optioneel) Recensies in Shopify importeren

Je kunt geen recensies van WooCommerce naar Shopify exporteren of migreren. Je kunt recensies echter wel handmatig importeren met een app van derden uit de Shopify App Store. De volgende apps kunnen helpen bij het importeren van recensies:

Stap 10: (optioneel) Bestelgeschiedenis uit WooCommerce exporteren

Je kunt de bestelgeschiedenis exporteren vanuit WooCommerce.

Installeer een plug-in op je WooCommerce-winkel voordat je begint.

Stappen:

 1. Ga vanaf je WooCommerce-account naar Import Export Suite.
 2. Klik op Exporteren.
 3. Selecteer Orders voor het type post en klik vervolgens op Step 2: Select an export method.
 4. Doe het volgende in het volgende dialoogvenster:

  1. Selecteer een exportmethode.
  2. Vink aan welke verborgen velden je wil opnemen.
  3. Klik op Step 3: Advanced options/Batch export/Scheduling.
 5. Optioneel: Als je ervoor kiest om naar stap 3 te gaan, doe je het volgende:

  • Als je gastgebruikers wil exporteren, selecteer je Yes. Anders selecteer je No.
  • Noem het exportbestand WooOrdersDownload.
  • Kies de exportindeling CSV en kies vervolgens het scheidingsteken. Scheidingstekens worden gebruikt om elementen in ruwe gegevens te onderscheiden.
  • Klik op Exporteren.

Stap 11: (Optioneel) Bestelgeschiedenis importeren naar Shopify

Je kunt migratie-apps van externe partijen uit de Shopify App Store gebruiken om je bestelgeschiedenis vanuit WooCommerce naar Shopify te migreren. De volgende apps kunnen helpen bij het importeren van de bestelgeschiedenis:

Stap 12: Je website er geweldig laten uitzien

Op de pagina Thema's van het Shopify-beheercentrum is er een standaardthema ingesteld om je op weg te helpen wanneer je een account opent bij Shopify. Pas je thema aan om het uiterlijk van je website helemaal naar eigen wensen in te stellen. Als je een ander thema voor je webshop wilt aanpassen, kun je dit toevoegen via het Shopify-beheercentrum.

Kies een van de volgende opties om een thema voor je webshop toe te voegen:

Een gratis thema toevoegen vanuit de beheerder

Gratis thema's worden ontwikkeld door Shopify. Hulp bij aanpassingen voor gratis thema's wordt ondersteund door Shopify.

Stappen:

Een thema uit de Theme Store toevoegen

Betaalde thema's worden ontwikkeld door externe ontwerpers. Hulp bij aanpassingen van thema's van externe partijen wordt gegeven door de ontwerper van het thema.

Stappen:

 1. Ga naar de Shopify Theme Store en kies een thema. Kies een gratis thema om te voorkomen dat je moet betalen als je nog in je gratis proefperiode zit.
 2. Als je een gratis thema hebt uitgekozen, klik je op Thema toevoegen of Beginnen met dit thema. Als je een betaald thema hebt gekozen, klik je op Kopen om het thema te kopen. Voor betaalde thema's is geen terugbetaling mogelijk. Om er zeker van te zijn dat het aan je wensen voldoet, kun je een betaald thema uitproberen voor je het koopt.
 3. Klik voor betaalde thema's op Goedkeuren om de betaling goed te keuren. Het thema wordt aan de pagina Thema's in het Shopify-beheercentrum toegevoegd.

Een betaald thema in je winkel proberen

Je kunt een betaald thema uitproberen om te bekijken hoe het eruitziet met je producten, merkkleuren en stijl voordat je de toezegging doet om het thema te kopen. Wanneer je een voorbeeld van een thema bekijkt, kun je aanpassingen doorvoeren met behulp van de themabewerker. Alle wijzigingen die je aanbrengt, worden opgeslagen wanneer je het thema koopt. Je kunt van maximaal 19 betaalde thema's een voorbeeld bekijken, zodat je verschillende thema's kunt vergelijken voordat je ze koopt.

Stappen:

 1. Ga naar de Shopify Theme Store en kies een betaald thema.
 2. Klik op Thema proberen. Er wordt een voorbeeld van het thema geladen voor je webshop.
 3. Doe een van de volgende dingen:
  • Klik op Voorbeeld sluiten om het voorbeeld van het thema te sluiten.
  • Klik op Kopen om het thema te kopen.
  • Om de thema-instellingen aan te passen met de themabewerker, klik op Thema aanpassen.

Als je er niet voor kiest het thema te kopen, wordt het betaalde thema toch toegevoegd aan de pagina Thema's in het beheercentrum. Betaalde thema's die je aan het uitproberen bent, krijgen het label Proefperiode thema.

Stap 13: Verzending instellen

Het is nodig om de verzendtarieven en -methoden correct in te stellen voordat je start. Je wil geen klanten moeten terugbetalen voor te hoge kosten of klanten moeten e-mailen om ze te vragen meer te betalen omdat je niet genoeg in rekening hebt gebracht om de verzendkosten van hun bestelling te dekken.

Klik hier voor meer informatie over het verzenden en afhandelen van bestellingen.

Stappen:

 1. Controleer het adres van je winkel voor nauwkeurige verzendtarieven op basis van je locatie. Als je vanuit andere plaatsen verzendt, voeg je ze toe als locaties.
 2. Maak verzendzones aan zodat je je producten naar verschillende regio's, provincies en landen kunt verzenden.
 3. Als je door de vervoerder berekende verzendtarieven gebruikt, configureer je de afmetingen van je verzendingen. Veel vervoerders gebruiken volumetrisch gewicht (de hoogte, het gewicht en de diepte van een pakket) om verzendtarieven te berekenen.
 4. Stel verzendtarieven in voor de verzendzones die je maakt.
 5. Kies een verzendstrategie die bij je bedrijf past. Misschien vind je het handig om enkele opties te bekijken om te zien wat er voor je werkt voordat je een beslissing neemt.
 6. Bepaal hoe je je bestellingen wilt afhandelen. Je kunt bestellingen zelf afhandelen en verzenden of een fulfilmentservice gebruiken die de bestellingen voor je verzendt.

Stap 14: Belastingen configureren

Het in rekening brengen van omzetbelasting is een belangrijk onderdeel van het runnen van je bedrijf. Afhankelijk van je locatie zijn er verschillen regels en voorschriften met betrekking tot omzetbelasting die je op je producten heft. Om er zeker van te zijn dat je winkel aan deze regels voldoet, word je aangeraden even de tijd te nemen om het proces voor het instellen van btw van Shopify te doorgronden.

Btw heffen op basis van je verzendbestemmingen

Wanneer je je verzendingspagina instelt, kun je belastingen voor verzending toepassen op je producten, afhankelijk van de belastingregels in de provincie, staat of regio van je klant. Deze worden automatisch berekend door Shopify.

Als je handmatig belastingen moet aanpassen voor een regio met unieke belastingbeperkingen of op basis van een specifieke verzameling producten, kun je dit doen met een belastingwijziging (override).

Je btw bijhouden

Bij het configureren van de btw-instellingen voor je producten, denk je na over hoe je de btw het hele jaar door gaat bijhouden.

In de Shopify App Store kun je een aantal boekhoud-apps bekijken als je nog niet zeker weet welk systeem je het beste kunt gebruiken om je belastingen bij te houden.

Stap 15: Een betalingsprovider instellen

Stel een betalingsprovider in, zodat klanten je kunnen betalen. Met een betalingsprovider kun je op een veilige manier creditcardbetalingen accepteren. Shopify Payments is beschikbaar in bepaalde landen en er zijn een aantal ondersteunde externe betalingsproviders beschikbaar.

Een betalingsprovider instellen

 1. Selecteer een betalingsprovider van Shopify of een ondersteunde derde.
 2. Activeer Shopify Payments of een externe betalingsprovider in het Shopify-beheercentrum.
 3. Kies hoe je betalingen wilt vastleggen en autoriseren wanneer klanten iets kopen in je winkel.

Nadat je je betalingsproviders hebt ingesteld, configureer je de checkoutpagina, zodat je bestellingen van klanten kunt verwerken.

De checkout instellen

 1. De fulfilment van bestellingen instellen en je betalingsautorisatie.
 2. Voeg het beleid van je winkel toe zodat je klanten je beleid kunnen bekijken voordat ze de checkout voltooien.
 3. Bewerk de instellingen voor klantinformatie van je checkout en bepaal of je e-mailadressen wil verzamelen om klanten op de hoogte te houden van evenementen en acties.

Stap 16: Een aantal testbestellingen plaatsen

Nu dat je je betaalinstellingen hebt geconfigureerd, is het een goed idee om een aantal transacties uit te voeren om er zeker van te zijn dat alles werkt. Je kunt een testbestelling uitvoeren, zodat je inzicht krijgt in het proces dat je klanten doorlopen wanneer ze je producten kopen. Je hebt toegang tot alle bestellingen die je klanten plaatsen op de pagina Bestellingen in het Shopify-beheercentrum.

Je kunt testbestellingen uitvoeren voor een aantal verschillende soorten transacties:

Naarmate je bestellingen aanmaakt, terugbetaalt en afhandelt, zie je de e-mails die je klanten voor elke actie ontvangen. Je kunt de templates bewerken voor deze e-mails via de pagina Meldingen in je Shopify-beheercentrum.

Stap 17: Medewerkers aan je winkel toevoegen

Als je medewerkers hebt die je helpen met het runnen van je winkel, kun je medewerkers aan je Shopify-winkel toevoegen. Elke medewerker heeft persoonlijke inloggegevens. Je kunt ook voor elke medewerker machtigingen instellen om de toegang tot bepaalde gebieden van je winkel te beperken en gevoelige informatie veilig te houden.

Hier vind je meer informatie over het managen van medewerkers.

Stap 18: Een domein instellen

Bij het instellen van je Shopify-winkel kun je een nieuw domein kopen of kun je het domein dat aan je bestaande winkel is gekoppeld overdragen naar je nieuwe Shopify-account.

Een nieuw domein krijgen

Je kunt een nieuw domein rechtstreeks bij Shopify kopen.

Stappen:

 1. Koop je domein via Shopify.
 2. Stel je Shopify-domein in als je primaire domein, zodat dit het domein is dat je klanten zien in hun browser, in zoekresultaten en op social media.
 3. Stel het doorsturen van e-mail in, zodat e-mailberichten die klanten naar je aangepaste domein-e-mailadres verzenden, worden omgeleid naar je persoonlijke e-mailadres.

Een bestaand domein koppelen of overdragen naar Shopify

Volg deze stappen om je domein naar je Shopify-winkel te laten verwijzen als je een bestaand domein hebt.

Je kunt je bestaande domein gebruiken, maar de linkstructuur van Shopify voor individuele pagina's is waarschijnlijk anders is dan die van je vorige service. Dit betekent dat oude links naar specifieke pagina's waarschijnlijk niet geladen worden voor klanten. Je oude pagina over het verzendbeleid had bijvoorbeeld de URL example.com/policies/shipping-policy, maar op Shopify heet die pagina nu misschien example.com/pages/shipping-policy.

Help je klanten voorkomen dat ze op foutpagina's terechtkomen en stel voordat je je domein verhuist URL-omleidingen in voor pagina's waarvoor je klanten mogelijk een bladwijzer hebben gemaakt of voor links van externe bronnen. Als ze dan de oude link bezoeken nadat je het domein hebt verhuisd, worden ze naar de nieuwe link omgeleid en krijgen ze geen foutmelding.

Stap 19: (Optioneel) Succesvolle SEO opstellen

Je kunt succesvolle zoekmachineoptimalisatie (SEO) opstellen, zodat je Shopify-winkel op een hoge plek komt in zoekresultaten.

Omleidingen instellen

Je kunt omleidingen instellen voor al je belangrijke pagina's om je SEO-ranking te verbeteren. Als je winkel live is gegaan, kun je zien welke pagina's op je site het meeste verkeer krijgen en ervoor zorgen dat die pagina's omleiden naar je Shopify-winkel. Je kunt ook een CSV-bestand gebruiken om je omleidingen te importeren.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Webshop > Navigatie.
 2. Klik op URL-omleidingen bekijken.
 3. Klik op URL-omleiding aanmaken.
 4. Voer in het veld Omleiden van de oude URL in waarvandaan je bezoekers wilt omleiden.
 5. Voer in het veld Omleiden naar de nieuwe URL in waarnaar je bezoekers wilt omleiden. Als je bezoekers naar de homepage van je winkel wilt omleiden, voer je een / in.
 6. Klik op Omleiding opslaan.

Controleren of je omleidingen werken

Nadat je je omleidingen hebt ingesteld en je winkel hebt gelanceerd, kun je controleren of ze goed werken door de oorspronkelijke URL in een webbrowser in te voeren en te kijken of je dan wordt omgeleid naar de doel-URL. Controleer ook of de pagina's die het meest bezocht werden in je andere winkel omleiden naar je Shopify-winkel.

Metabeschrijvingen bewerken

Een metabeschrijving is een kort stukje tekst dat wordt weergegeven in de resultaten van zoekmachines. De metabeschrijving kan worden ingesteld voor webpagina's, productpagina's, collectiepagina's en blogberichten in Shopify. Zorg ervoor dat elke pagina een unieke metabeschrijving heeft die duidelijke, directe taal gebruikt. Een goede beschrijving moedigt meer mensen aan om op de link naar je winkel te klikken.

In het Shopify-beheercentrum zijn er verschillende gebieden waar je metabeschrijvingen kunt bewerken. Je kunt bijvoorbeeld de volgende metabeschrijvingen bewerken om je winkel te optimaliseren voor zoekmachines:

Je sitemap verifiëren en indienen bij Google

Alle Shopify-winkels genereren automatisch een sitemap.xml-bestand met links naar al je producten, primaire productafbeelding, pagina's, collecties en blogposts. Dit bestand wordt gebruikt door zoekmachines als Google en Bing om je site te indexeren, zodat de pagina's van je winkel in zoekresultaten verschijnen. Als je je sitemapbestand naar Google Search Console verzendt, kan Google pagina's op je site vinden en indexeren.

Sitemapbestanden worden automatisch gegenereerd. Je kunt ze vinden in de hoofdmap van de domeinen van je Shopify-winkel, zoals johns-apparel.com/sitemap.xml.

De gegenereerde sitemapbestanden linken naar afzonderlijke sitemaps voor je producten, collecties, blogs en webpagina's. Sitemapbestanden worden automatisch bijgewerkt wanneer je een nieuwe webpagina, product, collectie, afbeelding of blogpost toevoegt aan je Shopify-webshop.

Het proces van het crawlen en indexeren van je site kan enige tijd duren en Google kan niet garanderen hoe het gaat duren.

Nadat je site is gelanceerd, kan het een paar dagen tot weken duren voordat Google je site indexeert. Je kunt de status van het indexeren controleren. Typ site: gevolgd door je domein op de Google-zoekbalk, bijvoorbeeld site:shopify.com.

Lees meer over het vinden en indienen van je sitemap bij Google.

Een app voor SEO gebruiken

Je kunt een app gebruiken om je te helpen bij de SEO van je site. SEO-apps kunnen helpen bij het optimaliseren van je afbeeldingen, een boost geven aan de snelheid van de site en gebroken links controleren.

Blader door SEO-apps in de Shopify App Store.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis