ตลาดค้าส่งของ Faire สำหรับแบรนด์

ช่องทางการขายของ Faire ช่วยให้คุณสามารถผสานการใช้งานบัญชีผู้ใช้ Shopify เข้ากับ Faire และขายสินค้าของคุณแบบค้าส่งให้กับผู้ค้าปลีกอิสระในตลาด Faire ได้

คุณสามารถตั้งค่าและเผยแพร่สินค้าของคุณไปยัง Faire ได้โดยตรงจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ สินค้า สินค้าคงคลัง และคำสั่งซื้อของคุณจะซิงค์โดยอัตโนมัติจาก Faire ไปยัง Shopify ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้อบนตลาด Faire ระบบจะซิงค์ใบคำสั่งซื้อนั้นกับ Shopify และคุณสามารถจัดการสินค้าของคุณจากส่วนผู้ดูแล Shopify ได้

ซึ่งสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงการจัดการสินค้าและการดําเนินงาน และขายสินค้าแบบค้าส่งควบคู่ไปกับกลยุทธ์การขายอื่นๆ ได้ การผสานการงานกับ Faire สามารถใช้งานร่วมกับแผน Shopify ทุกแผนได้ฟรี แต่ค่าธรรมเนียมของตลาด Faireจะมีผลบังคับใช้กับคำสั่งซื้อของคุณที่สั่งผ่าน Faire

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี