การวิเคราะห์ Linkpop

คุณสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์ที่ติดตามกิจกรรมในแลนดิ้งเพจ Linkpop ของคุณได้ โดยการวิเคราะห์ของ Linkpop จะวัดการเข้าชม การคลิกลิงก์ และการคลิกต่อการเข้าชม

  • การเข้าชม - แต่ละครั้งที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแลนดิ้งเพจ Linkpop ของคุณในช่วงวันที่ที่เลือก

  • การคลิกลิงก์ - จํานวนครั้งการคลิกที่ลิงก์ในแลนดิ้งเพจ Linkpop ของคุณในช่วงวันที่ที่เลือก

  • คลิกต่อการเข้าชม - จํานวนคลิกโดยเฉลี่ยต่อการเข้าชม การคลิกต่อการเข้าชมจะคำนวณโดยการหารจํานวนครั้งการคลิกลิงก์ด้วยจํานวนการเข้าชมทั้งหมดในช่วงวันที่ที่เลือก

ในหน้านี้

ดูการวิเคราะห์

คุณสามารถดูการวิเคราะห์ Linkpop ได้จากบัญชีผู้ใช้ Linkpop ของคุณ จากแลนดิ้งเพจ Linkpop ของคุณ ให้แตะไอคอน ... และเลือกการวิเคราะห์

เปลี่ยนช่วงวันที่

ช่วงวันที่เริ่มต้นในการวิเคราะห์ Linkpop คือเจ็ดวันที่ผ่านมา หากคุณต้องการเปลี่ยนช่วงวันที่เพื่อดูการวิเคราะห์ในช่วงเวลาอื่น คุณสามารถเลือกช่วงวันที่อื่นได้

ขั้นตอน:

  1. ในหน้าการวิเคราะห์ Linkpop ของคุณ ให้แตะที่ไอคอน ... > การวิเคราะห์

  2. ในหน้าการวิเคราะห์ ให้แตะที่ปุ่มช่วงวันที่

  3. เลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการดูการวิเคราะห์

หลังจากที่คุณเลือกช่วงวันที่แล้ว ประสิทธิภาพของลิงก์ที่ได้รับการคลิกจะปรากฏในส่วนประสิทธิภาพของลิงก์ ตัวอย่างเช่น Farah มีลิงก์ 4 ลิงก์ที่อยู่ในรายการบนแลนดิ้งเพจ Linkpop ซึ่งได้แก่ ลิงก์ที่สามารถคลิกเพื่อเลือกซื้อสินค้าได้สองลิงก์ และลิงก์ไปยังโปรไฟล์โซเชียลมีเดียสองลิงก์ เมื่อ Farah เข้าถึงการวิเคราะห์ Linkpop เธอสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของลิงก์ทั้งสี่บนแลนดิ้งเพจของเธอได้สำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี