Dodaj subdomenę do domeny zarządzanej przez Shopify

Subdomena jest podzbiorem domeny głównej, który dodajesz jako prefiks domeny głównej www. Przykładowo, w adresie URL help.shopify.com, shopify.com jest domeną główną, a help jest subdomeną. Jeśli masz domenę zarządzaną przez Shopify, możesz dodawać subdomeny za darmo z poziomu panelu administracyjnego Shopify.

Jeśli korzystasz z domen międzynarodowych, możesz użyć subdomen, aby utworzyć specyficzny dla regionu adres URL dla każdego kraju lub regionu, który jest Twoim rynkiem docelowym. Na przykład, jeśli podstawową domeną Twojego sklepu jest johnsapparel.com, możesz utworzyć subdomenę dla Kanady z adresem URL ca.johnsapparel.com i subdomenę dla Francji z adresem URL fr.johnsapparel.com. W subdomenach międzynarodowych muszą być używane dwuliterowe kody krajów.

Oprócz nazwy domeny .myshopify.com możesz dodać maksymalnie 20 domen i subdomen do swojego sklepu Shopify. Jeśli Twój sklep jest objęty planem Shopify Plus, możesz dodać do 1000 domen i subdomen.

Kroki

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Domeny.
  2. Kliknij główną domenę, którą chcesz skonfigurować.
  3. W sekcji Subdomeny kliknij opcję Dodaj subdomenę.
  4. Wprowadź prefiks, który chcesz dodać:

    • W przypadku subdomen międzynarodowych wprowadź dwuliterowy kod kraju dla swojego rynku docelowego. Na przykład eu dla Europy lub ca dla Kanady.
    • W przypadku wszystkich innych subdomen wprowadź tekst, który chcesz dodać jako prefiks, na przykład blog lub shop.
  5. Kliknij opcję Zapisz.

  6. Opcjonalnie: Aby zmienić typ domeny subdomeny, kliknij nazwę nowej subdomeny, a następnie opcję Zmień typ domeny, aby zmienić typ na podstawowa, przekierowanie lub alias.

Podczas dodawania subdomeny automatycznie dodawany jest domyślny rekord CNAME (Canonical Name) Shopify do Twoich ustawień DNS (Domain Name System). Jeśli chcesz, aby subdomena wskazywała na konkretny rynek lub stronę internetową, wykonaj następujące zadania:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo