Analizy Linkpop

Możesz uzyskać dostęp do analiz dotyczących aktywności na Twojej stronie docelowej Linkpop. Analizy Linkpop obejmują odwiedziny, kliknięcia linku i kliknięcia na stronie.

  • Odwiedziny — za każdym razem, gdy użytkownik trafia na stronę docelową Linkpop w wybranym zakresie dat.

  • Kliknięcia linku — liczba kliknięć linków na stronie docelowej Linkpop w wybranym zakresie dat.

  • Liczba kliknięć na odwiedziny — średnia liczba kliknięć na odwiedziny. Liczbę kliknięć na odwiedziny oblicza się poprzez podzielenie liczby kliknięć linku przez całkowitą liczbę odwiedzin w wybranym zakresie dat.

Na tej stronie

Wyświetl analizy

Możesz wyświetlić analizy Linkpop na swoim koncie Linkpop. Na stronie docelowej Linkpop naciśnij ikonę ... i wybierz opcję Analizy.

Zmień zakres dat

Domyślny zakres dat dla analiz Linkpop to ostatnie siedem dni. Jeśli chcesz zmienić zakres dat, aby wyświetlić analizy dla innego okresu, możesz wybrać inny zakres.

Kroki:

  1. Na stronie Analizy Linkpop naciśnij ikonę ... > Analizy.

  2. Na stronie Analizy naciśnij przycisk zakresu dat.

  3. Wybierz zakres dat, dla którego chcesz wyświetlić analizy.

Po wybraniu zakresu dat w sekcji Efektywność wyświetli się efektywność linków, które kliknięto. Na przykład Farah ma na swojej stronie docelowej Linkpop cztery linki: dwa linki z opcją zakupu i dwa linki do profilów w mediach społecznościowych. Gdy Farah wyświetla analizy Linkpop, może sprawdzić efektywność tych czterech linków na swojej stronie docelowej dla określonego okresu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo