Linkpop-analys

Du kan komma åt analyser som spårar aktivitet på din Linkpop-landningssida. Linkpop-analyser mäter besök, länkklickningar och klick per besök.

  • Besök – Varje gång en användare interagerar med din Linkpop-landningssida under det valda datumintervallet.

  • Länkklickningar – Antal klick på länkar på din Linkpop-landningssida under det valda datumintervallet.

  • Klick per besök – Det genomsnittliga antalet klick per besök. Klick per besök beräknas genom att dividera antalet länkklickningar med det totala antalet besök under det valda datumintervallet.

På den här sidan

Visa analysverktyg

Du kan se dina Linkpop-analyser på ditt Linkpop-konto. Från din Linkpop-landningssida trycker du på ...-ikonen och väljer Analysverktyg.

Ändra datumintervall

Standardintervallet för Linkpop-analyser är de senaste sju dagarna. Om du vill ändra datumintervallet för att visa analyser för en annan period, kan du välja ett annat datumintervall.

Steg:

  1. Tryck på ...-ikonen > Analysverktyg på din Linkpop-analyssida.

  2. På sidan Analysverktyg trycker du på knappen för datumintervall.

  3. Välj det datumintervall som du vill visa analyser för.

När du har valt ett datumintervall visas resultaten för de länkar som någon har klickat på i avsnittet Länkresultat. Farah har till exempel fyra länkar listade på sin Linkpop-landningssida: två köpbara länkar och två länkar till profiler på sociala medier. När Farah öppnar sina Linkpop-analyser kan hon kontrollera resultaten för de fyra länkarna på landningssidan för en viss period.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis